Інноваційні технології навчання

interaktiv02Нове треба створювати в поті чола,
а старе саме продовжує існувати
і твердо тримається на милицях звички.
О. Герцен

Інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог.

До педагогічних інновацій можна віднести набутки окремих педагогів, творчих груп, які являють собою цілісну систему роботи з певного напрямку, здебільшого недостатньо висвітленого у науково-методичній літературі. Ці системи ґрунтуються на ідеях відомих педагогів і на власному досвіді та інтуїції. Заслуга їхніх авторів у тому, що вони по крихтах збирають, систематизують, узагальнюють потрібний матеріал, вкладають у нього свої знахідки, своє розуміння проблеми, і це дає підставу говорити про новизну, оригінальність, а разом і про реальність підходів до здійснення поставлених завдань.

Маючи чітке уявлення про зміст та критерії педагогічних інновацій, володіючи методикою їх застосування, учителі, керівники навчальних закладів послідовно впроваджують їх у свою практику. 

Представлений перелік видань допоможе оволодіти методикою застосування педагогічних інновацій на практиці.

Інноваційні технології на сторінках періодики (з фонду ЦБ ім. Лесі Українки)

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського (2020-2017)

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського (2016-2010)   

Інтернет-ресурси

 http://pidruchniki.com/10470406/pedagogika/innovatsiyni_tehnologiyi_metodi_navchannya

 

Інноваційні технології на сторінках періодики (з фонду ЦБ ім. Лесі Українки)

завантажити

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського (2020-2017)

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського (2016-2010)

завантажити

Інтернет-ресурси

Інститут модернізації змісту освіти. Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Створений з метою проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем педагогіки і психології професійно-технічної освіти.

Інформаційно-виробнича система “Освіта”.  Являє собою комплекс адміністративних, правових, програмних і апаратно-технічних засобів, які забезпечують побудову єдиного інтегрованого інформаційного середовища країни в галузі освіти.

Новини освіти та науки в Україні та світі – освітній портал.

Євро Освіта – Громадська організація Центр міжнародних проектів “Євроосвіта”. Місією Центра є імплементація принципів міжнародної експертизи та рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України, моніторинг якості знань, розроблення та реалізація міжнародних освітньо-наукових проектів, програм, різнопланових заходів, спрямованих на вдосконалення інформаційної інфраструктури в Україні, розвиток та розширення впровадження новітніх інформаційних технологій (ІТ).