Дистанційне навчання

talim

У наш час в умовах економічних відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці особливе значення мають знання, навички та досвід. Фахівець XXI століття – це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. Придбання нових знань і навичок, практично корисних і застосовуваних у роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації і сприяє кар’єрному росту. Проте одною з головних перешкод, що виникає на шляху тих, хто бажає продовжити навчання (враховуючи, що більшість з них вже працює), є брак часу.

Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro

Представлений перелік видань допоможе оволодіти дистанційною формою навчання.

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського 2020-2017

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського 2016-2011

Потреба у проведенні інтерактивних занять у дистанційному навчанні спонукає до пошуку нових інструментів та сервісів. Пропонуємо огляд найбільш популярних рішень для учителів, учнів, батьків, а також бібліотекарів.
Сервіси для дистанційного навчання

 

 • Гайченко, О. В. Організація роботи шкільного методичного об’єднання вчителів-словесників [Текст] : [дистанц. тренінг: заняття № 1] / О. В. Гайченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 2-7. – Дод.: с. 5-7.
 • Гайченко, О. В. Самоосвіта вчителя – шлях до зростання педагогічної майстерності [Текст] : [дистанц. тренінг: заняття № 2] / О. В. Гайченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 8-15 : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 • Гукова, О. О. Тренінг – активна форма навчання дорослих людей [Текст] : [дистанц. тренінг: заняття № 4] / О. О. Гукова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 22-30.
 • Дистанційне навчання як одна з нетрадиційних форм організації навчального процесу // Безпека життєдіяльності. – 2020. – №10. – С. 12-13.
 • Короденко, Максим. Дистанційна освіта: академічна свобода і забезпечення якості / М. Короденко // Освіта України. – 2020. – №15 (13 квіт.). – С. 6-7.
 • Людвік Н. Вебінар як нова форма професійного спілкування / Н. Людвік // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 19-22.
 • Пальті, О. М. Шукайте Вчителя!: про дистанційне навчання і… не тільки / О. М. Пальті // Країна знань. – 2020. – № 7/8. – С. 46-48.
 • Петрук В. Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України / В. Петрук // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 187-189. – Бібліогр. наприкінці ст. – У статті аналізується досвід роботи Міжнародної української школи, що створена для реалізації права на повну загальну середню освіту громадян України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, шляхом дистанційної форми навчання. З’ясовуються проблемні поля дистанційної форми навчання з метою максимального усунення їх при впровадженні науково-педагогічного проекту «Дистанційне навчання учнів». Розглядаються нові напрямки роботи закладу у співпраці з ННДІУ. Пропонуються деякі фактори покращення якості надання освітніх послуг шляхом дистанційної форми навчання.
 • Сметюх, Ольга Василівна. Самоосвіта вчителя – шлях до зростання педагогічної майстерності [Текст] : [звіт із самоосвіти вчителя світ. л-ри] / О. В. Сметюх // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 30-31.
 • Сорока, Валентина. Освітній “Клондайк” : [про “хмарні сервіси” в освіті] / В. Сорока // Освіта України. – 2016. – № 20 (23 трав.). – С. 10.
 • Сорока, Валентина. Школа на онлайн-платформі : дистанційна форма навчання: які шанси існувати на рівних із класно-урочною системою / В. Сорока, Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – № 31/32 (10 серп.). – С. 8-9.
 • Шиліна, Галина. Класно-дистанційна форма навчання на уроках української мови та заняттях факультативу в допрофільних класах середньої школи / Г. Шиліна // Дивослово. – 2014. – № 10. – С. 2-5. – Бібліогр. наприкінці ст.
 • Як організувати дистанційне навчання?: [нормативна база: рек. закладам серед. освіти] // Освіта України. – 2020. – №44 (9 листоп.). – С. 7

 

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського 2020-2017

 

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського 2016-2011

Сервіси дистанційного навчання