Комп’ютерні технології в навчальному процесі

komp_books

Сучасний процес навчання характеризується все більш широким застосуванням в ньому комп`ютерних технологій.

Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках обумовлена наступними факторами:
– різноманітність форм представлення інформації;
– висока ступінь наочності;
– можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів;
– звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основного змісту;
– можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи;
– можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів та ін., використовуючи сучасні інформаційні технології;
– можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль і допомогу з боку вчителя;
– можливості комп’ютера дозволяють учню активно приймати участь у процесі пізнання.

Актуальність питання визначається важливістю підготовки педагога до використання комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання у професійній діяльності; потребою широкого впровадження засобів iнформацiйних технологій у навчально-виховний процес; впливом комп’ютерних засобів на результати навчальної дiяльностi; залежністю відповідно сформованого навчального середовища з результатами навчання і виховання школярів; визначенням місця i ролі комп’ютерних технологій у структурі особистісно-орієнтованого навчального середовища.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33682/

У сучасній освіті один із пріоритетних напрямів розвитку є інформатизація та впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес, що значно покращує якість та ефективність навчання майбутніх фахівців, підвищує конкурентноспроможність на ринку праці. Застосування комп’ютерних технологій потребує перегляду форм і методів навчальної діяльності. Слід пам’ятати, що комп’ютерні технології є ефективним, але допоміжним засобом навчання. Застосування комп’ютерних технологій підвищує активність студента, веде до перебудови навчального процесу в бік самостійних форм навчання. Без перевантажень можна інтенсифікувати процес навчання в умовах профільного навчання завдяки раціональному використанню комп’ютерних технологій. Використання сучасних технічних засобів для розв’язання фахових завдань на базі отриманої комп’ютерної підготовки є запорукою конкурентноспроможності майбутнього фахівця. При масовому забезпеченні комп’ютерами зберігається його індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без великих затрат часу на проведення контролю.
Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформаційному середовищі є подальше використання комп’ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої педагогічної діяльності для розв’язання задач предметної галузі.

http://studentam.net.ua/content/view/7557/97/

Представлений перелік видань допоможе оволодіти методикою застосування комп’ютерних технологій на практиці.


 

Комп’ютерні технології на сторінках періодики

  • Інтернет у нашому житті // Позакласний час. – 2012. – № 21/22. – С. 115-126.
  • Інтернет, хмари та сучасний учитель // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 33. – рубрика-вкладка 1-8.
  • Матат, Дарина. Нові технології : веб-квест / Д. Матат // Освіта України. – 2014. – № 23 (23 черв.). – С. 10. – Технологію освітніх веб-квестів відносять до проектної діяльності, це світовий досвід, що стрімко впроваджується в навчально-виховний процес, зокрема у школах України. Учасникам пропонується складне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються ресурси інтернет.
  • Михайлюк О.Р. Комп’ютерно-орієнтовані й телекомунікаційні технології на уроках мови та літератури / О. Р. Михайлюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 10/11. – С. 2-12. – Упровадження в навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, дає широкі можливості для подальшої диференціації навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно орієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності.
  • Нікіфорова, Інна. Новітні інформаційні технології: повсякденність чи недосяжна мрія українського школяра? / І. Нікіфорова // Фінансовий контроль. – 2015. – № 3. – С. 42-47.
  • “Поява” вчителя в Інтернеті. Перші поняття // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 30. -рубрика-вкладка 1-7.
  • Таровська О. Модернізація психолого-педагогічної підтримки навчально-виховного процесу за допомогою Інтернет-технологій / О. Таровська // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 190-193. – Бібліогр. наприкінці ст. – У статті розглядаються шляхи застосування сучасних Інтернет-технологій для модернізації психологічної та методичної підтримки навчально-виховного процесу на базі науково-дослідного проекту «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів». Блок психолого-педагогічного консультування представлений як складова діагностично-концептуального етапу проведення експерименту з моделювання освітнього середовища. Автор наголошує, що реалізація завдань проекту має відкрити нові шляхи наближення системи освіти України до європейських стандартів, а використання Інтернет-технологій для реалізації завдань розвитку психологічної служби дасть змогу забезпечити доступність послуг у сфері психології і соціальної роботи не лише в Україні, а й за її межами.

 

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського (2020-2017)

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського

завантажити

Комп’ютер на уроках…