Видатні постаті

ВИДАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ВИДАТНИМ ЛЮДЯМ

 Gannibal

«Іван Абрамович Ганнібал – будівничий Херсона» [Текст] : до 280-річчя від дня народження та 215-річчя з часу смерті: рекомендаційний список літератури / уклад. І. М. Безлюдна; комп’ютерна верстка та оформ. О. В. Смєшко; Херсонська ЦБС, Центральна б-ка ім. Лесі Українки, ІБВ. – Херсон, 2016. – 10 с.

Рекомендаційний список літератури створено з нагоди відзначення  280-річчя від дня народження та 215-річчя з часу смерті будівника Херсона – Івана Абрамовича Ганнібала.
Пошук публікацій проводився за фондами, довідково-пошуковим апаратом  та ЕБД «Періодика», ЕБД «Книги» ХЦБС ім. Лесі Українки.
Бібліографічна частина містить описи: книжкових та періодичних видань. В межах розділів бібліографічні записи розміщено за алфавітом авторів та назв публікацій.
Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Видання адресоване бібліотекарям, вчителям, учням та усім хто цікавиться історією рідного краю і про людей які заснували та прославляли  наше місто.

 Goshkevich_obl

«Дослідник старожитностей Півдня України» [Текст] : біобібліографічний рекомендаційний список літератури : до 155-річчя від дня народження В. І. Гошкевича / уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко, Л. О. Акіменко; Херсонська ЦБС, ЦБ  ім. Лесі Українки, ІБВ. – Херсон, 2015. – 27 с.

Віртуальний тур «Херсонський краєзнавчий музей: традиції та сучасність» http://youtu.be/7Gi12iM1XXU

Біобібліографічний рекомендаційний список створено з нагоди відзначення 155-річчя  від дня народження Віктора Івановича Гошкевича  –  історика, визначного дослідника пам’яток Півдня України.
Пошук публікацій проводився за фондами, довідково-пошуковим апаратом та бібліографічними посібниками ХЦБС ім. Лесі Українки, ХОУНБ ім. О. Гончара, бібліотеки краєзнавчого музею, а також за матеріалами архівів.
Бібліографічна частина містить описи: книжкових, періодичних та Інтернет-видань про Віктора Івановича Гошкевича.
В межах розділів бібліографічні записи розміщено за алфавітом авторів та назв публікацій. Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Видання адресоване бібліотекарям, вчителям, учням та усім хто цікавиться духовною історією рідного краю.

oblozhka

Обличчя української історії: до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського : рекомендаційний список літератури / Упр. культури Херсон. міськ. ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко; комп’ютер. верстка та оформл.  О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л.Українки, 2016. –  22 с.

Рекомендаційний список літератури «Обличчя української історії» присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського (1866–1934). У переломний період в житті української нації, в період відновлення державного життя України відчувається потреба призадуматися і наново оцінити творчу спадщину і діяльність М. Грушевського як державотворця і засновника української наукової національної історіографії.
У списку вміщено коротку біографічну довідку, бібліографічну частину, яка складається з розділів: «Основні видання творів Михайла Грушевського», «Література про життя і наукову спадщину вченого», «Фільми про Михайла Грушевського» та «Інтернет-ресурси».
Бібліографічна частина містить описи: книжкових та періодичних видань. Документи в межах розділів розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.
Пошук публікацій проводився за довідково-пошуковим апаратом  ЦБС та в АБІС ІРБІС БД «Періодика», БД «Книги» ХЦБС ім. Лесі Українки.
Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Видання розраховане на учнів, вчителів, бібліотекарів а також усіх, хто цікавиться історією України.

   Драматург сильного і правдивого таланту. Микола Куліш : рекомендаційний список літератури / Упр. культури Херсон. міськ. ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко; Л. О. Акименко; комп’ютер. верстка та оформл.  О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л.Українки, 2017. –  21 с.

Кожна з Кулішевих п’єс, що дійшла до нас – явище непересічне в українській драматургії та заслуговує на те, щоб її не тільки уважно читали а й уважно перечитували. У списку вміщено коротку біографічну довідку, бібліографічну частину, яка складається з розділів: «Основні видання творів Миколи Куліша», «Література про життя і творчу спадщину письменника», «Відеоматеріали про Миколу Куліша» та «Інтернет-ресурси».
Бібліографічна частина містить описи книжкових та періодичних видань. Документи в межах розділів розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.
Пошук публікацій проводився за довідково-пошуковим апаратом ЦБС та в АБІС ІРБІС БД «Періодика», БД «Книги» ХЦБС ім. Лесі Українки. Дата відбору матеріалу: 10.09.2017.
Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Список може стати у нагоді учням, студентам, бібліотекарям, а також усім, хто цікавиться постаттю Миколи Куліша.

Lukash

Микола Лукаш: поет і віртуозний перекладач: рекомендаційний список літератури / Упр. культури Херсон. міськ. Ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко; комп’ютер. верстка та оформл. О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л. Українки, 2017. – 19 с.

Українська перекладацька традиція – багатовікова.
Наша історія склалася так трагічно, що українська мова й література – головні чинники формування нашої нації в часи бездержавності – ніколи не мали сприятливих умов для функціонування. Саме тому перекладна література, починаючи від старокиївської доби, відіграє надзвичайно важливу роль у нашому культурному житті і як виховний засіб, і як засіб самовиразу нації та збагачення спроможностей рідної мови.
У цій культурно-мистецькій боротьбі за існування нації провідна роль належить Миколі Олексійовичу Лукашеві – неперебутньому майстрові українського художнього перекладу.
У списку вміщено коротку біографічну довідку, бібліографічну частину, яка складається з розділів: «Біографічна довідка», «Переклади», «Про Миколу Лукаша» та «Інтернет-ресурси».
Бібліографічна частина містить описи: книжкових та періодичних видань. Документи в межах розділів розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій. Бібліографія статей подано у зворотній хронології.
Пошук публікацій проводився за довідково-пошуковим апаратом ЦБС та в АБІС ІРБІС БД «Періодика», БД «Книги» ХЦБС ім. Лесі Українки.
Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Видання розраховане на юнацтво, бібліотекарів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української культури, літератури, перекладу.

olenkovskiy

Оленковський Микола Петрович – дослідник археології Півдня України: до 66-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / Упр. культури Херсон. міськ. Ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: Ю. О. Гресь, О. В. Смєшко; комп’ютер. верстка та оформл.  Ю. О. Гресь, О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л. Українки, 2016.

Електронний ресурс містить повну інформацію про життя та діяльність вченого-археолога у форматі цікавих посилань, фото та відео в сервісі віртуальних виставок під назвою “Мапа знань” (Popplet).

 Simonenko_obl «Я для тебе горів, український народе…!» [Текст] : літературний портрет митця (до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка) : Дайджест за матеріалами вітчизняних публікацій  / уклад. І. М. Безлюдна; Херсонська ЦБС, Центральна б-ка ім. Лесі Українки, ІБВ. – Херсон, 2015. –13 с.
Доля нащадків Івана Франка: до Дня української мови та писемності: дайджест / Упр. культури Херсон. міськ. Ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко; комп’ютер. верстка та оформл.  О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л. Українки, 2018. –  29 с.
Дайджест створено з нагоди відзначення Дня української мови та писемності. Найгірші Франкові твори – це його рідні діти. Так дехто відгукується про нащадків Івана Франка. Але хоч до генія свого батька вони й не дотягнулися, однак таки були унікальними людьми та мали досить високі досягнення.
Бібліографічна частина містить описи: книжкових, періодичних та інтернет-видань про дітей Івана Франка.
Джерела розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами публікацій. Пошук публікацій проводився за довідково-пошуковим апаратом : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, ХЦБС ім. Лесі Українки в АБІС ІРБІС БД «Періодика», БД «Книги» та Інтернет ресурсами.
Незабутня квітка України: до 65-річчя від дня народження американської співачки українського походження Квітки Цісик: біобібліографічний довідник / Упр. культури Херсон. міськ. ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко; комп’ютер. верстка та оформл.  О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л.Українки, 2018. – 30 с.
“Квітка була хороша, метка, проворна, цікава, доброзичлива, щира… Видно, що американське життя мало свій відбиток, а от родинний момент – ця українська ментальність – у неї зберігся.” Олександр Горностай: (один з організаторів фестивалю “Червона Рута”).
Рекомендаційний список літератури «Незабутня квітка України» присвячений 65-річчю від дня народження Квітки Володимирівни Цісик (англ. Kvitka Cisyk, “Kacey” or “Cassie” Cisyk) – американської співачки (сопрано) українського походження, виконавиці українських народних і популярних пісень. Квітка Цісик мала унікальний тембр голосу, її дивно вишукана манера виконання полонили мільйони українців у всьому світі.
Список складається з передмови Лариси Козак “Я мріяла, що в Україні мене почують…”, статті Ірини Власенко про життєвий та творчий шлях співачки “Квіти не ростуть на чужині”, бібліографічної частини “Про життя та творчість Квітки Цісик”, “Голос української душі” (пам’ять про Квітку) та “Квітка в Інтернет-мережі”.
Пошук публікацій проводився за довідково-пошуковим апаратом ХЦБС ім. Лесі Українки в АБІС ІРБІС БД “Періодика”, БД “Книги” та Інтернет ресурсами. Бібліографічна частина “Про життя та творчість Квітки Цісик” містить описи періодичних видань та електронних ресурсів. Джерела розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами публікацій. Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати та переглядати.
 Sheptickiy_obl «Той, хто бажав Україні добра» [Текст] : біобібліографічний рекомендаційний список літератури (до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького) / уклад. І. М. Безлюдна; Херсонська ЦБС, Центральна б-ка ім. Лесі Українки, ІБВ. – Херсон, 2015. –20 с.