НГО екологічного напрямку

Міжнародні організації екологічного спрямування

Каталог сайтів екологічного напрямку в Україні
(Огранізації екологічного спрямування в Україні)

 Назва  Інформація про сайт
 Міністерство екології та природних ресурсів України

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Свою діяльність Мінприроди України здійснює у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, поводження з небезпечними відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, а також проведення державної екологічної експертизи.

Всеукраїнська екологічна ліга Громадська організація, метою діяльності якої є поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету.
Державне агенство екологічних інвестицій України Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, та входить до системи органів виконавчої влади і в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.
Екоклуб “Зелена хвиля Екологічна організація студентів та випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія». Сайт містить інформацію про роботу організації в сфері збереження навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних заходів, останні новини в Україні та світі, що торкаються екологічної тематики, природоохоронні акції та проекти та ін.
 Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – одна з перших екологічних громадських організацій національного рівня, зареєстрованих у незалежній Україні, діяльність якої спрямована на донесенні позицій фахівців в охороні довкілля до посадовців, які приймають рішення у різних галузях господарства. НЕЦУ має 24 територіальних відділення, що діють по всій Україні.
 Природа України

Екологія, охорона природи, краєзнавство, довкілля, туризм…

Це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи.

Міжнародні огранізації екологічного спрямування

 Назва Інформація про сайт
Регіональний екологічний центр для Центральної і Східної Європи (РЕЦ) – це міжнародна організація, мета якої сприяти вирішенню проблем навколишнього середовища. Центр досягає поставленого завдання шляхом налагодження співпраці між урядами країн, громадських організацій, ділових кіл та інших природоохоронних установ, а також підтримуючи вільний обмін інформацією та участю громадськості в процесі прийняття рішень щодо питань довкілля.
Всесвітній фонд природи Це міжнародна природоохоронна організація, місія якої полягає у тому, щоб зупинити деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому людина та природа будуть жити у гармонії. В Україні діяльність WWF зосереджена на охороні прісноводних біотопів в дельті Дунаю та охороні лісових ресурсів у Карпатських горах. Крім того, Всесвітній фонд природи проводить в Україні такі кампанії як “Година Землі”, кліматичний тур “Клімат змінюється. Час діяти разом!” та інші.
“Екологія-Право-Людина” Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) заснована у 1994 році з метою надання допомоги у захисті екологічних прав фізичним та юридичним особам, сприяння розвитку природоохоронної справи, екологічної освіти, науки та культури.
“Інформаційний центр “Зелене досьє” Міжнародна благодійна організація “Інформаційний центр “Зелене досьє” є міжнародною благодійною організацією, яка здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування i не має мети отримання прибутку. Організація поширює свою діяльність на території України, Білорусі, Франції та інших держав.