Інноваційні технології навчання

interaktiv02Нове треба створювати в поті чола,
а старе саме продовжує існувати
і твердо тримається на милицях звички.
О. Герцен

Інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог.

До педагогічних інновацій можна віднести набутки окремих педагогів, творчих груп, які являють собою цілісну систему роботи з певного напрямку, здебільшого недостатньо висвітленого у науково-методичній літературі. Ці системи ґрунтуються на ідеях відомих педагогів і на власному досвіді та інтуїції. Заслуга їхніх авторів у тому, що вони по крихтах збирають, систематизують, узагальнюють потрібний матеріал, вкладають у нього свої знахідки, своє розуміння проблеми, і це дає підставу говорити про новизну, оригінальність, а разом і про реальність підходів до здійснення поставлених завдань.

Маючи чітке уявлення про зміст та критерії педагогічних інновацій, володіючи методикою їх застосування, учителі, керівники навчальних закладів послідовно впроваджують їх у свою практику. 

Представлений перелік видань допоможе оволодіти методикою застосування педагогічних інновацій на практиці.

Інноваційні технології на сторінках періодики (з фонду ЦБ ім. Лесі Українки)

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського

    2018

    2017

Інтернет-ресурси

 http://pidruchniki.com/10470406/pedagogika/innovatsiyni_tehnologiyi_metodi_navchannya

Інноваційні технології на сторінках періодики (з фонду ЦБ ім. Лесі Українки)

 1. Богосвятська А. І. Інноваційні форми масових навчально-виховних заходів із зарубіжної літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Богосвятська А. І. Інноваційні форми поширення професійного досвіду вчителя / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 22-28. – Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Богосвятська, Анна-Марія. Педагогічний інструментарій учителя зарубіжної літератури / А.-М. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 12-20. – Бібліогр. наприкінці ст. – Содержание: Поняття педагогічного інструментарію; Особистість учителя – інструмент творення і любові; Культура мови і техніка мовлення як основні професійні інструменти філолога; Художній твір – інструмент “насадження мудрості”; Технологічна карта уроку – інноваційний методичний інструмент; Пудручник зарубіжної літератури – інструмент пізнання; ІКТ – потужний сучасний інструмент в руках учителя; Інноваційна технологія навчання – методичний інструментарій педагога; Педагогічні методи і прийоми як “інструменти дотику до дитячої душі”; Закони психіки людини – базовий інструмент педагога.
 4. Гетьман О. П. Майбутнє України – в наших руках / О. П. Гетьман // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. – С. 33-34. – Нові інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек — вихід за межі відомого в бібліотечній практиці. Пропонуємо ознайомитись із однією із сучасних форм — «філософський стіл».
 5. Гукова О. О. Традиційні та інноваційні форми методичної роботи у школі : [дистанц. тренінг: заняття № 3] / О. О. Гукова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 15-21.
 6. Інноваційні процеси в освіті: загальна характеристика і тенденції розвитку // Шкільна бібліотека. – 2008. – №6. – С. 40.
 7. Інноваційні технології інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу // Шкільна бібліотека плюс. – 2008. – №11/12. – С. 3-43.
 8. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді: Спецвипуск // Позакласний час. – 2009. – №1/2. – С. 11.
 9. Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології / О. О. Ісаєнко // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 9/10. – С. 90-91.
 10. Коваль Ю. В. Інноваційні підходи в екологічній освіті, просвіті і вихованні підростаючого покоління в галузі освіти / Ю. В. Коваль // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 12. – С. 9-10. – Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Матіюк, Микола. Коли на струнах бандури народжується патріотизм : (деякі складові навчально-виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу нового покоління) / М. Матіюк // Українознавство. – 2013. – № 3/4. – С. 155-164. – Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Мосієвська, Наталя. Поетична творчість Лесі Українки : цикл уроків у 8 класі з використанням інноваційних технологій / Н. Мосієвська // Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 32-35. – Содержание: Поглиблення відомостей про Лесю Українку, її життєвий і творчий шлях. Поезія “Ви щасливі, пречистії зорі…” ; Поетичний світ лірики Лесі Українки “Давня весна” та “Хотіла б я піснею стати…” ; Леся Українка. “Давня казка”. Роль поета і поезії в суспільстві.
 13. Солова В. М. Інноваційні підходи до системи виховання / В. М. Солова // Позакласний час. – 2012. – № 4. – С. 27-29.

 

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського

2018

 1. Баглай В. І. Впровадження інноваційних технологій навчання в галузевій Асоціації ПТНЗ залізничного профілю [Електронний ресурс] / В. І. Баглай // Науковий вісник льотної академії. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 3. – С. 240-245. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfasps_2018_3_40 – Мета статті – висвітлення інноваційних технологій навчання, що запроваджені в галузевій Асоціації ПТНЗ України залізничного профілю, та роботи, котра проводиться з цього питання в її закладах.
 2. Боровська Г. М. Застосування інноваційних технологій для розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання [Електронний ресурс] / Г. М. Боровська, С. Г. Мазуренко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 151(2). – С. 89-92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_151(2)__21 – У статті наведено огляд інноваційних технологій, розглядаються особливості використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання, їх вплив на формування творчих здібностей учнів. У наш час навчальний процес повинен бути орієнтований на особистість учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. Використання новітніх технологій у сучасному суспільстві стає необхідним практично в будь-якій сфері діяльності, а особливо в освітній галузі. У зв’язку з цим назріла гостра необхідність в створенні нових умов навчання, використання сучасних методів і прийомів навчання. Охарактеризовано шляхи застосування інноваційних технологій у процесі формування творчих здібностей на уроках трудового навчання.
 3. Пилипчук Г. О. Роль інноваційних технологій у навчанні з циклу “Хірургія” студентів 6-го курсу медичного факультету [Електронний ресурс] / Г. О. Пилипчук // Медична освіта. – 2018. – № 1. – С. 43-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2018_1_13 – Мета роботи – визначити доцільність впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання студентів 6-го курсу з циклу “Хірургія”. 
 4. Писарева Н. В. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання [Електронний ресурс] / Н. В. Писарева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 151(2). – С. 113-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_151(2)__27 – Стаття присвячена актуальному питанню, що полягає у розвитку творчих здібностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання. У статті поставлено за мету проаналізувати та дослідити сучасні інноваційні технології для розвитку творчих здібностей учнів, здатних критично мислити, творчо підходити до розв’язання проблем, шукати та аналізувати інформацію, робити висновки, уміти адаптуватися в соціумі і самостійно та творчо працювати. Визначено структурні компоненти інноваційних технологій, що можуть застосовуватись на уроках трудового навчання, це: технологія інтерактивного навчання, інформаційно-комунікаційні технології, проектні технології та ігрові технології. Доведено їх вплив на розвиток творчих здібностей.
 5. Руднік Ю. В. Модель підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов: технологізація процесу [Електронний ресурс] / Ю. В. Руднік // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 161. – С. 188-194. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_161_40 – Мета статті – теоретично обґрунтувати модель підготовки вчителів ПШ до застосування інноваційних технологій навчання ІМ та визначити етапи її реалізації.
 6. Хвисюк О. М. Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти [Електронний ресурс] / О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, О. А. Цодікова, М. П. Гиря, І. А. Соболєва, І. О. Вороньжев, З. В. Єлоєва, О. І. Сергієнко, О. М. Касьянова, В. В. Жеребкін // Медична освіта. – 2018. – № 2. – С. 96-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2018_2_19 – Мета роботи – виокремлення психолого-педагогічної складової впровадження інноваційних технологій у післядипломну медичну освіту та узагальнення досвіду використання комп’ютерних технологій у навчанні лікарів на прикладі Навчальнотренінгового центру технологій 3D візуалізації ХМАПО.
 7. Шапошник Г. Г. Формування комунікативної активності та креативного мислення студентів з використанням інноваційних технологій навчання на заняттях німецької мови [Електронний ресурс] / Г. Г. Шапошник // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2018. – № 1. – С. 29-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2018_1_8

2017

Андрейкова І. Б. Інноваційні освітні технології у процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням: концептуально-дидактичний аспект [Електронний ресурс] / І. Б. Андрейкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 1. – С. 18-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2017_1_5 – Стаття присвячена уточненню концептуально-дидактичних засад нових освітніх технологій, конкретизації їх сутності і структури. Викремлено дидактичні вимоги щодо впровадження нових освітніх технологій під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. Особлива увага приділена обгрунтуванню доцільності освітніх технологій навчання іноземної мови, заснованих на принципі модульності. Представлено методичні поради щодо вдосконалення методичної діяльності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу.

Бачієва Л. О. Дослідницька компетентність викладача в умовах впровадження інноваційних технологій навчання [Електронний ресурс] / Л. О. Бачієва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2017. – № 56-57. – С. 105-113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2017_56-57_15 – У статті наведені результати теоретичного дослідження щодо визначення поняття дослідницька компетентність викладача в умовах впровадження інноваційних технологій навчання. Проведений аналіз поняття “дослідницька компетентність”в послідовності від його розуміння, визначення та структури у системі загальноосвітньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти. Наведені її особливості у контексті здійснення дослідження за результатами впровадження інноваційних технологій навчання.

Брухаль Я. Б. Сутнісні характеристики технології мобільного навчання іноземної мови як педагогічної інновації [Електронний ресурс] / Я. Б. Брухаль, О. О. Білик // Молодий вчений. – 2017. – № 6. – С. 201-205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_46 – Стаття присвячена актуальним питанням використання мобільного навчання як способу оптимізації процесу мовної підготовки студентів. В роботі розкривається поняття «mobile learning», його методологічні основи та провідні принципи побудови процесу навчання на основі використання мобільних пристроїв. Виконано аналіз робіт, пов’язаних з питаннями застосування мобільних пристроїв в навчанні та їх дидактичним функціям. У статті розглядаються основні психолого-педагогічні умови використання мобільних пристроїв в навчальній діяльності, визначається коло методичних проблем, які можуть вирішувати сучасні мобільні пристрої в галузі освіти.

Васецька Л. І. Інноваційні освітні технології як чинник оптимізації мовної підготовки іноземців на довузівському етапі навчання [Електронний ресурс] / Л. І. Васецька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2017. – Вип. 58. – С. 45-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2017_58_9 – У статті аналізуються основні інноваційні форми організації навчального процесу на мовній кафедрі підготовчого факультету. Обґрунтовується взаємозв’язок між використанням нових засобів навчання мови іноземців і рівнем сформованості у них мовних знань та навичок. Визначені проблемні напрямки, які потребують дослідження на сучасному етапі впровадження інноваційних освітніх технологій.  

Герлянд Т. М. Використання інноваційних технологій навчання у загальноосвітній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників аграрних ПТНЗ [Електронний ресурс] / Т. М. Герлянд // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2017. – Вип. 1. – С. 48-50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2017_1_13 – У пропонованій статті дається визначення поняття «інновація», «інноваційні технології навчання». Розкриваються основні вимоги, яким повинна відповідати така педагогічна технологія. Аналізуються основні групи інноваційних технологій навчання, які підвищують якість загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників. Портфоліо розглядається як один з прийомів, що найбільш відповідає завданням інноваційних технологій навчання. Саме воно надає можливість діагностувати сформованість основних цілей учня – його здатності до самоосвіти та саморозвитку.

Гуревич Р. Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія // Порівняльна професійна педагогіка. – 2017. – № 7(1). – С. 106-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2017_7(1)__18 – У статті схарактеризована одна із перспективних моделей змішаного навчання у вищих навчальних закладах. Описано особливості вдосконалення процесу навчання, формування мотиваційної та професійної компетентності майбутніх фахівців, а також використання однієї з моделей змішаного навчання – «перевернутого навчання», у межах якої реалізується особистісно орієнтований підхід, значно збільшується взаємодія між викладачем і студентами. На підставі аналізу здійснення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах США, Німеччини, Австрії, Південної Кореї за змішаною моделлю з використанням «перевернутого» та всепроникного навчання з’ясовано, що підготовка фахівців за цими технологіями сприятиме якісному засвоєнню значних обсягів інформації, здійсненню індивідуальної і колективної роботи студентів, навчанню за проектними технологіями, що дає можливість розвивати комунікативні навички студентів. Усе це дозволяє готувати майбутнього фахівця до роботи в інформаційному суспільстві відповідно до вимог ринку праці.

Гуцуляк В. І. Сучасні інноваційні технології 3-d моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу [Електронний ресурс] / В. І. Гуцуляк, Р. Д. Бородайкевич, А. І. Гуцуляк // Буковинський медичний вісник. – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 239-241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bumv_2017_21_1_53 – Наведено сучасні тенденції та особливості інноваційних технологій 3-D моделювання та інтерактивні методи навчання основ черезкісткового остеосинтезу лікарів-інтернів зі спеціальності “Ортопедія і травматологія”. У програмі Autodesk Inventor 11 створено імітаційні комп’ютерні тривимірні моделі систем “гомілка – апарат зовнішньої фіксації”. Особливістю розроблених моделей є можливість візуалізації м’якотканинних структур сегмента, що наближує умови навчання до реальних та забезпечує можливість проведення передопераційного планування остеосинтезу. Використання методу 3-D моделювання під час навчального процесу забезпечує підвищення ефективності засвоєння умінь, навичок і фахових маніпуляцій в оволодінні методом черезкісткового остеосинтезу, зокрема сприяє розвитку клінічного мислення, допомагає у прийнятті правильного рішення щодо обрання найбільш раціонального, для кожного конкретного клінічного випадку, типу та компонування апарата зовнішньої фіксації.

Кір’янова О. В. Психолого-педагогічна готовність викладачів гуманітарних дисциплін до використання інноваційних технологій навчання [Електронний ресурс] / О. В. Кір’янова, О. Ю. Малюкова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2017. – Вип. 55. – С. 195-201. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_55_27 – У статті досліджено особливості формування стратегічної психолого-педагогічної готовності викладачів гуманітарних дисциплін до використання інноваційних технологій навчання у вищій школі в контексті набуття необхідних комунікативних навичок. Розглянуто особливості комунікацій в освіті в ланцюжку особистісної взаємодії “викладач – студент” у контексті збереження змісту навчання з урахуванням цілей фахової підготовки у вищих навчальних закладах. Окреслено мету, завдання та принципи діяльності сучасного викладача гуманітарних дисциплін у вищій школі. Визначено зовнішні й внутрішні чинники формування комунікативних навичок викладача, зокрема гуманітарних дисциплін. Ідентифіковано суперечності в процесах фахової підготовки в контексті гуманітарної складової навчання.

Ковальчук Г. Реалізація інноваційних технологій особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців у процесі навчання [Електронний ресурс] / Г. Ковальчук // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2017. – Вип. 5(2). – С. 194-206. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_5(2)__22 – У статті розглянуто окремі аспекти реалізації технологій професійно орієнтованого, компетентнісного й особистісно орієнтованого навчання майбутніх фахівців – економістів у ВНЗ. Зосереджено увагу на питанні їхнього особистіснопрофесійного розвитку засобами дидактичних технологій. Особистісний вимір у фаховій підготовці розглянуто серед провідних чинників досягнення основної мети гуманістичної школи – самореалізації особистості.

 

***

 1. Антоненко О. О. Напрями інноваційних методів навчання інформатики у сучасній школі [Електронний ресурс] / О. О. Антоненко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 6. – С. 34-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2013_6_12
 2. Артюшина М. В. Розвиток готовності до інноваційної діяльності шляхом тренінгових методик навчання [Електронний ресурс] / М. В. Артюшина // Педагогічний дискурс. – 2009. – Вип. 5. – С. 12-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2009_5_4 Стаття присвячена розкриттю можливостей тренінгової технології навчання в плані розвитку інноваційних властивостей викладачів і студентів. Описуються деякі методи активного й інтерактивного навчання, які інтенсифікують процес опрацювання навчального матеріалу, ґрунтуються на використанні різноманітних форм спільної діяльності. Наводяться приклади тренінгових методик навчання, що можуть використовуватись у практиці професійної підготовки викладачів і студентів.
 3. Беспарточна О. І. Інноваційні технології навчально-виховного процесу як основа модернізації вищої освіти [Електронний ресурс] / О. І. Беспарточна, І. В. Ховрак // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3. – С. 125-127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itot_2015_3_39 Обґрунтовано важливість використання інноваційних технологій у процесі підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, креативних та високоадаптивних фахівців. Розвитку сучасного суспільства притаманне інтенсивне впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій в різні галузі. Зростає потреба в удосконаленні підходів та форматів вищої освіти, за яких інноваційні технології стали б невід’ємною складовою педагогічної діяльності викладачів та інструментом посилення мотивації до навчання студентів. Висвітлено спонукальні чинники впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, їх основні переваги та труднощі у використанні.
 4. Білостоцька О. В. Використання інноваційних технологій навчання на предметах естетичного циклу [Електронний ресурс] / О. В. Білостоцька, А. А. Шмідт // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 33. – С. 105-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_33_20 У статті проаналізовано принципи та особливості використання інноваційних педагогічних технологій під час викладання предметів естетичного циклу. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено ефективність використання сучасних технологій для оптимізації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.
 5. Бойчук В. М. Застосування інноваційних методик навчання у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя технологій [Електронний ресурс] / В. М. Бойчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2013. – Вип. 35. – С. 167-170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_35_38. – Мета статті – показати важливість інноваційної підготовки майбутніх учителів технологій на сучасному етапі у вищих педагогічних навчальних закладах. В умовах постіндустріального суспільства, яке розвивається швидкими темпами, значну увагу треба приділяти й розвитку креативного мислення майбутнього вчителя технологій та створенню умов для його творчої діяльності. Усі ці обставини вимагають обґрунтованоговдосконалення професійної підготовки вчителя технологій, розвитку його умінь і навичок.
 6. Борисенко Л. Л. Оптимальне співвідношення інноваційних та традиційних технологій навчання в процесі психолого-педагогічної підготовки викладачів економіки [Електронний ресурс] / Л. Л. Борисенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Педагогіка. – 2009. – Т. 112, Вип. 99. – С. 79-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_112_99_15 У статті розглядаються основні ознаки інноваційних та традиційних технологій навчання, їх оптимальне співвідношення у процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в Київськомунаціональному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
 7. Боряк О. В. Інноваційні форми організації навчання української мови в старших класах спеціальної школи [Електронний ресурс] / О. В. Боряк, О. М. Білоножко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2013. – Вип. 23. – С. 24-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_9. – У статті надане теоретичне обґрунтування інноваційним формам навчання на уроках української мови в старших класах спеціальної школи. Зроблена спроба з’ясувати рівень розробки досліджуваної проблеми у педагогічній, спеціальній, науковій та методичній літературі. Висвітлений стан впровадження інноваційних форм організації навчання в спеціальній школі на сучасному етапі розвитку освіти. Охарактеризовані інноваційні форми навчання та обґрунтована доцільність їх застосування на уроках української мови в старших класах спеціальної школи.
 8. Василець О. О. Особливості введення інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] / О. О. Василець. // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_1_6 Модернізація освіти та підписання Україною Болонських угод обумовили впровадження інноваційних технологій у навчально-виховних процес вищих навчальних закладів. Це дало поштовх для дослідження та глибинного вивчення наслідків поширення у вітчизняному освітньому просторі інноваційного продукту, яскравим прикладом якого є кредитно-модульна та модульно-рейтингова системи навчання.
 9. Видиш М. М. Особливості використання інноваційних технологій у навчанні майбутніх соціальних працівників [Електронний ресурс] / М. М. Видиш // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. – 2013. – № 4. – С. 43-50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_4_7 – У статті висвітлюються особливості використання особистісно орієнтованих інноваційних технологій у практиці навчання майбутніх соціальних працівників в умовах вищої школи, що може створити максимально сприятливі умови для розвитку та саморозвитку особистості молодої людини, виявлення та активного використання її індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.
 10. Войтік О. О. Сучасні підходи до використання інноваційних технологій у навчанні іноземним мовам у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. О. Войтік // Педагогічний дискурс. – 2012. – Вип. 12. – С. 75-78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_12_17 – Розглянуто сучасні підходи до використання інноваційних технологій у навчанні іноземним мовам у ВНЗ. Увагу приділено допоміжним засобам для покращання вивчення нового лексичного, граматичного й освітнього матеріалу, вихованню студентів у навчальному процесі.
 11. Головань М. С. Упровадження європейської кредитно-трансферної системи як інноваційної технології організації навчання [Електронний ресурс] / М. С. Головань // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 38(1). – С. 54-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_38(1)__11 – Мета статті – обґрунтування європейської кредитно-трансферної системи як інноваційної технології навчання, окреслити особливості та проблеми впровадження її у вищих навчальних закладах.
 12. Горбатюк Н. Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін хімічного циклу [Електронний ресурс] / Н. Горбатюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 5(2). – С. 102-107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(2)__17 – У статті розглядаються актуальні питання щодо викладання дисциплін хімічного циклу при використанні інноваційних технологій. Охарактеризовуються технологія проблемного навчання, проектна технологія у світлі особистісно-орієнтованого навчання, розкривається їх значення в навчальному процесі з ціллю оптимізації закріплення тазасвоєння знань, умінь та навичок з хімії.
 13. Горбатюк О. Інноваційні технології навчання генетики та біотехнології старшокласників профільної школи [Електронний ресурс] / О. Горбатюк, С. Горбулінська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 42(1). – С. 60-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(1)__11
 14. Гричик Д. В. Інноваційна спрямованість до навчання з плавання молодших школярів у системі шкільного фізичного виховання [Електронний ресурс] / Д. В. Гричик, Ю. Ю. Солонець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2014. – Вип. 118(1). – С. 93-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(1)__23 – У даній науковій статті представлено створення інноваційного підходу експериментальної технології навчання з плавання у системі шкільного фізичного виховання для молодших школярів.
 15. Грищук О. В. Застосування інноваційних технологій в процесі навчання української літератури учнів основної школи [Електронний ресурс] / О. В. Грищук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2013. – Вип. 20. – С. 77-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2013_20_20
 16. Грудок-Костюшко М. О. Упровадження інноваційних методів навчання у процес викладання української мови як іноземної [Електронний ресурс] / М. О. Грудок-Костюшко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – № 1. – С. 92-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_1_19 – У статті висвітлено питання впровадження інноваційних методів навчання в процес викладання української мови як іноземної. Показано значення інноваційних методів навчання для формування комунікативної компетенції іноземних студентів. Подано конкретні приклади інноваційних методів навчання, які дозволяють формувати досвід творчої та інноваційної діяльності студентів, який впливає на комунікативну компетентність майбутнього фахівця.
 17. Гуржій А. М. Електронний посібник: інноваційний засіб навчання у системі професійної освіти [Електронний ресурс] / А. М. Гуржій, Л. А. Карташова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2014. – Вип. 37. – С. 16-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_37_4
 18. Денисюк Л. В. Інноваційні технології викладання іноземної мови на немовних спеціальностях у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Л. В. Денисюк, Н. Р. Данілова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2016. – Вип. 13(2). – С. 144-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(2)__46. – Стаття присвячується доцільності використання інноваційних технологій та Інтернет-ресурсів під час викладання іноземних мов. Розглядається короткий опис та характеристика інноваційних технологій у процесі викладання англійської мови. Висвітлюється актуальне питання характеристики інноваційних технологій та Інтернет-ресурсів.
 19. Дермельова К. О. Інноваційні технології соціального виховання молодших школярів [Електронний ресурс] / К. О. Дермельова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 36. – С. 463-467. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_36_68 – У статті висвітлено сучасні підходи до соціального виховання молодших школярів. Розкрито сутність понять “інноваційні технології”, “соціальне виховання молодших школярів”, схарактеризовано підходи до формування цих дефініцій. Визначено роль педагога у процесі розвитку соціально значущих якостей особистості молодшого школяра.
 20. Ентентєєва Г. Інноваційні технології – шлях до підвищення престижу викладацької діяльності [Електронний ресурс] / Г. Ентентєєва // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 5. – С. 11-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_5_4 – Розглядається проблема підвищення престижу викладацької діяльності, що потребує великих змін і розроблення стратегій. Доцільним є підняти впровадження інноваційних технологій у навчання, які б формували новий тип мислення, новий стиль діяльності, зорієнтований на ефективніше розв’язання виробничих, соціальних, культурних та інших проблем.
 21. Заблоцька Л. М. Використання інноваційних методів у процесі навчання англійської мови професійного спрямування [Електронний ресурс] / Л. М. Заблоцька // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39(3). – С. 147-152. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(3)__25 – Мета статті – розкрити поняття про інноваційні методи й визначити можливості їхнього використання у процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців у сфері туризму.
 22. Заворотна Я. Роль інноваційних технологій навчання у програмі підготовки майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / Я. Заворотна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4(1). – С. 60-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_4(1)__12 – У статті зосереджується увага на проблемі підготовки майбутнього вчителя за допомогою інноваційних педагогічних технологій. Так як, одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання. Адже, завдання технології взагалі полягає у визначенні найбільш ефективних шляхів та засобів досягненнябудь-яких цілей діяльності.
 23. Іванов І. Ю. Упровадження інноваційної моделі Е-навчання “1 учень – 1 комп’ютер” на уроках мови та літератури в рамках національного проекту “Відкритий світ” [Електронний ресурс] / І. Ю. Іванов // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_23
 24. Кадемія М. Ю. Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх учителів [Електронний ресурс] / М. Ю. Кадемія //Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2014. – Вип. 1. – С. 274-279. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_1_37 – Розглянуто проблему модернізації сучасної освіти України на основі впровадження сучасних педагогічних технологій, які можуть бути інтегровані з ІКТ, підвищення якості підготовки фахівців на цій основі.
 25. Карлова В. О. Інноваційні методи навчання англійської мови як другої іноземної у вищій школі [Електронний ресурс] / В. О. Карлова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2015. – Вип. 24. – С. 99-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2015_24_26 – У статті розглядається проблема шляхів впровадження та використання інноваційних методів навчання англійської мови як другої іноземної у вищій школі. Проаналізовано ефективність та роль новітніх засобів у підвищенні мовної компетенції студентів. Розглянуто нові форми роботи та доцільність їх використання під час навчання іноземної мови, що ефективно використовуються для вивчення англійської мови в вищих навчальних закладах та окреслено перспективи виникнення нових методів навчання.
 26. Карпова І. Г. Педагогічні інновації у виховній діяльності вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / І. Г. Карпова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – 2014. – Вип. 18. – С. 26-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_6 – У статті розглядається проблема інноваційних підходів до виховної роботи, зокрема, у соціально-педагогічному середовищі вищого навчального закладу.
 27. Кирильчук О. Б. Дискусія як інноваційний метод навчання та виховання риторичної культури старшокласника [Електронний ресурс] / О. Б. Кирильчук // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2011. – Вип. 19. – С. 457-462. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2011_19_75 – У статті висвітлюється роль та важливість інтерактивної технології навчання, зокрема дискусії, у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції та виховання риторичної культури старшокласника.
 28. Кожухар М. В. Використання інноваційних технологій навчання у практиці роботи вчителя трудового навчання [Електронний ресурс] / М. В. Кожухар // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 239-246. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_44 – У статті обґрунтовано доцільність використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання, подано характеристики новітніх технологій та принципи їх застосування.
 29. Козак Л. В. Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Козак // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 4. – С. 40-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2014_4_11 – У запропонованій статті розкрито сутність інноваційних технологій навчання та особливості їх застосування у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології; доведено ефективність евристичних, проектних, інтерактивних технологій навчання у розвитку творчих, дослідницьких, комунікативних здібностей майбутніх викладачів, формуванні фахової компетентності, готовності до інноваційноїпрофесійної діяльності.
 30. Козяр М. М. Інновації у навчальному процесі сучасних вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / М. М. Козяр // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2016. – Вип. 46. – С. 218-222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2016_46_55. – У статті розглянуто інноваційні процеси у вищих навчальних закладах, що базуються нині на широкому впровадженні в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, відповідних змін у цьому процесі, вдосконалення підготовки майбутніх фахівців. Розглянута також модель електронного (віртуального) університету та вдосконалення його роботи на цій основі,можливостей модернізації освіти на всіх щаблях її здійснення. Особлива увага приділена здійсненню дистанційного навчання за змішаною моделлю, що дає можливість контролювати час, місце, темп і шлях вивчення матеріалу. Ця модель не передбачає радикальної відмови від класичної моделі, а є лише підходом, що може бути використаним у здійсненні навчального процесу на інноваційній основі. Це, в свою чергу, вносить певні корективи в реальний навчальний процес і впливає на професійно-педагогічну діяльність викладачів.
 31. Колесник Н. Є. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання [Електронний ресурс] / Н. Є. Колесник // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 34-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_1_7 – У статті проаналізовано проблему підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання; розглянуто поняття “технологія”, “педагогічні технології”, “інноваційні технології”, “інноваційні технології на уроках трудового навчання”; запропоновано критерії ефективної творчої діяльності майбутніх учителів до використання технології формування особистості молодшого школяра; представлена змістова характеристика використання інноваційнихтехнологій на уроках трудового навчання в початковій школі.
 32. Комар Л. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання інноваційних технологій в системі освіти навчання англійських фразеологізмів [Електронний ресурс] / Л. Комар // Молодь і ринок. – 2011. – № 8. – С. 113-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_8_28 – У статті розкривається питання підготовки майбутніх вчителів іноземних мов до використання інноваційних технологій в системі безперервної освіти навчання англійських фразеологізмів.
 33. Коровець І. Є. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні [Електронний ресурс] / І. Є. Коровець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2010. – Вип. 26. – С. 325-329. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2010_26_065
 34. Кошечко Н. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі [Електронний ресурс] / Н. Кошечко //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 35-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2015_1_10 – У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми застосування інноваційних освітніх технологій навчання та викладання у вищій школі. Особливий акцент поставлено на способах втілення інноваційних освітніх технологій у ВНЗ. Виняткову увагу приділено інтерактивній технології навчання та викладання у вищій школі.
 35. Кузьмичова О. О. Інноваційні підходи до викладання української мови та літератури в сучасній школі в умовах профільного навчання [Електронний ресурс] / О. О. Кузьмичова // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1(2). – С. 35-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(2)__8 – У статті подано інформацію про важливість запровадження інноваційних підходів до викладання української мови та літератури в сучасній профільній школі.
 36. Кузьміна І. Інноваційні технології навчання на заняттях української літератури у вищій школі [Електронний ресурс] / І. Кузьміна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 5(2). – С. 131-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(2)__21 – У статті розглянуто різноманітні шляхи підвищення ефективності занять української літератури. Окреслено властивості інноваційного навчання та поширення нових засобів (нововведень), а також результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних розвۥ язань різноманітнихпедагогічних проблем.
 37. Кучай А. Впровадження інноваційних технологій навчання в освітню діяльність [Електронний ресурс] / А. Кучай //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. – № 46. – С. 111-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_46_20
 38. Лелеко В. В. Застосування різних видів інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов [Електронний ресурс] / В. В. Лелеко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 42. – С. 173-176. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_42_33 – Статтю присвячено розгляду проблеми впровадження та використання різних видів інноваційних педагогічних технологій у процесі навчання іноземних мов.
 39. Ліба О. М. Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі [Електронний ресурс] / О. М. Ліба // ScienceRise. Педагогічна освіта. – 2016. – № 4(5). – С. 48-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2016_4(5)__10 – У статті обґрунтовано актуальність моделювання навчального процесу у вищій школі, яке використовується для визначення педагогічних об’єктів і розробки педагогічних конструктів. Висвітлено структуру моделі формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі. У розробленій моделі відображено взаємозв’язок таких блоків: організаційно-цільового, теоретично-змістового, діяльнісно-формувального, результативно-оцінювального.
 40. Ліщук-Торчинська Т. П. Поєднання традицій та інновацій у змісті освіти і технології навчання у процесі викладання курсу “Соціологія освіти” у вищій школі [Електронний ресурс] / Т. П. Ліщук-Торчинська // Соціологічні студії. – 2012. – № 1. – С. 71-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2012_1_15 – Проаналізовано зв’язок між нововведеннями у суспільстві та освіті, визначено методологічні засади дослідження соціальної детермінації пізнання. Узагальнено практику поєднання традицій та інновацій у процесі викладання соціології освіти.
 41. Лятуринська С. Е. Методична та викладацька кар’єра Ч. В. Еліота в контексті побудови інноваційної моделі навчання дисципліни “Хімія” [Електронний ресурс] / С. Е. Лятуринська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 42. – С. 22-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_42_5 – У статті досліджено методичний і викладацький шлях становлення Ч. В. Еліота – хіміка. Зазначено, що саме він просував та популяризував інноваційну модель навчання – лабораторну. Проаналізовано його передові підручники з хімії для студентів вищих навчальних закладів США, написані з метою надання студентамможливості розвивати практичні навички та вміння з навчальної дисципліни “Хімія”.
 42. Ляшко М. Мультимедійні технології як інноваційна складова музичного навчання і виховання [Електронний ресурс] / М. Ляшко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – Вип. 33. – С. 96-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2014_33_14 Обґрунтовано теорію формування інтересу до музики та її практичне втілення, що вносить у спілкування учня з музикою соціально культурні чинники розвитку суспільства. Наведено визначення понять «мультимедійна технологія», «мультимедійний урок». Зазначено, що кожен урок музики з використанням мультимедійного посібника складається з певної кількості кроків – структурних елементів (фреймів), що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, що об’єднані за певною ознакою (демонстрація, розучування пісні чи виконання її із супроводом, слухання музичного твору, його аналіз, розповідь про композитора). Музична інформація в освітньо виховних передачах подається на рівні окремих номерів, які об’єднані загальною тематикою, єдиною спрямованістю. Вони сприймаються як музичні вставки, не пов’язані логічною структурою. Подолання фрагментарності знань і уявлень учнів про мистецтво сприяє формуванню їхніх особистісних поглядів на мистецькі твори, високих смакових уподобань, коли необхідним є створення певних циклів музичних програм, що послідовно розкривають комплекс розвитку, який стає реальним за умов телебачення і радіо. Саме така організація передач надасть змогу здійснити актуальне для нашого часу завдання розробки безперервної освіти і виховання. У порівнянні з радіопередачами інтерес до музичних телепрограм відбувається регулярніше, цілеспрямованіше і планомірніше. У сучасному телебаченні нагромаджено значний та цікавий досвід створення музичних передач, жанрова палітра яких досить різноманітна: телеконцерти, телемузична журналістика, музичні телефільми, музично-театральні форми. Однак, сама по собі технічна оснащеність не є гарантією виховного впливу на молодь.
 43. Макогоненко М. Використання інноваційних технологій навчання в практиці роботи вчителя біології [Електронний ресурс] / М. Макогоненко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2012. – Ч. 4. – С. 230-236. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_4_32 – Важливою умовою організації навчально-виховного процесу є вибір учителем раціональної системи методів і прийомів активного навчання, використання сучасних технологій у поєднанні з традиційними засобами. Процес навчання повинен бути організований так, щоб зорієнтуватидитину на досягнення нею цілей, які вона сама собі поставила.
 44. Мачинська Н. Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі [Електронний ресурс] / Н. Мачинська, Ю. Комарова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер : Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 240-246. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2015_1_42 – У статті розкрито особливості та зміст інновацій та інноваційних технологій, визначено доцільність та необхідність їх упровадження в практику організації освітнього процесу у вищій школі.
 45. Мельник О. М. Технологія Web 2.0 — інноваційний засіб навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / О. М. Мельник //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 7. – С. 17-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2011_7_9
 46. Моїсеєв С. О. Інноваційні технології виховання учнів загальноосвітньої школи / С. О. Моїсеєв, Л. М. Іванечко // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 1. – С. 16-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_5 – У статті розкривається сутність інноватики у педагогічній діяльності. Виокремлюються основні складові виховної технології та рівні її реалізації. Дається загальна характеристика існуючих у педагогічній теорії і практиці виховних технологій.
 47. Новак О. Особливості використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі сучасних інноваційних шкіл [Електронний ресурс] / О. Новак // Теорія та методика управління освітою. – 2012. – № 9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2012_9_28 У статті аналізуються особливості використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі сучасних інноваційних шкіл; розкриваються методика і зміст навчання в українськихта зарубіжних авторських школах.
 48. Образцова О. М. Інноваційна технологія модульно-розвивального навчання особливої дитини як засіб її соціалізації [Електронний ресурс] / О. М. Образцова // Теорія і практика сучасної психології. – 2016. – № 1. – С. 62-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2016_1_14 – У статті пропонується методологічне обгрунтування напрямів впливу на дитину-інваліда, застосування інноваційної педагогічної технології навчання – модульної системи допрофесійної та професійної освіти; підготовки дітей-івалідів за профілем на основі навчання за індивідуальними програмами.
 49. Оліфіренко І. Електронна освіта e-Learning 2. 0 – інноваційна технологія навчання 21 століття [Електронний ресурс] / І. Оліфіренко // Комп’ютерні технології друкарства. – 2013. – № 30. – С. 229-234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ktd_2013_30_33 – Викладено аналіз використання електронного навчання та його вплив на зміну парадигми ефективності сучасної освіти і розвиток людського потенціалу.
 50. Подковко Х. В. Інноваційні технології навчання в контексті компетентнісного підходу в освіті [Електронний ресурс] / Х. В. Подковко // Медична освіта. – 2016. – № 1. – С. 41-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2016_1_14. – У статті розкрито тенденції та пріоритетні напрямки розвитку вищої освіти в Україні з врахуванням міжнародних тенденцій. Проведена паралель між традиційною моделлю навчання та моделлю, побудованою на основі компетентнісного підходу. Охарактеризована роль інноваційних технологій навчання у процесі реалізації компетентнісного підходу у вищих медичних навчальних закладах. Висвітлено особистісно-орієнтовану спрямованість інноваційного навчання. Проаналізовані актуальні інноваційні педагогічні технології навчання, що використовуються у системі вищої медичної освіти.
 51. Пупишева В. Я. Інноваційні технології у навчанні осіб з обмеженими фізичними можливостями [Електронний ресурс] / В. Я. Пупишева // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2015. – № 12. – С. 52-64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2015_12_6 – Важливим аспектом соціалізації людей з обмеженими можливостями є отримання відповідної освіти. Ефективна адаптація та інтеграція осіб з вадами фізичного розвитку в суспільстві неможливо без державної підтримки. Вибір європейського вектору розвитку передбачає вивчення найкращих прикладів методів і методик, заснованих на освітніх потребах людей з обмеженими можливостями. Просування освітніх систем і розвиток нових підходів до педагогіки вимагає від вчителя знайти ефективні та інноваційні технології для досягнення освітніх цілей, і це гарантує рівні можливості доступу до вищої освітидля всіх молодих людей.
 52. Рашковська І. Підготовка учнів до навчання у вишах в умовах розвитку комп’ютерних інновацій в освіті [Електронний ресурс] / І. Рашковська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 3. – С. 83-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_3_12 – У статті окреслені основні шляхи підготовки учня до навчання у вищому навчальному закладі, шляхом ознайомлення його з основами комп’ютерної грамотності та формування в учня правильного ставлення до використання комп’ютера.
 53. Рехтета Л. О. Упровадження інновацій у систему професійної підготовки вчителів початкових класів з навчання “основ здоров’я” [Електронний ресурс] / Л. О. Рехтета // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2014. – Вип. 38. – С. 421-425. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_38_90 – Мета публікації — розкрити досвід організації діяльності студентів спеціальності «Початкова освіта» МНУ ім. В.О. Сухомлинського у процесі вивчення курсу «Методиканавчання основ здоров’я» з упровадження інтерактивних методів навчання на уроці.
 54. Рожкова Н. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як інноваційного методу в навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] / Н. Рожкова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 132. – С. 121-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_132_33 – У статті йдеться про впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищої школи. Модернізація та інформаційно-технологічний прогрес суспільства зумовили використання інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі вивчення іноземної мови. У статті робиться спроба довести плідність таефективність такого використання.
 55. Романишин Ю. Л. Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання у підготовці документознавців-менеджерів [Електронний ресурс] / Ю. Л. Романишин // Моделювання регіональної економіки. – 2011. – № 2. – С. 274-282. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2011_2_33 – У статті розглядаються інноваційні технології та методи навчання, які використовуються при підготовці документознавців-менеджерів у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (далі – ІФНТУНГ). Проаналізовано результати анкетування щодо визначення стану застосування інтерактивних методів у навчальному процесі на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ. Розроблена інтегрована комунікативно-інтерактивна модель проведення семінару здисципліни «Інформаційний менеджмент».
 56. Романюк С. Педагогічні інновації в навчально-виховному процесі сучасної початкової школи [Електронний ресурс] / С. Романюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. – № 46. – С. 146-153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_46_25 Метою даної статті є виокремлення та аналіз педагогічних технологій, які активно використовуються у навчально-виховному процесісучасної початкової школи.
 57. Ротерс Т. Т. Профільне навчання фізичній культурі – інноваційна технологія спортивно-орієнтованого фізичного виховання учнів старшої школи [Електронний ресурс] / Т. Т. Ротерс // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 22(1). – С. 148-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(1)__22 – Наведено аналіз результатів теоретичного та констатувального дослідження проблеми профільного навчання фізичній культурі учнів старшої школи як інноваційної технології спортивно-орієнтованого фізичного виховання. Висвітлено домінуючу роль підвищення мотивації старшокласників до поглибленого вивчення різних видів спорту як інструментарію оволодіння новими руховими уміннями та навичками, основними теоретичними та практичними положеннями методики фізичної культури, а також уміннями та навичками педагогічної діяльності в галузі фізичного виховання та спорту.
 58. Руднік Ю. Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] / Ю. Руднік // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 10(2). – С. 124-131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_10(2)__22 – Автором проаналізовано інноваційні технології навчання іноземних мов, що застосовуються у початковій, основній і старшій школі в Україні: проектні технології, технології Мовного портфелю, інтерактивні технології та інформаційні технології. Встановлено взаємозв’язок інноваційних технологій навчання, що застосовуються на різних етапах загальної освіти та ефективності оволодіння учнями іноземною мовою. Обґрунтовано актуальність застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов як чинника інтенсифікації іншомовної освіти. Уточнено відмінності між поняттями «інноваційні технології навчання»,«сучасні технології навчання» та «традиційні технології навчання».
 59. Рябовол Л. Т. Наслідування в освітніх системах як основа розробки та впровадження інновацій (на прикладі системи навчання правознавства) [Електронний ресурс] / Л. Т. Рябовол // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 22(1). – С. 154-165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(1)__23 – Мета статті – проаналізувати досвід функціонування системи шкільної правової освіти, вироблений, переважно, за радянських часів, з позицій системного підходу та визначити ті позитивні надбання, які можуть бути творчо використані на сучасному етапі її становлення та стати основою розробки і впровадження інновацій у навчанняправознавства.
 60. Саєнко Т. Інноваційні методи навчання та управління екологічною освітою вищої школи [Електронний ресурс] / Т. Саєнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2012. – Вип. 175(3). – С. 186-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2012_175(3)__27 – Розглянуто шляхи модернізації екологічної освіти вищої школи у період компетентнісної парадигми та заключного етапу Декади освіти для сталого розвитку (2011-2014 рр.).
 61. Сас Н. М. Аналіз можливостей існуючих моделей навчання в галузі інноваційного управління для професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. М. Сас // Наукові праці Вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”. Сер. : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2013. – № 1. – С. 266-271. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_pps_2013_1_58 – У статті розкрито загальнотеоретичні тенденції та завдання професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління; проаналізовано існуючі моделі сучасної підготовки керуючих інноваційним процесом у різних предметних галузях: на основі індивідуальної дистанційної освіти, посилення традиційних змісту та форм підготовки кадрового резерву інноваційно-продуктивною складовою, організації системи корпоративного навчання, спеціальної професійної підготовки в умовах вищого навчального закладу з метою подальшоговикористання існуючого досвіду.
 62. Семенюк В. І. Комплексний підхід до навчання вогневій підготовці з використанням інноваційних технологій [Електронний ресурс] / В. І. Семенюк, О. Ю. Лавров, М. В. Гришин, М. М. Руденко, А. М. Кравчук // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 1. – С. 186-190. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2015_1_41 – Розглянуто питання розробки та впровадження передових методів навчання з використанням інноваційних технологій, які націлені на підвищення рівня знань тих, хто навчається. Комплексний підхід до навчання та навчально-тренувальне забезпечення дозволяє без зайвих витрат коштів втілити автоматизоване комп’ютерне вивчення будови автомата та послідовності його розбирання, напрацювати навички щодо навчання стрільбі зі стрілецької зброї та приведенню її до нормального бою, надати необхідну теоретичну та довідкову інформацію, впровадити індивідуальне комп’ютерне тестування.
 63. Ситняківська С. М. Білінгвальне навчання як інноваційна технологія підготовки фахівців із соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / С. М. Ситняківська // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2013. – № 1-2. – С. 57-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2013_1-2_9 – У статті проаналізовано процес становлення та розвитку білінгвальної освіти. Доведено необхідність впровадження і представлено специфіку організації вивчення фахових дисциплін білінгвальнимметодом.
 64. Скірко Г. З. Упровадження інноваційної моделі навчання молодших школярів у систему роботи сучасної школи [Електронний ресурс] / Г. З. Скірко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 36. – С. 520-527. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_36_75 – У статті розглянуто впровадження інноваційних моделей навчання шляхом збагачення функціонального змісту діяльності головних суб’єктів зміни умов та способів навчання за рахунок оснащення комп’ютерною та мультимедійною технікою; зміни соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі та форм організаціїпедагогічного процесу.
 65. Сокол І. М. Квест як сучасна інноваційна технологія навчання [Електронний ресурс] / І. М. Сокол // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2013. – Вип. 7. – С. 168-171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2013_7_55 – З’ясовано, що зміна системи освіти вимагає створення інноваційних методик та технологій навчання. Розглянуто веб-квест як сучасну інноваційну технологію. Наголошено на тому, що створення та проведення квестів не є складним процесом, що не потребує завантаження додаткових програм або одержання специфічних технічних знань та навичок – необхідним є лише бажання вчителів та учнів.
 66. Стахів Л. Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи [Електронний ресурс] / Л. Стахів, В. Стахів, С. Волошин // Молодь і ринок. – 2014. – № 8. – С. 37-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_8_10 Акцентовано увагу на важливості застосування педагогічних технологій в навчально-виховному процесі вищої школи, названо найбільш відомі з них. Запропоновано цікаві форми, методи та методичні прийоми, які доцільно використовувати в навчально-виховному процесі вищої школи. Підкреслено необхідність застосування педагогічних технологій майбутніми педагогами у своїй професійній діяльності з метою здійснення ефективності навчально-виховного процесу початкової школи.
 67. Стецик С. П. Індивідуалізація навчання на уроках фізики засобами інноваційних технологій [Електронний ресурс] / С. П. Стецик, О. В. Гнатюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 109. – С. 114-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_109_30 – У статті проаналізовано можливості інноваційних технологій як засобу індивідуалізації навчальної діяльності учнів з фізики, сформульовано вимоги щодо відбору освітніх технологій, які можуть бути використані в індивідуалізації при навчанні фізики.
 68. Тарара А. Концептуальні та інноваційні структурні розроблення для профільного навчання старшокласників в освітній галузі “Технології” [Електронний ресурс] / А. Тарара, В. Вдовченко // Молодь і ринок. – 2011. – № 10. – С. 64-68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_10_16 – Розкрито сутність і практичне використання сформульованих в процесі дослідження концептуальних і теоретико-методологічних засад, розроблених структурних моделей для створення науково обґрунтованих навчальних програм і відповідних підручників для профільного навчання старшокласників за технологічним напрямом.
 69. Тарасенко Л. Можливості інноваційного навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / Л. Тарасенко, О. Абузникова //Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 4. – С. 9-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_4_4 – Визначені технології навчання іноземних мов. Розглядаються найефективніші технології поліпшення навчання іноземних мов, індивідуалізація навчання. Розглядається можливість використання електронних курсів при навчанні іноземних мов.
 70. Тверезовська Н. Т. Блоги як інноваційний ресурс особистісно орієнтованого навчання [Електронний ресурс] / Н. Т. Тверезовська, О. Й. Янковська // Педагогічний дискурс. – 2010. – Вип. 7. – С. 222-225. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2010_7_52 – У статті проаналізовано значення блогів як посередника навчання студентів між теорією і практикою, показано їх застосування і використання у навчальному процесі ВНЗ, визначено їх роль упідвищенні якості навчання студентів, а також розвитку їхнього творчого потенціалу.
 71. Тонка Ю. В. Використання інноваційних методів навчання у формуванні екологічної свідомості учнів на уроках географії [Електронний ресурс] / Ю. В. Тонка // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 259-264. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_47 – У статті розглядаються інноваційні методи навчання, їх різновиди та особливості використання у формуванні екологічної свідомості учнів на уроках географії у ЗНЗ. Характеризується практичне застосування інноваційних методів як на уроках різних типів, так і в позакласній роботі з географії.
 72. Требик О. С. Раціональне поєднання інноваційних і традиційних методів навчання математики у коледжах [Електронний ресурс] / О. С. Требик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 3. – С. 141-145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2014_3_27 – Надано різноманітні визначення поняття “методи” та розглянуто різні підходи щодо їх класифікації. Наведено конкретні приклади з педагогічного досвіду авторів, які стосуються раціонального поєднання традиційних та інноваційних технологій.
 73. Трофімук К. В. Використання інноваційних методів навчання при підготовці майбутніх викладачів [Електронний ресурс] / К. В. Трофімук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 38. – С. 336-344. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_48 – У статті висвітлено особливості застосування форм, методів і засобів активного навчання при підготовці майбутніх викладачів; обґрунтовано переваги лекції-діалогу, проблемних лекцій, лекції – прес-конференції, бесіди, дискусії, методу “мозкового штурму”,презентації, тренінгу на мотивацію та емоційно-вольовий аспект.
 74. Турчик І. В. Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб формування життєвих компетенцій [Електронний ресурс] / І. В. Турчик // Педагогічний пошук. – 2015. – № 3. – С. 23–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_3_9 
 75. Усова В. В. Інноваційні методи і технології навчання [Електронний ресурс] / В. В. Усова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2013. – Вип. 7. – С. 190-191. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2013_7_61 – Зазначено, що учительська професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи. Проаналізовано роль, значення і специфіку інноваційних методів та технології навчання.
 76. Федорова Н. Ф. Підготовка майбутніх вчителів для роботи з обдарованими дітьми засобами використання технологій інноваційного навчання за моделлю А. О. Вербицького [Електронний ресурс] / Н. Ф. Федорова, Т. В. Слинькова, Л. О. Фірсова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 5. – С. 19-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2013_5_7
 77. Хижняк О. В. Використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної технології у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Хижняк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2014. – Вип. 1. – С. 101-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_1_22 – У статті представлено проблему використання мультимедійних засобів як інноваційної педагогічної технології у процесі навчання іноземної мови; проаналізовано дидактичні можливості, які допомагають реалізувати принципово нові форми та методи навчання; обґрунтовано проблеми розробки і впровадження інноваційних методик у процес навчання. Впровадження в систему освіти мультимедійних засобів навчання допомагає активізувати мотивацію студентів, їх креативне мислення, самостійність і прагнення до всебічного отримання та засвоєння інформації, стимулювати допитливість та інтерес до наукової діяльності. З’ясовано, що мультимедійні проектори дають можливість матричної презентації матеріалу, яка відриває студента і викладача від друкованоготексту, від послідовного зчитування та заучування напам’ять.
 78. Шолом Г. І. Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики [Електронний ресурс] / Г. І. Шолом // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 5. – С. 11-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2011_5_4 – У статті йде мова про вимоги суспільства до людини XXI століття і необхідність формування навичок критичного мислення у старшокласників. Розглянуто деякі інноваційні методи, які дозволяють формувати критичне мисленняв учнів на уроках інформатики.
 79. Щербань П. Становлення ігрових технологій як інноваційної форми навчання [Електронний ресурс] / П. Щербань //Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 60. – С. 102-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_60_17

 

Інтернет-ресурси

Інститут модернізації змісту освіти. Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Створений з метою проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем педагогіки і психології професійно-технічної освіти.

Інформаційно-виробнича система “Освіта”.  Являє собою комплекс адміністративних, правових, програмних і апаратно-технічних засобів, які забезпечують побудову єдиного інтегрованого інформаційного середовища країни в галузі освіти.

Новини освіти та науки в Україні та світі – освітній портал.

Євро Освіта – Громадська організація Центр міжнародних проектів “Євроосвіта”. Місією Центра є імплементація принципів міжнародної експертизи та рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України, моніторинг якості знань, розроблення та реалізація міжнародних освітньо-наукових проектів, програм, різнопланових заходів, спрямованих на вдосконалення інформаційної інфраструктури в Україні, розвиток та розширення впровадження новітніх інформаційних технологій (ІТ).