Нормативна база національно-культурних громад

Законотворча діяльність з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

КОНВЕНЦІЯ про захист прав людини і основоположних свобод: № 995_004, редакція від 01.06.2010, підстава 994_527//Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. – Назва з екрану.

Закон України «Про національні меншини в Україні»: редакція від 12.12.2012, підстава 5461-17 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст.529 ) // Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2494-12 . – Назва з екрану.

Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин»: № 802-15 від 15.05.2003 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.259 ) // Верховна Ради України.– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/802-15. – Назва з екрану.

Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р.: № 1771-XII, від 01.11.1991 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст.799 ) // Верховна Ради України.– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1771-12 . – Назва з екрану.

Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин (ЕТ5 №148): міжнародний документ: №  994_014 від 05.11.1992: ратифікація від 15.05.2003, підстава 802-15 //Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_014 . – Назва з екрану.

Рамкова конвенція про захист національних меншин (Страсбург, 1 лютого 1995 року )(ЕТ5 № 157): міжнародний документ: № 995_055, ратифікація від 09.12.1997, підстава 703/97-вр // Збірка договорів Ради Європи. – К., 2000. – С. 117–124. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_055. – Назва з екрану.