“І квітнуть мрії поетеси”: до 145-річчя від дня народження Лесі Українки

fotoВебліографічний список літератури

 

 

 

 

 

Книги (з фонду ЦБ ім. Лесі Українки)

 1. Агеєва, Віра Павлівна. Поетеса зламу століть : Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації : монографія / В. П. Агеєва. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2001. – 263 с. Экземпляры: всего: 1 – чз (1).
 2. Андрійчук-Данчук, Павлина. Національне питання в драматичній поемі “Бояриня” Лесі Українки / Мгр П. Андрійчук-Данчук. – [б. м.], 2007. – 141 с. – Бібліогр.: с. 139-140. Экземпляры: всего: 1 – юн (1).
 3. Більчук, Маргарита. Українські та зарубіжні письменники : Розповіді про життя і творчість / Маргарита Більчук ; літ. ред. О. Давидова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 240 с 2500 экз. Экземпляры: всего: 1 – БФ Ку (1).
 4. Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / пер. з груз., упоряд., вступ. тексти Р. Чілачави. – К. : Етнос, 2005. – 334 с. : іл. Экземпляры: всего: 2 – кх (1), БФ 3 (1).
 5. Духовні криниці : хрестоматія для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / упоряд.: Г. Ф. Семенюк, П. П. Хропко. – К. : Школяр. – 2004. – Ч. 2 : Українська література (перша третина ХХ ст.). – 2004. – 544 с. Экземпляры: всего: 2 – БФ 19 (1), БФ 3 (1).
 6. Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. – К. : Освіта. – Ч. 2 : Українська література (перша третина ХХ ст.) / упоряд.: Григорій Семенюк, Петро Хропко. – 1997. – 544 с. Экземпляры: всего: 1 – БФ 2 (1).
 7. Жулинський, Микола Григорович. Українська література: творці і твори : Учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський ; голов. ред. А. Мнишенко ; ред. О. Вербило. – К. : Либідь, 2011. – 1152 с. : ілюстр., портр. Экземпляры: всего: 13 – юн (1), БФ 23 (1), БФ 1 (1), БФ 6 (1), БФ 14 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1).
 8. Забужко, Оксана Стефанівна. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. – 2-ге вид., випр. – К. : Факт, 2007. – 638 с. : 2 л.іл. – (Висока полиця). – Покажч. імен: с.614-636. Экземпляры: всего: 17 – аб (1), юн (1), БФ 23 (1), БФ 1 (1), БФ 3 (1), БФ 13 (1), БФ 19 (1), БФ 2 (1), БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 20 (1), БФ Ка (1).
 9. Ільченко, Олесь. Олесь Ільченко про Л. да Вінчі, К. Ліннея, Ж. Верна, Дж. Рокфеллера, Л. Українку, В. Черчілля / О. Ільченко. – К. : Грані-Т, 2007. – 92 с. : іл. Экземпляры: всего: 5 – БФ 1 (1), БФ 3 (1), БФ 13 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1).
 10. Костенко, Анатолій Ілліч. Леся Українка / А. І. Костенко ; упоряд. В. П. Сичевський. – К. : А.С.К., 2006. – 512 с. : портр. – (Життя видатних людей) Экземпляры: всего: 12 – чз (1), юн (1), БФ 3 (1), БФ 13 (1), БФ 23 (1), БФ 1 (1), БФ 6 (1), БФ 11 (1), БФ 14 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 4 (1).
 11. Леся Українка в школі : Посібник для вчителів / Редкол.: О.Р. Мазуркевич та ін. – К. : Радянська школа, 1966. – 250 с. : іл. Экземпляры: всего: 2 – БФ 23 (1), юн (1).
 12. Мірошниченко, Лариса. Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко. – К. : Смолоскип, 2011. – 264 с 1000 экз. Экземпляры: всего: 20 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ С(1), чз(1), кх(1), БФ Ст(1).
 13. Марченко, Анастасія Сергіївна. Українська література : за всією шкільною програмою / А. С. Марченко, О. Д. Марченко. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Х. : Весна ; Х. : ФОП Співак В. Л., 2011. – 784 с. – (Практичний довідник) Экземпляры: всего:2 – БФ Ка(1), БФ Б(1).
 14. Неврлий, Микола Ярославович. Минуле й сучасне : Збірник слов’янознавчих праць / Микола Неврлий ; передм. І. Дзюби. – К. : Смолоскип, 2009. – 956 с 1000 экз. Экземпляры: всего:1 – кх(1)
 15. Огнєва, Олена Дмитрівна. Східні стежки Лесі Українки / О. Д. Огнєва. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 240 с. – Покаж.: с. 228-239 Экземпляры: всего:2 – кх(1), юн(1).
 16. Оленковський, Микола Петрович. Історичні постаті та історичні події у майбутніх назвах вулиць Херсонщини : Каталог історичних довідок / М. П. Оленковський. – Херсон, 2015. – 58 с. – Бібліогр.: с. 55-57 100 экз. Экземпляры: всего:2 – кх(1), ибо(1).
 17. Південний архів. Філологічні науки : зб. наукових праць. – Херсон : ХДУ Вип.32 (ХХХХІІ) / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. О. В. Мішуков. – 2008. – 122 с) 500 экз. Экземпляры: всего:1 – кх(1).
 18. Панасенко, Тетяна Миколаївна. Леся Українка / Т. М. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2009. – 124 с. – (Знамениті українці) Экземпляры: всего:3 – аб(1), юн(1), кх(1).
 19. Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка / Т. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2013. – 126 с 3000 экз. Экземпляры: всего:1 – БФ 8(1)
 20. Проект “Україна” : Галерея національних героїв / авт.-упоряд. А. Ю. Хорошевський. – Х. : Бібколектор, 2012. – 410 с 3000 экз. Экземпляры: всего:3 – БФ 11(1), БФ 14(1), юн(1)
 21. Савчук, Валентина Анатоліївна. Доля листів Лесі Українки : Монографія / В. А. Савчук. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 168 с 500 экз. Экземпляры: всего:10 – БФ 23(1), аб(1), юн(1), БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 19(1).
 22. Сковорода, Шевченко, Франко, Леся Українка : сборник биографической информации / худож.-оформ. О. М. Артеменко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 472 с 1000 экз. Экземпляры: всего:1 – кх(1).
 23. Українка, Леся. Твори : в 4-х т. / Леся Українка ; упоряд. та прим. Н. О. Вишневської. – К. : Дніпро. – 1981 Т. 1 : Поетичні твори / вступ. сл. М. Олійника ; передм. Л. І. Міщенко. – 1981. – 541 с) 150000 экз. Экземпляры: всего:24 – БФ 1(2), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 4(1), БФ 5(3), БФ 17(1), БФ 21(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ок(2), БФ Нд(1), БФ Ку(1), кх(1).
 24. Українські письменники : Біографії. Огляди творчості. Літературні напрямки і течії. Літературознавчий словник. – К. : Велес, 2013. – 368 с 2000 экз. Экземпляры: всего:1 – чз(1)
 25. Українська література : Хрестоматія : 10 кл. / упоряд.: Т. О. Харахорін, Т. В. Ткачук, В. С. Адаменко. – Донецьк : БАО, 2008. – 1024 с 15000 экз. Экземпляры: всего:1 – БФ 2(1).

 

На сторінках періодики (з фонду ЦБ ім. Лесі Українки)

 1. Александрова, Мар’яна. Дві версії біблійного сюжету “Дочка Ієфая”: Михайло Старицький та Леся Українка [Текст] / М. Александрова // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Антоненко, Алиса. Побачиш Україну – привітай! [Текст] : [ко дню памяти Леси Украинки Волынская ОГТРК представила новое телевизионное исследование о славной семье Косачей] / А. Антоненко // День. – 2014. – № 143 (6 авг.). – С. 10.
 3. Барановська, Віта. Урок за твором Лесі Українки “Давня казка”. 8 клас [Текст] / В. Барановська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С. 39-41.
 4. Безсмертна донька мудрого народу [Текст] : [сценарій вечора до дня народження Лесі Українки] // Позакласний час. – 2016. – № 1. – С. 10-11.
 5. Богдан, С. “Пиши ж мені, мамочко…” [Текст] : Стереотипи епістолярної поведінки Лесі Українки у спілкуванні з матір’ю / С. Богдан // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 35-41.
 6. Боговін, О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів-персонажів у драмі Лесі Українки “Камінний господар” [Текст] / О. Боговін // Слово і час. – 2009. – № 11. – С. 78-83.
 7. Бондаренко, Наталія. Природа і людина у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” [Текст] / Н. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11. – С. 30-31.
 8. Брюховецька Л. Твори Лесі Українки як тест на театральну майстерність [Текст] / Л. Брюховецька // Кіно-Театр. – 2011. – № 6. – С. 8-11.
 9. Булаховська, Ю. Леся Українка і Марія Конопницька (порівняльно-типологічне зіставлення) [Текст] / Ю. Булаховська // Слово і час. – 2010. – № 12. – С. 40-46.
 10. Відмиш Л.І. Зовнішня компаративістика на уроках української літератури [Текст] : матеріали до уроків / Л. І. Відмиш, В. В. Аркушенко, Н. О. Овчаренко (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 30. – С. 32-36.
 11. Вісич, Олександра. Нон-фініто у драматургії Лесі Українки [Текст] / О. Вісич // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 9-15.
 12. Видатні жінки України: Княгиня Ольга; Леся Українка; Марія Заньковецька; Катерина Білокур; Наталія Ужвій [Текст] // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 2. – С. 118
 13. Вона в віки майбутні йти повинна [Текст] : [сценарій] до 145-річчя від дня народження Лесі Українки // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 1. – С. 13-15.
 14. Гаврилюк, С. О. Лесин віночок [Текст] : [Життя і творчість Лесі Українки] / С. О. Гаврилюк // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 1. – С. 4-15.
 15. Гарачковська, Оксана. “Шершень” – перший український журнал політичної сатири в Російській імперії [Текст] / О. Гарачковська // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 61-66.
 16. Гартун, Л. М. Розробка уроків з української літератури за темою “Леся Українка. Життєвий і творчий шлях” / Л. М. Гартун // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – N16/18. – С. 48-62. – Содержание: Леся Українка – людина, жінка, поетеса ; Інтимна лірика Лесі Українки ; Мотиви лірики Лесі Українки. Патріотична та громадянська лірика ; Роль поета та поезії в житті суспільства ; “Лісова пісня” Лесі Українки – шедевр української драматургії ; Леся Українка. “Лісова пісня”. Проблематика боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини. Характеристика образів ; Леся Українка “Бояриня”. Проблема відповідальності за долю батьківщини у драмі.
 17. Герасимчук, Наталія. “На шлях я вийшла ранньою весною” [Текст] : Роздуми Лесі Українки про вагу поетичного слова у поезії “Мій шлях”. 8 клас / Н. Герасимчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 4. – С. 29-31.
 18. Глеб О. Проблема гендерних стосунків і жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки “Одержима”, “Бояриня”, “Лісова пісня” [Текст] / О. Глеб // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 6. – С. 36
 19. Головій, Г.Д. “Ні! Я жива! Я буду вічно жити!” [Текст] : літературно-музична композиція до дня народження Лесі Українки / Г. Д. Головій, О. В. Сметюх // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 31-33.
 20. Грабовська, Світлана. “Хотіла б я піснею стати…” [Текст] : читацька конференція, присвячена 140-річчю від дня народження Лесі Українки / С. Грабовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 3. – С. 36-40.
 21. Гулько, Лидия. Зернышки Лесиного детства [Текст] : как росла гениальная девочка: [укр. писательница – Л. Украинка ] / Л. Гулько // День. – 2013. – № 239/240 (27/28 дек.) – С. 8.
 22. Гут, А. В. Вивчення творчості Лесі Українки [Текст] : уроки з використанням біоадекватних технологій : 8 клас / А. В. Гут // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 4/5. – С. 19-27.
 23. Давидчак, С. Ні, я жива, я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає! [Текст] : [сценарій про творчість Лесі Українки] / С. Давидчак // Позакласний час. – 2007. – № 1. – С. 11-13.
 24. Дзюбенко О. Леся Українка: У пошуках жіночого щастя [Текст] / О. Дзюбенко // Друг читача. – 2008. – №4. – С. 6
 25. Димова Н. Contra spem spero [Текст] : [Украинская поэтесса Леся Украинка] / Н. Димова // Бизнес. – 2011. – №9 (28 февр.). – С. 53
 26. Жаркова, Роксолана. Приручити мову: жіноче письмо у пошуках власного дискурсу [Текст] : На матеріалі текстів Лесі Українки, Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко / Р. Жаркова // Дивослово – 2015. – № 9. – С. 39-41.
 27. Жила, С. “Леся Українка була великим Будівничим нашого національного духу” [Текст] : Літературознавчі та методичні матеріали до вивчення біографії Лесі Українки та драматичної поеми “Бояриня” / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С. 22.
 28. Жулинский, М. “Душа моя вже все перемогла і вільна стала…”. Леся Украинка: божественная одержимость творчеством [Текст] / М. Жулинский // День. – 2011. – № 34/35 (25/26 февр.) – С. 7
 29. Збірки поезій Лесі Українки. Неоромантизм як основа естетичної позиції [Текст] // Українська мова та література. – 2010. – № 38/40. – С. 25
 30. Зеров Н. Леся Українка і читач. До 140-річчя від дня народження мисткині [Текст] / Н. Зеров // Літературна Україна. – 2011. – № 8 (24 лют.). – С. 12
 31. Зинченко, Н. Интернет помог найти родственников Леси Украинки [Текст] : [25 февраля исполняется 140 лет со дня рождения выдающейся поэтессы] / Н. Зинченко // День. – 2011. – № 32 (23 февр.). – С. 1
 32. Іващенко, Наталія. Перекладознавство на уроках української літератури [Текст] : на прикладі творчості Лесі Українки / Н. Іващенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 2. – С. 15-18.
 33. Івченко В. Хелуан, вулиця Рагеб-Паші, 52: (Про перебування Л.Українки в Єгипті) [Текст] / В. Івченко // Київ. – 2008. – № 2. – С. 180.
 34. Ізмайлова О.В. І квітнуть мрії поетеси [Текст] : [Леся Українка] / О. В. Ізмайлова // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 1. – С. 103-108.
 35. Камінчук, О. Духовно-естетична концепція неоромантизму в поезії Лесі Українки [Текст] / О. Камінчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – №3. – С. 111-120.
 36. Коваленко Л. “Візьму собі твою співочу душу…” [Текст] : утвердження духовно-естетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”: 10 кл. / Л. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 3. – С. 12-15.
 37. Коваленко Л. Образ матері в поезії Лесі Українки “Колискова” [Текст] / Л. Коваленко, Л. Щербина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 4. –  С. 22.
 38. Кононенко, Євгенія. Драма нації, драма мистецтва чи драма кохання? (Чи добрим є “добрий приклад”?) [Текст] / Є. Кононенко // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 3-9. – Бібліогр. наприкінці ст.
 39. Коробко, Марія. “Лісова пісня”: міф чи реальність? [Текст] : [фрагмент вивчення драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” для учнів 10-х класів] / М. Коробко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 4. – С. 35-38.
 40. Королева, Марина. Любить нельзя помиловать [Текст] : [о женской судьбе укр. писательницы Лесе Украинки] / М. Королева // Единственная. – 2015. – № 2. – С. 68-71.
 41. Костюкевич, Валерий. Душевность без помпезности [Текст] : [о награждении лауреатов лит.-худож. премии “Лесіни джерела””] / В. Костюкевич // День. – 2015. – № 134 (30 июля). – С. 10
 42. Коткова Л.І. Владна щирість таланту Лесі Українки [Текст] : урок-лекція з елементами бесіди: 10 кл. / Л. І. Коткова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 6. – С. 9-13.
 43. Котова, Ілона. “Що за дивна сила слова!” [Текст] : вивчаємо поему Лесі Українки “Давня казка” / І. Котова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – №12. – С. 27-30.
 44. Кочерга С. “Блакитна троянда” Лесі Українки: полікультурна семантика символу [Текст] / С. Кочерга // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – №11. – С. 122
 45. Кочерга, С. Семіотична партитура драматичної поеми Лесі Українки “Оргія” [Текст] / С. Кочерга // Слово і час. – 2010. – № 4. – С. 3-12.
 46. Кочерга, Світлана. “Ландшафт культури” у творчості Лесі Українки [Текст] / С. Кочерга // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 3-9.
 47. Кросворд “Леся Українка” [Текст] // Літературна Україна. – 2014. – № 28( 31 лип.). – С. 16.
 48. Кудрявцев, М. Г. “Камінний гість” О. С. Пушкіна і “Камінний господар” Лесі Українки у контексті світової теми [Текст] / М. Г. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 6. – С. 2-7.
 49. Кудрявцев, М. Г. Олександр Пушкін і Леся Українка: до проблеми історизму і соціально-етичних аспектів поетичної драми [Текст] / М. Г. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 2. – С. 20-27 ; Всесвітня література та культура. – 2009. – С. 6-13.
 50. Кудряшова О. Поетика легенди Лесі Українки “Ра-Менеїс” [Текст] / О. Кудряшова // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 49
 51. Кузьма, О. Художнє втілення філософії екзистенціоналізму в драматичній поемі Лесі Українки “Одержима” [Текст] / О. Кузьма // Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 25-29.
 52. Кузьменко Л. Перемагати муку творчістю [Текст] : (Сценарій, присвячений Л.Українці) / Л. Кузьменко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 4. – С. 139
 53. Кузьмич, Т. А. Бинарный урок по русской и украинской литературе в 10 и 11 классах “Contra spem spero!”/ “Без надії сподіваюсь!” [Текст] : (Творчество Леси Украинки и Марины Цветаевой : судьбы, поэзия, современность) / Т. А. Кузьмич // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2012. – № 5. – С. 33-44.
 54. Ланецька, В. Г. Гармонійне поєднання людини з природою в поезії Лесі Українки “Давня весна” [Текст] : 8 клас / В. Г. Ланецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 16/17/18. – С. 30-36.
 55. Левченко, Галина. Квітковий стиль та уламки орфічного міфу в ліриці Лесі Українки [Текст] / Г. Левченко // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 21-31.
 56. Лесиними стежинами [Текст] : сценарій // Позакласний час. – 2015. – № 1. – С. 79-81.
 57. Леся Українка у листах про саму себе та про сво творчість [Текст] : [матеріали для презентацій] // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 1. – С. 100-105.
 58. Леся Українка. Думки про творчість поетеси [Текст] // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 1. – С. 49-56 : фот.
 59. Лисенко, О. Формально-змістове порівняння сонетів Лесі Українки та Адама Міцкевича [Текст] / О. Лисенко // Всесвітня література та культура. – 2006. – № 6. – С. 30-32.
 60. Лихтенштейн, Исанна. Преодоление. Леся Украинка [Текст] / И. Лихтенштейн // Радуга. – 2014. – № 7/8. – С. 110-118.
 61. Лупиніс, М. З. Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні [Текст] / М. З. Лупиніс // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 103-104.
 62. Малаков, Дмитрий. Село Кривое и род Юрковичей [Текст] / Д. Малаков // День. – 2014. – № 78/79 (30 апр.-1 май). – С. 15.
 63. Мамбик, Ю. В. “Лісова пісня” Лесі Українки [Текст] / Ю. В. Мамбик // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 114-116.
 64. Маринченко Л.Г. “Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!” [Текст] : урок за життям і творчістю Лесі Українки. 10 клас / Л. Г. Маринченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 3. – С. 5-8.
 65. Марко, В. “Лісова пісня”: взаємодія цінностей [Текст] / В. Марко // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 38-43.
 66. Мельник, Валерій. Вона передбачила своє безсмертя. Сьогодні виповнюється сто років із дня смерті геніальної української поетеси [Текст] / В. Мельник // Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади. – 2013. – № 137 (1 серп.). – С. 11
 67. Мірошниченко Л. “Еолова арфа” Лесі Українки (невідомий текст) [Текст] / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2011. – № 2. – С. 37-42.
 68. Мірошниченко, Л. “Се очі з іншої країни…” (З етюдів про фотографії архіву Косачів) [Текст] / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2010. – № 2. – С. 35-40.
 69. Мірошниченко, Лариса. “Ради Бога не забудь: Чий се романс…” [Текст] / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2015. – № 2. – С. 85-96.
 70. Мірошниченко, Лариса. “Фото не вийшло” [Текст] : (з етюдів про фотографії архіву Косачів) / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 32-35.
 71. Міхно, О. Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки [Текст] : (до 140-річчя від дня народження поетеси) / О. Міхно // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 1. – С. 54-57.
 72. Міщенко О. “Коли… не загинув, то він сильний”. Вивчення драматичної поеми “Бояриня” Лесі Українки [Текст] / О. Міщенко // Українська мова та література. – 2008. – № 1/2. – С. 26
 73. Мосієвська, Наталя. Поетична творчість Лесі Українки [Текст] : цикл уроків у 8 класі з використанням інноваційних технологій / Н. Мосієвська // Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 32-35. – Содержание: Поглиблення відомостей про Лесю Українку, її життєвий і творчий шлях. Поезія “Ви щасливі, пречистії зорі…” ; Поетичний світ лірики Лесі Українки “Давня весна” та “Хотіла б я піснею стати…” ; Леся Українка. “Давня казка”. Роль поета і поезії в суспільстві.
 74. Мотиви поезій Лесі Українки [Текст] // Українська мова та література. – 2010. – № 41/42. – С. 30
 75. Музика, Лариса. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки [Текст] : (Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці) / Л. Музика // Дивослово. – 2012. – № 2. – С. 27-32.
 76. Назаренко, Людмила. Проектно-конструкторська модель уроку літератури Драма-феєрія “Лісова пісня” Лесі Українки [Текст] / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 6/7. – С. 47-49.
 77. Неволя В. Чарівні мелодії колисанок Лесі Українки [Текст] : Урок-спогад / В. Неволя // Шкільний світ. – 2006. – №29/31. – С. 36
 78. Новосад Н. Шляхами долі Лесі Українки [Текст] / Н. Новосад // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 3. – С. 12
 79. Новосад, Н. В. Шляхами долі Лесі Українки [Текст] : [сценарій] / Н. В. Новосад // Позакласний час. – 2016. – № 1. – С. 13-14.
 80. Овдійчук, Лілія. Леся Українка як науковець [Текст] / Л. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 9. – С. 36-38. – Бібліогр. наприкінці ст.
 81. Очаковська, Ю. Великі українці: (Л. Українка) [Текст] / Ю. Очаковська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 8. – С. 37-38.
 82. Павлів, І. “Бояриня” Лесі Українки: трагедія рідного краю на тлі родинного життя героїв [Текст] : Урок-відкриття у 10 класі філологічного профілю / І. Павлів // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 5-12.
 83. Павлів, Ірина. Сканворд “Леся Українка” [Текст] / І. Павлів // Дивослово. – 2016. – №2. – С. 7.
 84. Памірська Л. Леся Українка і традиції педагогічної школи Олени Пчілки [Текст] / Л. Памірська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – №4. – С. 135
 85. Панченко В. Алтарь среди руины. Впервые выйдет в печать отдельным изданием драма Леси Украинки “Руфин и Присцилла” [Текст] / В. Панченко // День. – 2011. – № 34/35 (25/26 февр.) – С. 8.
 86. Парфенюк, Оксана. Вогонь думок повік не згасне [Текст] : Сценарій літературно-музичної вітальні за сторінками життя і творчості Лесі Українки / О. Парфенюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 12. – С. 43-45.
 87. Пастух, Богдан. Форми свободи у драматургії Лесі Українки [Текст] / Б. Пастух // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 16-21.
 88. Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки [Текст] // Українська мова та література. – 2010. – № 41/42. – С. 34
 89. Погребенник, Володимир. Лірика Лесі Українки та фольклор [Текст] : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / В. Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 3. – С. 2-4.
 90. Подольська, Іванна. Леся Українка – амазонка, яка знайшла квітку папороті [Текст] / І. Подольська // Життя і жінка : Журнал-порадник. – 2015. – № 2. – С. 12-14.
 91. Попович, Наталія. Леся Українка. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси [Текст] : Вірші “CONTRA SPEM SPERO!”, “І все-таки до тебе думка лине…”, “І ти колись боролась, мов Ізраїль…” / Н. Попович // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 11-13.
 92. Прокіп, Валентина. “Лісова пісня” Лесі Українки: у пошуках джерел і прототипів [Текст] / В. Прокіп // Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 18-21, 24.
 93. Пушкар Н. Обід у монастирському домі. До 140-річчя від дня народження Лесі Українки [Текст] / Н. Пушкар // Голос України. – 2011. – № 36(25 лют.). – С. 6.
 94. Рафа, О. Б. Матеріали до вивчення драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” [Текст] / О. Б. Рафа // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 12. – С. 34-37.
 95. Ревчук, Софія. “Природа – це казка, яку треба читати серцем” [Текст] : особистісно зорієнтований урок за твором Лесі Українки “Тиша морська”. 6 клас / С. Ревчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 3. – С. 16-18.
 96. Рожнятовська О. А. “З поля честі не відступила…”. До 140-річчя від дня народження Лесі Українки [Текст] / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. – № 1. – С. 76
 97. Романенко, Юлія. Стилістичні можливості синонімії [Текст] : урок у 10 класі на матеріалі “Лісової пісні” / Ю. Романенко // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 2-4.
 98. Романов С. Драматична поема Лесі Українки “На полі крові” як християнська екзегеза і авторський апокриф [Текст] / С. Романов // Слово і час. – 2011. – № 4. – С. 7-19.
 99. Романов С. История эпохи в личностях [Текст] : к 140-летию Леси Украинки и Агафангела Крымского / С. Романов // День. – 2011. – № 175/176 (30 сент.-1 окт.) – С. 11.
 100. Романов С. Леся Українка – Антон Чехов: психологія, доля, покликання [Текст] / С. Романов // Слово і час. – 2011. – № 2. – С. 18-37.
 101. Романов С. Пути гениев. О судьбе Леси Украинки и Антона Чехова [Текст] / С. Романов // День. – 2010. – № 167/168 (17/18 сент.) – С. 20.
 102. Романов С. Фредерик Шопен – Леся Украинка: диалог гениев [Текст] / С. Романов // День. – 2010. – № 62/63 (9/10 апр.) – С. 22.
 103. Романов, Сергій. “Бути письменником повсякчас”: Леся Українка та Олександр Олесь [Текст] / С. Романов // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 22-30. – Бібліогр. наприкінці ст.
 104. Романов, Сергій. Шлях у вічність: Леся Українка і Михайло Коцюбинський [Текст] : [100-ліття від часу смерті Лесі Українки та Михайла Коцюбинського] / С. Романов // Літературна Україна. – 2013. – № 28 (25 лип.). – С. 1,4-5.
 105. Романовська, А. І. Нескорена українська душа [Текст] : літературно-музична композиція до 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки / А. І. Романовська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 4/5. – С. 52-55.
 106. Сбітнєва Ю. Однорідні члени речення. Узагальнення і систематизація вивченого у 8-му класі на прикладах з теми “Леся Українка” [Текст] / Ю. Сбітнєва // Українська мова та література. – 2006. – № 45. – С. 6
 107. Свиридюк, Ілона. Літературний вечір “Ні, я жива, я буду вічно жити!” [Текст] : [сценарій присвячений життю Лесі Українки] / І. Свиридюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 4. – С. 42-46.
 108. Сівер, Л. “Щоб жити, треба мати крила…” [Текст] : Ностальгія за батьківщиною, патріотичні мотиви у циклах “Кримські сонети” А. Міцкевича і “Кримські спогади” Лесі Українки / Л. Сівер // Зарубіжна література. – 2010. – № 6. –  С. 5-7.
 109. Сіденко, Вікторія. Поезія Лесі Українки [Текст] : урок у 10 класі / В. Сіденко // Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 22-23.
 110. Складай, І. “Коли є в серці те, що не вмирає” [Текст] : Порівняльний аналіз творчості А. де Сент-Екзюпері та Лесі Українки / І. Складай // Зарубіжна література. – 2008. – № 13. – С. 11-12.
 111. Скрипнюк, О. В. Гармонія волинських муз у Лесинім таланті [Текст] / О. В. Скрипнюк, Л. В. Давидова // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 71-72.
 112. Скупейко, Л. Леся Українка й (анти)народництво [Текст] / Л. Скупейко // Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 48-55.
 113. Скупейко, Лариса. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури [Текст] : (В рецепції Лесі Українки) / Л. Скупейко // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 71-83.
 114. Скупейко, Лукаш. Леся Українка і Т. Шевченко: колізії сприйняття [Текст] / Л. Скупейко // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 18-22. – Бібліогр. наприкінці ст.
 115. Слюсар, А. Ф. Літературні розваги [Текст] : [творчість Лесі Українки у іграх] / А. Ф. Слюсар // Позакласний час. – 2016. – № 1. – С. 16-19.
 116. Соколова, Вікторія. Ідеологія та життєва практика пуританства у драмах Бернарда Шоу “Учень Диявола” та Лесі Українки “У пущі” [Текст] / В. Соколова // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 27-39.
 117. Стасенко, Богдан. У Лесиному місті [Текст] : [у м. Новограді-Волинському, де пройшли перші роки життя Л. Українки, відкрили пам`ятник поетесі] / Б. Стасенко // Літературна Україна. – 2015. – № 40(22 жовт.). – С. 1, 16.
 118. Сулятицький, Микола. Фольклорно-міфологічні основи драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” [Текст] / М. Сулятицький // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 6. – С. 25-29.
 119. Сюндюков И. Пророчица черной судьбы. Драма Леси Украинки “Кассандра” и её проекции на современность [Текст] / И. Сюндюков // День. – 2007. – № 17 февр. (29). – С. 7. – Режим доступу: http://day.kyiv.ua/ru/article/istoriya-i-ya/prorochica-chernoy-sudby
 120. Сюндюков, Игорь. Украина как пространство души [Текст] : детство и родство Леси Украинки / И. Сюндюков // День. – 2014. – № 199/200 (24-25 окт.) – С. 11.; № 204/205. – С. 11.
 121. Тарасюк, Н. Леся Українка і німецька література [Текст] / Н. Тарасюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 61-62.
 122. Томашук, Л. В. Міфопоетичний світ “Лісової пісні” Лесі Українки [Текст] : (матеріали до уроку) / Л. В. Томашук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 11. – С. 20-24.
 123. Ульянова, Ганна. Інтимна лірика Лесі Українки [Текст] : Ідея невмирущності справжнього кохання, засоби психологічної характеристики настрою ліричного героя у віршах “Все-все покинуть”, “Уста говорять” та в поетичній прозі “Твої листи…” / Г. Ульянова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 5. – С. 19-21.
 124. Ходарченко, О. “Хотіла б я піснею стати…” [Текст] : Літературно-музична композиція за творчістю Лесі Українки / О. Ходарченко, Т. Фоміна // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 27-31.
 125. Царенко, Т. І. Журба і радість – два крила людських почуттів [Текст] : [сценарій шкільного свята. Кохання в житті письменниці] / Т. І. Царенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 16/18. – С. 35-40.
 126. Циголко Н.П. Леся Українка. “Лісова пісня” [Текст] / Н. П. Циголко // Все для вчителя. – 2011. – № 36/34. – С. 30
 127. Черкунова В.П. Дзвінка струна Лесиного слова [Текст] : сценарій / В. П. Черкунова // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 1. – С. 37-38.
 128. Чуйко Л. М. Українська література в кросвордах [Текст] / Л. М. Чуйко (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 10/11. – С. 50-56. – Леся Українка. “Давня казка”. 8 клас.
 129. Шалагінов Б. Вище і далі… (Мотив “excelsior” у ранній поетичній творчості Лесі Українки) [Текст] / Б. Шалагінов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 3. – С. 54
 130. Шамрай, Л. Є. Її життя – мов сонячний промінь [Текст] : (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки) / Л. Є. Шамрай // Все для вчителя. – 2015. – № 11. – С. 39-40.
 131. Шарговська, Олена. “Як напишу довгий лист, то три дні голова болить”. Леся Українка перед смертю нарікала, що видавці їй затримують гонорари. Мусили з чоловіком розпродувати з хати речі, щоб мати на прожиття [Текст] / О. Шарговська // Країна. Тижневий журнал по-українські. – 2013. – № 29 (25 лип.). – С. 53-57.
 132. Шевцова, Л. Доба Руїни і руїна людських душ [Текст] : урок-диспут у 10 класі філологічного профілю за драматичною поемою Лесі Українки “Бояриня” / Л. Шевцова // Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 29-31.
 133. Шелест, Л. І. Порівняльна характеристика образів Поета і Бертольда (Леся Українка “Давня казка”) [Текст] : 8 клас / Л. І. Шелест // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 28/29. – С. 29-32.
 134. Школенко, Д. Співзвучність міфопоетичних мотивів Роберта Грейвса та Лесі Українки [Текст] / Д. Школенко // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 157-159.
 135. Шкурдода, Людмила. Еміграція як шлях героя до себе у драматургії Лесі Українки [Текст] / Л. Шкурдода // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 10. – С. 54-56.
 136. Шморгун, О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра [Текст] / О. Шморгун // Слово і час. – 2010. – № 2. – С. 41-53.
 137. Шпак В. Звідки родом “Лісова пісня”. Сьогодні – 140 років від дня народження Лесі Українки [Текст] / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 36 (25 лют.). – С. 1.
 138. Щукіна, І. Вірш Лесі Українки “У путь! (На мотив Шумана)” – твір відомий і незнаний [Текст] / І. Щукіна // Слово і час. – 2010. – № 6. –  С. 61-76.
 139. Щукіна, Ірина. “Голосні струни” Лесі Українки: музика в рядках і між ними [Текст] / І. Щукіна // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 10-17. – Бібліогр. наприкінці ст.
 140. Щукіна, Ірина. У пошуках коментаря (мелодії до “Лісової пісні” Лесі Українки) [Текст] / І. Щукіна // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 51-64. – Бібліогр. наприкінці ст.
 141. Яструбецька, Г. “Одержима” Лесі Українки крізь призму теорії експресіонізму [Текст] / Г. Яструбецька // Слово і час. – 2011. – № 4. – С. 20-27.

 

Електронні ресурси (з фонду Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)

  1. Агеєва, В. П. Поетичний візіонеризм Лесі Українки [Електронний ресурс] / В. П. Агеєва // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянської академії”. Серія “Філологічні науки”. – 2007. – Т. 72. – С. 3-11. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/NaUKMA/Fil/2007_72/index.html
  2. Агібалова Т. Вербалізація світоглядних концептів як репрезентація мовного інтелектуалізму в драматургії Лесі Українки [Електронний ресурс] / Т. Агібалова // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 11. – С. 11-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_11_4
  3. Агібалова, Т. М. Вербалізація біблійного простору в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми “Вавілонський полон”) [Електронний ресурс] / Т. М. Агібалова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2013. – № 1080, вип. 69. – С. 200-204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2013_1080_69_42
  4. Агібалова, Т. М. Інтелектуальна інтерпретація буття в єгипетському тексті Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми “В дому роботи, в країні неволі”) [Електронний ресурс] / Т. М. Агібалова // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 39. – С. 122-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_39_38
  5. Агібалова Т. М. Інтелектуальний простір мовотворчості Лесі Українки: специфіка інтерпретації лінгво-естетичного знака серце в драматичних поемах [Електронний ресурс] / Т. М. Агібалова // Мова і культура. – 2013. – Вип. 16, т. 4. – С. 39-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_4_9
  6. Александрова М. Поезії Михайла Старицького та Лесі Українки “Дочка Ієфая”: порівняльні аспекти [Електронний ресурс] / М. Александрова // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – 2015. – Вип. 21-22. – С. 291-305. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2015_21-22_22
  7. Александрова, М. О. Поема Лесі Українки “Русалка”: літературні впливи та запозичення [Електронний ресурс] / М. О. Александрова // Літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 42(1). – С. 16-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2014_42(1)__4
  8. Ангелова, А. О. Мотив відьомства в неоміфологічній драмі-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки [Електронний ресурс] / А. О. Ангелова // Питання літературознавства. – 2002. – Вип. 9. – С. 149-153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2002_9_30
  9. Антіпов О. С. Лексико-семантичне поле “патріот” у художній публіцистиці Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. С. Антіпов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 6. – С. 37-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_6_7
  10. Антофiйчук, В. Християнський контекст творчостi Лесi Українки [Електронний ресурс] / В. Антофiйчук // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1-2. – С. 225-229. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2009_1-2_25
  11. Аркушин Г. Наказові дієслова на -іте в текстах Лесі Українки й у західнополіських говірках [Електронний ресурс] / Г. Аркушин // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 6-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_3
  12. Бабич Н. Епістолярний і науково-публіцистичний контексти поглядів Лесі Українки на мову як код національного буття [Електронний ресурс] / Н. Бабич // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 14-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_4
  13. Бабійчук Т. Літературна вітальня з героями драматичних творів Лесі Українки [Електронний ресурс] / Т. Бабійчук //Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 4. – С. 32-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_4_12
  14. Баранова, І. Поетико-функціональні особливості драми “Руфін і Прісцілла” Лесі Українки [Електронний ресурс] / І. Баранова // Питання літературознавства. – 2010. – Вип. 79. – С. 3-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_3
  15. Бідюк, О. В. Психоаналіз драми Лесі Українки “На руїнах” [Електронний ресурс] / О. В. Бідюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2009. – № 23. –  С. 3-7. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog/2009_23/zmist.html
  16. Білевич Н. В. Мовний вияв невербального елемента “сльози” в поетичних текстах Лесі Українки [Електронний ресурс] / Н. В. Білевич // Молодий вчений. – 2015. – № 10(1). – С. 139-142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_10(1)__33
  17. Бистрова О. Полікультурний аспект творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Бистрова // Молодь і ринок. – 2014. – № 3. – С. 28-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_3_7
  18. Блохин Д. Леся Українка: шлях до західноєвропейської символічної неоромантичної естетики (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки) [Електронний ресурс] / Д. Блохин // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. – 2016. – Вип. 82. – С. 85-96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2016_82_11
  19. Бобечко, О. Ю. Місце і роль мистецької діяльності Лесі Українки в розвитку бандурного мистецтва в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Бобечко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2014. – Вип. 20(2). – С. 243-247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__63
  20. Богдан С. Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки [Електронний ресурс] / С. Богдан //Волинь філологічна: текст і контекст. – 2014. – Вип. 17. – С. 15-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_17_4
  21. Богдан С. Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів [Електронний ресурс] / С. Богдан //Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 23-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_5
  22. Богдан С. Мовчання в епістолярній поведінці Лесі Українки [Електронний ресурс] / С. Богдан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2013. – № 22. – С. 11-16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2013_22_5
  23. Богдан С. Оказіональні найменування номінативного поля дитина в епістолярних текстах Лесі Українки [Електронний ресурс] / С. Богдан // Лінгвостилістичні студії. – 2015. – Вип. 3. – С. 6-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2015_3_3
  24. Богдан С. Реконструкція гетеростереотипу Болгарія в епістолярних текстах Лесі Українки [Електронний ресурс] / С. Богдан // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2012. – Вип. 14. – С. 10-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2012_14_4
  25. Боговін О. Критична рецепція драми Лесі Українки “Камінний господар” у XX – XXI ст.: історіографія питання [Електронний ресурс] / О. Боговін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 41. – С. 202-206. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_41_49
  26. Бондаренко О. Відбиття естетичних поглядів Лесі Українки в її епістолярній спадщині [Електронний ресурс] / О. Бондаренко, В. Сиротенко // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – Вип. 3. – С. 76-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2016_3_10
  27. Бунчук, Б. Особливості віршової форми “Лісової пісні” Лесі Українки [Електронний ресурс] / Б. Бунчук // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 16. – С. 20-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_5
  28. Бунчук Б. І. Деривати гекзаметра та “верлібр” у поезії Лесі Українки [Електронний ресурс] / Б. І. Бунчук //Літературознавчі студії. – 2015. – Вип. 45. – С. 29-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_45_6
  29. Бунчук Б. Гекзаметр у поезії Лесі Українки (власне гекзаметричні форми) [Електронний ресурс] / Б. Бунчук //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2015. – № 9. – С. 13-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_9_5
  30. Бурбан, І. В. Теоретичні аспекти драми в науково-критичному дискурсі Лесі Українки (“Михаэль Крамер”. Последняя драма Гергарта Гауптмана) [Електронний ресурс] / І. В. Бурбан // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – 2012. – Вип. 20(1). – С. 61-68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2012_20(1)__12
  31. Валентій, Л. В. Освітня діяльність Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. В. Валентій. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_43
  32. Варенко, В. М. Переосмислення християнських моральних цінностей в поемі “Одержима” Лесі Українки [Електронний ресурс] / В. М. Варенко // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – 2011. – Вип. 22. – С. 150-156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2011_22_18
  33. Василевич Г. Я. Словотворчі засоби образності поетичної мови Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Я. Василевич //Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2012. – № 1. – С. 95-100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_20
  34. Вільчинська, Т. Мовна концептуалізація образу Христа у творчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми “В катакомбах”) [Електронний ресурс] / Т. Вільчинська // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 41-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_6
  35. Вісич, О. Рецепція нон-фініто в творчій спадщині Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Вісич // Південний архів. Сер.: Філологічні науки. – 2009. – Вип. 46. – С. 41-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2009_46_5
  36. Вісич О. А. Синдром утечі у творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. А. Вісич // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 57. – С. 239-241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_57_54
  37. Винар С. М. Міфологічні топоніми у драмах Еврипіда і Лесі Українки: комунікативна інтерпретація [Електронний ресурс] / С. М. Винар // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 36. – С. 108-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_35
  38. Вишневська Г. Б. Епітети на означення демонолексики у “Лісовій пісні” Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Б. Вишневська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2009. – Вип. 20. – С. 78-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_23
  39. Вишневська Г. Б. Сакрально-хтонічна лексика у поетичних драмах Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Б. Вишневська //Питання літературознавства. – 2011. – Вип. 82. – С. 52-57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2011_82_9
  40. Вишневська Г. Об’єктивація концептосфери сакрально-хтонічного у творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Вишневська // Шевченкознавчі студії. – 2009. – Вип. 12. – С. 228-234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2009_12_34
  41. Возняк І. Проблема зв’язку людини та природи у творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / І. Возняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_22
  42. Вокальчук Г. Семантико-стилістичні особливості юкстапозитів у поезії Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Вокальчук // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 48-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_7
  43. Волков О. Протестний дискурс у творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Волков // Українознавчий альманах. – 2009. – Вип. 1. – С. 18-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2009_1_8
  44. Волосюк, О. Тілесність як код в драматургії Бернарда Шоу і Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Волосюк // Питання літературознавства. – 2010. – Вип. 79. – С. 244-252. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_33
  45. Волосюк, О. М. Особливості використання апелятивних номінацій та етикетних форм у драматургії Б. Шоу і Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. М. Волосюк // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2010. – Вип. 16. – С. 51-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_16_10
  46. Гаврилюк, Н. Аналіз одного вірша: “Дихання пустині” Лесі Українки [Електронний ресурс] / Н. Гаврилюк // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 16. – С. 319-325. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_34
  47. Гандзюк О. Невербальні знаки в ремарках драматичних творів Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Гандзюк //Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 56-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_8
  48. Гандзюк О. Особливості перекладу англійською мовою власних назв (дійових осіб) у драмі феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” [Електронний ресурс] / О. Гандзюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2014. – № 2. – С. 67-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_2_16
  49. Гарнага В. П. Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка; упоряд. О. Огнєвої, Н. Сташенко. – Репринтне видання. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2008. – 256, XLVIII с.; Огнєва О.Д. Східні стежки Лесі Українки / Олена Огнєва. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2008. – 240 с. [Електронний ресурс] / В. П. Гарнага // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – 2010. – № 182. – С. 136-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2010_182_27
  50. Геник, С. М. “Тілесна драма” Лесі Українки (хвороби і смерть Лесі Українки) [Електронний ресурс] / С. М. Геник // Прикарпатський вісник НТШ. Пульс. – 2013. – № 4. – С. 195-217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_pul_2013_4_25
  51. Гірна, Н. Внесок Лесі Українки у розвиток українського модернізму [Електронний ресурс] / Н. Гірна // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 107-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_32
  52. Головій О. Повісті “Жаль”, “Над морем”, “Приязнь” Лесі Українки як цикл про пошук сенсу життя [Електронний ресурс] / О. Головій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2015. – № 8. – С. 38-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_8_9
  53. Голоюх Л. Домінанти поетичного синтаксису Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Голоюх // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 63-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_9
  54. Гончаров, Р. Є. Особливості художнього осмислення християнських догматів у драматургії Лесі Українки (за драматичним етюдом “Йоганна, жінка Хусова”) / Р. Є. Гончаров, А. Є. Федорова // Література в контексті культури. – 2012. – Вип. 22(2). – С. 84-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2012_22__16
  55. Гончарук Р. А. Леся Українка та німецькомовний культурний простір: чи взаємна рецепція? [Електронний ресурс] / Р. А. Гончарук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 61. – С. 237-240. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_91
  56. Горбатюк, М. В. Іван Франко та Леся Українка у літературі, громадських справах і у буденному житті [Електронний ресурс] / М. В. Горбатюк // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 6. – С. 193-216. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2010_6_10.
  57. Гошовська В. А. Роль Лесі Українки в історії становлення українського соціал-демократичного руху [Електронний ресурс] / В. А. Гошовська // Політичні інститути та процеси. – 2016. – Вип. 1. – С. 26-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_1_4
  58. Гужва, О. П. Леся Українка та духовні колізії доби fin de siécle [Електронний ресурс] / О. П. Гужва // Гуманітарний часопис. – 2011. – № 2. – С. 104-109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2011_2_15
  59. Гурдуз А. І. “Лісова пісня” Лесі Українки як образно-сюжетна матриця українсько- російської “жіночої прози” початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / А. І. Гурдуз // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Серія : Філологія. Літературознавство. – 2015. – Т. 259, Вип. 247. – С. 29-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2015_259_247_7
  60. Данилюк, Н. Лексика зі стилістичним значенням у збірці Лесі Українки “На крилах пісень” (1893 р.) [Електронний ресурс] / Н. Данилюк // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 70-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_10
  61. Даскалюк О. Мовні засоби волевиявлення у творах Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Даскалюк //Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 80-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_11
  62. Демська-Будзуляк, Л. Українські неокласики та Леся Українка: рецепція та типологічні зрізи [Електронний ресурс] / Л. Демська-Будзуляк // Філологічні семінари. – 2014. – Вип. 17. – С. 119-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2014_17_16
  63. Дем’яненко, Н. Б. Польські запозичення у поетичних творах Лесі Українки [Електронний ресурс] / Н. Б. Дем’яненко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2012. – Вип. 17. – С. 28-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_17_6
  64. Дзюбишина-Мельник, Н. Я. Становлення лексичних літературних норм у кінці ХІХ століття [Електронний ресурс] : (за книжкою Лесі Українки “Стародавня історія східних народів”) / Н. Я. Дзюбишина-Мельник // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянської академії”. Серія “Філологічні науки”. – 2004. – Т. 34. – С. 26-31. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/NaUKMA/Fil/2004_34/index.html
  65. Драганчук, В. Образ Оксани в опері В. Кирейка “Бояриня”: відчуття природної релігійності у ментальній характеристиці героїні (за драматичною поемою Лесі Українки) [Електронний ресурс] / В. Драганчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2013. – Вип. 19(1). – С. 178-182. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(1)__39
  66. Древаль Н. “Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!”. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки (конспект уроку з української літератури. 10 клас) [Електронний ресурс] / Н. Древаль // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – 2015. – № 30. – С. 123-129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2015_30_18
  67. Дробот, О. Стилістична роль звертань у творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Дробот // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 104-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_28
  68. Дрогомирецька, М. Неоромантизм Лесі Українки [Електронний ресурс] / М. Дрогомирецька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_26
  69. Жаркова, Р. Є. Його (і, чи)/ її міс-то(-це): силуети інших як тактика саморепрезентації в жіночому письмі модерну (на матеріалі твору “Місто смутку” Лесі Українки) [Електронний ресурс] / Р. Є. Жаркова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 2(2). – С. 24-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(2)__7
  70. Жаркова, Р. Є. На перехресті світів: діалог-дискусія фемінних культур у жіночому письмі (на матеріалі тексту “Екбаль Ганем” Лесі Українки) [Електронний ресурс] / Р. Є. Жаркова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 22(2). – С. 178-186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__31
  71. Жаркова Р. Є. Позбавляючи цноти читача (і/чи) себе: фемінна сексуальність як спосіб саморепрезентації у жіночому письмі модерну (на матеріалі текстів Ольги Кобилянської, Лесі Українки та Уляни Кравченко) [Електронний ресурс] / Р. Є. Жаркова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Філологія. Літературознавство. – 2014. – Т. 231, Вип. 219. – С. 43-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2014_231_219_10
  72. Жванія Л. Добро та зло у творчості Т. Шевченка та Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Жванія // Шевченкознавчі студії. – 2011. – Вип. 14. – С. 171-183. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2011_14_24
  73. Жванія Л. Істина як філософська категорія у творчому доробку Тарса Шевченка і Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Жванія // Шевченкознавчі студії. – 2014. – Вип. 17. – С. 218-232. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_17_29
  74. Жванія Л. Категорія простору в творчості Т. Шевченка й Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Жванія //Шевченкознавчі студії. – 2013. – Вип. 16. – С. 179-193. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2013_16_24
  75. Жванія Л. Минуще і вічне у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Жванія //Шевченкознавчі студії. – 2012. – Вип. 15. – С. 80-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2012_15_13
  76. Жванія Л. Танатологія у творчості Т. Шевченка та Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Жванія // Шевченкознавчі студії. – 2011. – Вип. 13. – С. 39-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2011_13_9
  77. Жванія Л. Тема об’єднання нації у Тараса Шевченка та Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Жванія //Шевченкознавчі студії. – 2008. – Вип. 11. – С. 135-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2008_11_25
  78. Заїка Т. Індивідуалістичні мотиви в творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / Т. Заїка // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філософія. – 2013. – Вип. 13. – С. 30-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2013_13_8
  79. Заоборна М. С. Смислотвірний потенціал драматичної поеми Лесі Українки “Одержима” в екстрополяції на постмодерну релігійну свідомість [Електронний ресурс] / М. С. Заоборна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2016. – № 44. – С. 59-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_44_13
  80. Захаржевська, В. О. Леся Українка і європейська культура [Електронний ресурс] / В. О. Захаржевська // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2012. – Вип. 18. – С. 230-237. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_18_38
  81. Здинюк, М. О. Структурні елементи античної трагедії в драматургії Лесі Українки та Марини Цвєтаєвої [Електронний ресурс] / М. О. Здинюк, О. М. Кузьмук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2014. – Т. 16, № 2(5). – С. 254-257. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_2(5)__40
  82. Златогорська, Л. Форми трагізму в драмі Лесі Українки “Камінний господар” [Електронний ресурс] / Л. Златогорська // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2012. – Вип. 13. – С. 122-134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2012_13_18
  83. Зубрицька М. Мова очей і голос душі: невербальні засоби комунікування у творчості Лесі Українки та їх рецепція [Електронний ресурс] / М. Зубрицька // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. – 2008. – Вип. 8. – С. 127-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2008_8_15
  84. Іванців О. Біблійні антропоніми у творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Іванців // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_30
  85. Іовхімчук Н. В. Мовні засоби вираження простору в поезії Лесі Українки [Електронний ресурс] / Н. В. Іовхімчук // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15, т. 1. – С. 321-327. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_1_60
  86. Калашник В. Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” [Електронний ресурс] / В. Калашник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – Вип. 21. – С. 339-343. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_26
  87. Кобися, В. М. Використання інтерактивних комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання під час вивчення твору “Лісова пісня” Лесі Українки в шкільному курсі української літератури [Електронний ресурс] / В. М. Кобися, Т. А. Дзюбенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2014. – Вип. 37. – С. 232-236. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_37_43
  88. Кобченко К. Два жіночі образи української літератури: від ґендерного до символічного тлумачення (Мавка Лесі Українки та Маруся Чурай Ліни Костенко) [Електронний ресурс] / К. Кобченко // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 6. – С. 107-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2011_6_25
  89. Козелко, І. Філософська думка в творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / І. Козелко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_29
  90. Козьмук Я. Ніцшеанська туга: від Лесі Українки до Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Я. Козьмук, І. Омельчук //Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – 2011. – Вип. 561-562. – С. 104-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2011_561-562_21
  91. Колошук, Н. Сонет Лесі Українки “Дихання пустині”: спроба прочитання [Електронний ресурс] / Н. Колошук // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 16. – С. 325-334. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_35
  92. Конєва Т. Пейзаж та його художнє оформлення у драмах “Синій птах” М. Метерлінка і “Лісова пісня” Лесі Українки [Електронний ресурс] / Т. Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки. – 2012. – Вип. 11. – С. 20-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2012_11_6
  93. Конєва, Я. “Лісова пісня” про Орфея та Евридику (метаморфози античного міфу у творчості Лесі Українки) [Електронний ресурс] / Я. Конєва // Філологічні семінари. – 2011. – Вип. 14. – С. 101-106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2011_14_15
  94. Костенко, Н. Про ритміку вірша Лесі Українки “Дихання пустині” [Електронний ресурс] / Н. Костенко // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 16. – С. 316-318. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_33
  95. Коць Т. “Там яснії зорі і тихії квіти єднаються в дивній розмові” (лексико-семантичне поле “тиша” у творчості Лесі Українки) [Електронний ресурс] / Т. Коць // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 88-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_12
  96. Кочерга, С. Асоціативне поле “італійського” інтермедіального тексту в драматичній поемі Лесі Українки “У пущі” [Електронний ресурс] / С. Кочерга // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки. – 2009. – Вип. 47. – С. 44-50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2009_47_6
  97. Кочерга С. Грані образного світу Нартала: спроба реінтерпретації (за драмою Лесі Українки “Руфін і Прісцілла”) [Електронний ресурс] / С. Кочерга // Рідний край. – 2010. – № 1. – С. 111-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2010_1_23
  98. Кочерга С.  Паризький текст у творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / С. Кочерга // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2014. – № 19. – С. 70-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2014_19_15
  99. Кочерга, С. Персонаж у фокусі кодів: місія Кнея Люція у драмі Лесі Українки “Руфін і Прісцілла” [Електронний ресурс] / С. Кочерга // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки. – 2009. – Вип. 46. – С. 62-68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2009_46_8
  100. Кочерга С. “Сім сліз” долоричної поетики Лесі Українки [Електронний ресурс] / С. Кочерга // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 156-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_30
  101. Кочерга, С. О. “Mulier lenis” у гендерній парадигмі драматичної поеми Лесі Українки “Кассандра” [Електронний ресурс] / С. О. Кочерга // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2009. – № 23. – С. 16-22. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog/2009_23/zmist.html
  102. Кочерга С. О. Василь Сімович і Леся Українка: паралітературні перехрестя [Електронний ресурс] / С. О. Кочерга // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 57. – С. 234-238. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_57_53
  103. Кочерга, С. О. Маскулінні архетипи в образному світі драми Лесі Українки “Кассандра”: сини Пріама [Електронний ресурс] / С. О. Кочерга // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2012. – № 4. – С. 96-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_4_24
  104. Кочерга, С. О. Субкод масової культури в драматичній поемі Лесі Українки “У пущі” [Електронний ресурс] / С. О. Кочерга // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2010. – № 11. – С. 95-99. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog/2010_11/index.html
  105. Кочерга, С. О. Флористична семіотика драматичної поеми Лесі Українки “Адвокат Мартіан” [Електронний ресурс] / С. О. Кочерга // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 186(2). – С. 17-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil
  106. Кочерга С. О. Фокус художнього часу в культурному просторі драматургії Лесі Українки [Електронний ресурс] / С. О. Кочерга // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2016. – Вип. 9. – С. 96-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_9_15
  107. Кочерга, С. О. Художня софіологія фантастичної драми Лесі Українки “Осіння казка” [Електронний ресурс] / С. О. Кочерга // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2012. – № 13. – С. 60-65. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog/2012_13/index.html
  108. Кочерга, Світлана. Леся Українка і музика [Електронний ресурс] / С. Кочерга // Наше життя. – 1993. – №2. – С. 2-6. – Режим доступу: http://www.literacy.com.ua/attachments/article/739/01-0078.pdf
  109. Красовська О. Культуромовні традиції українців (на матеріалі звертальних виразів епістолярію Лесі Українки) [Електронний ресурс] / О. Красовська // Мовознавчий вісник. – 2010. – Вип. 11. – С. 250-253. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_60
  110. Красовська О. М. Експресивний та аксіолоігчний характер дієслівних фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) [Електронний ресурс] / О. М. Красовська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – 2013. – Вип. 26. – С. 123-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2013_26_16
  111. Крупеньова Т. І. Онімійна творчість Лесі Українки кінця ХІХ століття [Електронний ресурс] / Т. І. Крупеньова // Записки з ономастики. – 2012. – Вип. 15. – С. 68-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2012_15_10
  112. Кузьма, О. Екзистенційна проблематика ранніх драматичних творів Лесі Українки (“Блакитна троянда”, “Прощання”) [Електронний ресурс] / О. Кузьма // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 26. – С. 75-82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2011_26_18
  113. Кузьма, О. Проблема свободи в драмі Лесі Українки “В катакомбах” [Електронний ресурс] / О. Кузьма // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2013. – Вип. 18. – С. 114-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2013_18_21
  114. Кузьманенко, А. В. “Кам’яний гість” О. Пушкіна і “Камінний господар” Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету [Електронний ресурс] / А. В. Кузьманенко // Літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 39(2). – С. 66-73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__11
  115. Лаптєєва, Ю. О. Специфіка образно-символічного втілення духовно-естетичної концепції людини в нарисі Лесі Українки “Сліпець” [Електронний ресурс] / Ю. О. Лаптєєва, О.В. Гонюк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). – 2012. – Вип. 14. – С. 46-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_14_
  116. Левченко Г. Адаптація релігійних жанрів в умовно-фідеїстичному дискурсі ліричних творів Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Левченко // Питання літературознавства. – 2012. – Вип. 86. – С. 125-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2012_86_17
  117. Левченко Г. Концепт духовної спільноти в ліриці Івана Франка і Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Левченко //Вісник Львівського університету. Серія : Філологічна. – 2013. – Вип. 58. – С. 145-159. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2013_58_17
  118. Левченко, Г. Лірика Лесі Українки і творчість Генріха Гейне: аспекти творчої взаємодії [Електронний ресурс] / Г. Левченко. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 60(2). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(2)__10
  119. Левченко Г. Образно-смислові домінанти лірики Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Левченко // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 16. – С. 113-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_13
  120. Левченко, Г. Структурні елементи чарівної казки в поемах Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Левченко // Житомирські літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 7. – С. 132-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gls_2013_7_18
  121. Левченко Г. Д. Героїзм versus святість: до проблеми міфологізму в літературознавчій рецепції життєвого й творчого шляху Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Д. Левченко // Питання літературознавства. – 2013. – Вип. 87. – С. 381-392. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2013_87_35
  122. Левченко, Г. Д. Лірика Лесі Українки як міфологічний і семантичний текст [Електронний ресурс] / Г. Д. Левченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.11. – С. 119-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4
  123. Левченко Г. Д. Навколорелігійний дискурс в епістолярії та науково-публіцистичних працях Лесі Українки: гностицизм чи атеологія? [Електронний ресурс] / Г. Д. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Філологія. Літературознавство. – 2013. – Т. 222, Вип. 210. – С. 20-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2013_222_210_6
  124. Левченко Г. Д. Рецепція античних образів як проекція екзистенційного бунту в ліриці Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Д. Левченко // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – 2012. – Вип. 20(1). – С. 219-225. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2012_20(1)__34
  125. Левченко, Г. М. Система медіальних топосів у ліриці Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. М. Левченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2012. – № 13. – С. 75-80. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog/2012_13/index.html
  126. Левчук І. Мовностилістичний вияв авторського “я” в літературно-критичних працях Лесі Українки [Електронний ресурс] / І. Левчук // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 94-99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_13
  127. Левчук, Ю. Драматична поема Лесі Українки: психологічні фактори творення жанру [Електронний ресурс] / Ю. Левчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2014. – № 19. – С. 81-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2014_19_17
  128. Левчук, Ю. Мнемонічні властивості жанру апокрифу (на тлі різнорівневого аналізу твору Лесі Українки “Прокляття Рахілі”) [Електронний ресурс] / Ю. Левчук // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 16. – С. 138-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_15
  129. Левчук Ю. Принципи побудови ліричного циклу з точки зору когнітивної генології (на матеріалі лірики Лесі Українки) [Електронний ресурс] / Ю. Левчук // Житомирські літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 7. – С. 46-56. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gls_2013_7_8
  130. Левчук Ю. О. Біографізм як чинник жанротворення (на матеріалі творчості Лесі Українки) [Електронний ресурс] / Ю. О. Левчук // Питання літературознавства. – 2014. – Вип. 89. – С. 126-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2014_89_14
  131. Левчук, Ю. О. Драматизм художнього мислення Лесі Українки (на матеріалі поезії “Грішниця”) [Електронний ресурс] / Ю. О. Левчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2011. – № 11. – С. 55-60. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog/2011_11/zmist.html
  132. Локайчук С. Народнорозмовна лексика в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі поезій) [Електронний ресурс] / С. Локайчук // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 100-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_14
  133. Луцак, С. Славетна парость могутнього роду (методичні рекомендації щодо вивчення життєвого і творчого шляху Лесі Українки) [Електронний ресурс] / С. Луцак, Н. Трефяк // Обрії. – 2012. – № 2. – С. 60-65. – Режим доступу:target=”_blank”>http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2012_2_20
  134. Луцак, С. М. Мавка і Лукаш Лесі Українки у сучасному рецептивно-малярському вимірі: аналіз із погляду “золотого перетину” [Електронний ресурс] / С. М. Луцак // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – 2011. – Вип. 18. – С. 171-176. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2011_18_24
  135. Любчук, Н. В. Подвійна природа міфонімів у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” як проблема перекладу [Електронний ресурс] / Н. В. Любчук // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – 2013. – Вип. 30. – С. 157-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2013_30_25
  136. Мазяр, О. В. Етнообраз Франції в епістолярній та критичній спадщині Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. В. Мазяр // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 37. – С. 185-187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_60
  137. Максимчук, Г. Леся Українка і Юрій Покальчук: творення нового міфу [Електронний ресурс] / Г. Максимчук // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 32. – С. 167-172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_32_19
  138. Максюта М. Є. Екзистенціально-персоналістські конотації ідей фемінізму у творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / М. Є. Максюта, Я. Л. Мала // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2015. – Вип. 9-10. – С. 65-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_9-10_6
  139. Маленицька О. Лінгвонаціональний аспект мови драматичних поем Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Маленицька //Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 109-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_15
  140. Марків, Р. Міфілогізм “Лісової пісні” [Електронний ресурс] / Р. Марків // Парадигма. – 2008. – Вип. 3. – С. 314-343. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2008_3_23
  141. Масицька Т. Об’єктна семантико-синтаксична залежність у мовотворчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / Т. Масицька // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 118-126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_16
  142. Масло О. Мовна картина світу епістолярію Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Масло, Ю. Трохименко //Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 127-134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_17
  143. Мацько Л. Лінгвостилістичний погляд на мовний світ Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Мацько, О. Сидоренко //Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 135-145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_18
  144. Мацюк З. Фраземіка в контексті епістолярію Лесі Українки [Електронний ресурс] / З. Мацюк, М. Фенко //Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 146-153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_19
  145. Медвідь Л. Конгеніальність і відмінність біблійно-євангельської картини світу у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Медвідь // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2014. – Вип. 25. – С. 10-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2014_25_5
  146. Мейзерська, Т. Християнство і міф в типологічних концепціях Лесі Українки і Фрідріха Ніцше [Електронний ресурс] / Т. Мейзерська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Вип. 1. – С. 106-109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_23
  147. Мірошниченко, Лариса. “…Эсфирь Борисовне поклон…” [Електронний ресурс] : (Невідомий лист Лесі Українки) / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2006. – № 2. – С. 15-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1539
  148. Мірошниченко, Павло. Трагедизація міфа про зраду [Електронний ресурс] : (“На полі крові” Лесі Українки) / П. Мірошниченко // Слово і час. – 2006. – №2. – С. 3-8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1539
  149. Мовчан В. Тема судьбы в творчестве Леси Украинки [Електронний ресурс] / В. Мовчан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_23
  150. Моклиця М. Жанротвірна функція агону в драматургії Лесі Українки [Електронний ресурс] / М. Моклиця // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Вип. 1. – С. 119-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_26
  151. Моклиця, М. Поетичний текст як “провокація” методів його аналізу: “Дихання пустині” Лесі Українки [Електронний ресурс] / М. Моклиця // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 16. – С. 305-311. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_31
  152. Моклиця М. Польський фрагмент волинського тексту Лесі Українки [Електронний ресурс] / М. Моклиця // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2014. – № 9. – С. 92-97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2014_9_21
  153. Нагорняк, О. Contra spem spero – життєве кредо поетеси [Електронний ресурс] / О. Нагорняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 100. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_21
  154. Назарець В. М. Різновиди внутрішньотекстових адресатів в адресованій ліриці Лесі Українки [Електронний ресурс] / В. М. Назарець // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 61. – С. 264-266. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_101
  155. Найрулін А. О. Тропеїчні лінгвокультуреми як засіб увиразнення естетичних і культурних пріоритетів у письменницькому епістолярію М. Коцюбинського та Лесі Українки [Електронний ресурс] / А. О. Найрулін //Лінгвістика. – 2012. – № 2. – С. 218-224. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_2_30
  156. Ніколайчук І. А. Ніцшеанські мотиви у творах Лесі Українки та Лу Саломе [Електронний ресурс] / І. А. Ніколайчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Серія : Філологія. Літературознавство. – 2016. – Т. 276, Вип. 264. – С. 78-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2016_276_264_15
  157. Огнєва О. Д. З історії створення підручника Лесі Українки “Стародавня історія східних народів” [Електронний ресурс] / О. Д. Огнєва // Східний світ. – 2005. – № 2. – С. 164-165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2005_2_22
  158. Омельковець Р. Номінація флори у творах Лесі Українки [Електронний ресурс] / Р. Омельковець // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2014. – Вип. 17. – С. 225-235. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_17_25
  159. Онуфрієнко О. Віхи життєтворчості Лесі Українки в контексті наукової біографії модерного авторана межі століть [Електронний ресурс] / О. Онуфрієнко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 205-209. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_41
  160. Онуфрієнко О. Дискурс світових тем у драматургічному доробку Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Онуфрієнко //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Вип. 1. – С. 135-141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_29
  161. Остропольська, М. В. Михайло Павлик і Леся Українка: особливості культурно-інтелектуальних зв’язків [Електронний ресурс] / М. В. Остропольська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія. – 2011. – Т. 19, вип. 19. – С. 46-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduia_2011_19_19_10
  162. Павленко Л. Синтаксично нерозкладні словосполучення як фрагмент номінативної деривації (на матеріалі наукової, публіцистичної й епістолярної спадщини Лесі Українки) [Електронний ресурс] / Л. Павленко //Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 162-168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_21
  163. Панасенко, Т. Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми “Русалка”) [Електронний ресурс] / Т. Панасенко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 16. – С. 232-236. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_56
  164. Папіш, В. Демонстративна мовна особистість Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми “Кассандра”) [Електронний ресурс] / В. Папіш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2014. – Вип. 2. – С. 13-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2014_2_5
  165. Папіш, В. А. Самопрезентація демонстративної мовної особистості у драматичній поемі Лесі Українки “Одержима” [Електронний ресурс] / В. А. Папіш // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 48. – С. 99-102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_48_33
  166. Пастушко, Н. В. Семіосфера християнського коду в драматичному етюді Лесі Українки “Йоганна, жінка Хусова” [Електронний ресурс] / Н. В. Пастушко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2012. – № 13. – С. 105-108. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog/2012_13/index.html
  167. Пахолок З. О. Особливості ритмічної організації поетичного мовлення Лесі Українки [Електронний ресурс] / З. О. Пахолок //Проблеми семантики слова, речення та тексту. – 2014. – Вип. 33. – С. 135-147 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2014_33_15
  168. Петрушенко, В. Співвідношення волі та відповідальності у драмі Лесі Українки “Камінний господар” [Електронний ресурс] / В. Петрушенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_24
  169. Петрушенко, О. Леся Українка: міркування про утопію [Електронний ресурс] / О. Петрушенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 106-107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_31
  170. Плітка, В. В. Місячна тріада в міфопоетиці драми Лесі Українки “Лісова пісня” [Електронний ресурс] / В. В. Плітка // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянської академії”. Серія “Філологічні науки”. – 2005. – Т. 48. – С. 50-56. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/NaUKMA/Fil/2005_48/index.html
  171. Подлісецька О. Неоромантичні тенденції та інтелектуальний конфлікт у прозі Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Подлісецька // Проблеми сучасного літературознавства. – 2015. – Вип. 21. – С. 73-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2015_21_9
  172. Полєтуха, І. О. Образ жінки-фараона в східній легенді Лесі Українки “Ра-Менеїс” [Електронний ресурс] / І. О. Полєтуха // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2011. – № 13. –  С. 107-111. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog/2011_13/zmist.html
  173. Поцюрко О. Ю. Феномен свободи в антиколоніальному дискурсі Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Ю. Поцюрко //Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 83. – С. 280-284. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_83_75
  174. Присяжнюк О. М. Ідентифікація міста в поезії Лесі Українки: пошук європейської культуровідповідності [Електронний ресурс] / О. М. Присяжнюк // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Філологія. Літературознавство. – 2011. – Т. 166, Вип. 154. – С. 95-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_166_154_23
  175. Приходько Н. Семантика пунктуаційного знака в драматургійному тексті Лесі Українки [Електронний ресурс] / Н. Приходько // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2014. – Вип. 17. – С. 252-262. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_17_28
  176. Приходько Н. Стилістика пунктуаційних знаків у драматичних текстах Лесі Українки [Електронний ресурс] / Н. Приходько // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 178-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_23
  177. Проскуріна Т. В. Метатекстуальність прози Лесі Українки [Електронний ресурс] / Т. В. Проскуріна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 21(1). – С. 61-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_21(1)__18
  178. Пустовіт В. Соціокомунікативний аспект медичної теми в епістолярії Лесі Українки [Електронний ресурс] / В. Пустовіт // Образ. – 2016. – Вип. 3. – С. 74-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2016_3_10
  179. Радишевський, Р. Художні паралелі “Балландини” Юліуша Словацького і “Лісової пісні” Лесі Українки [Електронний ресурс] / Р. Радишевський // Волинь – Житомирщина. – 2007. – № 17. – С. 12-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2007_17_4
  180. Романов С. Леся Українка – Агатангел Кримський: історія становлення та спілкування [Електронний ресурс] / С. Романов // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2012. – Вип. 13. – С. 158-175. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2012_13_21
  181. Романов С. Особливості потрактування євангельських сюжетів Тарасом Шевченком і Лесею Українкою [Електронний ресурс] / С. Романов // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2014. – Вип. 18. – С. 65-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_18_9
  182. Романов С. Темний лик колективної душі. Художня візія націогенезу в ліриці Лесі Українки та Олександра Олеся [Електронний ресурс] / С. Романов // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. – № 1. – С. 196-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2016_1_38
  183. Романюга Н. В. Феміністичні мотиви творів малої прози Лесі Українки в аспекті перекладу [Електронний ресурс] / Н. В. Романюга // Мова і культура. – 2011. – Вип. 14, т. 6. – С. 346-352. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_6_64
  184. Рославіцька Х. Р. Духовність як основа гуманістичного ідеалу у творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / Х. Р. Рославіцька // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2014. – Вип. 7. – С. 150-155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_7_31
  185. Роспопа Т. В. Леся Українка в контексті досліджень Миколи Зерова (на матеріалах періодики 20-х років ХХ століття) [Електронний ресурс] / Т. В. Роспопа // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2014. – № 1107, вип. 70. – С. 200-205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2014_1107_70_43
  186. Савич К. Репрезентація жіночих образів у літературних творах О. Кобилянської, Лесі Українки та О. Забужко [Електронний ресурс] / К. Савич // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Культурологія. – 2010. – Вип. 5. – С. 252-256. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2010_5_33
  187. Садовнікова О. Актуалізація української національної ідеї в драмі “Бояриня” Лесі Українки: лексико-семантичний і мовностилістичний аспекти [Електронний ресурс] / О. Садовнікова, І. Сипченко // Образ. – 2016. – Вип. 3. – С. 98-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2016_3_13
  188. Саноцька, Н. Репрезентація жінки в творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / Н. Саноцька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 97-99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_19
  189. Свищ Л. Німецькомовні інтерпретації творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Свищ // Мова і культура. – 2014. – Вип. 17, т. 6. – С. 270-274. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_6_38
  190. Семенко С. Жіночі постаті у письменницькій публіцистиці Лесі Українки [Електронний ресурс] / С. Семенко // Образ. – 2016. – Вип. 2. – С. 113-119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2016_2_17
  191. Симеонов И. Поэма “Вила-посестра” Леси Украинки и героический эпос южных славян [Електронний ресурс] / И. Симеонов // Нова філологія. – 2013. – № 58. – С. 180-187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2013_58_46
  192. Сікора, Л. Т. Феміністичний дискурс творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. Т. Сікора // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Філологія. Літературознавство. – 2012. – Т. 200, Вип. 188. – С. 95-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2012_200_188_23
  193. Сірук В. Г. Діалогічний наратив у прозі Лесі Українки [Електронний ресурс] / В. Г. Сірук // Молодий вчений. – 2014. – № 7(1). – С. 126-128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_7(1)__36
  194. Сірук, Вікторія. Наративна стратегія “малої” прози Лесі Українки [Електронний ресурс] / В. Сірук // Слово і час. – 2006. – №2. – С. 8-14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1539
  195. Скорук І. Особливості ономастикону драматичних поем Лесі Українки [Електронний ресурс] / І. Скорук //Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 186-194. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_24
  196. Cкупейко, Л. Леся Українка й (анти)християнство (полемічні зауваги) [Електронний ресурс] / Л. Скупейко // Біблія і культура. – 2008. – Вип. 10. – С. 59-64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bicu_2008_10_11
  197. Смирнова, Г. Через художні образи — до філософського осмислення категорії Бога : релігійні сюжети у творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Смирнова // Вісник Національної академії наук України. – 2001. – № 7. – С. 48-54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_7_9
  198. Соколова, В. Сонет Лесі Українки “Дихання пустині”: функціональність структурних елементів [Електронний ресурс] / В. Соколова // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 16. – С. 311-316. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_32
  199. Соловей, Елеонора. Жанровотворчі засади філософської лірики Лесі Українки [Електронний ресурс] / Е. Соловей // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянської академії”. Серія “Філологічні науки”. – 1998. – Т. 4. – С. 25-29. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/NaUKMA/Fil/1998_4/index.html
  200. Спатар, І. Рецепція образу Кассандри в однойменних драмах Елізи Ожешко та Лесі Українки [Електронний ресурс] / І. Спатар // Султанівські читання. – 2015. – Вип. 4. – С. 44-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2015_4_7
  201. Стародубцева, Л. Реалізація принципу комунікативної аґональності на матеріалі діалогу Лесі Українки “Три хвилини” [Електронний ресурс] / Л. Стародубцева // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2014. – № 19. – С. 125-129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2014_19_25
  202. Стародубцева Л. Семіозис невербальної комунікації в драматичній поемі Лесі Українки “Оргія” [Електронний ресурс] / Л. Стародубцева // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2015. – № 9. – С. 147-152. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_9_29
  203. Тарангул, И. К проблеме рецепции мифа о Кассандре в творчестве Леси Украинки [Електронний ресурс] / И. Тарангул // Біблія і культура. – 2008. – Вип. 10. – С. 142-146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bicu_2008_10_24
  204. Тарангул, И. “… Я завжди чую горе, бачу горе, а показать не вмію”: морально-психологические антиномии образа Кассандры в интерпретации Леси Украинки [Електронний ресурс] / И. Тарангул // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2009. – Вип. 7. – С. 321-328. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2009_7_39
  205. Тетерина-Блохин Д. Неоромантизм Лесі Українки на тлі західноєвропейської літератури [Електронний ресурс] / Д. Тетерина-Блохин // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 2. – С. 185-189. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_60
  206. Тіпцов М. Особисті роздуми про твір “Бояриня” Лесі Українки [Електронний ресурс] / М. Тіпцов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_27
  207. Турган О. Функції агональності в структурі драми Лесі Українки [Електронний ресурс] / О. Турган // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 15. – С. 269-273. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_65
  208. Харада, І. Самоідентифікація і компаративістика (до художньо-естетичних поглядів Лесі Українки) [Електронний ресурс] / І. Харада // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянської академії”. Серія “Філологічні науки”. – 2003. – Т. 21. – С. 25-30. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/NaUKMA/Fil/2003_21/index.html
  209. Ходаківська, Я. Сонет Лесі Українки “Дихання пустині”: ритміка і рими [Електронний ресурс] / Я. Ходаківська // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2013. – Вип. 16. – С. 334-346. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_36
  210. Холодинська, С. М. “Лісова пісня” Лесі Українки в контексті творчості поетеси (естетичний аспект) [Електронний ресурс] / С. М. Холодинська // Гуманітарний часопис. – 2010. – № 2. – С. 102-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2010_2_15
  211. Хоменська І. В. Особливості функціонування сегментів концепту “Україна” у поетичній мовотворчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / І. В. Хоменська // Лінгвістичні дослідження. – 2014. – Вип. 38. – С. 169-175. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_38_27
  212. Цейко Н. О. Лірико-драматургічна концептуалізація солоспівів на слова Лесі Українки [Електронний ресурс] / Н. О. Цейко // Питання культурології. – 2013. – Вип. 29. – С. 216-222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2013_29_31
  213. Цейко, Н. О. Солоспіви “Не співайте мені сеї пісні…” Лесі Українки у творчості українських композиторів ХХ ст.: порівняльно-типологічний аспект [Електронний ресурс] / Н. О. Цейко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013. – № 3. – С. 165-169. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_3_42
  214. Цейко, Н. О. Функції поезії Лесі Українки у камерно-вокальних творах українських композиторів [Електронний ресурс] / Н. О. Цейко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2013. – Вип. 19(1). – С. 167-172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(1)__37
  215. Цимбалюк, О. К. Семіотичні рефлексії театральних костюмів (на прикладі костюмів В. Фурика за драматичним етюдом Лесі Українки “Йоганна, жінка Хусова”) [Електронний ресурс] / О. К. Цимбалюк // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2010. – № 2. – С. 180-184. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_2_40
  216. Чайковська, В. “Якби я всіми барвами владала…” (за листами і спогадами Лесі Українки) [Електронний ресурс] : [захоплення письменнниці живописом]/ В. Чайковська // Житомирські літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 7. – С. 158-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gls_2013_7_21
  217. Черненко, В. О. Педагогічні ідеї Лесі Українки та сучасне національне виховання [Електронний ресурс] / В. О. Черненко // Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 8(2). – С. 290-294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2011_8(2)__60
  218. Шаф, О. В. Леся Українка – Оксана Забужко: до проблеми творчої комунікації [Електронний ресурс] / О. В. Шаф // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – 2012. – Вип. 20(2). – С. 243-249. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2012_20(2)__34
  219. Шестопал О. С. Акцентуація займенникових іменників у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” [Електронний ресурс] / О. С. Шестопал // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Філологія. Мовознавство. – 2014. – Т. 221, Вип. 209. – С. 117-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2014_221_209_26
  220. Шестопал О. С. Акцентуація префіксально-суфіксальних прислівників у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” [Електронний ресурс] / О. С. Шестопал // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Серія : Філологія. Мовознавство. – 2015. – Т. 255, Вип. 243. – С. 103-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2015_255_243_21
  221. Шестопал О. С. Суфіксальні прислівники із кореневою акцентуацією у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” [Електронний ресурс] / О. С. Шестопал // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Серія : Філологія. Мовознавство. – 2016. – Т. 278, Вип. 266. – С. 131-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2016_278_266_29
  222. Шимчишин, Марія. Англомовна критична рецепція творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / М. Шимчишин // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянської академії”. Серія “Філологічні науки”. – 1999. – Т. 17. – С. 74-78. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/NaUKMA/Fil/1999_17/index.html
  223. Шкурдода Л. О. Особливості художнього потрактування еміграції у драматургії Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. О. Шкурдода // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2014. – Вип. 11(1). – С. 78-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_11(1)__23
  224. Шморгун Олександра О. Екзистенційний вимір українського модернізму: І. Франко, Леся Українка, В. Винниченко [Електронний ресурс] / Олександра О. Шморгун // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 99. – С. 222-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_99_55
  225. Шулінова, Л. В. Символіка чорного кольору в мовотворчості Лесі Українки [Електронний ресурс] / Л. В. Шулінова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – 2012. – Вип. 25. – С. 55-62 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2012_25_9
  226. Яворський А. Територіально здиференційовані елементи в мові Лесі Українки як об’єкт наукових студій [Електронний ресурс] / А. Яворський // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 195-204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2014_1_25
  227. Янкова, Н. І. Катартичний поріг у драматичній поемі Лесі Українки “Оргія” [Електронний ресурс] / Н. І. Янкова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.11. – С. 320-324. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4
  228. Ярова К. Мовленнєвий етикет комунікативного акту в епістолярному дискурсі (На матеріалах листів Лесі Українки) [Електронний ресурс] / К. Ярова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2014. – № 780. – С. 102-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2014_780_25

 

Інтернет-ресурси