Видатні постаті

ВИДАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ВИДАТНИМ ЛЮДЯМ

 Gannibal

«Іван Абрамович Ганнібал – будівничий Херсона» [Текст] : до 280-річчя від дня народження та 215-річчя з часу смерті: рекомендаційний список літератури / уклад. І. М. Безлюдна; комп’ютерна верстка та оформ. О. В. Смєшко; Херсонська ЦБС, Центральна б-ка ім. Лесі Українки, ІБВ. – Херсон, 2016. – 10 с.

Рекомендаційний список літератури створено з нагоди відзначення  280-річчя від дня народження та 215-річчя з часу смерті будівника Херсона – Івана Абрамовича Ганнібала.
Пошук публікацій проводився за фондами, довідково-пошуковим апаратом  та ЕБД «Періодика», ЕБД «Книги» ХЦБС ім. Лесі Українки.
Бібліографічна частина містить описи: книжкових та періодичних видань. В межах розділів бібліографічні записи розміщено за алфавітом авторів та назв публікацій.
Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Видання адресоване бібліотекарям, вчителям, учням та усім хто цікавиться історією рідного краю і про людей які заснували та прославляли  наше місто.

 Goshkevich_obl

«Дослідник старожитностей Півдня України» [Текст] : біобібліографічний рекомендаційний список літератури : до 155-річчя від дня народження В. І. Гошкевича / уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко, Л. О. Акіменко; Херсонська ЦБС, ЦБ  ім. Лесі Українки, ІБВ. – Херсон, 2015. – 27 с.

Віртуальний тур «Херсонський краєзнавчий музей: традиції та сучасність» http://youtu.be/7Gi12iM1XXU

Біобібліографічний рекомендаційний список створено з нагоди відзначення 155-річчя  від дня народження Віктора Івановича Гошкевича  –  історика, визначного дослідника пам’яток Півдня України.
Пошук публікацій проводився за фондами, довідково-пошуковим апаратом та бібліографічними посібниками ХЦБС ім. Лесі Українки, ХОУНБ ім. О. Гончара, бібліотеки краєзнавчого музею, а також за матеріалами архівів.
Бібліографічна частина містить описи: книжкових, періодичних та Інтернет-видань про Віктора Івановича Гошкевича.
В межах розділів бібліографічні записи розміщено за алфавітом авторів та назв публікацій. Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Видання адресоване бібліотекарям, вчителям, учням та усім хто цікавиться духовною історією рідного краю.

oblozhka

Обличчя української історії: до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського : рекомендаційний список літератури / Упр. культури Херсон. міськ. ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко; комп’ютер. верстка та оформл.  О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л.Українки, 2016. –  22 с.

Рекомендаційний список літератури «Обличчя української історії» присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського (1866–1934). У переломний період в житті української нації, в період відновлення державного життя України відчувається потреба призадуматися і наново оцінити творчу спадщину і діяльність М. Грушевського як державотворця і засновника української наукової національної історіографії.
У списку вміщено коротку біографічну довідку, бібліографічну частину, яка складається з розділів: «Основні видання творів Михайла Грушевського», «Література про життя і наукову спадщину вченого», «Фільми про Михайла Грушевського» та «Інтернет-ресурси».
Бібліографічна частина містить описи: книжкових та періодичних видань. Документи в межах розділів розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.
Пошук публікацій проводився за довідково-пошуковим апаратом  ЦБС та в АБІС ІРБІС БД «Періодика», БД «Книги» ХЦБС ім. Лесі Українки.
Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Видання розраховане на учнів, вчителів, бібліотекарів а також усіх, хто цікавиться історією України.

   Драматург сильного і правдивого таланту. Микола Куліш : рекомендаційний список літератури / Упр. культури Херсон. міськ. ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко; Л. О. Акименко; комп’ютер. верстка та оформл.  О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л.Українки, 2017. –  21 с.

Кожна з Кулішевих п’єс, що дійшла до нас – явище непересічне в українській драматургії та заслуговує на те, щоб її не тільки уважно читали а й уважно перечитували. У списку вміщено коротку біографічну довідку, бібліографічну частину, яка складається з розділів: «Основні видання творів Миколи Куліша», «Література про життя і творчу спадщину письменника», «Відеоматеріали про Миколу Куліша» та «Інтернет-ресурси».
Бібліографічна частина містить описи книжкових та періодичних видань. Документи в межах розділів розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.
Пошук публікацій проводився за довідково-пошуковим апаратом ЦБС та в АБІС ІРБІС БД «Періодика», БД «Книги» ХЦБС ім. Лесі Українки. Дата відбору матеріалу: 10.09.2017.
Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Список може стати у нагоді учням, студентам, бібліотекарям, а також усім, хто цікавиться постаттю Миколи Куліша.

Lukash

Микола Лукаш: поет і віртуозний перекладач: рекомендаційний список літератури / Упр. культури Херсон. міськ. Ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: І. М. Безлюдна, О. В. Смєшко; комп’ютер. верстка та оформл. О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л. Українки, 2017. – 19 с.

Українська перекладацька традиція – багатовікова.
Наша історія склалася так трагічно, що українська мова й література – головні чинники формування нашої нації в часи бездержавності – ніколи не мали сприятливих умов для функціонування. Саме тому перекладна література, починаючи від старокиївської доби, відіграє надзвичайно важливу роль у нашому культурному житті і як виховний засіб, і як засіб самовиразу нації та збагачення спроможностей рідної мови.
У цій культурно-мистецькій боротьбі за існування нації провідна роль належить Миколі Олексійовичу Лукашеві – неперебутньому майстрові українського художнього перекладу.
У списку вміщено коротку біографічну довідку, бібліографічну частину, яка складається з розділів: «Біографічна довідка», «Переклади», «Про Миколу Лукаша» та «Інтернет-ресурси».
Бібліографічна частина містить описи: книжкових та періодичних видань. Документи в межах розділів розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій. Бібліографія статей подано у зворотній хронології.
Пошук публікацій проводився за довідково-пошуковим апаратом ЦБС та в АБІС ІРБІС БД «Періодика», БД «Книги» ХЦБС ім. Лесі Українки.
Деякий матеріал у режимі доступу дозволяє читати матеріал безпосередньо в мережі Інтернет.
Видання розраховане на юнацтво, бібліотекарів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української культури, літератури, перекладу.

olenkovskiy

Оленковський Микола Петрович – дослідник археології Півдня України: до 66-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / Упр. культури Херсон. міськ. Ради, Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки, ІБВ ЦБ; уклад.: Ю. О. Гресь, О. В. Смєшко; комп’ютер. верстка та оформл.  Ю. О. Гресь, О. В. Смєшко. – Херсон : ХЦБ ім. Л. Українки, 2016.

Електронний ресурс містить повну інформацію про життя та діяльність вченого-археолога у форматі цікавих посилань, фото та відео в сервісі віртуальних виставок під назвою “Мапа знань” (Popplet).

 Simonenko_obl «Я для тебе горів, український народе…!» [Текст] : літературний портрет митця (до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка) : Дайджест за матеріалами вітчизняних публікацій  / уклад. І. М. Безлюдна; Херсонська ЦБС, Центральна б-ка ім. Лесі Українки, ІБВ. – Херсон, 2015. –13 с.
 Sheptickiy_obl «Той, хто бажав Україні добра» [Текст] : біобібліографічний рекомендаційний список літератури (до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького) / уклад. І. М. Безлюдна; Херсонська ЦБС, Центральна б-ка ім. Лесі Українки, ІБВ. – Херсон, 2015. –20 с.