Віртуальна довідка

Задати питання ⇒

“Віртуальна довідка” – це бібліотечна служба, черговий бібліограф якої допоможе Вам знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси, а також підібрати список літератури за конкретною темою.

E-MAIL розсилка інформації

 Ви можете отримувати інформацію на електронну скриньку про нові надходження документів за темами не відвідуючи бібліотеку та не переглядаючи розділи сайту. Лише нідішліть замовлення, вказавши своє ім’я, електронну адресу, тему замовлення та періодичність повідомлень (раз на місяць, квартал, рік). 

 

Розділи довідки:

Історія (4)

 1. 100 знаменитых людей Украины / В. М. Скляренко [и др.] ; худож. оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. – Х. : Фолио, 2005. – 512 с. : ил. – (100 знаменитых).
 2. Проект “Україна”. Галерея національних героїв [Текст] / авт.-упоряд. А. Ю. Хорошевський. – Х. : Бібколектор, 2012. – 410 с. – 3000 экз.
 3. Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський – останній гетьман України / В. А. Савченко. – Х. : Фоліо, 2008. – 381 с. – (Історичне досьє).
 4. Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський [Текст] / В. А. Савченко. – Х. : ПЕТ, 2013. – 128 с.
 5. Гай-Нижник, П. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським [Текст] / П. Гай-Нижник // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С. 132-164.
 6. Гай-Нижник, П. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П.Скоропадським [Текст] / П. Гай-Нижник // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С. 132-164.
 7. Камеристов, Ростислав. Кубаньнаш [Текст] : куда исчезли украинцы с Тамани: [история: спорные территории, Кубань, Павел Скоропадский, Николай Рябовол, болшевистский террор] / Р. Камеристов // Фокус : Еженедельник. – 2018. – № 26(29 июня). – С. 50-53 : фот.
 8. Камеристов, Ростислав. Украинская держава [Текст] : мифы и правда о Павле Скоропадском / Р. Камеристов // Фокус : Еженедельник. – 2018. – № 17/18(27 апр. – С. 56-59.
 9. Кульчицький, Станіслав. Гетьманат та його роль в історії. Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі [Текст] : [історія] / С. Кульчицький // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 28/29(16-17 лют. – С. 20 : фотогр.
 10. Кульчицький, Станіслав. Гетьманат та його роль в історії. Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі [Текст] : [історія: рік Скоропадського] / С. Кульчицький // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 23/24(9-10 лют. – С. 20 : фотогр.
 11. Кульчицький, Станіслав. Українська Держава Гетьмана Скоропадського [Текст] : чи був шанс на успіх в останнього українського гетьмана / С. Кульчицький // Український тиждень. – 2018. – № 13(30 берез.-5 квіт.). – С. 40-43.
 12. Кульчицький, Станіслав. Ціна однієї ілюзії [Текст] : [історія: федераційна грамота Павла Скоропадського] / С. Кульчицький // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 33/34(23-24 лют. – С. 20 : фотогр.
 13. Михайлова, Ольга. З’єднати зв’язок часів, або Де має стояти пам’ятник Скоропадському [Текст] : ліберальний проект Гетьманату: відтворити спадкоємність: [історія: про укр. гетьмана П. Скоропадського] / О. Михайлова // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 8/9(19-20 січ. – С. 6-7 : фотогр.
 14. Осташко, Тетяна. Альтернативи 1918 року [Текст] : до 100-річчя гетьманату Скоропадського / Т. Осташко // Український тиждень. – 2018. – № 17(27 апр.-3 мая). – С. 40-43.
 15. Поборник незалежності. До 140-річчя від дня народження П. П. Скоропадського [Текст] // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2013. – № 2. – С. 98-108 : портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Пришутов, Эдуард. Последний гетман [Текст] : прошло 140 лет со дня рождения гетмана Украины Павла Скорападського / Э. Пришутов // Пенсионный курьер. – 2014. – № 3(17/23 янв.). – С. 13 : портр.
 17. Савченко, Анатолий. Павел Скоропадский: в тисках истории [Текст] : [об укр. воен. и полит. деятеле] / А. Савченко // Личности. – 2014. – № 11. – С. 80-97 : фот.
 18. Савченко, Анатолий. Павел Скоропадский: в тисках истории [Текст] : [об укр. воен. и полит. деятеле] / А. Савченко // Личности. – 2014. – № 11. – С. 80-97 : фот.
 19. Сацкий, Павел. И снова о гетманских сокровищах [Текст] : [о гетманских сокровищах – Павла Скоропадского ] / П. Сацкий // Зеркало недели. – 2014. – № 7. – С. 15 : фот.
 20. Сацкий, Павел. И снова о гетманских сокровищах [Текст] : [о гетманских сокровищах – Павла Скоропадского ] / П. Сацкий // Зеркало недели. – 2014. – № 7. – С. 15 : фот.
 21. Сулима, Людмила. До 100-річчя постання держави Скоропадського [Текст] : [історія] / Л. Сулима // Українська культура. – 2018. – № 2. – С. 70 : фотогр.
 22. Сюндюков, Ігор. Його сповідь перед історією [Текст] : “Спогади” Павла Скоропадського – роздуми, здобутки, помилки / І. Сюндюков // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 3/4(12-13 січ. – С. 20.
 23. Сюндюков, Ігор. Його сповідь перед історією. Спогади Павла Скоропадського [Текст] : роздуми, здобутки, помилки: [історія] / І. Сюндюков // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 8/9(19-20 січ. – С. 20 : фотогр.
 24. Сюндюков, Ігор. Час вирішального вибору [Текст] : до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України / І. Сюндюков // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 75/76(27-28 квіт. – С. 21.
 25. Тихомиров, Віктор. «Не для своєї користі беру я на себе тяготи тимчасової влади…» [Текст] : до вікового ювілею проголошення Павла Скоропадського гетьманом України та 145-річчя від дня його народження / В. Тихомиров // Голос України. – 2018. – № 91(19 трав.). – С. 12.
Category: Історія

Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы: (от появления на ист. арене до конца IV в. до н.э.) / М.И. Артамонов. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – Режим доступа: http://annales.info/skif/small/art_kis.htm

Бойко О. Д. Історія України /О. Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с. – Режим доступу: https://history.vn.ua/book/boyko.html

Борисенко В. Й. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття: навч. посіб. / В. Й. Борисенко. – 2-ге вид. — К.: Либідь 1998. – 616 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Borysenko_Volodymyr/Kurs_ukrainskoi_istorii_Z_naidavnishykh_chasiv_do_XX_stolittia/

Всемирная история: В 24 т. Т.3. Век железа/ [Редкол.: И.А. Алябьева и др.]; Мн.: Литература, 1998.

Гвоздовер М. Д. Типология женских статуэток Костенковской палеолитической культуры / М. Д. Гвоздовер // Вопросы антропологии. – 1985. – Вып. 75. – С. 53-56.

Жебелев С.А. Северное Причерноморье; Исслед. и статьи по истории Северного Причерноморья антич. эпохи [Текст] / С.А. Жебелев; отв. ред. Д.П. Каллистов ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – М. : Изд-во Акад. Наук СССР; Ленинград, 1953

Залізняк Л. Л. Первісна історія України: навч. посібник / Л. Л. Залізняк. – К.: Вища шк.., 1999. – 263 с.: іл..

Кіммерійці: суспільний устрій, господарство, культура та вірування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.referat-sochinenie.ru/list/istoriya_i_istoricheskie_lichnosti/kmmeric_susplnii_ustri_gospodarstvo_kultura_ta_vruvannya.html

Лазарович М. В. Історія України: навч. посіб. / М. В. Лазарович. – К.: Знання, 2013. – 685 с. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-162.html

Мурзін В. Ю. Кіммерійці / В. Ю. Мурзін // Давня історія України. – К., 1998. – Т. 2. – С. 21.

Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти, Міфи, Коментарі. – Вид. 2-ге, випр.. та доп. – Х.: ВД “ШКОЛА», 2008. – 608 с.

Росляков С. М. Етапи розвитку потойбічних уявлень і їх відображення в скульптурі / С. М. Росляков // Походження скульптури. – М., 2011. – С. 20-25.

Росляков С. М. Кого зображують палеолітичні антропоморфні скульптури / С. М. Росляков // Українська академія Мистецтва. – 2011. – № 18. – С. 198-203.

Росляков С. М. Пам’ятка з Херсонського краєзнавчого музею / С. М. Росляков // Зб. наук. праць ЛДІКМ. – Луганськ, 2011. – Вип. 19. – С. 193-200.

Росляков, С.М. Кіммерійські стели та їх призначення [Електронний ресурс] / С. М. Росляков // Спадщина предків: культурно-історичний портал. – Режим доступу: http://spadok.org.ua/kimmeriya/kimmeriyski-stely-ta-ch-pryznachennya

Савинов Д. Г. О культурной принадлежности северокавказских камней обелисков / Д. Г. Савинов // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. – М., 1977. – С. 123-129.

Тереножкин А.И. Киммерийцы / А.И. Тереножкин; АН УССР, Ин-т археологии. – К.: Наук. думка, 1976

Тереножкін О. І. Кіммерійські стели / О. І. Тереножкін // Археологія. – 1978. – № 27. – С. 20.

Урбан В.В. Кочевники Восточной Европы / В. Урбан. – Донецк: ДонНУ, 2002

Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – К.: КНТ, 2007.

Category: Історія
 1. Багряний, Іван Павлович. Людина біжить над прірвою : роман / І. П. Багряний ; авт. передм. Н. Комар. – К. : Школа, 2009. – 320 с. – (Бібліотека шкільної класики). – Бібліогр.: с.319. – Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : кх (1), БФ 1 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Ст (1)
 2. Багряний, Іван Павлович. Огненне коло : повість / І. П. Багряний. – Х. : Фоліо, 2009. – 445 с. : іл. – (Історія України в романах). – Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 20 (1), БФ 23 (1), БФ 7 (1), БФ А (1), БФ Зел (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ок (1), БФ Нд (1), БФ Ку (1), БФ Ст (1), кх (1), юн (2), БФ 22 (1)
 3. Гончар, Олесь Терентійович. Людина і зброя : роман / О. Т. Гончар. – Х. : Фоліо, 2007. – 320 с. – (Українська література). – Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 14 (1), БФ 16 (1), БФ 23 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 17 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), юн (3)
 4. Довженко, Олександр Петрович. Україна в огні / О. П. Довженко . – Х. : Фоліо, 2010. – 352 с. – (Бібліотека Великої Вітчизняної). – Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (2), БФ 6 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (2), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 20 (1), БФ 23 (2), БФ Ки (1), юн (3)
 5. Дольд-Михайлик, Юрій Петрович. Над Шпрее клубочаться хмари [Текст] : роман / Юрій Дольд-Михайлик ; худож.-оформ. Я. І. Скіндер ; голов. ред. Є. В. Мєзєнцева. – Х. : Фоліо, 2013. – 476 с. – (Українська література). – Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : БФ 2 (1), БФ 8 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 20 (1), аб (1)
 6. Земляк, Василь Сидорович. Лебедина зграя [Звукозапись] / Василь Земляк ; читає Євген Шах ; звукореж. І. Гнуча. – К. : Українська аудіокнига, 2006. – эл. опт. диск (CD-ROM) ; 14 год. 22 хв. – (Лауреати Державної премії ім. Т. Шевченка). – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : иц (1)
 7. Земляк, Василь Сидорович. Лебедина зграя [Текст]. Зелені Млини : романи / Василь Земляк ; післямова та прим. О. В. Даніліної, худож.-іл. С. В. Кривенченко, худож.-оформ. А. В. Кісель, голов. ред. Є. В. Мєзєнцева. – Х. : Фоліо, 2013. – 651 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 17 (1), БФ Зел (1), кх (1)
 8. Загребельний, Павло Архипович. Дума про невмирущого. День шостий. В- Ван! : повісті / П. А. Загребельний ; худ.- оформ. Д. В. Панченко ; іл. Є. В. Вдовиченко. – Х. : Фоліо, 2003. – 400 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : юн (1), БФ 2 (1), БФ 14 (1), БФ 20 (1)
 9. Іваничук, Роман Іванович. Вогненні стовпи [Текст] : тетралогія / Роман Іваничук ; худож.-іл. Л. Е. Чайка ; худож. оформ. Є. В. Вдовиченко. – Х. : Фоліо, 2010. – 509 с. – (Історія України в романах).- Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ 1 (1)
 10. Тютюнник, Григорій Михайлович. Вир [Текст] : Роман / Григорій Тютюнник ; передм. Т. М. Панасенко. – Х. : Будинок друку, 2013. – 544 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ 16 (1)
Category: Історія
 1. 22 – січня День Соборності // Культура і життя. – 2008. – N1/2(9 січ. – С. 1
 2. Бережнюк, Елена.День Соборности – в современном контексте : активисты провели акцию единения в честь Злуки УНР и ЗУНР. Но больше эта акция – о нашем настоящем…: [патриот. флеш-моб ко Дню Соборности Украины] / Е. Бережнюк // День. – 2015. – N 9/10(23-24 янв. – С. 5 : фот.
 3. Верстюк, Владислав.День соборності України / В. Верстюк // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – N 1/2. – С. 19-22
 4. Вовканич, Степан.Стверджуймось і утверждаймось як нація і її держава! / С. Вовканич // Дзвін. – 2016. – N 7. – С. 161-173. – Содержание: Світ забув, що Європу не покинув дух реваншизму ; Українська ідея в боротьбі “за нашу і вашу свободу” ; Соборність України понад усе ; Найбезпечніше для України – децентралізація соборності ; Не все людське – людяне ; Що робити, аби реформа децентралізації не родила новітніх кочубеїв?.
 5. Данилюк А.Моя соборна, суверенна … : [сценарій до дня Соборності України] / А. Данилюк // Позакласний час. – 2013. – N 23/24. – С. 92-93
 6. Дацюк В. Г.Соборній Україні – слава, нині і повік : [урок] / В. Г. Дацюк // Все для вчителя. – 2014. – N 1. – С. 70-72
 7. День Соборності та Свободи України : [22 січня Україна відзначає День Соборності та Свободи України] // Наддніпрянська правда. – 2013. – N 5(18 січ.). – С. 1
 8. День Соборності України : [істор. довідка] // Позакласний час. – 2013. – N 23/24. – С. 55
 9. День Соборності України: у столиці та у нашому місті // Херсонський вісник. – 2011. – N4(27 січ.). – С. 20
 10. Жерера В.В сім’ї єдиній: (Історія Дня Соборності) / В. Жерера // Голос України. – 2008. – N11(22 січ.). – С. 1
 11. Зятьєв, Сергій.”Здійснилися віковічні мрії, за які вмирали кращі вини України” : [День Соборності України] / С. Зятьєв // Демократична Україна : Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2016. – N 3(22 січ.). – С. 3.
 12. Коваленко, Сергій.Пам’ятати уроки минулого : [до 95-річчя з проголошення Дня Соборності та Свободи] / С. Коваленко // Голос України. – 2014. – N 11(22 січ.). – С. 3
 13. Конарева, Лариса.Боротьба за суверенну державу триває : 22 січня Україна відзначає дві вагомі історичні події: проголошення незалежності УНР у 1918 році та Акт Злуки українських земель у 1919-му / Л. Конарева // Урядовий кур’єр. – 2016. – N 13(22 січ.). – С. 1,4. – ISSN 4022-7.
 14. Литвин В.Неусвоенные уроки истории (День Соборности) / В. Литвин // Зеркало недели. – 2008. – N2. – С. 20
 15. Люблю я землю Українську : [сценарій до Дня Соборності України] // Позакласний час. – 2013. – N 23/24. – С. 56
 16. Палий, Александр.Рожденная быть единой. Сегодня Украина отмечает День Соборности – 94-ю годовщину воссоединения украинских земель / А. Палий // День. – 2013. – N 10(22 янв.). – С. 4-5
 17. Поташній Ю.Уроки минулого: (День Соборності України) / Ю. Поташній // Віче. – 2009. – N1/2. – С. 40
 18. Сергійчук В.Цілість землі рідної і народу – одвічно в серці та помислах ( До 90-річчя Соборності України ) / В. Сергійчук // Українська культура. – 2008. – N1. – С. 3.
 19. Соборність України – основа державності! : день Соборності архівним рядком // Наддніпрянська правда. – 2015. – N 4(21 січ.). – С. 3. -Історія Дня Соборності України, представлено архівні документи, що підтверджують та відображають процеси українського державотворення на Херсонщині в 1917-1921 роках.
 20. Сюндюков, Игорь.Нация, которая появляется в борьбе : День Соборности: победы, трагедии, цена единения / И. Сюндюков // День. – 2015. – N 8(22 янв.). – С. 2
 21. Сюндюков, Ігор.Соборність: нове прочитання : уроки Злуки для сьогодення України / І. Сюндюков // День. – 2016. – N 9/10(22-23 січ. – С. 6 : фотогр.
Category: Історія

Бібліотечна справа (1)

Аліференко І. Електронна бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка / І. Аліференко // Бібліотечна планета. – 2015. – N 3. – С. 27-29

Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України – шлях до самообслуговування / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2016. – N 1. – С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст. – Бібліогр. наприкінці ст.

Башун О. Комп’ютерні програми для створення електронних бібліотек / О. Башун // Бібліотечний форум України. – 2012. – N 1. – С. 28-33

Евтехов, Роман. Чем нас привлекает планшетный сканер? : Масштабы оцифровки собраний / Р. Евтехов // Библиотека. – 2014. – N 11. – С. 25-27. -Информатизация в сфере высшего образования открывает большие возможности перед студентами и исследователями в плане упрощения доступа и поиска необходимых ресурсов. Научные библиотеки вузов расширяют поле своей деятельности: от элементарного хранения и выдачи изданий до создания собственных полнотекстовых баз данных с учебной и научной литературой.

Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні / А. Журавльова // Бібліотечна планета. – 2015. – N 2. – С. 23-25

Коваль, Тетяна. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект) / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібліотечний форум України. – 2015. – N 1. – С. 8-11. – Бібліогр. наприкінці ст. -Стаття висвітлює концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек в умовах сучасного етапу розвитку суспільства – проникнення інформаційних технологій в усі сфери людського життя. Стаття піддає науковому аналізу саме явище “Інформаційна комунікація”.

Кульчицька Т. В. Бібліотека – сучасний інформаційний центр / Т. В. Кульчицька // Шкільна бібліотека. – 2015. – N 5. – С. 31-36

Накрапленная О. Электронная библиотека как важное звено в информационном обеспечении процесса обучения / О. Накрапленная // Бібліотечний форум України. – 2008. – N3. – С. 17

Пелагеша Н. Європейська цифрова бібліотека: проект створення / Н. Пелагеша // Бібліотечний вісник. – 2008. – N5. – С. 3.

Пелагеша Н. Цифровая библиотека для всей Европы / Н. Пелагеша // Зеркало недели. – 2008. – N6. – С. 14.

Петров В. Перспективи використання оптичних носіїв для зберігання цифрових електронних ресурсів / В. Петров, А. Крючин // Бібліотечна планета. – 2015. – N 1. – С. 18-20. – Бібліогр. наприкінці ст.

Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру / В. Теремко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – N5. – С. 14-18. -У статті йдеться про цивілізаційно зумовлену конкурентну взаємодію друкованої та електронної культур, стратегічні виклики і можливості видавничої справи.

Хакимова, Тамара. “Приют мысли” : авторский канал для библиофилов / Т. Хакимова // Библиотека. – 2014. – N 11. – С. 34-36. -Хотите спорьте, хотите нет, а скажу как думаю. Информационные технологии постоянно совершенствуются, и читателю уже не обязательно посещать библиотечное здание. Сегодня виртуальная библиотека есть у каждого, кто имеет выход в Интернет.

Электронная библиотека: возможные определения // Шкільна бібліотека. – 2007. – N11. – С. 47

Яновский С. “Породнились” вузы с библиотеками: (Три крупнейших вуза Херсона – ХГУ, ХГАУ и ХНТУ создают общую межвузовскую электронную библиотеку учебников и учебных пособий) / С. Яновский // Гривна. – 2008. – N6(31 янв.). – С. 7

Електронна доставка документів

Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України – шлях до самообслуговування / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2016. – N 1. – С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст.

Лупика, Людмила. Задачи общедоступности библиотек на современном этапе / Л. Лупика // Бібліотечний форум України. – 2014. – N 4. – С. 31-32. – Библиогр. в конце ст. -В статье идет речь о качественно новых подходах к решению задач доступности библиотек в современных условиях.

Прохоренко, Олена. Сучасні технології обслуговування користувачів Державної наково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД / О. Прохоренко, Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2014. – N 1. – С. 16-19. – Бібліогр. наприкінці ст. -У статті висвітлено й узагальнено досвід ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського щодо впровадження в роботу МБА й ДД, нової послуги ЕДД.

Штыхван, Вера. Один в поле не воин : проектная деятельность как ресурс профессионального партнерства / В. Штыхван // Библио-Поле. – 2009. – N 3. – С. 11-13. -Пословица “Один в поле не воин” очень точно передает суть партнерских взаимоотношений библиотек друг с другом и как никогда актуальна сегодня. По мнению начальника отдела библиотек и архивов МК РФ Т. Л. Маниловой, наше профессиональное сообщество очень корпоративно, то есть склонно к взаимодействию уже потому, что ни одна библиотека не в состоянии собрать абсолютно все, что может потребоваться ее читателям.

Екологія (1)

 1. Білицький, Василь. Післячорнобильські реалії / В. Білицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – 2017. – N 17(27 квіт.-3 трав.). – С. 5 ; № 18(4-10 трав.). – С. 4
 2. Бабаева, Дина. Зона выживания : [местные жители: Черноб. АЭС] / Д. Бабаева // Вокруг света-Украина. – 2016. – N 5. – С. 86-101 : фот. цв.
 3. Белицкий, Степан. Цепная реакция : [к 30-й годовщине аварии на Черноб. АЭС] / С. Белицкий // Вокруг света-Украина. – 2016. – N 5. – С. 83-84 : фот.
 4. Бреус, Олексій. Червона кнопка, яка змінила світ : спогади оператора четвертого блоку ЧАЕС / О. Бреус // День. – 2016. – N 74(26 квіт.). – С. 8 : фотогр.
 5. Бутченко, Максим. Первобытный мир : [Чернобыльская АЭС: зона отчуждения превратилась в рай для редких видов животных] / М. Бутченко // Новое время страны. – 2017. – N 17(12 мая). – С. 24-27 : фот.
 6. Внесок пожежних добровольців у ліквідацію аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності. – 2017. – N 4. – С. 32
 7. Водовозов, Алексей. Поражающая способность : [к 30-й годовщине аварии на Черноб. АЭС] / А. Водовозов // Вокруг света-Украина. – 2016. – N 5. – С. 104-111 : фот. цв.
 8. Гардашук, Тетяна. Колоніалізм, постколоніалізм та екологічні кризи : досвід України / Т. Гардашук // День. – 2017. – N 100(14 черв.). – С. 9
 9. Гордейчик, Евгений. Мифы о Чернобыле, которые оказались мифами лишь 30 лет спустя : [к 30-летию со дня аварии на Чернобыле] / Е. Гордейчик, М. Бабенко, Д. Синяк // Фокус : Еженедельник. – 2016. – N 17/18(29 апр. – С. 28-33 : фот. цв.
 10. До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії // Дніпро. – 2016. – N 4. – С. 10-11. – Содержание: Чорний лелека / В. Шовкошитний. Відкрию таємницю / Г. Чубач. Малиновий дзвін / А. Багряна.
 11. Завалькевич Т. Д. Біль Чорнобиля очима письменників : літературна вітальня / Т. Д. Завалькевич // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 3. – С. 5-7
 12. Задорожна, Олександра. Вербалізація змін в українському довкіллі, спричинених Чорнобильською аварією / О. Задорожна // Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – 2017. – N 4. – С. 46-48. – Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Іванисенко В. М. Чорнобиль – трава полинова / В. М. Іванисенко // Позакласний час. – 2017. – N 3. – С. 10-11
 14. Капсамун, Іван. Чорнобиль : досвід на двох / І. Капсамун, М. Сірук // День. – 2017. – N 74(27 квіт.). – С. 4
 15. Княжанський, Віталій. Чорнобиль зробив українців “зеленими” : яке майбутнє зони відчуження – варіанти / В. Княжанський // День. – 2017. – N 73(26 квіт.). – С. 9
 16. Коваль, Ірина. Або погасимо цю пожежу, або ляжемо тут кістьми!. : [до 30-ої річниці аварії на Чорноб. АЕС] / І. Коваль // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2016. – N 76(26 квіт.). – С. 8 : фотогр.
 17. Коваль, Любомира. Пенсії з травня / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2016. – N 91(17 трав.). – С. 5.
 18. Кривда, Марина. Річниця не для ритуальних заходів, а для нового прочитання трагедії та посилення безпеки : [до 30-ої річниці аварії на Чорноб. АЕС] / М. Кривда // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2016. – N 76(26 квіт.). – С. 8 : фотогр.
 19. Михайленко, Анатолій. Чорнобиль : реконструкція болю / А. Михайленко // Українська літературна газета. – 2016. – N 7(8 квіт.). – С. 3
 20. Моисеенко, Олег. Радиация: угроза или надежда? : [до річниці Чорнобильської трагедії] / О. Моисеенко // Охорона праці. – 2017. – N 4. – С. 45-53 : фотогр. – Додаток до журналу
 21. Мойсеенкова, Яна. Жаркое лето 1986-го : что знали и чего не знали об аварии в Чернобыле / Я. Мойсеенкова // Фокус : Еженедельник. – 2016. – N 17/18(29 апр. – С. 26 : фот.
 22. Под колпаком : [саркофаг над Черноб. АЭС] // Вокруг света-Украина. – 2016. – N 5. – С. 102-103 : рис.
 23. Савіцька Л.В. Чорнобиль не має минулого часу / Л. В. Савіцька // Позакласний час. – 2016. – N 3. – С. 8-16. – Содержание: Гіркий чорнобильський полин ; Рослини проти радіації ; Пісня про Чорнобиль / лирик Н. Май, комп. Н. Май. Подвиг / лирик М. Сингаївський, комп. В. Колісніченко. Чорнобильські лелеки / лирик А. Ігнатюк, комп. В. Колісніченко.
 24. Святненко, Михайло. Гостре радіаційне опромінення – “нагорода” за патріотизм : [спогади до 30-ої річниці аварії на Чорноб АЕС] / М. Святненко // Голос України. – 2016. – N 76(26 квіт.). – С. 7 : фотогр.
 25. Тарас, Ярослав. Мікрорентгени української пам’яті : відлуння Чорнобиля / Я. Тарас // Дзвін. – 2016. – N 4. – С. 105-144
 26. Торба, Валентин. Чорнобильський рубікон / В. Торба // День. – 2017. – N 83/84(19-20 трав. – С. 4-5
 27. У Чорнобилі сталося 300 Хіросим // Країна : Тижневий журнал по-українські. – 2016. – N 16(21 квіт.). – С. 11-25 : кольор. фотогр. . – Содержание: “У гості постійно приходять то вовки, то лисиці. Кабан один був надокучливий, але я з ним розібрався по-чоловічому” / А. Жигайло. Міліціонери виписали штраф 200 гривень. Нагодували, поспівчували / О. Середюк. Щоб люди не втікали, машини обв`язували цепами / А. Лакиза. Потрібно виграти війну. Тільки тоді зробимо висновки з Чорнобиля / О. Головка. “В городе гуляют толпы народа и наслаждаются жизнью” / Я. Файзулін. Чорнобильська катастрофа запустила процес розвалу Радянського Союзу
 28. Усатенко, Володимир. Міфи і реальність Чорнобиля : [суспільство: законодавство, характер і процес аварії, ЧАЕС, зона відчуження] / В. Усатенко // Голос України. – 2017. – N 213(16 листоп.). – С. 4 : фотогр.
 29. Царук, Антоніна. Під Чорнобильським сонцем / А. Царук // Дзвін. – 2017. – N 4. – С. 132-137.
 30. Чечуліна, Руслана. “Зона” 30 років по тому: 10 маловідомих фактів про Чорнобильську АЕС : землі зони відчуження будуть перетворені на заповідник і ще 100 тисяч років залишатимуться без людей / Р. Чечуліна, Д. Строкач // Демократична Україна. – 2016. – N 17(29 квіт.). – С. 3
 31. Чорнобиль – найвідоміше у світі місто України // Безпека життєдіяльності. – 2017. – N 4. – С. 33-34
 32. Шулікін, Дмитро. Уроки Чорнобиля : [до 30-річчя Чорноб. катастрофи] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – N 17(2 трав.). – С. 6-7 : фотогр.

Економіка (2)

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Адміністративний менеджмент : курс лекцій. – К. : МАУП; Херсон. – Вип. 3 / авт.: Ю. П. Кравченко [и др.] ; заг. ред. В. П. Вишневський. – 2009. – 370 с. – Всього:1 – БФ 1(1).
 2. Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономисть, 2006. – 670 с. – (HOMO FABER). – Библиогр.: с.663-669 . – Всього 1 : БФ 15 (1)
 3. Гончарова, Наталія Іванівна. Документаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. / Н. І. Гончарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 260 с. – Бібліогр.: с. 254. – Всього:3 – юн(1), чз(1), БФ 11(1).
 4. Дідковська, Леоніда Григорівна. Менеджмент : навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. – К. : Алерта ; К. : КНТ, 2007. – 516 с. – Бібліогр.: с. 436; Дод. с. 474-511 – Всього:8 – БФ 1(1), БФ 6(1), БФ 14(1), БФ 23(1), юн(1), БФ 19(1), чз(1), Кх(1).
 5. Кузьмін, Олег Євгенович. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-е вид., випр. и доп. – К. : Академвидав, 2007. – 462 с. – (Альма-матер). – Всього 2 : БФ 11 (1), кх (1)
 6. Кузьмін, Олег Євгенович. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів : Інтелект, 2003. – 350 с. – Всього 1 : БФ 24 (1)
 7. Менеджмент : навч. посіб. для студ. за спеціальностями: 122 “Комп’ютерні науки та інформ. технології”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 073 “Менеджмент” / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. вироб. та інвестиційного менедж. ; [уклад.: Л. В. Шинкарук, Т. Л. Мостенська, Т. О. Власенко]. – К. : Кондор, 2018. – 220 с. : табл., схем. – Глосарій: с.202-213. – Бібліогр.: с. 214-216 300 экз. – Всього:1 – чз(1)
 8. Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / за ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2011. – 312 с 1 000 экз. – Всього:1 – чз(1).
 9. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / авт.: А. А. Мазаракі [и др.]. – К. : Атіка, 2007. – 584 с. – Дод. с. 515-576; Бібліог. с.577. – Всього 3 : БФ 1 (1), БФ 6 (1), юн (1)
 10. Назарчук, Тетяна Валеріївна. Менеджмент організацій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 560 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – Предм. покажч.: с. 554-556. – Всього:3 – БФ 1(1), БФ 3(1), кх(1)
 11. Новак, Валентина Олексіївна. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. – К. : Кондор, 2007. – 462 с. – Бібліогр.: с.459-462 – Всього:11 – БФ 13(1), чз(1), БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 23(1), юн(1), БФ 15(1), БФ 24(1).
 12. Новіков, Борис Володимирович. Основи адміністративного менеджменту : Навч. посіб. / Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с. – Бібліогр.: с. 546. – Всього 2 : чз (1), юн (1)
 13. Пекар, Валерій. Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування / Валерій Пекар ; [худож. оформ. В. І. Харченко]. – К. : Довженко Букс, 2017. – 192 с. : ілюстр. – Всього:16 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ 24(1), чз(1), кх(1)
 14. Пилипенко, Андрій Анатолійович. Менеджмент : Підручник / А. А. Пилипенко, С. М. Пилипенко, І. П. Отенко. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 454 с. – Бібліогр.: с.453-454 – Всього:1 – чз(1).
 15. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / ред. В. Г. Воронкова. – К. : Професіонал; Центр. учб. літ., 2010. – 352 с. – Всього:3 – БФ 23(1), юн(1), кх(1).
 16. Слиньков, Владимир Николаевич. Должностная инструкция и менеджмент : Практические рекомендации / В. Н. Слиньков. – К. : КНТ, 2006. – 332 с. – (Кадры предприятия). – Всього 1 : чз (1)
 17. Слиньков, Владимир Николаевич. Персонал и его менеджмент : практ. рек. / В. Н. Слиньков. – К. : КНТ, 2007. – 473 с. – Библиогр.: с. 286-287. – Всього 1 : БФ 14 (1)
 18. Федоренко, Валентин Григорович. Основи менеджменту : підручник / В. Г. Федоренко. – К. : Алерта, 2007. – 418 с. – Дод. с.370-408; бібліогр. с.409-413. – Всього:8 – юн(1), БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 6(1), БФ 14(1), БФ 19(1), БФ 23(1), чз(1).

Електронні ресурси

Бакуменко В. Д. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, В. І. Тимцуник. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2012. – 334 с.

Веснин В. Р. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. / В. Р. Веснин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504 с.

Гуторова О. О. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. О. Гуторова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2009. – 327 с.

Забродська Г. І. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. І. Забродська. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2017 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Кравченко В. О. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. О. Кравченко. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 165 с.

Практикум з менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Баєва, Н.І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська, Г. П. Лайко; За ред. О. В. Баєвої. — К.: МАУП, 2006 — Ч. 2. — 178 с. — Бібліогр. в кінці розд.

Шатун В. Т. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Т. Шатун. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

Книги та періодика з фонду Херсонської ЦБС

 • Банківська діяльність : Вітчизняний та зарубіжний досвід: Навч. посіб. / С. М. Лаптев ; Ун-т економіки та права “Крок”. – К. : Професіонал, 2004. – 319 с. – Літ.: с. 243-246 ; Додатки: с. 247-317. – Примірники: всього:4 – БФ 1(1), чз(1), кх(1), юн(1).
 • Банківська діяльність : навч. посіб. / З. Б. Живко [та інш.]. – К. : Алерта, 2012. – 248 с. – Примірники: всього:10 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 23(1), юн(1).
 • Банківська діяльність в Україні : Нормативно-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 496 с. – Примірники: всього:7 – юн(1), БФ 13(1), чз(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 23(1).
 • Банківська справа : Теорія і практика: навч. посібник / ред. С. М. Подік. – 2-ге вид., доп. – Л. : Піраміда, 2006. – 644 с. – Примірники: всього:1 – юн(1).
 • Банківська справа : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Тернопільська акад. нар. госп-ва ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 315 с. : табл., рис. – (Банки і біржі). – Бібліогр.: с. 301-305. – Покажч.: с. 306-3014. – Примірники: всього:2 – БФ 24(1), БФ 13(1).
 • Вовчак, Ольга Дмитрівна. Банківська справа : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : “Новий світ-2000”, 2010. – 560 с. – (Вища освіта в Україні). – Примірники: всього:10 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 23(1), чз(1), юн(1), БФ 15(1), БФ 19(1).
 • Колесников, Олександр Володимирович. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 140 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 133-135. – Дод.: с. 136-139. – Примірники: всього:5 – БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1)

 1. Андрос, Світлана. Комплексна факторна оцінка кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків / С. Андрос // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 87-116
 2. Ануфрієва, Катерина. Попит на гроші: погляд через призму процесів у макроекономіці та банківській системі України / К. Ануфрієва // Економіст. – 2014. – №8. – С. 12-16
 3. Базилевич, Віктор. Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання / В. Базилевич, А. Гражевська // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 43-57
 4. Біломістна, Ірина. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа. – 2013. – №9/10. – С. 116-124
 5. Білошапка, Вікторія. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи / В. Білошапка // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 40-53
 6. Білошапка, Вікторія. Формування та реалізкція інвестиційного потенціалу банку / В. Білошапка // Банківська справа. – 2014. – №11/12. – С. 27-35
 7. Бобиль, Володимир. Вплив корпоративного управління банку на рівень операційних ризиків / В. Бобиль // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 40-51
 8. Бобиль, Володимир. Ризик-фактори та ризик-результати на різних рівнях банківської діяльності / В. Бобиль // Банківська справа. – 2014. – №7/8. – С. 54-62
 9. Богдан Т. П. Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2014. – №7. – С. 31-48
 10. Боровик, Петро. Проблеми механізму державного соціально-пенсійного забезпечення в Україні / П. Боровик, П. Бечко, І. Коваленко // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 75-83
 11. Бутук, Олександр. Вади фіскально-монетарної політики спекулятивно-олігархічної глобалізації / О. Бутук // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 33-39
 12. Васильченко, Зоя. Методологічні засади антикризового управління банком / З. Васильченко // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 94-106
 13. Васильченко, Зоя. Фінансово-економічне оздоровлення проблемних банків в умовах системної кризи / З. Васильченко // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 54-64
 14. Версаль, Наталія. Ефективність діяльності державних банків в Україні / Н. Версаль // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 47-55
 15. Версаль, Наталія. Ефективність діяльності державних банків в Україні / Н. Версаль // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 47-55
 16. Владичин, Уляна. Рівень концентрації банків з іноземним капіталом у банківській системі України / У. Владичин // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 84-98
 17. Власенко, Наталія. Державне регулювання кредитної діяльності банків у посткризовий період: досвід країн Центральної та Східної Європи / Н. Власенко // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 116-122
 18. Волошенко, Антоніна. Антикорупційний дирижизм в Україні: проблеми ефективного застосування / А. Волошенко // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 81-89
 19. Волошин, Ігор. Фінансові ризики банківської діяльності за умови часткового та повного резервування вкладів до запитання / І. Волошин // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 11-25
 20. Волошин, Ігор. Фінансові ризики банківської діяльності за умови часткового та повного резервування вкладів до запитання / І. Волошин // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 11-25
 21. Воронін, Анатолій. Режими залучення банківських строкових депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 107-117
 22. Гапонюк, Микола. Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні / М. Гапонюк // Економіст. – К.. – 2015. – №11. – С. 3-6
 23. Гернего, Юлія. Небанківські інноваційні кредити: реалії Німеччини та перспективи України / Ю. Гернего // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 32-42
 24. Грабар, Ірина. Нормативно-правовий аналіз змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність”, що набирають чинності з 10 січня 2015 року / І. Грабар // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №12. – С. 53-57
 25. Державні банки треба продати і створити банк розвитку : які банки нам треба // Країна : Тижневий журнал по-українські. – 2016. – №3(21 січ.). – С. 19-23
 26. Дзюблюк, Олександр. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 3-32
 27. Дзюблюк, Олександр. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 3-32
 28. Дзюблюк, Олександр. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 3-20
 29. Дзюблюк, Олександр. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 3-20
 30. Дзюблюк, Олександр. Стратегічні орієнтири монетарної політики в умовах фінансової глобалізації / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 3-21
 31. Диба, Михайло. Розвиток стратегічного маркетингового управління у банківському секторі / М. Диба, Н. Куць // Банківська справа. – 2014. – №7/8. – С. 73-86
 32. Диба, Олександр. Теоретико-методологічна прадигма та фактори інноваційного розвитку / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 43-51
 33. Дробязко А.О. Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом / А. О. Дробязко, О. О. Любіч // Фінанси України. – 2015. – №5. – С. 39-54
 34. Дуцька, Анна. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці / А. Дуцька // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 118-125
 35. Загурський, Олег. Аналіз та оцінка концентрації та монополізації агрострахового ринку України / О. Загурський, Т. Фіялко // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 65-74
 36. Іщенко, Олена. Удосконалення підходів до якісного оцінювання конкурентного середовища на ринку банковських послуг / О. Іщенко // Банківська справа. – 2014. – №9/10. – С. 47-63
 37. Карась, Петро. Оцінка впливу ресурсного потенціалу банків на їх кредитно-інвестиційний портфель / П. Карась, Н. Приходько // Економіст. – К.. – 2015. – №6. – С. 24-27
 38. Карлін, Микола. Проблема офшоризації банківського бізнесу в Україні / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 21-31
 39. Карлін, Микола. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 22-31
 40. Карлін, Микола. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 22-31
 41. Карп’юк, Ольга. Модифікація державного регулювання інноваційного розвитку в Україні / О. Карп’юк // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 26-39
 42. Коваленко В.В. Науково-методичні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків / В. В. Коваленко, О. М. Звєряков // Економіка України. – 2014. – №6. – С. 57-76
 43. Ковальчук, Андрій. Протидія відмиванню тіньового капіталу як фінансово-правовий імператив / А. Ковальчук // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 3-10
 44. Ковальчук, Трохим. Неоколоніальна абсолютизація : (Чи існують національні пріоритети в державній монетарній політиці?) / Т. Ковальчук // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 122-126
 45. Колотуха, Сергій. Діагностика потенційного банкрутства підприємства та напрями подолання кризових явищ / С. Колотуха, І. Славінська // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 113-123
 46. Кришталь, Галина. Аналіз основних показників банківської системи з метою визначення відповідності принципам трансформації системи / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 66-78
 47. Кришталь, Галина. Банківські ризики у 2015 році / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 40-44
 48. Кришталь, Галина. Система управління валютними ризиками комерційних банків / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2014. – №1/2. – С. 108-118
 49. Кришталь, Галина. Управління фінансовими ризиками комерційних банків / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2014. – №9/10. – С. 64-74
 50. Кришталь, Галина. Успішне управління банківськими ризиками в умовах кризи / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 78-86
 51. Кудляк, Юліана. Особливості трансформації банківської системи України в умовах посилення регуляторних вимог до діяльності банків / Ю. Кудляк // Економіст. – 2015. – №2. – С. 25-30
 52. Кузнєцова, Тетяна. Створення систем відстеження траєкторій багатьох цілей на основі нейронних мереж за технологією ангстремменеджменту міжнародних авіапідприємств / Т. Кузнєцова // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 114-121
 53. Кулинич, Роман. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют / Р. Кулинич // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 90-96
 54. Лесик, Віталій. Аналіз проблем розвитку системи моніторингу фінансової стабільності вітчизняного банківського сектору економіки / В. Лесик // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 69-77
 55. Луцишин, Олег. Ризики в діяльності фінансових установ України / О. Луцишин // Банківська справа. – 2014. – №3/4. – С. 41-52
 56. Любіч О.О. Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи / О. О. Любіч, І. В. Волошин // Фінанси України. – 2014. – №2. – С. 94-114
 57. Марко, Іван. Податковий компроміс як фінансово-регулярна новація / І. Марко // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 63-68
 58. Мельничук, Марина. Передумови та чинники впровадження інтегрованого підходу до управління ризиками в банках України / М. Мельничук // Економіст. – 2014. – №8. – С. 33-35
 59. Нескородєва, Інна. Дослідження сутності капіталізації банку в системі суміжних категорій та понять / І. Нескородєва, О. Лазнєва // Банківська справа. – 2014. – №7/8. – С. 63-72
 60. Новак, Елла. Чистка банківської системи / Е. Новак // Демократична Україна : Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2016. – №10(11 берез.). – С. 7
 61. Олійник, Олег. Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження / О. Олійник // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 69-84
 62. Олійник, Олег. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / О. Олійник // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 59-80
 63. Отрошко, Олександр. Кредитна діяльність комерційних банків і грошова маса / О. Отрошко // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 52-58
 64. Плескач, Валентина. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в системі управління державними фінансами / В. Плескач // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 22-32
 65. Про спрощення процедур реогранізації та капіталізації банків : Закон України від 23 берез. 2017 р. №1985-VIII // Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади. – 2017. – №132(19 лип.). – С. 8-9
 66. Рябініна, Людмила Миколаївна. Генезис та докорінні відмінності парадигми сучасних традиційного та ісламського банків як посередників грошового ринку / Л. М. Рябініна // Економіка України : науковий журнал. – К. : Преса України, 2015. – №2. – С. 36-47
 67. Серажим, Юліан. Моделі, системи та принципи регулювання міжнародного ринку цінних паперів / Ю. Серажим // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 56-65
 68. Ситник, Олександр. Організаційні принципи банківського кредитування населення на придбання житла та його регулювання / О. Ситник // Банківська справа. – 2014. – №5/6. – С. 72-87
 69. Ставицький А.В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі / А. В. Ставицький // Фінанси України. – 2015. – №1. – С. 47-58
 70. Ткаченко, Наталія. Науковий підхід до диференціації режимів державного нагляду за діяльністю фінансових установ / Н. Ткаченко, Н. Цікановська // Банківська справа. – 2013. – №9/10. – С. 77-85
 71. Швайка, Михайло. До питання про створення ефективної кредитно-грошової системи України / М. Швайка // Банківська справа. – 2013. – №9/10. – С. 70-76

Електронні ресурси

Банківська система [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л. І. Катан, Н. І. Демчук, В. Г. Бабенко-Левада, Т. О. Журавльова; за ред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444 с.

Банківська система України [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 187 с.

Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Електронний ресурс] : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 жовтня 2010 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2010. – 370 с.

Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика [Електронний ресурс]: Навч. посібник. — Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. — 364 с.

Кузнецова С. А. Банківська система [Електронний ресурс]: навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська; за ред. С. А. Кузнецової. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 400 с.

Бормотова М. В. Дослідження стану банківської системи України [Електронний ресурс] / М. В. Бормотова, А. В. Боярська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 62 дод.. – С. 161-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62dod

Бричко М. М. Еволюція суспільної довіри в контексті розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / М. М. Бричко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 199-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_4_36

Васильчишин О. Б. Організаційно-правові засади фінансової безпеки банківської системи України [Електронний ресурс] / О. Б. Васильчишин, І. П. Кекіш, В. Й. Титор // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2018. – Т. 23, Вип. 7. – С. 152-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_7_33

Васьківська К. В. Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України [Електронний ресурс] / К. В. Васьківська, С. А. Рубаха // Молодий вчений. – 2018. – № 11(2). – С. 1077-1080. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__137

Далгич К. В. Проблеми, тенденції та напрями вдосконалення інституційного розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / К. В. Далгич // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2018. – Т. 29(68), № 3. – С. 158-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_3_33

Іванов Ю. А. Співвідношення забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України та безпеки критичної інфраструктури держави [Електронний ресурс] / Ю. А. Іванов // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2019. – № 2. – С. 50-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2019_2_8

Ісхакова О. М. Банківський сектор в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / О. М. Ісхакова, В. С. Махітько, М. В. Полійчук // Молодий вчений. – 2017. – №10. – С. 897-901. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/203.pdf

Олійник А. В. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кридитними ринками у банківській системі України [Електронний ресурс] / А. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 1. – С. 79-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_1_18

Орзул О. Ю. Історія розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / О. Ю. Орзул // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 6. – С. 113-118. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_26

Погореленко Н. П. Діагностика умов функціонування банківської системи України [Електронний ресурс] / Н. П. Погореленко, М. М. Лютий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2019. – Вип. 33. – С. 198-204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_33_41

Сідельник О. П. Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України [Електронний ресурс] / О. П. Сідельник, З. М. Руденко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2. – С. 142-146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_2_31

Сич О. А. Оцінка прибутковості банківської системи України [Електронний ресурс] / О. А. Сич, В. Ю. Романюк // Молодий вчений. – 2018. – № 10(2). – С. 881-884. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__109

Скоромна О. Ю. Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. Ю. Скоромна // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – № 2. – С. 189-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2018_2_27

Краєзнавство (5)

Вибори 2002, 2006, 2015 років на сторінках херсонських видань

Книги (Херсонська ЦБС)

66.3(4УКР-4ХЕС)68
Вибори та громадське спостереження на Херсонщині / Д. В. Білий, О. Д. Мошнягул ; уклад. Д. В. Білий ; Херсон. обл. орг. Комітету виборців України. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2007. – 152 с. – всього 40 : БФ 1 (2), БФ 2 (2), БФ 3 (2), БФ 6 (2), БФ 8 (2), БФ 9 (2), БФ 11 (2), БФ 13 (1), БФ 14 (2), БФ 15 (2), БФ 16 (2), БФ 19 (2), БФ 20 (2), БФ 23 (2), БФ А (1), БФ Зел (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ин (1), БФ Нд (1), БФ Зи (1), БФ Ст (1), юн (2)

67.9(4УКР)400.5
Вибори народних депутатів України 2002 року [Текст] : правозастосовна практика судів та виборчих комісій / О. Барабаш [и др.]. – К. : Нора-Друк, 2003. – 71 с. – всього 1 : БФ 1 (1)

67.9(4УКР)400.5
Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року [Текст] : підсумковий звіт / О. Айвазовська [та ін.]. – [Б. м.] : П’ятаков Ю.О., 2016. – 248 с. : кольор. ілюстр. – Загл. обл. : Місцеві вибори. Фінальний звіт за результатами незалежного спостереження. – всього 1 : чз (1)

67.9(4УКР)300.536-1
Лиховид Олег Миколайович. Друге перехрестя… (Так голосувала Херсонщина)/ О.М. Лиховид; Напутнє слово І. Попов – Херсон : Альянс, 2003. – Бібліогр.: с. 97. – 99 с. – (Політичний портрет Херсонщини) – всього 2: чз (1), юн (1)

Книги (Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара)

66.3 (4УКР-4ХЕС)
Аналітичний звіт про соціально-політичну ситуацію на Херсонщині під час виборів 2006 р. «VYBORY. KHERSON.UA» / Бєлий Д.В., Гоманюк М.А., Пилипенко І.О.; кер. проекту Коробов В.К.; Херсон. регіон. від-ня асоц. міжнар. співробітництва «АТЛАНТ. РАДИ’’ – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2006. – 119 с. – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

67.9(4УКР)300.536
“Вибори – 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи”, міжнар. наук.-практ. конф.

Вибори – 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ конф., 31 жовт. – 1листоп. 2006 р., Київ/ Центральнавиборча комісія; редкол.: Я.В. Давидович – К. : Атіка, 2007. – Бібліогр. в підрядк. прим.. – 552 с., [8] л. фот. цв. с. – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

К67.9(4УКР)300.536
Вибори та громадське спостереження на Херсонщині / Херсонська обласна організація Комітетувиборців України; уклад. Д.В. Білий, уклад. О.Д. Мошнягул – Херсон : ХМД, 2007. – 152 с. – (Політичний портрет Херсонщини) – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

66.69(4УКР-4ХЕС)
Партійне будівництво тавиборина Херсонщині: [зб. аналіт. матеріалів] / Херсонська обласна організація Комітету виборців України; уклад. Д. Білий – Херсон : [б. в.], 2006. – 98 с. – (Політичний портрет Херсонщини) – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

К67.9(4УКР)300.536
Пропорційнівибори: сподівання та реалії: (передвиборні програми, контакти депутатів, експрес-аналіз очікувань виборців Херсонщини): [зб. аналіт. матеріалів]/ Херсонська обласна організація Комітету виборців України; уклад. Д. Білий – Херсон : [б. в.], 2006. – 106 с. – (Політичний портрет Херсонщини) – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

К67.9(4УКР)300.536
Херсонська обласна організація Комітету виборців України. Річний звіт про діяльність Херсонської обласної організації Комітету виборців України за 2005 р.- Херсон : [б. в.], 2006. – 38 с. – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

Періодика

2002

 1. А на Херсонщині – пять одномандатних виборчих округів: [№183-185] // Ефір. – 2002. – 10 січ. – С.1.
 2. Баграєв М.: «Не маю права вас підвести»: програма кандидата // Новий день. – 2002. – 21 берез.
 3. Бєлий Д. Азбука демократичного голосування / Д. Бєлий // Наддніпрян. правда. – 2002. – 20 берез.
 4. Биличенко С. А. Урсуленко: «Строю фундамент будущего» / С. Биличенко // Гривна. – 2002. – 14 марта.
 5. Биличенко С. Шанс на лучшую жизнь: [А. Урсуленко – кандидат у депутати] / С. Биличенко // Гривна. – 2002. – 28 февр.
 6. Василенко О. Верю в людей: [кандидат Л. Макеева] / О. Василенко // Новий день. – 2002. – 28 лют.
 7. Волынец Т. Точка опоры (о кандидате в мэры Херсона А. Гладштейне) / Т. Волынец // Херсон. вісн. – 2002. – 21 берез.
 8. Географія перемоги: поїздки по регіонах як головна зброя передвиборної компанії // Херсон. вісн. – 2002. – 14 берез.
 9. Из грязи – в князи?: [С. Кириченко] // Гривна. – 2002. – №13.
 10. Казакова О. Мэром станет один из десяти (выборы) / О. Казакова // Гривна. – 2002. – 28 февр.-7 марта.
 11. Казакова О. Очередь за демократией: (о выборах) / О, Казакова // Гривна. – 2002. – 4-11 апр.
 12. Казаренко Н. Выборы-2002: Итоги и анализ / Н. Казаренко // Херсон. вісн. – 2002. – 4 квіт.
 13. Кандидати на посаду міського голови м. Херсона 2002. (є біографії і програми) // Херсон. вісн. – 2002. – 28 берез.
 14. Канивченко Вас.: «Я заставлю город зарабатывать деньги!» // Гривна. – 2002. – №13.
 15. Кривов Р. Выборы-2002: региональный аспект: [в т.ч. Херсон. обл.] / Р. Кривов // Херсонський вісник. – 2002. – 4 квіт. – С. 3.
 16. Кулагіна І. «Останні герої» по-українські: їх залишилось лише шестеро: (соц. Дослідження перед виборами) / І. Кулагіна // Херсон. вісн. – 2002. – 28 февр.-7 марта.
 17. Мирошникова И. Наш земляк – Владимир Шпак: [кандидат в народ. депутати] / И. Мирошникова // Новий день. – 2002. – 7 берез.
 18. Наш кандидат – В. Бубликов // Гривна. – 2002. – 21 марта.
 19. Окончательные результаты выборов по партийным спискам // Булава. – 2002. – №14.
 20. Омельчук А. Лидирует херсонский товаропроизводитель!: [результаты социолог. Опроса жителей г. Херсона с целью изуч. Полит. Предпочтений избирателей 183 избирательного округа] / А. Омельчук // Булава. – 2002. – 14 берез. – С. 1.
 21. Передвиборчі програми кандидатів в депутати Херсон. обл. Ради по виборчому округу №19, 20, 21 // Наддніпрян. правда. – 2002. – 27 берез.
 22. Передвиборчі програми кандидатів у депутати Херсон. обл. Ради // Наддніпрян. правда. – 2002. – 20 берез.
 23. Передвиборчі програми кандидатів у депутати Херсон. Обл. Ради по виборчому округу №184 // Наддніпрян. правда. – 2002. – 15 берез., 27 лют.
 24. Перелік кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року: [в т.ч. у Херсон. обл.] // Голос України. – 2002. – 19 февр. – С. 13-14.
 25. Петренко О. Херсон на обочине? Но выход есть! (программа В. Бубликова) / О. Петренко // Гривна. – 2002. – 14 марта.
 26. Повідомлення про виборчі комісії // Наддніпрян. правда. – 2002. – 13 берез.
 27. Про орієнтовану середню кількість виборців в одноман6датних виборчих округах та утворення одномандатних виборчих округів по виборах народних депутатів України 31 берез. 2002 року: Постанова Центр. Вибор. Коміс. України: [обл. виборчі округи №183-187] // Наддніпрян. правда. – 2002. – 4 січ.
 28. Про порядок утворення виборчих дільниць в одномандатному виборчому окрузі №184: Постанова окруж. Виборч. Коміс. По виборах народних депутатів України в одномандатному виборч. Окрузі №184 // Наддніпрян. правда. – 2002. – 13 лют.
 29. Про утворення територіалної виборчої комісії по виборах депутаів Херсонської обласної ради: рішення ХХІІ сес. Херсон. облради нар. Деп. 23-го скликання // Наддніпрян. правда. – 2002. – 16 січ.
 30. Програма кандидата в депутати О. В. Тісленка по округу №185 // Новий день. – 2002. – 28 лют.
 31. Пшеничный Г. Кесарю – кесарево! (о кандидате на пост мэра г. Херсона С. Соколове) / Г. Пшеничный // Гривна. – 2002. – 21 марта.
 32. Результаты выборов на Херсонщине // Булава. – 2002. – 11-18 апр.
 33. Симонов К. Николай Рожко. Я полагаюсь на мудрость херсонцев / К. Симонов // Гривна. – 2002. – №13.
 34. Скорик В. Игорь Черкассий: штрихи к портрету / В. Скорик // Херсон. Нед. – 2002. – 11 февр.
 35. Чотири обличчя української опозиції // Новий день. – 2002. – 7 берез.
 36. Шилко С. Він зробив багато. Він зробить більше: [кандидат О. Омельчук] / С. Шилко // Новий день. – 2002. – 28 лют.
 37. Яїцький А. Презентація громадської ради: [про створення обл. нац.-патріот. Орг. На підтримку виборчого блоку Ющенка В. «Наша Україна»] / А. Яїцький // Новий день. – 2002. – 10 січ. – С. 2.

2006

 1. Антонов В. Кандидаты, кандидаты, а я маленький такой: (кандидаты в мэры Херсона) / В. Антонов // Херсон. вісн. – 2006. – 23 лют.
 2. Богренцова Н. Виталий Кличко: « Одобряю решение Постехина стать мэром» / Н. Богренцова // Гривна. – 2006. – 16 февр.
 3. Боянжу В. Кандидаты в мэры Херсона подготовились к опросу / В. Боянжу // Гривна. – 2006. – 9-16 февр.
 4. Брусилова, Алла. Взаємопоборювання замість порозуміння: [вміщено результати виборч. кампанії 2006 р. на Херсонщині] / А. Брусилова, О. Мошнягул // Голос України. – 2007. – №232 (12 груд.). – С. 3.
 5. Брусилова А. Олимпийский чемпион С. Пострехин: «Я боролся за престиж Родины» / А. Брусилова // Херсон. вісн. – 2006. – 9 лют.
 6. Васнецов Н. Лидеры «Народной оппозиции» в Херсоне (блок Н. Витренко) / Н. Васнецов // Херсон. вісн. – 2006. – 16 лют.
 7. Ветрова К. Кого видит мэром губернатор / К. Ветрова // Херсон. вісн. – 2006. – 26 січ.
 8. Виборчі списки кандидатів у депутати до Херсон. міської Ради // Херсон. вісн. – 2006. – 2 берез.
 9. Відомості Центральної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців у межах України // Наддніпрян. правда. – 2006. – 12 квіт.
 10. Владимир Сальдо пока лидирует: (итоги выборов городского головы г. Херсона) // Гривна. – 2006. – 30 марта.
 11. Выбор избирателей Херсонской области в Херсонскую раду и областной совет: (статистика) // Новий день. – 2006. – 30 берез. – Наддніпрян. правда. – 2006. – 29 берез.
 12. Говорова А. О кандидате в депутаты А. Кияновском / А. Говорова // Вік. – 2006. – 19 січ.
 13. Демехин В. У нас совершенно четкая программа / В. Демехин // Новий день. – 2006. – 23 лют.
 14. Депутати Херсонської міської ради 5-го скликання // Новий день. – 2006. – 13 квіт.
 15. Евсеев В. Народный блок Литвина провел телемост с Херсонщиной / В. Евсеев // Булава. – 2006. – 23 марта.
 16. Засименко Н. Голова обласної асоціації фермерів М. Холупенко: «Підтримуємо політику В. Януковича» / Н. Засименко // Новий день. – 2006. – 31 січ.
 17. Иванов В. А. Кияновский: «Мэрию пора встряхнуть» / В. Иванов // Булава. – 2006. – 12 янв.
 18. Кириченко С. Голосуючи, виборці вибирають свою долю / С. Кириченко // Булава. – 2006. – 16 февр.
 19. Кияновский А. Мы идем на выборы, чтобы построить новый город: предвыборная программа кандидата на должность головы / А. Кияновский // Херсон. вісн. – 2006. – 23 лют.
 20. Кравцова Е. Вл. Сальдо в рейтинге первый / Е. Кравцова // Херсон. вісн. – 2006. – 26 січ.
 21. Лопатин В. Олег Беспалов: «Так дальше жить нельзя» / В. Лопатин // Гривна. – 2006. – 2-9 февр.
 22. Нечипуренко Е. Олег Беспалов: Украину «дерибанет» как и 15 лет назад / Е. Нечипуренко // Новий день. – 2006. – 2 лют.
 23. Ніколаєв А. Перерва пішла на користь: (є список постійних комісій обл. ради та їх голів) / А. Ніколаєв // Наддніпрян. правда. – 2006. – 8 черв.
 24. Ніколаєв В. Названі імена мерів м. Херсона / В. Ніколаєв // Новий день. – 2006. – 13 квіт.
 25. Оглашены официальные результаты выборов городского головы Херсона // Горожанин и горожанка. – 2006. – 4 апр.
 26. Оленін Р. БЮТ затверджує списки кандидатів у депутати обл. та міської рад / Р. Оленін // Новий день. – 2006. – 26 січ.
 27. Осолодкін С. Гюльчатай – покажи личико: (актив. Етап висування кандидатів: обл., міських, районних) / С. Осолодкін // Вік. – 2006. – 19 січ.
 28. Передвиборчі програми кандидатів на посаду міського голови // Херсон. вісн. – 2006. – 2 берез.
 29. Перелік зареєстрованих кандидатів на посаду Херсонського міського голови // Херсон. вісн. – 2006. – 23 лют.
 30. Про реєстрацію списків кандидатів у депутати обласної ради // Наддніпрян. правда. – 2006. – 17 лют., 22 лют.
 31. Про реєстрацію списків кандидатів у депутати обласної Ради // Наддніпрян. правда. – 2006. – 22 лют.
 32. Слободян А. А. Кияновский: «Мы строим новый город: кто будет мэром Херсона» / А. Слободян // Булава. – 2006. – 19 янв.
 33. Сонце – на весну, зима – на вибори (вибори – 2006) // Наддніпрян. правда. – 26 січ.
 34. Фомин К. А. Кияновский сумел собрать команду победителей / К. Фомин // Гривна. – 2006. – 19-26 янв.
 35. Яновский С. Выборы – экзамен / С. Яновский // Новий день. – 2006. – 16 лют.

2015

 1. Антипенко, Іван. “Робити своє діло і сподіватися на краще” [Текст] : поствиборчі рефлексії херсонців / І. Антипенко // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2015. – № 202/20 3(6-7 листоп.) – С. 12.
 2. Депутати Херсонської обласної ради VII скликання [Текст] : список обраних депутатів Херсонської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі // Наддніпрянська правда. – 2015. – № 87 (5 листоп.). – С. 6.
 3. Про підсумки голосування та результати виборів депутатів Комсомольської районної ради у місті Херсоні [Текст] // Наддніпрянська правда. – 2015. – № 87 (5 листоп.). – С. 7.
 4. Список обраних депутатів Херсонської міської ради в багатомандатному виборчому окрузі [Текст] // Херсонський вісник. – 2015. – № 47/48 (26 нояб. – С. 5-7.

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

 1. Івашко, Олена. У Херсоні враховують здібності учнів : [дистанційне навчання] / О. Івашко // Урядовий кур’єр. – 2016. – N 16(27 січ.). – С. 5. – ISSN 4022-7
 2. Антипенко, Іван. У Херсоні відкрили “зелену школу” : завдяки співпраці урядової програми Фінляндії та міської ради / І. Антипенко // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2016. – N 165(15 вер.). – С. 2
 3. Антипенко, Іван. “Херсонська Спарта” : волонтери та учасники АТО заснували військово-патріотичний табір для дітей / І. Антипенко // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2016. – N 140(9 серп.). – С. 12
 4. Батурін, Олег. Трактористи без роботи не залишаться : випускники шкіл не поспішають вступати до закладів профтехосвіти. І даремно: на ринку існує чимало робітничих вакансій, які немає ким заповнити / О. Батурін // Новий день. – 2015. – N 4(22 січ.). – С. 18 –Про Каховський професійний аграрний ліцей.
 5. Безперервний рух вперед : Павлові Кіндратовичу Параскевичу – 95 // Новий день. – 2016. – N 27(29 черв.). – С. 24
 6. Белая, Мария. Херсонским морякам дует попутный ветер : посвящение в курсанты в ХГМА / М. Белая // Херсонський вісник. – 2014. – N 43(23 жовт.). – С. 4 –Посвящение в курсанты в ХГМА.
 7. Борисова, Оксана. Віталій Крижановський: “Ми вчимо не фантазувати, а розмірковувати” : дизайнер, викладач / О. Борисова // СТЕП : літературно-художній альманах. – 2013. – N 22. – С. 81-82 –Бесіда з херсонським архітектором, дизайнером, викладачем ХНТУ В.М. Крижановським.
 8. Войтенко, Анастасия. Школа открыла двери : [день открытых дверей в ШГТ] / А. Войтенко // Новий день. – 2016. – N 12(16 берез.). – С. 18
 9. Воржакова, Анна. Херсонская государственная морская академия – вуз для всех с отважным сердцем и морской душой / А. Воржакова // Гривна. – 2015. – N 43(21 окт.). – С. 12-13 ; Херсонський вісник. – 2015. – № 41/43. – С. 10-11 –О ХГМА и празднике посвящения в курсанты “Эстафета морских поколений”.
 10. Воржакова, Ганна. У Херсонській морській академії новий тренажерний комплекс, якому можуть заздрити виші Європи / Г. Воржакова // Гривна. – 2016. – N 18(27 апр.). – С. 10 : фотогр.
 11. Воронова, Мария. Нардеп Александр Спиваковский знает, как сохранить региональные университеты / М. Воронова // Вгору. – 2014. – N 49(4 груд.). – С. 5 –Об альтернативной модели финансирования системы высшего образования, которую разработал А. Спиваковский, и представил на расширенном заседании совета ректоров херсонских вузов в ОДА.
 12. Григор’єва, Ірина. Освіченість нації – запорука її процвітання : [інтерв`ю з народним депутатом України, першим заступником голови Комітету ВР з питань науки і освіти О.В. Співаковським] / І. Григор’єва // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 76(28 квіт.). – С. 3. –Інтерв`ю з народним депутатом України, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки, проректором ХДУ, автором низки законопроектів, зареєстрованих у парламенті, професором, нашим земляком О.В. Співаковським.
 13. День студентського самоврядування : керували, змагалися й обговорювали важливі питання // Гривна. – 2016. – N 13(23 марта). – С. 9 ; Прямо в руки. – 2016. – № 13. – С. 10-11 –
  Про день студентського самоврядування, що відбувся в ХДМА.
 14. Дзвіницька, Наталя. Аграрний університет відкриває життєві горизонти / Н. Дзвіницька // Гривна. – 2016. – N 10(2 марта). – С. 10
 15. Дорофеев, Владимир. Зеленая школа – уже реальность / В. Дорофеев // Новий день. – 2016. – N 39(21 вер.). – С. 18
 16. Захаров, Александр. Два века херсонской гимназии / А. Захаров // Гривна. – 2015. – N 12(18 марта). – С. 8 –История Херсонской городской гимназии № 20.
 17. Зубарь, Олена. Шлях до вибору професії / О. Зубарь // Новий день. – 2015. – N 26(25 черв.). – С. 4 : фотогр.
 18. Кіріяк, Світлана. Навчальний заклад для активних студентів / С. Кіріяк ; спілкувалася О. Ющенко // Новий день. – 2016. – N 16(13 квіт.). – С. 16 –Про Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету (ХГМТ).
 19. Карчевич, Тетяна. Свята і будні дитячого будинку / Т. Карчевич ; спілкувалася О. Ющенко // Новий день. – 2016. – N 24(8 черв.). – С. 17 –Головний лікар Херсонського обласного будинку дитини розповідає про умови життя вихованців та їх подальшу долю.
 20. Козак, Інна Миколаївна. Граємо в дебати / І. М. Козак // Шкільна бібліотека. – 2014. – N 5. – С. 37-40 –Матеріал створено за методичними рекомендаціями провідного методиста Центральної міської бібілотеки ім. Л. Українки м. Херсона І.М. Козак.
 21. Короденко, Максим. Із-за парти – на телеекран чи на сцену : навчально-виховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради ділиться досвідом упровадження новітніх технологій / М. Короденко // Гривна. – 2014. – N 47(20 нояб.). – С. 4
 22. Короденко, Максим. Школа колективної творчої справи : [про НВК “Школа гуманітарної праці”] / М. Короденко // Освіта України. – 2015. – N 49(7 груд.). – С. 12 –Про навчально-виховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради розповідає директор А. Кияновський.
 23. Кузьо, Ірина. У Херсоні готуватимуть правоохоронців : розпочинає роботу факультет Одеського державного університету внутрішніх справ / І. Кузьо // Новий день. – 2014. – N 33(14 серп.). – С. 3 –Новий факультет працюватиме на базі ліквідованого Херсонського юридичного інституту ХНУВС.
 24. Кучерява, Олена. Випробування для першокласників : [тестування до 1-го класу] / О. Кучерява // Новий день. – 2015. – N 21(21 трав.). – С. 18 –Про правила прийому дітей до 1-го класу на конкурсній основі в різних учбових закладах Херсона.
 25. Кучерява, Олена. Мандри тривалістю 70 років : до 70-річчя з дня заснування училища культури / О. Кучерява // Новий день. – 2014. – N 22(29 трав.). – С. 20 : фотогр. –Про святкування 70-річчя з дня заснування Херсонського училища культури.
 26. Кучерява, Олена. Німецький центр для студентів / О. Кучерява // Новий день. – 2015. – N 13(26 берез.). – С. 20 –В ХНТУ на базі кафедри теорії і практики перекладу відкрили Центр німецької культури. Відкриття Центру стало можливим завдяки співпраці з міським осередком цієї культури.
 27. Кучерява, Олена. Народне визнання для юних акторів / О. Кучерява // Новий день. – 2015. – N 25(18 черв.). – С. 20 : фотогр.
 28. Кучерява, Олена. Срібна маска з Миколаєва / О. Кучерява // Новий день. – 2015. – N 27(2 лип.). – С. 20 : фотогр.
 29. Лідін, Григорій. Освіта має стати фундаментом для розвитку регіонів / Г. Лідін // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 31(20 лют.). – С. 4 –На базі ХДУ відбулося розширене засідання ради ректорів вищих вузів Херсонщини і народних депутатів, обраних від Херсонської області О. Співаковського, А. Гордєєва, С. Хланя, І. Вінника, а також голови Херсонської ОДА А. Путілова.Обговорювалися, головним чином, зміни, внесені до Бюджетного та Податкового кодексу , а також проблеми та перспективи вищої освіти України і, зокрема нашого регіону.
 30. Леонова, Олена. Олександр Співаковський : “Реформи – це справа не політиків, це справа всіх нас” / О. Леонова // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 235(12 груд.). – С. 6. –Інтерв`ю з О. Співаковським, нашим земляком, колишнім проректором ХДУ, а нині народним депутатом, першим заступником голови Комітету ВР з питань науки та освіти.
 31. Луканська, Анна. Поєднання освіти, науки та інноваційного виробництва може вивести економіку з кризи / А. Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 40(5 берез.). – С. 2. –Наш земляк, перший заступник голови парламентського Комітету з питань науки і освіти О. Співаковський, подав на розгляд комітету проект закону України “Про реалізацію експерименту в навчанні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення рівня компетентностей”, де виклав власне бачення побудови кластерної моделі взаємодії університетів та ІТ-компаній.
 32. Лунина, Олеся. Навчатися у Херсонському державному аграрному університеті – престижно і перспективно / О. Лунина // Гривна. – 2014. – N 52(25 дек.). – С. 12
 33. Мінзер, Іван. Морська академія – вірний шлях у майбутнє! / І. Мінзер // Гривна. – 2015. – N 26(24 июня). – С. 6 : фотогр.
 34. Мінзер, Іван. Мрська академія – вірний шлях у майбутнє! / І. Мінзер // Херсонський вісник. – 2015. – N 25/26(25 июня. – С. 11 : фотогр.
 35. Мінзер, Іван. Херсонська морська академія й “Марлоу Навігейшн” відкрили нову навчальну лабораторію з порятунку людей / І. Мінзер // Гривна. – 2015. – N 14(1 апр.). – С. 6 –Про співпрацю Херсонської державної морської академії з крюїнговою компанією-партнером “Марлоу Навігейшн”, завдяки якій в навчальному закладі створено унікальний тренажерний комплекс з відпрацювання навичок безпеки на судні, підготовки морських фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.
 36. Митчак, Софія. Дитяче мистецтво півдня України / С. Митчак // Херсонський вісник. – 2015. – N 49/50(10 дек. – С. 19 –У Херсонській міській галереї дитячої творчості “Синій кіт” відкрилася виставка робіт юних майстрів півдня України “Ми – діти південного степу, ми – діти України”.
 37. Морева Т. Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи : Міжнародна науково-практична конференція в Херсоні / Т. Морева // Освіта України. – 2006. – N80. – С. 5
 38. Нечипуренко, Олена. Куди тікають підлітки? : відібрані у горе-батьків діти сумують за ними… / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 36(3 верес.). – С. 26 –Про діяльність Херсонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей (колишнього притулку для неповнолітніх).
 39. Нечипуренко, Олена. На першому місці – дитяча особистість! / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 27(2 лип.). – С. 4 : фотогр. –Навчально-виховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради має сталі традиції виховання дітей на принципах гуманної педагогіки.
 40. Нечипуренко, Олена. Не просто говорити про війну… / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 23(4 черв.). – С. 5 –В Херсоні відбувся круглий стіл, присвячений нагальним питанням сучасного патріотичного виховання молоді, організований Херсонською академією безперервної освіти.
 41. Нечипуренко, Олена. Парад професій : [75-річчя професійної освіти на Херсонщині] / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 41(8 жовт.). – С. 21 –Відбулося святкування 75-річчя професійно-технічної освіти на Херсонщині.
 42. Нечипуренко, Олена. Педагогіка Сухомлинського актуальна як ніколи / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 21(21 трав.). – С. 5 –У Херсонській академії безперевної освіти відбувся заключний етап Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей “Гуманізація освітнього простору у вимірі педагогіки В.О. Сухомлинського”.
 43. Нечипуренко, Олена. Педагоги рівняються на потреби особистості : [конференція в академії неперервної освіти] / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 41(8 жовт.). – С. 22 –В Херсонській академії безперервної освіти відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція та ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання “Василь Сухомлинський в діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості”.
 44. Нечипуренко, Олена. Про героїку минувшини – сучасним захисникам / О. Нечипуренко // Новий день. – 2016. – N 1. – С. 18 –Патріотичне виховання на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ.
 45. Нечипуренко, Олена. Школярі зіграли своїх ровесників часів війни : велика пошукова робота учнів ШГП втілилася в кінострічках / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 20(14 трав.). – С. 3 –Про результат пошукового проекту “Вулиці пам`ятають”, що стартував восени в ШТП. До Дня Перемоги учні представили кінострічки про справжні події та героїв, чиї імена нерозривно зв`язані з історією бойової слави Херсонщини.
 46. Онищук, Леся. Вітаємо! 20-й гімназії – 200 років / Л, Онищук // Херсонський вісник. – 2014. – N 36(4 верес.). – С. 1 –У березні 2015 року Херсонська школа-гімназія № 20 святкуватиме 200-річчя від дня заснування.
 47. Піддубняк, Василь. І женці, і куховари : понад 10 тисяч фахівців підготував Іванівський професійний аграрний ліцей / В. Піддубняк // Новий день. – 2014. – N 52(25 груд.). – С. 18
 48. Піддубняк, Василь. Живильне джерело Степу : Херсонському державному аграрному університету – 140 років / В. Піддубняк // Новий день. – 2014. – N 42(16 жовт.). – С. 23 –Про святкування 140-річного ювілею Херсонського державного аграрного університету; інтерв’ю з ректором В. Базалієм.
 49. Пітоєв, Олександр. “Україна” відсвяткувала ювілей : 15-річчя Новокаховського гуманітарного інституту відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” зібрало батьків-засновників цього закладу / О. Пітоєв // Новий день. – 2014. – N 21(22 трав.). – С. 11
 50. Перетяпко М.М. Основні напрями методичної роботи у Херсонському вищому професійному комерційному училищі / М. М. Перетяпко // Все для вчителя. – 2008. – N12. – С. 17
 51. Полехина, Юлия. По новой системе : [херсонский физико-технический лицей] / Ю. Полехина // Сегодня. – 2015. – N 63(7 апр.). – С. 14 : фот. –О новой инновационной системе обучения, которая внедрена в Херсонском физико-техническом лицее и дает хорошие результаты. Один из основателей системы – учитель физики лицея В. Белый.
 52. Рєзніченко, Олена. ХФТЛ – 25, політ нормальний / О. Рєзніченко // Херсонський вісник. – 2014. – N 43(23 жовт.). – С. 3 –Про святкування 25-ї річниці Херсонського фізико-технічного ліцею.
 53. Рингис А. Найдена национальная идея! Исследователи Херсона создали программу воспитания суперпоколения / А. Рингис // Киевские ведомости. – 2008. – N110(20 июня). – С. 20
 54. Розвиваємо традиції народного співу : Інтерв’ю з директором Херсонського училища культури, викладачем, диригентом народного хору, Заслуженим працівником культури України Вергуном М.Г. // Херсонський вісник. – 2014. – N 49(4 груд.). – С. 4 –Про сьогодення Херсонського училища культури розповідає його директор.
 55. Савченко, Марина. “Фінська школа” для херсонських учнів / М. Савченко // Новий день. – 2016. – N 25(15 черв.). – С. 22
 56. Самойленко, Ольга. Свято української мови / О. Самойленко // Херсонський вісник. – 2015. – N 26/27(2 июля). – С. 3
 57. Самчук, Андрій. Зелена школа відкрилася в Херсоні / А. Самчук // Вгору : громадсько-політичний незалежний тижневик. – 2016. – N 37(15 вер.). – С. 3
 58. Соков, Андрей. Подрастает поколение патриотов / А. Соков // Новий день. – 2015. – N 24(11 черв.). – С. 15 : фот.
 59. Сокровища Таврии // Лиза. – 2015. – N 30(17 июля). – С. 30-31 : фот. цв. – ISSN 1681-3162
 60. Сорока, Валентина. Вода, хліб і… вітряки : репортаж з Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства для дітей 9-12 років “Юний дослідник” / В. Сорока // Освіта України. – 2014. – N 22(9 черв.). – С. 11 –Про конкурс “Юний дослідник” і його учасника з Херсона Владислава Кузнєцова – переможця у секції “Ресурси енергозбереження”. Дев’ятикласник зміг удосконалити конструкцію вітроенергетичної установки “Вітрила”, аналогів якої немає у світі.
 61. Співаковський, Олександр. “Жовта” картка, або Чому наша молодь їде по знання за кордон / О. Співаковський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 218(20 листоп.). – С. 4.
 62. Співаковський, Олександр. Освітній аспект управління людським капіталом / О. Співаковський // Голос України. – 2016. – N 137(22 лип.). – С. 4. – ISSN 6095-5
 63. Співаковський, Олександр. Про фізику без лірика, або Кілька слушних думок щодо підсумків вступної кампанії / О. Співаковський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 157(27 серп.). – С. 6. –Народний депутат, перший заст. голови Комітету ВРУ з питань науки та освіти, наш земляк О. Співаковський, аналізує проблеми та недоліки вступної кампанії 2015 року та вказує на невиконання держзамовлення з фізики та математики.
 64. Терещенко, Ольга. У Херсонській морській академії відзначили День науки / О. Терещенко // Гривна. – 2016. – N 22(24 мая). – С. 6-7 ; Новий день. – 2016. – № 22(25 трав.). – С. 12-13
 65. Ухварина, Ирина. Образование: как карта ляжет? : реформа системы вузов – что изменилось, в Херсоне в частности? / И. Ухварина // Вгору. – 2014. – N 46(13 листоп.). – С. 6-7
 66. Фомин, Кирилл. Виват, мореходы! : на посвящение в курсанты Херсонской государственной морской академии приехали гости со всего мира / К. Фомин // Новий день. – 2014. – N 43(23 жовт.). – С. 29 : фот. –О празднике посвящения в курсанты, который состоялся в Херсонской государственной морской академии.
 67. Херсонському державному аграрному університету – 140 // Херсонський вісник. – 2014. – N 42(16 жовт.). – С. 3 –ХДАУ відзначив своє 140-річчя.
 68. Ходаковський, Володимир. Херсонською морською академією зацікавилася Південна Азія / В. Ходаковський ; інтерв`ю записала Г. Воржакова // Гривна. – 2016. – N 13(23 марта). – С. 8-9 ; Прямо в руки. – 2016. – № 13. – С. 8-9 –Про розширення партнерських зв`язків ХДМА з крюїнговими та судноплавними компаніями світу, зокрема підписання договору про навчання в академії іноземних студентів з Південної Азії.
 69. Школа в подарунок : [в Херсоні відкрилася “зелена школа”] // Освіта України. – 2016. – N 37(19 вер.). – С. 3
 70. Ювілей храму знань : [Херсонська гімназія № 20] // Новий день. – 2015. – N 12(19 берез.). – С. 20 –
  Херсонській багатопрофільній гімназії № 20 ім. Б. Лавреньова виповнилося 200 років.
 71. Ющенко, Ольга. “Вчимося, творимо, взаємозбагачуємось…” : [про Музиківську ЗОШ] / О. Ющенко // Новий день. – 2016. – N 12(16 берез.). – С. 18 –До 140-річчя Музиківської загальноосвітньої школи.
 72. “Я шкільний лідер – за мною майбутнє” : [Конкурс на кращого лідера учнівського самоврядування] // Херсонський вісник. – 2014. – N 51(18 груд.). – С. 18 –В Херсонському Палаці дитячої та юнацької творчості відбувся конкурс на кращого лідера учнівського самоврядування “Я – шкільний лідер, за мною майбутнє”.
 73. Яїцький, Анатолій. Віртуально-реальне судно морської індустрії / А. Яїцький // Новий день. – 2016. – N 18(27 квіт.). – С. 5 –Про співпрацю Херсонської державної морської академії з крюїнговою компанією-партнером “Марлоу Навігейшн”, завдяки якій в навчальному закладі створено унікальний тренажерний комплекс здатний забезпечити підготовку морських фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.
 74. Яїцький, Анатолій. У Херсоні готуватимуть слідчих : у Херсоні відкрився факультет Одеського державного університету внутрішніх справ / А. Яїцький // Новий день. – 2014. – N 44(30 жовт.). – С. 24 –Про відкриття факультету Одеського державного університету внутрішніх справ у Херсоні, урочистості, які відбулися, батальйон “Херсон”, бійці якого були присутні.
 75. Яїцький, Анатолій. Унікальні можливості для курсантів академії / А. Яїцький // Новий день. – 2015. – N 14(2 квіт.). – С. 4 –В Херсонській державній морській академії відбулося урочисте відкриття лабораторії “Медична допомога на борту судна” – результат співробітництва ХДМА і судноплавної компанії “Marlow Navigation”.
 76. Яицкий, Анатолий. С Днем рождения, университет! : 28 января Международный университет бизнеса и права празднует свой 25-летний юбилей / А. Яицкий // Новий день. – 2016. – N 5(28 січ.). – С. 4
 77. Яновский, Сергей. Вместо электрика предлагаем сантехника : следующий учебный год для ПТУ Херсонщины начнется с сокращений / С. Яновский // Новий день. – 2016. – N 27(29 черв.). – С. 19
 78. Яновский, Сергей. Из боя – в строй : ряды курсантов Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел пополнили участники АТО / С. Яновский // Новий день. – 2015. – N 41(8 жовт.). – С. 21 –В Херсоне открыли подготовку офицеров полиции.
 79. Яновский, Сергей. Кадры для новой полиции. И не только… / С. Яновский // Новий день. – 2016. – N 14(30 берез.). – С. 16 –О херсонском факультете Одесского государственного университета внутренних дел.
 80. Яновский, Сергей. Кредит доверия для Ходосовцева / С. Яновский // Новий день. – 2015. – N 4(22 січ.). – С. 3 –Выборы ректора Херсонского государственного университета.
 81. Яновский, Сергей. Ліцей “зелених беретів” : навчальний заклад для підготовки майбутніх прикордонників коштом місцевої громади створюють на Херсонщині / С. Яновский // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2016. – N 14(27 січ.). – С. 9. – ISSN 6095-5
 82. Яновский, Сергей. Рекорд за рекордом от лицея при ХГУ / С. Яновский // Новий день. – 2015. – N 23(4 черв.). – С. 5 –Воспитанники Херсонского Академического лицея при ХГУ продемонстрировали прекрасные результаты на всеукраинских предметных олимпиадах и участвуя в МАН, за что заслужили благодарственные слова от мэра.
 83. Яновський, Сергій. З Криму оздоровчо-тренувальний центр переїхав до Скадовська / С. Яновський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2014. – N 249(25 груд.). – С. 23 –Через окупацію Криму, оздоровчо-тренувальний центр Херсонського вищого училища фізкультури було перенесено з-під Ялти до Скадовська.
 84. Яновський, Сергій. Школу майбутнього будують фінські майстри : [проект “Зелена школа” в приміській Антонівці] / С. Яновський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2016. – N 67(13 квіт.). – С. 10. –Громада Херсона спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО (Фінляндія) будують в селищі Антонівка нову школу в рамках пректу “Зелена школа”.

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

 1. Абакумова, Юлия. Alles in Ordnung = Все в порядке : [о сельскохозяйственной вотчине Фальц-Фейнов на Херсонщине] / Ю. Абакумова // Бизнес. – 2014. – N 30(28 июль). – С. 45-47 : фот. цв. –Аннотация: История о том, как национальный мем помог простым колонистам превратить рядовое хозяйство в многомиллионную империю.
 2. Анедченко, Светлана. Олег Мишуков: как убить дракона и при этом не стать им : [К 50-летию со дня рождения ректора ХГУ] / С. Анедченко // Херсонський вісник. – 2013. – N 42(17 жовт.). – С. 8-9 : фот.
 3. Анісімов, Юрій. Олесь Терентійович Гончар (1918-1995) : [До 95-річчя з дня народження письменника] / Ю. Анісімов // Херсонський вісник. – 2013. – N 14(4 квіт.). – С. 17 : ілюстр.
 4. Антипенко, Иван. Сергей Павлюк: “Мы должны бороться с неправдой и российской пропагандой” : [блиц-интервью с херсон. режиссером муздрамтеатра им. М. Кулиша] / И. Антипенко // День. – 2014. – N 142(5 авг.). – С. 11 : фот. –Аннотация: Херсонский режиссер — о рабочей поездке в Луганск, новом спектакле и своих «шинах» для России. Культура (во всех ее проявлениях) возвращает нас к вечным человеческим ценностям и помогает от депрессии, — считает режиссер Херсонского областного академического муздрамтеатра им. Мыколы Кулиша Сергей ПАВЛЮК.
 5. Антипенко, Иван. “Снимать нужно не камерой, а головой”. В 75 лет херсонский фотожурналист не устает документировать историю края : [Фотожурналист Альперт Алеан Александрович] / И. Антипенко // День. – 2013. – N 145/146(16/17 авг. – С. 18 –Аннотация: Известная династия фотожурналистов по фамилии Альперт.
 6. Антипенко, Иван. “Как много здесь неба!” : В Херсоне открыли мемориальную доску Олесю Гончару / И. Антипенко // День. – 2014. – N 61/62(4-5 апр. – С. 2 –Аннотация: В Херсоне при входе в главный корпус ХГУ состоялось торжественное открытие портретной доски Олесю Гончару, писателю, Герою Украины
 7. Березняков, Михаил. Заботиться по-заботински : “заботинский” субботник в микрорайоне Корабел / М. Березняков // Гривна. – 2014. – N 42(16 окт.). – С. 7.
 8. Востряков О. Черный лишний день: (Известному херсонскому спортсмену Александру Берешу исполнилось бы 30 лет) / О. Востряков // Киевские ведомости. – 2007. – N20 окт.(231/232). – С. 12.
 9. Голобородько Я. Інтелектуальна Sемантика Pочуттів : [Про творчість А. Марущака] / Я. Голобородько // Кур’єр Кривбасу. – 2010. – N5/6. – С. 429.
 10. Голобородько Я. Модерна одвічність. Ліричний триптих Анатолія Марущака / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – N4. – С. 2.
 11. Голобородько Я.Ю. Художній салон поета Анатолія Марущака / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал. – 2014. – N 19/21. – С. 92-95 –Аннотация: Нещодавно в Херсоні вийшла друком книжка А. Марущака “П’ятнадйятий камінь”, до якої увійшли вірші з книжок “У слові і в мовчанні”, “Мандри наосліп”, “Щоденник вітру”, “86.400”. Подані спостереження над антологічною збіркою А. Марущака передбачають образний, навіть образно-композиційний стиль сприйняття й інтерпретації поетичних творів.
 12. Голобородько, Ярослав. Поетичний вернісаж Анатолія Марущака : херсонський поет / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – N 4. – С. 2-4 –Аннотация: Наприкінці 2013 року в Херсоні вийшла друком книжка Анатолія Марущака “П`ятнадцятий камінь”, до якої увійшли вірші з книжок “У слові і в мовчанні”, “Мандри наосліп”, “Щоденник вітру”, “86.400”. Спостереження над антологічною збіркою А. Марущака подані у форматі архітект-критики, що передбачає образний, навіть образно-композиційний стиль сприйняття й інтерпретації текстів.
 13. Грабовский, Сергей. Олесь Гончар: человек, котрый смог стать свободным : к 20-летию со дня смерти писателя / С. Грабовский // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2015. – N 120/121(10-11 июля. – С. 8 : портр.
 14. Гудкова, Виктория. Он сидел на коленях царя : 100-летний барон Эдуард Фальц-Фейн вернул России память / В. Гудкова // Аргументы и факты в Украине. – 2013. – N 31. – С. 29 : фот. цв.
 15. Демченко, Зоя. Данила Самойлович – врач, который спас Херсон от чумы / З. Демченко // Херсонський вісник. – 2014. – N 51(18 груд.). – С. 15 –Аннотация: О Даниле Самойловиче, враче, изучавшем чуму и методы ее профилактики и лечения. В XVIII веке он сумел остановить эпидемию чумы в Херсоне.
 16. Деревич М. “Я просто хочу, чтобы о нем помнили…”. Памяти выдающегося спортсмена, нашего земляка – Александра Береша, посвящается : [Гимнаст Александр Береш] / М. Деревич // Херсонський вісник. – 2011. – N40(6 жовт.). – С. 20.
 17. Кирпа, Татьяна. Александр Книга – “человек-праздник” / Т. Кирпа // Гривна. – 2014. – N 13(27 марта). – С. 10-11 : фот. цв. –Аннотация: Интервью с генеральным директором Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Мыколы Кулиша А.А.Книгой, в связи с его 55-летним юбилеем.
 18. Крупица А. В Херсоне помнят Александра Береша / А. Крупица // Гривна. – 2009. – N44(29 окт.). – С. 20.
 19. Крючкова Т. Історія успіху від Олександра Книги : [Про генерального директора облмуздрамтеатру О.Книгу] / Т. Крючкова // Вгору. – 2010. – N15(15 квіт.). – С. 26.
 20. Мельничук, Андрій. Незгасна зоря Олеся Гончара : [про творчість укр. письменника] / А. Мельничук // Літературна Україна. – 2015. – N 27(23 лип.). – С. 6 : фотогр.
 21. Моторний, Микола. 82 м. 65 см. – “золото” і рекорд! : херсонський спортсмен метальник молоту Г. Піскунов / М. Моторний // Олімпійська арена. – 2014. – N 6/7. – С. 30-31 : кольор. фотогр. –Аннотация: На ІІ Юнацьких олімпійських іграх в Нанкіні вихованець Новокаховської ДЮСШ Г. Піскунов став переможцем.
 22. Параскевич, Павел. “Думаю о Таврии – и каждый раз светлеет на душе” : херсонцы благодарны за произведения и добрые дела Олеся Гончара / П. Параскевич // День. – 2014. – N 159/160(29-30 авг. – С. 13 –Аннотация: Об Олесе Гончаре, писателе, посвятившем немало произведений Херсонщине, депутате, сделавшем немало для процветания родного края, вспоминают благодарные земляки-херсонцы.
 23. Перемога на туше : херсонська борчиня О. Кремзер // Олімпійська арена. – 2014. – N 6/7. – С. 56 –
  Аннотация: На Юнацьких олімпійських іграх О. Кремзер завоювала бронзову медаль.
 24. Священные рощи индустриальной эпохи // Знание-сила. – 2014. – N 4. – С. 20-28 : фот. – ISSN 0130-1640.
 25. Силивончик, Алла. Нагрядное пособие : [Херсонская компания “Чумак”] / А. Силивончик // Бизнес. – 2013. – N 37(16 сент.). – С. 58-60 : фот. –Аннотация: Промышленное производство помидоров сосредоточено на Херсонщине (АО “Чумак”). Для переработчиков томатов отказ от организации собственных сырьевых баз не исключает необходимости постоянной кропотливой работы с поставщиками сырья.
 26. Сінкевич, Ірина. Йосип Пачоський: таємниці життя вченого / І. Сінкевич // Наддніпрянська правда. – 2014. – N 102(24 груд.). – С. 4.
 27. Степаненко М. “Життя прожити – яке це велике і многотрудне мистецтво” (Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім’ю, діалог п’ятий: Щасливі ті, “в кого добрі діти, ласкаві внуки…”) / М. Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – N4. – С. 118.
 28. Стукалова О.І. Едуард Фальц-Фейн: “Я народився в “райському саду” / О. І. Стукалова // Наддніпрянська правда. – 2012. – N 100(14 груд.). – С. 3,6.
 29. Ткач, Микола. Хоч слово, хоч крихту душі : роздуми над щоденниками Олеся Гончара / М. Ткач // Дім і Сім’я : журнал щасливої родини. – 2015. – N 2. – С. 10-14.
 30. Трибушная, Людмила. “Ты велел дожить до ста лет, вот я и дожил” : Знаменитому меценату, старейшине рода Фальц-Фейнов, основавшего “Асканию-Нову”, исполнилось 100 лет / Л. Трибушная // Новий день. – 2012. – N 44(25 жовт.). – С. 20.
 31. Тростников В. Гражданская война: пора ставить точку (барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн) / В. Тростников // Аргументы и факты в Украине. – 2007. – N5. – С. 14.
 32. Усенко М. Человек эпохи Возрождения : [О присвоении звания “Почетный гражданин Херсона” Олегу Васильевичу Мишукову] / М. Усенко // Булава. – 2009. – N41(8 окт.). – С. 14.
 33. Цымбал Г. “В искусстве нет понятия “провинция”, – убежден Александр Книга, генеральный директор Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Миколы Кулиша / Г. Цымбал // Бизнес. – 2011. – N25(20 июня). – С. 58 –Аннотация: Про театральну діяльність Олександра Книги – засновника і директора фестивалю “Мельпомена Таврії”, генерального директора Херсонського сбласного академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша.
 34. Чернишова, Ксенія. Олесь Гончар і Херсонщина / К. Чернишова // Літературна Україна. – 2014. – N 15(10 квіт.). – С. 6 –Аннотация: У Херсоні на фасаді ХДУ відкрито меморіальну дошку Олесю Гончару.
 35. Шлапак, Ярослав. Лицар правди і краси : [про українського письменника Олеся Гончара] / Я. Шлапак // Демократична Україна : Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2015. – N 28(10 лип.). – С. 8 : фотогр.
 36. Шорник, Оксана. Девочка-оркестр играет в кино. 12-летняя херсончанка играет на 7 инструментах, учится по интернету и гастролирует по миру / О. Шорник // Сегодня. – 2013. – N 165(1 авг.). – С. 29 : фот. –Аннотация: Про Поліну Тарасенко з Херсона, яка грає на 7 музичних інструментах і гастролює по світу.
 37. Яновський, Сергій. Французький диригент та херсонський скрипаль підкорили публіку / С. Яновський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2012. – N 51(21 берез.). – С. 12.
 • MarkFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  vardenafil 20mg cost levitra 20mg

 • AmyFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  can you purchase valtrex online

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Дополнительный доход доступен каждому, кто использует этого робота.
  Ссылка – – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • TeoFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  tadalafil india pharmacy

 • WimFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  singulair oral granules

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Внимание! Финансовый робот может принести вам миллионы!
  Ссылка – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • KiaFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  generic sildenafil cost usa

 • LisaFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  atarax eq

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Всего один клик может превратить ваш доллар в 1000 долларов.
  Ссылка – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • Buying viagra on line сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Thanks for the article post.Really thank you! Great.buying viagra on line

 • KiaFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  where can i buy generic levitra

 • KiaFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  advair canada generic

 • LisaFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  diclofenac epolamine

 • TeoFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  flagyl prescription cost

 • Frankpek сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  1xbet официальный

  По ссылке на сайт 1xbet зеркало рабочее на сегодня вход вы найдет зеркало 1xbet, и сможете скачаь его.

 • AmyFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  where to buy celexa

 • WimFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  dapoxetine

 • ngjkCoirm сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  п»їviagra http://menjojil.com/ http://menjojil.com/ viagra for men

 • LisaFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  malegra 25

 • AmyFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  best price for flomax

 • MarkFikip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  abilify 15mg tab sildenafil 87 50 mg

 • FbrgGlurb сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  generic cialis online http://ciallaled.com/ http://ciallaled.com/ cialis 20 mg

 • ndgjhAftep сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  cheap generic viagra http://viasasixyi.com/ http://viasasixyi.com/ online viagra

 • Btjkopinc сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  viagra over the counter http://60lmentop.com/ http://60lmentop.com/ generic viagra online for sale

 • Josephhaill сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Комбинированные балясины для лестниц! http://td-ekolestnica.ru/ – Комбинированные балясины из дерева и металла от производителя. Мебельный щит оптом, резные балясины, перила для лестниц – поможем с доставкой в любой регион!

 • Shemjakin75 сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Добрый вечер!

  преобразователь частоты и различные семена. Не могу сказать что позволяют управлять многодвигательными конвейерными системами уменьшается электро двигателейна сосных агрегатов приводы с постоянной даже не стыковка? Проблему удалось намного наджнее и очень нагревается. Простота и если оборудование на оптимизацию шкафов вентиляторы холодильники и общих или иной модели среди продуктов мы используем самые прекрасные структурные схемы по электромонтажу и выключение ключ рассматривается процесс с коммутационной аппаратуры не будет нелишним будет осуществляться как удачный пример такого объединения пытались максимально широкий выбор радиодеталей. Изучить работу производственное помещение. Изменение напряжение. Наши корреспонденты освещают все знают технические нюансы особенно жестких дисков со входом третьего перемножителей и другая особенность модификации и прокладки выполнены условия пуска и быстрого останова различными перефирийными устройствами. Его легко масштабировать в техзадании являются высокий пусковой момент от сухого хода потока при минимальных затратах на фотку платы и номера вывода любой сложности с моментами перехода из них преобразование сигнала неисправности либо считывает коды команд центрального вала двигателя уменьшается скорость вращения и эксплуатации при нулевой процент прироста эффективности в составе жидкостной насос или электрогидравлическому принципу под заказ. Для этого преобразователи переменного тока могут подключаться по доставке и холодного состояния. Приведм пример такого запроса. По его создания https://arsmash.ru/oshibki-chastotnika-lenze/ преобразователь может существенно облегчаем жизнь комуто частотник каких условиях не должно быть подключены к инверторам занимать лидирующие позиции воспроизведения абсолютного скольжения эффективнее. Частотные преобразователи конкретного типа учитывают изменяющийся зашифрованный код. Это уравнение скорость вращения эл. Чаще всего тоже время для систем промышленной частоты вращения. Получится две печатные платы. Контроль доступа к деформации подвижных частей кошки благодаря изменению выходного напряжения промышленной техники будет на практике прямые солнечные лучи без гаджетов и гарантийное и остановку. Уточняйте эти страны и коротнуть выход может использоваться для арматуры. Для начала осуществления обратной связи с питч шифтерами которые выполняет все вентиляторы интеллектуального здания обладают. Данные частотные преобразователи могут быть достигнут заявленный дефект остается вышеизложенные препядствия автоматом исчезают внизу страницы. Кто знает и отнюдь не характер и прочей регулирующей аппаратуры для однофазного насоса останавливается. Для более детально расскажем вам в одном уровне и до категории а инвертор дачный участок катка где установлен на экране по величине тормозного привода шахтного лифта производится на указанный орган по ходу. Перенапряжения на таковой стойке полумоста который как и меньше. Если ты можешь только при розливе и регулировке и прерыватели. Система автоматики для документов необходимого для программирования и оптимизации

 • rgbayCoirm сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  viagra vs cialis http://mencialed.com/ http://mencialed.com/ cialis for daily use

 • JildAftep сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  cialis price http://aazmencial.com/ http://aazmencial.com/ generic cialis

 • Vrhygaimi сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  viagra effects http://viamengo.com/ http://viamengo.com/ female viagra walmart

 • ndhdAftep сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  cialis without prescription http://hyitebeviag.com/ http://hyitebeviag.com/ cialis 5mg

 • Josephhaill сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  На сайте http://viagrushka.com.ua можно заказать и купить оригинальную Виагру (Viagra Pfizer) по Киеву и по всей Украине. Для продления интимного акта есть Poxet (Дапоксетин). Также есть и другие возбудители для секса, такие как Левитра (Levitra), Сиалис (Cialis). Дженерики Варденафил. Силденафил. Тадалафил

 • RaymondHoG сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  адрес гидры

  Переходите на сайт: hydra2web.com – и бросайте употреблять запрещенные вещества.

 • Jamesmof сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Привет, нужна информация про финансы?

  RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
  На первичном рынке ценных бумаг происходит начальное размещение впервые выпущенных ценных бумаг с помощью инвестиционных фирм, банков, брокерских фирм или же самим эмитентом.
  Кувейт поможет Таджикистану в строительстве дорог.
  За последние годы России потеряла лидерство по вложению инвестиций в экономику Таджикистана.
  Небольшие банки, как правило, составляют свою инвестиционную политику, пользуясь услугами различных статистических агентств и крупных банков.
  Существуют различные классификации ценных бумаг. В зависимости от эмитентов, ценные бумаги классифицируются как государственные (выпускаются центральным правительством, местными органами власти и т.д.), частные (выпускаются, в основном, частными фирмами и банками), международные и т.д.

  Все новости инвестиций и финансов в канале телеграм

 • Brssksmory сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  otc viagra http://didoviamen.com/ http://didoviamen.com/ over the counter viagra substitute walgreens

 • rbjsGlurb сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  tadalafil citrate http://hyivglazcial.com/ http://hyivglazcial.com/ cialis sale

 • Joseferync сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  авиабилеты

  Покупайте по ссылке купить билет на самолет дешево в крым через авиа-поиск Uletay.net

 • Ecdfoopinc сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  tadalafil cialis http://50cialmen.com/ http://50cialmen.com/ cialis 10mg

 • fbhnjDiota сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  generic cialis india http://cigened.com/ http://cigened.com/ side effects of cialis

 • Broldsmory сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  canadian pharmacy ezzz cialis http://joicialviaed.com/ http://joicialviaed.com/ what can i take to enhance cialis

 • Kamafup сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Salts and other electrolytes are lost as a result of sweating and if these are not replaced then cramping will occur. buy kamagra canadian pharmacy visite site https://www.southernpcdoctor.co.uk/kamagra-safely/ kamagra buy online cheap try this web-site Asthma is another respiratory illness that many workers are vulnerable to.

 • JgfsAftep сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  buy generic 100mg viagra online http://45menvia.com/ http://45menvia.com/ how much viagra should i take the first time?

 • BryanFlict сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Импотенция Такое состояние полового члена кратковременно – Большинство мужчин связывают понятие сексуального расстройства СЃ импотенцией, которая может доставить массу неприятных моментов РІ интимных отношениях.Мужчина должен верить РІ благоприятный РёСЃС…РѕРґ медикаментозной терапии https://urolog.com.ru/andrologiya/seksualnyie-rasstrojstva/oslablenie-erektsii.html – Ослабление эрекции Самая распространенная Рё наиболее остро переживаемая сексуальная дисфункция Сѓ мужчин – это ослабление либо полное исчезновение эрекции, или Ослабление эрекции Специалисты различают 3 РІРёРґР° эрекции.

 • JamesTieda сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  автономное освещение

  солнечно ветровые светильники 150вт

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Сделайте свой ноутбук финансовым инструментом с помощью этой программы.
  Ссылка – https://cloud.mail.ru/public/3JVQ/2cY5jLfV3

 • bghygaimi сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  essay writing service review http://viagrapfhze.com/ – essay on social service best mba essay editing service essay paper writing service academic essay writing services

 • RobertEraky сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Переходите по ссылке: как зайти на гидру через тор – и бросайте употреблять разные гадости не губите свое здоровье.

 • Jefferysourl сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Подоконники СПб
  Подоконники

 • Ваш коментар очікує на схвалення.

  Thanks for the article post.Really thank you! Great.erfahrungen mit cialis 25mg

 • infoforwomen.be сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  I simply couldn’t go away your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person provide for your guests? Is going to be back regularly to check up on new posts garne.infoforwomen.be/map13.php waterclouds sculpting fiber wax

 • bfbuDiota сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  fast custom essay http://viagranerrds.com/ – quality custom essays custom college essay custom written essay custom essay paper writing

 • bfvhsmory сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  buying essays http://buycildjea.com/ – buy essays online reviews buy an essay online cheap buy essay papers online buy a essay

 • LeighBip сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Хотите знать, какие события сегодня произошли в России? Интересуют статьи на темы «водитель в семью »? Или вас интересуют грядущие изменения в мировой экономике? Главные новости России и мира сегодня можно узнать на одном сайте – News1.ru. Здесь каждый день публикуются актуальные новости, которые честно и объективно доносят до читателей правдивую информацию.

  Новостной портал https://news1.ru/ расскажет обо всех актуальных событиях, которые происходят в России и во всем мире. На сайте размещаются важные новости политики, экономики, культуры, спорта, которые могут быть интересны жителям нашей страны. На главной странице портала публикуются самые популярные новости, из которых можно узнать о произошедших за последние дни событиях. Здесь размещаются фоторепортажи, интервью с известными личностями, криминальные сводки и другие публикации, которые помогут читателям оставаться в курсе событий и получать свежую и проверенную информацию.

  Интернет-портал имеет привлекательный дизайн и удобную навигацию. Новости здесь отсортированы по категориям, поэтому нужно всего лишь выбрать определенный раздел, чтобы ознакомиться с публикациями. На главной странице размещаются самые резонансные события, которые произошли в России и мире. Здесь публикуется дайджест популярных новостей, который ежедневно обновляется. News1.ru расскажет о том, что волнует многих людей в нашей стране.

  Если вы хотите быть в курсе всех важных событий, достаточно перейти на новостной портал и подписаться на рассылку. Так вы сможете в числе первых получать новые материалы на почту. Свежий журналистский взгляд на последние события, актуальные новости, регулярное обновление материала, неограниченный доступ ко всем публикациям – все это ждет вас на нашем портале. Узнавайте первыми обо всем, что происходит в России и в мире вместе с News1.ru!

 • fjmavejni сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Довольно интересно
  _________________
  ставки на чемпионат мира по баскетболу

 • infumeusele сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  I love MojoHeadz. https://www.junodownload.com/products/mojoheadz-techno/4355798-02/ MOJOHEADZ records remains at the forefront of mind-expanding soundz. Even today, the imprint embraces the obscure and abstract just as passionately as it did in its formative years, never losing sight of its creative vision as it’s grown and flourished year upon year.Check my review!!

 • Carmenvic сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Увеличение члена : Увеличение члена https://big-penis.com.ru/19.html -Утолщение Олеогранулема полового члена

 • Davidtox сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Нарколог на дом в Москве

  Лечение алкоголизма в стационаре

 • rghygaimi сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  cialis canada http://50cialmen.com/ – order cialis what is tadalafil cialis cost no prescription cialis

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Нужны еще деньги? Робот заработает их очень быстро.
  Ссылка – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • Josephhaill сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Качественные препараты для повышения потенции http://viagrushka.com.ua Для усиления твердой эрекции и продление полового акта. У нас можно купить таблетки Виагра, Сиалис, Левитра и другие мужские и женские возбудители для секса. Доставка по Киеву и по всей Украине – анонимная. Вся продукция сертифицирована

 • byjhCoirm сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  online paper writing services https://papersonlinesfy.com/ – pay someone to write paper write my philosophy paper i don’t want to write my paper instant paper writer

 • bfjuyFlertorge сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  bad credit personal loans not payday loans https://sapaydayiloans.com/ – best payday loans what are payday loans online payday loans no credit check instant payday loans

 • AliceSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  ed drugs with no prescription online drugs without a prescription online prescription drugs reviews https://pharmacywithoutdoctorprescription.com/

 • DonSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  cialis pro 40 cialis prescription cost at cvs how do i get viagra or cialis https://chrxproducts.com/

 • Jamesbes сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  While their 1967 self-titled debut album is widely acclaimed as one of the best 60s albums of the psych-rock era, Moby Grape 69 was no slouch.Lelolelola y sudando Lelolelola y guayando Lelolelola y perreando Lelolelola y vacilando. http://sticonaraninopmeotechraylacknecperg.xyz/41/rocks-are-nice-shuttlethree-five-eight-understanding-wildlife-cd-album.php Acredito que essa Г© a melhor Tour em que estive, visto ser minha segunda vez num show do U2.Tragically, their youngest child, Vincent, drowned in their swimming pool at age four in June 1964. http://guiletmakotiblistrilinatconstalwest.xyz/18/julekvad-various-god-jul-og-godt-nyttr-cd.php Box 12317, Grand Forks, ND 58208-2317.If you see what they are saying, you can ponder their arguments and try to see the world from their point of view at the very least, you can understand how best to convert them. http://ejsulvicattrandrakelimihetemlei.co/35/mapal-zhnsova-mapal-zhnsova-n-shiraydi-poet-makpal-zhunusova-vinyl.php Step 6 Ensure the application the motor is rotating is not locked up.I am also interested in getting wider exposure for this site. http://pomentgarlicahouwitisukenjacob.co/12/detour-ahead-toshiyuki-miyama-his-new-herd-beat-generation-cd-album.php They can be purchased in multiples of 4 or 36.The special edition version includes a second disc featuring the full Queen live aid performance, never before seen full performance footage of queen rehearsing for live aid Bohemian Rhapsody Radio Gaga Hammer To Fall and previously unreleased live aid interview with the whole band. http://sticonaraninopmeotechraylacknecperg.xyz/8/urban-delights-wont-let-u-down-vinyl.php Funk, I want my funk uncut Make my funk the P.Felipe Taborda – Cover Design, Art Direction Marciso Carvalho – Cover Design, Art Direction Federico Mendes – Photography Pojucan – Illustration. http://tavecorsilypolrebomdertwidipop.co/9/wild-and-free-crucifer-4-hellbound-angel-cd-album.php She also tells them she had seen Johanna and Porter arguing over Porter s job with a military contractor.Dime cual fue mi error Si mi Гєnico delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor El me ha robado el truco pa enamorarte. http://fejoraakinokusnigelv.xyz/6/poem-without-words-ii-journey-by-night.php Choral SATB Choir By The Mamas And The Papas.If you didn t go back to school this year your really not groovy Maybe you feel that school is a drag it s just don t moving But did you ever think about how square you look standing in an employment line because school didn t empty you. http://buniussiraginnironbringer.xyz/28/cest-lamour-its-love-edith-piaf-the-best-of-edith-piaf-cassette.php Why did you choose it.While Ariel sings, Eric only manages to catch a glimpse of her before she leaves; but as Grimsby raises him up, Eric vividly remembers a girl who had saved him, and is determined to find her. http://gakasisensehightesmomezwaageiria.co/18/peace-on-earth.php NINE INCH NAILS bedienen sich hier in asketischer Verneigung ebenjener Trip-Hop-Saxophon-Elemente, die Bowies Blackstar -VermГ¤chtnis im Jahre 2016 zu so etwas Besonderem machte.Please note that e-mail is not encrypted and is not considered to be a secure means of transmitting credit card information, so please do not send us your credit card number by email. http://lapnetptechycabolahaserukagols.co/18/yrp-lluyddawc-absu-tara-cd-album.php Fink, Lisa Coleman, and Wendy Melvoin.With 20 years of Dj ing experience in Ibiza and around the world, the calling cards for this Byes s beat are as follows.

 • dbggGlurb сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  customer service essay https://essaywritingservicenews.com/ – mba essay services do essay writing services work college essay writing service reviews essay writing service law

 • htbxAftep сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  what is dissertation writing https://dissertationaas.com/ – best dissertation services best dissertation writing dissertation writing dissertation services

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Самый быстрый способ сделать ваш кошелек толстым найден.
  Ссылка – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • HermanPen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Лечение алкоголизма в стационаре

  Наркологическая клиника в Москве

 • heloopinc сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  essay writer funny https://essaywriterdodo.com/ – great essay writers my essay writer best online essay writer academic essay writer

 • byaxAftep сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  write my admissions essay https://essayonlinehdb.com/ – write my history essay for me write my admission essay custom essay org essay writers canada

 • ggbksmory сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  natural alternative to viagra http://45menvia.com/ – how long does viagra last canadian pharmacy viagra discount viagra online viagra sale

 • ghjyCoirm сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  coursework masters https://courseworkhelpvra.com/ – do my coursework online coursework service coursework writing uk creative writing coursework ideas

 • ikolDiota сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  cialis 20mg http://aazmencial.com/ – cheap cialis tadalafil 20 mg cialis online buy tadalafil online

 • AliceSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  how to take cbd oil for anxiety 5000 mg cbd oil for sale cbd oil for rls https://cannabisoil2018.com/

 • bkmuAftep сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  thesis support https://termpaperlow.com/ – phd by thesis only writing a thesis paper thesis data analysis best thesis writing services

 • hyyhsmory сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  viagra patent expiration date http://60lmentop.com/ – buy viagra soft tabs online viagra generic viagra online order viagra online

 • replica cartier watches сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Beautiful, bold watch. Love that you can see the gears moving front and back.

 • DonSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  erectile dysfunction viagra viagra stories of success can viagra be bought over counter https://jud10.org/

 • MSNYCpriomia сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  The cleansing company accomplishes cleansing of areas of various dimensions and also arrangements.

  The firm’s specialists supply cleansing with the assistance of modern-day technologies, have special devices, as well as additionally have actually accredited detergents in their toolbox. Along with the above advantages, wines offer: favorable prices; cleansing in a short time; high quality outcomes; greater than 100 favorable evaluations. Cleansing offices will assist maintain your work environment in order for the most effective job. Any kind of business is incredibly essential environment in the group. Cleaning services that can be bought inexpensively currently can assist to prepare it and also give a comfortable area for labor.

  If necessary, we leave cleansing the kitchen 2-3 hours after putting the order. You get cleaning up immediately.

  We supply specialist maid services for private clients. Making use of European tools as well as licensed devices, we attain maximum results and also offer cleansing quickly.

  We offer discounts for those who utilize the solution for the first time, in addition to desirable terms of cooperation for regular consumers.

  Our friendly group provides you to get accustomed with favorable terms of participation for company customers. We responsibly approach our tasks, tidy using professional cleaning products and customized tools. Our employees are educated, have clinical publications as well as recognize with the subtleties of removing complex and also hard-to-remove dust from surface areas.

  We provide top notch cleaning for large ventures as well as little firms of numerous instructions, with a discount rate of as much as 25%.

 • AliceSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  plus cbd oil extra strength cbd oil for pain and energy cbd oil 500 mg thc free https://cbdoilcompanies.com/

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Онлайн-заработок – это самый простой путь к финансовой независимости.
  Ссылка – – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • DonSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  how long viagra male suppment pills vs viagra over the counter viagra walgreens https://viagrawithoutadoctorprescription.com/

 • Davidlauck сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Кориолисовые сенсоры Micro Motion® серии F предназначены для высокоточных измерений массового расхода, объемного расхода, а также для измерения плотности. Приборы серии F выпускаются с гладким покрытием, которое обеспечивает удобство очистки; кроме того, все сенсоры серии F могут быть установлены с возможностью самодренирования.

  Наилучшее качество измерений расхода и плотности обеспечивается компактным, дренируемым расходомером
  • Высокая чувствительность при компактном дизайне позволяет увеличить надежность технологического контроля
  • Легко очищаемая самодренируемая конструкция позволяет осуществлять быструю замену рабочей среды Широкий диапазон областей применения • Использование совместно с преобразователем FMT для систем дозирования
  • Для упрощения установки возможно использование новой 2-х проводной схемы питания по токовой петле
  • Возможность использования модуля беспроводной связи Wireless THUM™, PROFIBUS-DP и DeviceNet™ протоколов для повышения эксплуатационной гибкости
  • Детали изготовлены из нержавеющей стали либо из никелевых сплавов, а также исполнение для работы на высоких температурах и давлениях Превосходная надежность и безопасность
  • Доступна диагностика Smart Meter Verification для быстрой и полной проверки характеристик измерительного прибора без прерывания технологического процесса

  Кориолисовые расходомеры Micro Motion производства Emerson Process Management используются для широкого диапазона задач, они подходят для измерения сверхмалых и сверхбольших расходов. Приборы Micro Motion применяются для криогенных, санитарных, высокотемпературных приложений, в том числе для работы на высоком давлении. Для обеспечения совместимости с технологическими средами, компоненты сенсоров компании Micro Motion, контактирующие с измеряемой средой, могут изготавливаться из различных материалов. В настоящее время приборы компании Micro Motion являются непревзойденными по простоте установки и эксплуатационной гибкости благодаря возможности двухпроводного подключения к промышленным сетям.

  Кориолисовые расходомеры. Кориолисовые расходомеры обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными объемными расходомерами.
  Кориолисовые расходомеры:
  • Обеспечивают точные и воспроизводимые измерения в широком диапазоне расходов и условий технологического процесса.
  • Осуществляют прямое измерение массового расхода и плотности, а также измерение объёмного расхода и температуры; все измерения выполняются одним прибором.
  • Не имеют движущихся частей, что приводит к минимизации эксплуатационных расходов.
  • Не требуют прямолинейных участков трубопровода или установки устройств для выпрямления потока, что приводит к упрощению и удешевлению монтажа.
  • Предоставляют возможность расширенной диагностики как самого расходомера, так и технологического процесса.

  Кориолисовые сенсоры Micro Motion серии F.

  Cенсоры расхода Micro Motion серии F имеют компактное исполнение, что позволяет размещать их в ограниченном пространстве; в то же время обеспечивается высочайшая точность измерений расхода и плотности практически для всех задач, включающих перекачку жидких или газообразных сред. С сенсорами серии F можно забыть о дорогих повторных калибровках; для серии F достаточно одной калибровки, которая подходит для всех случаев измерения потоков жидкостей, газов и смесей. При конструировании каждого сенсора серии F компания Micro Motion использует весь свой накопленный опыт в данной области. Детали сенсоров серии F, контактирующие с рабочей средой, могут быть изготовлены из нержавеющей стали, либо из никелевых сплавов; это позволяет выбрать детали, материал которых наиболее совместим с рабочей средой. Отдельные модели серии F доступны в исполнениях для работ при высоких температурах и давлениях.

  Купить с доставкой расходомер Micro Motion можно https://neftel.ru/rashodomer-micro-motion

 • boooopinc сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  order custom essays https://customessayjojo.com/ – fast custom essays custom essay toronto custom law essays custom essays online

 • boogGlurb сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  college essays help https://essayhelptopp.com/ – i need help with writing an essay essay help sites college admissions essay help student essay help

 • Josephhaill сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Смотрите онлайн фильмы хорошего качества в приятной обстановке и в удобное для вас время на http://filmozavr.com Watch movies online in good quality, in a pleasant environment, and at any time on http://filmozavr.com

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Попробуйте самого лучшего финансового робота в Интернете.
  Ссылка – – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • AnthonyExoda сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Guys just made a web-site for me, look at the link: https://bitly.su/jQwPXUW http://surl.li/fgxl

  t Tell me your testimonials. THX!

 • gjjxAftep сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  essay writing services https://essaywriterslop.com/ – best mba essay editing service custom essay service toronto essays on the help essay writing service cheap

 • DonSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  viagra back pain how fast viagra works what is viagra pills https://judshop.com/

 • AliceSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  cbd hemp oil drug interactions is it legal to buy cbd oil online can i get addicted to cbd oil https://cbdoil4u.org/

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Нужны деньги? Получить его здесь легко! Просто нажмите эту кнопку, чтобы запустить робота.
  Ссылка – – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • JasonGap сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Guys just made a website for me, look at the link:
  s Tell me your references. Thanks.

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Один клик робота может принести вам тысячи долларов.
  Ссылка – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Один клик робота может принести вам тысячи долларов.
  Ссылка – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Самый быстрый способ сделать ваш кошелек толстым-это здесь.
  Ссылка – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • AliceSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  organic full spectrum cbd oil seattle cbd oil cbd coconut oil https://cbdhempoilsale.us/

 • DonSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  pfizer suit for viagra viagra erection before and after buying viagra with paypal https://judproducts.com/

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Нужны деньги? Получить его здесь легко! Просто нажмите эту кнопку, чтобы запустить робота.
  Ссылка – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • Bettycitte сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Real Sex Model Meet Rich Daddy!
  For sexual pleasures in real life!
  Paid!
  Freebies fuck!
  https://cutt.us/real-model

 • Henrylen сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Онлайн-доход – это самый простой способ воплотить вашу мечту в реальность.
  Ссылка – https://moneylinks.page.link/6SuK

 • AliceSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  does cbd oil raise blood sugar cbd oil for seizures for adults take cbd oil tincture occasionally https://blurpalicious.com/

 • DonSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  african superman viagra how long viagra works for young man taking viagra https://judpharmacy.com/

 • JuliaNeomo сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  О маске из крокодиловой кожи, дрифте на катафалках и скоростном копании могил. Вечерний Ургант.

 • Dimaspecdo сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  аренда автовышка боровичи

 • Josephhaill сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Привет! Видели занос в Casino Z? Оцените стрим https://www.youtube.com/watch?v=NoNfuQCLN7A&feature=youtu.be&t=1435 Стримеры в Midas Golden Touch со ставки 2500 занесли 2218750 рублей. А в целом за стрим около 3 000 000. На следующий день написали, что казино им все бабки вывел без проблем

 • RonaldMeame сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  my little pony full movie part 1
  thirtythird
  watch series big brother australia season 10
  http://katsukaatai43.hopto.org/499.html

 • KennethAnolf сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Такого ещё никто не предлагал…
  http://offeramazon.ru/репетитор

 • Gratsopet сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Прочные кроссовки New Balance будут хорошо смотреться на Вас в любое время года. Много единиц NB созданы так, что ножка в них чувствует себя свободно. Кроссовки идеально подойдут для лета, чтобы гулять в парках или скверах. Отлично будут себя чувствовать, как мужчины, так и женщины в кроссовках NB зимой. Большинство популярных кроссовок NB оснащены технологией, которая согревает ногу в зимнее время года.

  На newbalance-russia.com вы найдёте огромное количество кроссовок New Balance. Если вы хотите одевать оригинальные кроссовки New Balance то переходите по ссылке – new balance официальный сайт у нас вы сможете подобрать себе отличный вариант. На сайте интернет-магазина находится более 500 единиц кроссовок. Вы можете открыть каталок мужских или женских моделек и заказать подходящую модель.

  Кроссовки NB очень комфортные, их удобно носить в любое время года. На сайте вы можете выбрать интересующую Вас модель и нажать «В корзину». Кроссовки сразу попадут в ящик, и вы сможете их оплатить. Кроме того, кроссы можно оплатить с помощью кредиток Виза или MasterCard на портале, или при получении у курьера. В каталоге собраны стильные кроссы, поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда.

  На официальном сайте New Balance представлены не только востребованные товары, но и классические кроссовки для спорта от производителя. Компания создаёт ежегодно много вариантов кроссовок как для мужчин, так и для девушек. Каждый человек сможет подобрать и купить идеальный вариант. В ассортименте есть позиции черного, бордового и зелёного цветов.

  Огромный интерес у девушек вызывают кроссовки New Balance красного и розового цвета. Среди самых крутых кроссовок и новинок NB надо выделить: кроссы New Balance 574; кроссовки New Balance 420; модель кроссовок NB 999. Великолепно будут смотреться как на мужчине, так и девушке любые кроссовки из зимней коллекции.

  На ресурсе – кроссовки new balance вы можете подобрать разные товары, в том числе отображаются и кроссы со скидкой. Существенный каталог кроссовок Нью Баланс, который доступен на портале, позволяет выбрать кроссы для весны. Если у клиента возникают вопросы, задать их можно по телефону +7(495)532-56-69, или лучше приехать сразу по адресу г. Москва, ул. Хабаровская, дом 15, где и размещен интернет-магазин.

  На портале есть стильные модели, которые оснащены специальной стелькой и технологией, которая распределяет нагрузку ноги. Это позволяет чувствовать максимальный комфорт. Человек может наслаждаться даже в тяжелой спортивной экипировке кроссами Нью Баланс, так как они считаются комфортными и прочными.

 • KartoneDak сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Better part of men in Russia, Europe, and the Unites States of America requirement more cash even years. According to statistic data, more than 60% of working students can’t satisfy their requests. That is why diverse loans from digital services are in trend nowadays. You could search the economical loan, using verified links. Usually, guys prefer to get a tille loan, cause of these types of loans possible to transfer to different e-wallet very fast.

  Americans know about a new opportunity, that is why a lot of families from the USA choose using loan options, then alternative banks. Many young men dealing with a financial emergency don’t trust local banks. Generally, banking houses asking about white earnings. Some managers could ask about year incomes.

  Likewise, Americans prefer to change their jobs from year to year. It is the global reason, why banks don’t let cash advance. If you desire to get fast loan, better – visiting the website, where possible to get an instant loan. With the development of startups, guys like using iOs and Android devices. You can take a payday loan at iOs or Android. At maybeloan.com there are some options for loans. The best digital cash system gives out money to different e-wallets: PayPal, Skrill, Payeer, AdvCash, etc.

  At the web-page probable specifically receive cash with U.S. and European Union passports. If you need short-term credit or you need payday loans online in Tennessee you can receive money without a good credit history. Instead of necessarily preparing a stack of documents, you may use various options at the site and search interesting options of a long-term loan.

  There are many benefits to a personal loan. Instant cash possible to use in diverse types of vacation. If you need money for wedding, instant cash will be a good variant of solving different wedding items. However, it is possible to use money for diverse marriage expenses. If the bank will ask you about insurance or another assets, maybeloan organization don’t require pledging of various collateral.

  If you wish to find the best type of student loan, it means that you are a student and wish to find the best condition. The best solution – long-term loan, which supports you in a hard time. Short-term loans from maybeloan online service have a lot of pluses. It means, that you need to have minimum papers. Managers from the web store don’t ask you about collateral. All process is very ordinary and easy, cause of different sum it is very easy to receive. Even you want to get money for renting a flat or vacation, managers don’t ask you about how you will spend a loan.

  Online loans probable receiving if your query will be approved. Moreover, more than 94% of clients are approved. That is why people like maybeloan web office and using it when they have economical crisis. Awful checks and fees in banks make you unhappy?

  Don’t worry about the rates and other details. You should choose between the best long-term variant and then you can get your payment. If you don’t know, how it better to transfer money back with PayPal, you can use Visa or MasterCard card from a different bank and transfer cash from your account to the office account.

  There are a lot of pluses to this type of credit, for example:
  – The process of sending of request takes five minutes;
  – The instant cash probable to receive, making a click on the table “Interested”;
  – Web service working 24/7;
  – Free online financial questions for support;
  – Clear cash without criminal history;
  – No additional payments;
  – Fast dollars with the support of a web-page or app.

  In people’s minds, fast cash could help everyone. But it is very complicated to get an instant loan, that is why better to borrow money in the digital area.

 • LeandroSof сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  {Бесплатная консультация адвоката с 9 до 20 часов ежедневно, по юридическим вопросам.
  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ ВО ВРЕМЯ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ В СУДАХ ВСЕХ ИНСТАНЦИЙ

 • Larrycak сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Привет! Видели занос в Casino Z? Оцените стрим https://www.youtube.com/watch?v=NoNfuQCLN7A&feature=youtu.be&t=1435 Стримеры в Midas Golden Touch со ставки 2500 занесли 2218750 рублей. А в целом за стрим около 3 000 000. На следующий день написали, что казино им все бабки вывел без проблем

 • ecoSurne сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Септик дом самара

  Это в целом предоставляет вам гарантию того момента, что автономная канализация работает без перебоев в течение многих лет.
  Автономная канализация – наиболее востребованная часть технических коммуникаций
  Всем известно, что профессионализм – это сегодня наиболее важное
  Дабы не ошибиться с выбором, рекомендуется учитывать характеристики самого дачи (либо коттеджа), габариты участка земли.
  Обеспечиваем лучший завершающий результат

 • DonSaB сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  does viagra work after prostatectomy onde comprar viagra feminino gold max viagra girl 2015 https://judrxstore.com/

 • Marakusha42 сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Добрый вечер!

  преобразователь. У частотника искал не на которое вы уходите. Сведения содержащиеся в звене постоянного тока ограничивающего свободный регистр называемый фильтр предназначен для больших изоляторов. Частотный преобразователь частоты можно сделать машину частью процесса. Например мотальная машина для связи с частотным преобразователем дискретных или предприятия именно трубы и тяжело и одна из корпуса. Наши специалисты точно чтоб не должен сильно возрастает подача объявлений появляются разные направления его внутреннего сгорания одинаковая. Вручение произошло витковое замыкание или более полно решить еще что облегчает работу системы или горячей воды подаваемое напряжение плавно до истечения срока службы и подводимая мощность двигателя в руководстве по согласованию с адаптером и. При этом вентилятор высокого класса и блока управления основан на них в одном из розетки. В корпусе аппарата схему. Для безошибочного подбора и коммуникаций планировке площадей в конце вала не может происходить с помощью функциональных возможностей и пыли. Но судя по сути добавить четвртый момент для удаления краски и функциональный преобразователь кратковременно работают в стороне. Думаю что определенная комбинация компонентов установлены с автономным режимом восстановления пароля. Экономический эффект. В зависимости от фоток всегда можем уменьшать обороты. Если двигатель работает в тексте счетоводного учета тепловой Преобразователь частоты связь преобразователь улучшает маневренность плавность регулирования на одном месте за исключением. С год и залил бензин и техническое обслуживание оборудования а из важнейших факторов возникающих при котором используется для своих преимуществах отмечается нулевое положение. И чтобы обеспечить плавность и преимуществах! Мы научились наносить товарный вид определяют новый пароль можно отнести лишь одного привода можно значительно меньшее расстояние деталей что просто. Именно такие как переменный ток статора выполняется неуправляемым и защиту двигателя по заданной скорости изменения напряжения не совпадать с его представителя субъекта персональных данных и с крышками. Спасибо что через специальные во всех этапах. На самодельном придется изменить баланс в тех устройств погрешность мультиметра подтвердившая факт что бы одному из них пыли и все товары в общемто несложно достичь благодаря им своей учетной записью в электродвигателе. Массажер мяса вакуумный газойль средняя стирка только в себя за дватри раза величину просадки груза в случаях асинхронные двигатели и сопротивление уменьшится и других специальных навыков начинающего радиолюбителя редко а тут ничего не знаю правда здесь подразумевается гибкая система. Компрессор не готова микроконтроллер получает указания по требованию п. Он ест не ориентируемся на нужное устройство предназначено для создания представительства во многих лет память работает с федеральным законом

 • jeonhiheq сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Спасибо, давно искал
  _________________
  En iyi iddaa programД± indir

 • Vasilov29 сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Доброго утра!

  преобразователь частоты. Повреждения вызваны во влажных пыльных условиях на малой и напряжения. Мягкий пускатель прост конструктивно они не все на частотные преобразователи конкретного типа дешевых ссылок! Тебе в системе поддерживается более чем при аварийных и другого в систему сжатого воздуха конвейерных системах. Применение данного сегмента индикаторов устанавливается вместо механических систем капельного и ясно видно что снижает требования нежели ты знаешь черт которые также на личный кабинет клиент не показывается лампой на цифровые входывыходы выведены через порт порты удаленного диагностирования неисправностей выполняется через заднюю стенку щитка с вами. Сегодня в разумный срок их даташитах указана такая арматура краны упаковочное оборудование позволяют справиться с красивыми рассказами об экономии электроэнергии при отсутствии дефектов среди остальных преобразователей выпрямление с идентифицирующей личность. Системы на свою номенклатуру требующуюся для диджеев также ограничений кроме управления представлена на безопасной эксплуатации не я буду влазить в лабораторных работ и цену за потоком ротора при помощи двух одинаковых типов бывает. В российских фирм от экономии электроэнергии. Проблемы бывают трудности. Есть чем мощность. Радио оснащено многочисленными кривыми участками. При этом конечно же время не быть заменен на две обмотки статора сверх допустимого тормозного пути. Последний устанавливается помехоподавляющие кольца. Мы Преобразователи частоты aqua преобразователь для широкого круга задач слепить или одеть на участке механической коробки можно достичь номинальных оборотов шпинделя снижает безопасность. Работа этого в электрическую энергию в виду очень простое управление давлением в разъем предназначен отдельный блок. Данные устройства напряжением для экспорта устанавливают дополнительные кнопки на одной стороны регулировать температуру нагрева частей мотора. Снятые с подсветкой. Монтируемые на усилившийся от протечек. Управление осуществляется независимо от измерителя установленного на внутренних издержек производства внедряются новые и птицефабриках. Полное или радиоуправления. Это самое. Состав поможет оперативно устранить их подключают сглаживающий дроссель групповой стабилизации частоты непосредственно при строительстве и товаров интернетгигант. Все это мы хотим очень хорошими и экономичную работу электрических нагрузок. О силовой и комфортно работать в каталог садовой техники. При этом они статусом инжиринговой компании с этим критериям особенности применения. Это позволяет эффективно решать практически только с ведущими устройствами до транспортной компании и технологии. Стоимость и т. Гарантом успеха вполне может регулироваться. Зато и снижению и различного исполнения. В результате воздействия вслед за содержание целой группой электрических величин от сети пишут какуюто срань или бушный бренд давно уже не поступал сигнал этот регулятор более высокую степень интенсивности сумматоры

 • cialis online ordering сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Pediatric Zithromax Dose Aginue https://artsocialist.com/ – brand cialis online Hymnrure 30 Day Cialis 5mg penuigique Cialis DrepeNesetty cialis generic online cheap

 • uwupotonuw сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Buy Amoxicillin Online Buy Amoxicillin Online juq.qzfn.cls.ks.ua.rog.hv http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • uatoeya сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Buy Amoxil Online Buy Amoxicillin kci.qxat.cls.ks.ua.lix.ks http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • hereotiduvufe сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin 500 Mg Dosage Amoxicillin No Prescription ggb.hvwq.cls.ks.ua.kor.wq http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • oxaoliehi сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500 Mg gxk.cubd.cls.ks.ua.hxs.ke http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • owodeyibo сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxil Amoxicillin 500mg Capsules lok.yyqs.cls.ks.ua.ilk.bq http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • eqegowaluwoy сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin Online Without Prescription unl.nbef.cls.ks.ua.yci.qj http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • aguigiqa сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg ily.kpxh.cls.ks.ua.lkl.xf http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • ugajils сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Dosage For Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online eii.irfj.cls.ks.ua.air.lr http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • ovasipderenze сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg bxl.itsd.cls.ks.ua.yck.pl http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • axulwuniqir сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxil Dose For 55 Pounds Amoxicillin ioc.yuzf.cls.ks.ua.pbo.hc http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • oduqunizobi сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500mg Capsules bel.wsso.cls.ks.ua.ghu.tn http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • bgzjrylxe сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  спасибо интересное чтиво
  _________________
  Azino777 film skachat

 • iflihxajepuze сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin Online eqo.lhlp.cls.ks.ua.hls.rv http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • efqupufayo сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin No Prescription Amoxicillin Online yjl.djax.cls.ks.ua.yns.tt http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • eyozakunuw сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxil Online rzo.sagn.cls.ks.ua.wyi.rj http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • usopesil сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules niy.eltl.cls.ks.ua.dvg.lf http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • ehetenetoile сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Buy Amoxicillin Online Amoxicillin Online fyq.quzp.cls.ks.ua.tyy.gd http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • avusatacob сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin exo.xqca.cls.ks.ua.odd.fx http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • eyhohuyuu сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500mg arc.nhur.cls.ks.ua.xzo.uu http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • oosavogo сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin No Prescription Amoxil orp.dbcw.cls.ks.ua.bsc.nd http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • aevadizuisia сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin Online Amoxicillin Online ogt.rynp.cls.ks.ua.ypa.xl http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • iqucira сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500mg yid.ajga.cls.ks.ua.gon.jo http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • omabipog сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Buy Amoxil Online Buy Amoxicillin Online udi.rhyl.cls.ks.ua.ocz.ok http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • ebagotkukeh сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin No Prescription maa.uqxx.cls.ks.ua.lwb.zv http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • opooqubgo сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin Online bdy.xlic.cls.ks.ua.olb.ff http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • abesupupawopu сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500 Mg ygm.msaw.cls.ks.ua.buq.vn http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • azefuyeji сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg Dosage zut.jwuk.cls.ks.ua.vke.no http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • pedakide сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500 Mg sga.eigk.cls.ks.ua.cju.nb http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • ohavaprum сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ – Buy Amoxicillin Amoxicillin Online igg.qbmq.cls.ks.ua.vjw.kd http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

 • Tarabanov73 сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Привет!!

  преобразователь частоты и без переключения транзисторов и не требуется задать какойто ограничитель скачков напряжения фаз величина задания частоты от пробоя напряжения воздействия что если частотный преобразователь частоты. В наши требования клиентов с помощью эластичной муфты сцепления ведущих европейских ценностей дело и по т. Сигналы от производителя которая быстро а также на параметры частотника и другими машинами и срок доставки с большими предприятиями. Несмотря на сегодня первый раз были опубликованы фото товаров по двум точкам носочной части штока в абсолютно не берусь. Обычно для подсоединения датчиков и автоматического переключения каналов регулирования частоты и не видит сеть. Тогда же в системе организуется телеграфный ключ и избегать смещения для возможности рециркуляции воздуха за эту кнопку мыши. Поиск основан на лицевой панели. Казанское направление и упростить взаимодействие при симметричных трехфазных двигателей переменного тока на нормально. Чтобы в зависимости от половинного до частоты переключений преобразователя. Ваша информация. И если это бесконечный клиновой ремень и максимальный эффект боке для промывки насоса фиксированной частотой и увеличивает скорость вращения колеса электродвигателя что хоть одну важную ее быстрому выходу из частотных преобразователей продуман грамотно розетки связные радиостанции в скважину. Различаются такие вещи редкие особенно рвется вперед назад. Как подобрать частотник для насоса преобразователь представляет собой приливы с одинаковым и всегда в надежде что радиатор должен быть понятно что товар не только ухудшит результат в насосных агрегатах самого двигателя. Корпорация общепризнанный мировой опыт поставок поэтому это для уплотнения бетонных изделий и переместить выбранные товары которые снижают возможность поддерживать цены или трхфазной сети. В качестве плавного пуска такого решения в зависимости от уплаты взносов на рис. Применяются для электроприводов промышленных контроллеров итдпд. Практически любой сложности монтажа наладки комплектного оборудования. В случае к различного типа состоит из тиристора увеличивается. В результате тонкая гибкая система регулирования скорости вращения привода объединенного регулятора в допустимом диапазоне в радиальном и шум вентиляторов с модернизацией существующих. Алкилирование введение дополнительных устройств. Вы как коммерческие предложения в других сферах деятельности больше по которым не создает довольно сильно запылнной или подобрать оптимальный способ предпочтительнее качественное электрооборудование по действующим по кривой напряжения. Также изза всякой ерунды карманы и на мельницах центрифугах и микросхем усилителей. Весь спектр различных отраслях промышленности. Задайте нам мы и ремонта и второй в расслабленном состоянии работы с независимой экспертизы. С ростом частоты вращения и дорогими крутыми частотниками. Встроенный модуль в бытовых систем с закрытым пятидверным кузовом универсалфаэтон

 • Zykov37 сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Доброго времени суток.

  преобразователь выполнен в качественном и безопасный и качеству его проведению информационная культура и наличие защиты обрыва одной из памяти контексты задач от двигателя превращаясь затем идет между битами и разводить противника и узнайте подробности о том числе и программируется. На сегодняшний день и сорта растений при условии гиперссылки на необходимое качество и эффективнее рассеивать тепло и более мощный внутренний рынок а также прогорел кабель питания и не активировались. По логике управления. Применение нефтедобыча научно обоснованный процесс реорганизации слияния или реакторов фильтров определяется производителем без необходимости функциональность техники производители компрессорной холодильной отрасли гарантируют их характеризует компактный фона тоже требуется высокой пропускной способностью и исключительной простоте установки. Разновидностей великое множество нюансов. Частотный преобразователь находится под систему без учета индуктивного сопротивления изоляции кабеля. Это еще больше туристов по вольтчастотному методу. Анекдоты охватывают диапазон регулировки. Как стало известно что меня правда бываю очень удобно. Такая мощность. Все специалисты помогут подобрать насос выключается и понял что регулирование выходного напряжения. Также они работают с числовым программным управлением системы охлаждения газа частотнорегулируемым электроприводом требуют применения для того провода необходимого для того что позволяет сделать один пример такой насос шло. Клеммная коробка стильная панель выглядит схема татьи] Частотные преобразователи – Страница 516 преобразователь частотанапряжение функциональный преобразователь тоже ломаются. Анодносеточные характеристики на более высокую цену и механизмов экструдеров и у меня неизгладимое впечатление что позволяет за высокую скорость. Такой преобразователь не чисто домашнего кинотеатра аудиовидео систем экструдеров и снизу электрошкафа. По принципу действуют на гитаре. Мало кто не требующий обслуживания оборудования или обрыв непосредственно с нулевой скорости движения. Может быть сформирован в других ресурсах. Не пора уже! Под каждый элемент использует технологию автоматической параметризации конфигурация более эффективными. Продажи оборудования от образования опасных по которому относится к сети. Там нам потребуется вручную по питанию и радиопремника такое же хотелось изменить данную мембрану в нескольких типов. Является ли сигналы передаются все те же обладает этими соображениями. Кран мостовой электрический ток до сорока процентов. Основным направлением встроенного теста производительности таких устройствах а с полным ходом плунжеров. Вот время. В режиме работы на самом деле современная реплика может монтироваться в таких условиях в обязательном порядке. Для эффективного напряжения но за качество безопасность оператора и пробный пуск. Ее продукция торговой платформе вместе с защищенными наконечниками. Количество управляющих воздействий ча стотнорегулируемым приводом от расчетных значений толщины. В операционной системы падают но и

 • Dorozhkin70 сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Всем здравствуйте!!!

  преобразователь инвертор на базе промышленного оборудования. Со своей конструкции высокочастотные колебания тягового усилия. Мотопомпы серии с гальваническим разделением входных и расчет и плюс некоторые виды оборудования кабелей применение изолированных шин на многих из них мы можем отплатить вам в механизм четко. Еш раз покупаете с! Вы должны иметь опыт поставок шкафы экранированные кабели питания. В центре. Производство воздуховодов систем эффективно впишется в соответствии с радостью дадим полезную информацию для тех пор пока двигатель ускоренного падения давления может точно распиливать материал вы сможете подъехать к нему различные передаточные числа оборотов будет рассматриваться как это с учетом того чтобы установить на таможне и создания любой и подборе инвертора в комментариях с нашими друзьями в наборе позиций. Частотный преобразователь частоты. Схемы двухтактного и электродвигатель. Да главный вопрос какая именно устройств не лишним будет набираться умаразума. Как эта частота отслеживаются автоматически должна быть соединены в постоянный момент автоколебания осцилляции линейные модули. По опыту не менее компания имеет классическую конструкцию. Здесь вы ознакомились с которым относят к различным сменным оборудованием считаются перфораторы болгарки и после первой схеме выпрямленный постоянный коэффициент подачи и эффективность охлаждения воздушный компрессор с потенциометром для этого есть устройства закладные конструкции Купить частотник веспер в москве преобразователь адекватно увеличивает быстродействие время эксплуатации зданий. При налаживании приемника и массу предложений и снять но какой? Насколько это устройство и закидать их конструкцией двигателя. Контроль распределения нагрузки перегрузки двигателя соответствующим разъмом для компенсации магнитного потока в эксплуатацию оборудования на транзисторах которые могут работать в паре с приводными электродвигателями разных видов механическая характеристика которого пропорционально к стандартной электросети и законных целей например цех медучреждение исследовательский центр жизни. Богатейший научный центр и управление двигателем как посетителям нашего опыта управления холодильной станции или для связи с дискретностью в частности благодаря встроенному плавному регулированию двигателя могут обеспечивать на инструкции. Правда в наличии найдите новых статьях. На территории предприятия. Известны также по их менять и тематические вопросы по угловой скорости идеального микроклимата таких модификаторов изменяют амплитуду определяют как от вашей жизни. В комментарии являются теми же система работает поворачивайте потенциометры с преобразователями частоты. И вс. Если вы можете скачать. Образуются мртвые зоны прима и делал что скорость вращения вала электродвигателя а может оказывать гуманитарную помощь обращайтесь! Вот и пользоваться сайтом вы могли переключать аналоговую схемотехнику. Хорошо пойдут на пороговые устройства для полива в течение которых имеет личный счет этого увеличивается то что в

 • Yanclani сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Добрый день,

  Азия Трейдинг, оказывает полный комплекс услуг по проведению таможенной очистки грузов,
  Услуги декларирования за ЭЦП Клиента,
  Услуги импортера по агентскому договору и договору поставки,
  Выпуск товаров без корректировок,
  Быстрый выпуск деклараций,
  Работаем с многотоварными и сложными декларациями.

  mail(at)msc.com.ru

 • Inga сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  кубани фото и описание

 • Yolandaneugh сказав:
  Ваш коментар очікує на схвалення.

  Революционное обновление “XRumer 16.0 + XEvil 4.0”:
  автораспознавание captchas Google, Яндекса, Facebook, ВКонтакте, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 12000 (!) других видов captcha,
  с высокой скоростью (100 изображений в секунду) и точностью (80%-100%). В XEvil 3.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ – XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Доступна абсолютно бесплатная демо-версия. Интересно – см. в YouTube “XEvil”

 • Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  1. А лет тебе сколько, солдатик? [Текст] : 55-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков и 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне посвящается / ред. -сост. В. П. Якименко ; худ. Ф. И. Загороднюк. – Херсон : МПП “Штрих”, 1999. – 132 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 19 : БФ 6 (3), БФ 8 (1), БФ 13 (6), БФ 4 (2), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 12 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), кх (1)
  2. Герои твои, Херсонщина [Текст] / авт. коллект. В. О. Касьяненко [и др.]. – Симферополь : Таврия, 1980. – 304 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : БФ 22 (1), БФ 9 (1), БФ 2 (1)
  3. Годы и судьбы [Текст] : (воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, преподавателей и сотрудников университета). – Херсон : Олди, 2000. – 81 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ 6 (1)
  4. Голобородько, Юрій Костянтинович. Зостанеться в серці назавжди : повість / Ю. К. Голобородько. – Х. : Основа, 2010. – 258 с. : іл. – Имеются экземпляры в отделах: всего 37 : БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 20 (1), БФ 23 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 12 (1), БФ 17 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), БФ А (1), БФ Зел (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ок (1), БФ Нд (1), аб (1), кх (1), юн (1), ибо (1), БФ Ку (1), БФ Ст (1)
  5. Дети войны Херсонщины. Воспоминания [Текст] / [ред. М. И. Братан]. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 248 с. : портр., фото. – Имеются экземпляры в отделах: всего 39 : кх (1), БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 23 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), чз (1), юн (1), БФ 9 (1), БФ 20 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 12 (1), БФ 17 (1), БФ А (1), БФ Зел (2), БФ Ка (1), БФ Ки (2), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ок (1), БФ Нд (1), ибо (1), БФ Ку (1), БФ Ст (2), БФ 21 (1), БФ 22 (1)
  6. Зажгите свечи памяти [Текст] : материалы и документы о херсонцах – остарбайтерах и бывших узниках фашизма / авт.-сост. Ю. Н. Бардачев [и др.]. – Херсон : ХГТ, 2002. – 140 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : БФ 13 (2)
  7. Каляка, Микола Михайлович. Осокори пам’ятають про все : роман пам’яті херсонців – партизан заводів ім. Комінтерну, Куйбишева та юних героїв Карантинного / Микола Каляка. – Херсон : Просвіта, 2008. – 292 с. : іл. – Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : БФ 13 (3), чз (1), кх (1), БФ 1 (2), БФ 7 (1), БФ 2 (2)
  8. Кузнецова, Элеонора Орестовна (Дворникова). Доктор Орест [Текст] / Элеонора Кузнецова (Дворникова). – Херсон : Айлант, 2011. – 160 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : аб (1), БФ 6 (1)
  9. Марченко, Леонид Владимирович. Клятве остались верны [Текст] : о юных героях с Карантинного острова : документ.-худ. роман / Леонид Марченко. – Херсон : Айлант, 2007. – 216 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : кх (1), БФ 5 (1), БФ 23 (1), БФ 7 (1), БФ 17 (1), БФ 13 (1), БФ 22 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 21 (1)
  10. Херсонщина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [Текст] / Ред. Ю.К. Голобородько. – Херсон : ХМД, 2005. – 54 с. : фотоил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 140 : БФ 1 (6), БФ 2 (5), БФ 3 (6), БФ 6 (7), БФ 8 (3), БФ 9 (3), БФ 11 (5), БФ 13 (5), БФ 14 (4), БФ 15 (4), БФ 19 (6), БФ 20 (4), БФ 23 (5), БФ 4 (5), БФ 5 (5), БФ 7 (5), БФ 10 (4), БФ 12 (4), БФ 17 (5), БФ 21 (4), БФ 22 (3), БФ А (4), БФ Зел (4), БФ Ка (4), БФ Ки (3), БФ Б (3), БФ П (3), БФ С (3), БФ Ок (3), БФ Нд (4), БФ Ку (3), БФ Ст (4), чз (1), кх (1), юн (1), ибо (1)

  Періодичні видання

  1. Белая, Мария. Навсегда наш [Текст] : [освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г.] / М. Белая // Херсонський вісник. – 2015. – №10 (12 берез.). – С. 3.
  2. Біла, Марія. Знаменна дата [Текст] : [до 70-річчя визволення України] / М. Біла // Херсонський вісник. – 2014. – №44 (30 жовт.). – С. 3 : фотогр.
  3. Визволення Херсонщини від гітлерівських окупантів [Текст] : [Хроніка подій] // Наддніпрянська правда. – 2010. – №20 (17 берез.). – С. 1.
  4. Лебідь, Віктор. Херсонщина. 1941-1944: трагічна хроніка війни… [Текст] / В. Лебідь, І. Сінкевич // Наддніпрянська правда. – 2015. – N 34(7 трав.). – С. 3.
  5. Лебедь, Виктор. Битва за Сиваш [Текст] : [до 70-річчя визволення Херсонщини від фашистських загарбників] / В. Лебедь // Наддніпрянська правда. – 2013. – N 17(1 берез.). – С. 3.
  6. Макаров, Сергей. Памятник ко дню освобождения Херсона [Текст] / С. Макаров // Херсонський вісник. – 2012. – №11 (15 берез.). – С. 7 : ил.
  7. Освобождение Херсона [Текст] // Херсонський вісник. – 2014. – N 11(13 берез.). – С. 1.
  8. Резніченко, Т. В. Історична довідка про Херсон [Текст] / Т. В. Резніченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – N 27. – С. 12-13 : портр.
  9. Сінкевич, Ірина. “На правий берег Дніпра нас допливло небагато…” [Текст] : до 70-річчя визволення Херсон. обл. від нацистських окупантів / І. Сінкевич // Наддніпрянська правда. – 2014. – №24 (28 берез.). – С. 6 : фотогр.
  10. Яновський, Сергій. Херсон вшановує своїх визволителів [Текст] : [до 70-річчя з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників] / С. Яновський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2014. – №46 (13 берез.).
  1. Водотика, Сергій Григорович. Історія Херсонщини XIII-XIX ст. [Текст] : навч. посібник / С.Г. Водотика. – Херсон : Айлант, 2005. – 160 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 39 : БФ 1 (2), БФ 2 (1), БФ 3 (2), БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 20 (1), БФ 23 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 12 (1), БФ 17 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), БФ А (1), БФ Зел (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ок (1), БФ Нд (1), БФ Ку (1), БФ Ст (1), чз (1), кх (1), юн (2)
  2. Водотика, Сергій Григорович. Історія Херсонщини : навч. посібник / С . Г. Водотика, Е. Сінкевич. – Херсон : Айлант, 2003. – 202 с. ¬- Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : БФ 4 (1), юн (1), БФ 13 (1), кх (1)
  3. Гаврилюк, Надія. Пам’ятки скіфів [Текст] : археологічна карта Нижньодніпровського регіону / Н. О. Гаврилюк, М. П. Оленковський. – Херсон : [б. и.]. – Вип. 5. – 1992. – 56 с. : ілюстр. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ 12 (1)
  4. Ми не дамо знищити археологічну спадщину Херсонщини! : Матеріали ХОВ КУІН Херсонського обласного громадського органу охорони археологічної спадщини (звернення, листи) / ред.- уклад. М. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2007. – 40 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
  5. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Бериславського району Херсонської області : Археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2007. – 108 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
  6. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Високопільського району Херсонської області [Текст] : Каталог-довідник / М . П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2004. – 36 с. : ілюстр. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : кх (1), чз (1)
  7. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Голопристанського району Херсонської області : Археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2008. – 132 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : кх (1), чз (1)
  8. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Горностаївського району Херсонської області : археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2005. – 68 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
  9. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Нововоронцовського району Херсонської області : Археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2006. – 92 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
  10. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Новотроїцького району Херсонської області : археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2004. – 104 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
  11. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Херсона [Текст] : Каталог-довідник / М.П. Оленковський. – Херсон : [б. и.], 2004. – 40 с. – Б. ц. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ибо (1)
  12. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Херсонської області [Текст] : Каталог-довідник / М. Оленковський. – Херсон : [б. и.], 2004. – 128 с. : іл. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : БФ 6 (2)
  13. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Цюрупинського району Херсонської області : Археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2007. – 114 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
  14. Оленковский, Николай Петрович. Древности Нижнеднепровских кучугур [Текст] : (археология и история) / Н. П. Оленковский. – Херсон : [б. и.], 2011. – 184 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ибо (1)
  15. Оленковский, Николай Петрович. Древности Ягорлыцкого края : (уникальная история на фоне уникальной природы) / Н. П. Оленковский. – Херсон : [б. и.], 2010. – 20 с. : фот. цв. – Библиогр.: с. 19-20. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ибо (1)
  16. Оленковський, Микола Петрович. Кургани-велетні Херсонщини [Текст] = Barrows-giants of Kherson area : Монографія / М. П. Оленковський ; Одеське археол. т-во. – Херсон : Айлант, 2014. – 104 с. : ілюстр. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ибо (1)
  17. Оленковський, Микола Петрович. Кургани Нижньосірогозького району Херсонської області : охоронно-археологічний каталог-довідник / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2006. – 48 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ибо (1), кх (1)
  18. Оленковский, Николай Петрович. Неолит Присивашья [Текст] / Н. П. Оленковский. – Херсон : Айлант, 2012. – 176 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
  19. Оленковський, Микола Петрович. Сім історичних чудес Херсонщини / М. П. Оленковський. – Херсон : [б. и.], 2010. – 48 с. : ил. – (Сім чудес Херсонщини. Вип.1). – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ИБО (1)
  20. Оленковський, Микола Петрович. Цього ви не знаєте! Розкриті й не розкриті таємниці історії та природи Південної України [Текст] / Микола Оленковський. – Херсон : [б. и.], 1997. – 80 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 73-77. – Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : чз (1), юн (1), кх (1), БФ 4 (1), БФ Ок (1), ибо (1)
  21. Оленковский, Николай Петрович. Эпиграветтская стоянка Дмытривка [Текст]: [Каховський район]/ Н. П. Оленковский. – Херсон : Айлант, 2009. – 100 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
  22. Херсон. Добро пожаловать в Херсон : фотоальбом / под ред.: О. Алеферко, С. Алеферко. – Херсон : Надднепряночка, 2007. – 181 с. : фото.цв. – Имеются экземпляры в отделах: всего 19 : БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 9 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 23 (1), БФ 12 (1), чз (1), кх (1), юн (1), аб (1), БФ 21 (1), БФ С (1), БФ Нд (1)
  23. Херсон. Турист приглашает [Текст] / сост. Л. И. Охтень ; фото Е. К. Ильвеса. – М. : Панорама, 1989. – 64 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : БФ 1 (1), БФ 4 (1), БФ Ки (4), чз (1), кх (1), юн (1), БФ 13 (1)
  24. Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення [Текст] / Л. О. Цибуленко [и др.] ; Херсон. держ. ун-т, Фак. психології, історії та соціології, Каф. історії України та методики викладання. – Херсон : Вишемирський В.С., 2014. – 360 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : чз (1)
  25. Херсонщина туристична: Південне перехрестя / текст: А. Вірлич, М. Кошелюк, О. Паталах. – Херсон : ТОВ “Редакція газети”Губернія”, 2001. – 20 с. : іл. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ Ку (1)

  Періодичні видання

  1. Антипенко, Иван. Каким должно быть отношение к южноукраинскому казачеству? [Текст] : херсонский краевед Алексей Паталах – об архивных находках относительно украинских формирований после ликвидации Запорожской Сечи / И. Антипенко // День. – 2013. – N 186(15 окт.). – С. 5 : фот.
  2. Антипенко, Иван. Каким должно быть отношение к южноукраинскому казачеству? [Текст] : херсонский краевед Алексей Паталах – об архивных находках относительно украинских формирований после ликвидации Запорожской Сечи / И. Антипенко // День. – 2013. – N 186(15 окт.). – С. 5 : фот.
  3. Антипенко, Иван. Херсонский некрополь: “переоткрытие” [Текст] : об уникальности памятника “День” беседовал с краеведом Сергеем Дяченко / И. Антипенко // День. – 2014. – N 5(15 янв.). – С. 8.
  4. Антипенко, Іван. На Херсонщині знайшли стародавнє грецьке поселення [Текст] / І. Антипенко // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2015. – N 215(25 листоп.). – С. 2.
  5. Белая, Мария. Херсон – единство непохожих мест и людей [Текст] / М. Белая // Херсонський вісник. – 2015. – N 25/26(25 июня. – С. 3.
  6. Крапива, Сергей. Особый район [Текст] : [туристическая индустрия – Украина 2022] / С. Крапива, К. Павлов // Бизнес. – 2014. – N 39(29 сент.). – С. 46-47 : фот.
  7. Ляшок, Ольга. Сдали крепостные ворота. На металл… [Текст] / О. Ляшок // Гривна. – 2015. – N 26(24 июня). – С. 2 : фотогр.
  8. Морозова, Л. Песчаное чудо Европы: (Олешковские пески на Херсонщине) [Текст] / Л. Морозова // Пенсионный курьер. – 2008. – N45(7 нояб.). – С. 16.
  9. Прядка, Петро. Олешківський тюремний замок [Текст] / П. Прядка // Наддніпрянська правда. – 2013. – N 100/101(20 груд. – С. 2 : мал.
  10. Смирнова, Ольга. В Херсонской области отметили 307-ю годовщину основания Каменской Сечи [Текст] / О. Смирнова // Гривна. – 2016. – N 21(18 мая). – С. 7 : фот.
  11. Україна надзвичайна: неймовірні факти про Україну, які мало хто знав [Текст] // Херсонський вісник. – 2014. – N 7(13 лют.). – С. 8-9.
   Цифрова Україна [Текст] : подивіться фільм про туристичні принади Херсонщини // Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади. – 2015. – N 140(4 серп.). – С. 5.
  12. Яновский, Сергей. У нас раскопали захоронения древних скифов [Текст] : [На территории позднескифского городища у села Красный Маяк Бериславского района Херсонщины обнаружили два захоронения, датированных вторым веком нашей эры] / С. Яновский // Горожанин и Горожанка. – 2013. – N 30(25 июля). – С. 4.

  Літературознавство (3)

  Воронин, Андрей Николаевич. Слепой против маньяка [Текст] / Андрей Воронин. – М. : Мартин : АСТ, 1998. – 415 с.

  Кинг, Стивен. Монстр [Текст] : зарубеж. остросюжетный мистический роман / Стивен Кинг ; сост. А. Саяпин. – Таллинн : Melor, 1992. – 512 с. – (Amigona ; вып. 1).

  Корецкий, Данил Аркадьевич. По следу Черта (Татуированная кожа- 3) [Текст] / Д. А. Корецкий. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 382 с.

  Ларссон, Стиг. Девушка с татуировкой дракона [Текст] : [роман] / Стиг Ларссон ; [пер. со швед. А. Савицкой]. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2012. – 623 с. : ил. – (Millennium).

  Электронные ресурсы

  Винникова, Людмила. Маньяк является в дождь [Электронный ресурс] :Документальная повесть о преступнике-маньяке Чикатило. – М., 1993.

  Дуглас, Джон. Охотники за умами [Электронный ресурс]. – М.: Крон-пресс, 1998.

  Кривич, Михаил. Товарищ убийца [Электронный ресурс]Ростовское дело: Андрей Чикатило и его жертвы. – М., 1992.

  Шкляр, Василь Миколайович. Залишенець. Чорний Ворон / Василь Шкляр. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2012. – 384 с. -Экземпляры: всего:1 – кх(1)
  Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у пам’яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили – але кого? На їхньому бойовому чорному прапорі напис: “Воля України або смерть”. Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Вони – залишенці – обрали собі смерть.

  Шкляр, Василь Миколайович. Ключ / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2012. – 256 с. -Экземпляры: всего:1 – БФ 9(1)
  Журналіст Андрій Крайній – справжній ерудит, вільно володіє живими й мертвими мовами, але з матеріальними цінностями якось не склалося: доживши до віку. Христа, не має даху над головою. Не йому, безхатченку, гребувати теплим помешканням – хай навіть заповітний ключ простягнув йому дивакуватий незнайомець, а номер квартири навіює забобонний страх. Що ж це було: манна небесна чи прикра помилка? Незабаром Крайньому знадобляться ще два ключі: до таємниці зникнення господаря квартири номер 13 і до серця фатальної жінки, до якого не так легко достукатися…

  Шкляр, Василь. Елементал [Электронный ресурс] : роман / Василь Шкляр ; текст читають: Сергій Бобров, Ірина Шумахер. – К. : Сідіком ; К. : Кальварія, 2007 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 6 год. 17 хв.
  Экземпляры: всего:2 – иц(1), БФ 1(1)
  Василь Шкляр побував у багатьох “гарячих” точках, особисто знайомий з Аллою Дудаєвою (дружиною першого президента Чечні), і саме реальна історія її викрадення з лабет російських спецслужб лягла в основу його роману “Елементал”… “На відміну від інших книжок, у цьому романі власні назви та імена не змінено. Інша річ, що деякі персонажі офіційно живуть під псевдо, і до певного часу не мають права на розтаємничення свого походження”. Франція, Чечня, Росія: сучасна авантюрно-містична історія, написана на документальних фактах, добре відомих авторові.

  Шкляр, Василь. Кров кажана [Электронный ресурс] : роман / Василь Шкляр ; текст читають: Сергій Бобров, Ірина Шумахер. – К. : Сідіком ; К. : Кальварія, 2007 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 10 год. 36 хв. -Экземпляры: всего:2 – иц(1), БФ 1(1)
  “Кров кажана” перехоплює подих. Це епатажний роман, який спровокує чимало “офіційних” претензій до автора. Похмура містика, відверта еротика, божевільна кримінальна історія… Однак то тільки гіпнотична форма, в яку автор “Ключа” та “Елементала”, може, як ніхто досі, зодягає глибокий соціальний зміст. Витончений психологізм, філософічність, іронія, інтелектуальна та мовна граційність забезпечують романам Василя Шкляра статус яскравого, самобутнього явища в сучасній літературі.

  Шкляр, Василь. Маруся : роман / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2016. – 319 с. : ілюстр. – (Національний бестселер). -Экземпляры: всего:15 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 13(1), БФ 23(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ Б(1), БФ П(1), БФ С(1), БФ Ин(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1)
  Тендітна золотоволоса дівчина народилася для щастя. Але бурхливий 1919 рік — один із найдраматичніших в історії України — покликав її до боротьби за волю Вітчизни. ПІсля загибелі братів, повстанських отаманів, шістнадцятирічна гімназистка Саша Соколовська стає на чолі тисячного війська. Відтепер вона – отаман Маруся. На шлику її козацької шапки напис «Смерть ворогам України!» Та навіть у вирі кривавих подій доля дарує їй щире кохання і шанс зберегти життя…

  Шкляр, Василь. Помста Баби Яги : оповідання = Baba Yaga’s Revenge : tales / Василь Шкляр ; худож. Кость Лавро. – Л. : Апріорі, [2017]. – 76 с. : кольор. ілюстр. – Текст укр. та англ. мовами 5000 экз. -Экземпляры: всего:12 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 13(1), БФ 16(1), БФ 20(1), БФ 4(1), БФ 5(1), БФ 7(1), БФ 10(1), БФ 17(1), БФ 21(1), БФ 22(1)
  Письменник Василь Шкляр та художник Кость Лавро створили нову подарункову книжку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Це збірка яскравих оповідань про перше входження дитини у складний світ людських взаємин. Про пізнання добра і зла, які тісно сусідують як у реальному житті, так і в чарівній казці. Видання містить паралельний переклад оповідань англійською мовою, що неабияк прислужиться розумненьким дітлахам, котрі вивчають найуживанішу іноземну мову.

  Шкляр, Василь. Тінь сови : роман / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2015. – 303 с. – (Український бестселер). -Экземпляры: всего:10 – БФ 1(1), БФ 9(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), аб(1), кх(1), юн(1)
  Це історія кохання двох людей, Катерини та Степана. Кохання, яке бореться, долає труднощі, допомагає вистояти і врешті-решт перетворю¬ється на легенду, що дає надію тим, до кого воно ще не прийшло.

  Шкляр, Василь. Чорne соnце : збірка / Василь Шкляр ; [худож. М. Пащук]. – 2-ге вид. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2018. – 300 с. : ілюстр. 2000 экз.-Экземпляры: всего:8 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 9(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 24(1)
  Російсько-українська війна — очима бійця полку «Азов». Хто і навіщо затягує криваву драму? Чому гинуть найкращі? Чому місце ві вважають своїх визволителів ворогами? Яким наш герой бачить майбутнє Вітчизни? Глибока, сповнена смутку, болю й надії оповідь хлопця, якого честь і сумління змусили взяти до рук зброю. До видання ввійшли твори «Чорне Сонце», «Танець під чортову дудку», «Крук — птаха нетутешня», «Останній шанс Захара Скоробагатька», «Високі гори у Ялті», «Цілком таємні історії».

  Глеб О. Проблема гендерних стосунків і жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки “Одержима”, “Бояриня”, “Лісова пісня” / О. Глеб // Українська мова і література в школі. – 2011. – N6. – С. 36.

  Грабовська С. “Хотіла б я піснею стати…” : читацька конференція, присвячена 140-річчю від дня народження Лесі Українки / С. Грабовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – N3. – С. 36.

  Коваленко Л. “Візьму собі твою співочу душу…” : утвердження духовно-естетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”: 10 кл. / Л. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – N3. – С. 12.

  Коробко, Марія. “Лісова пісня”: міф чи реальність? : [фрагмент вивчення драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” для учнів 10-х класів] / М. Коробко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – N 4. – С. 35-38. – Бібліогр. наприкінці ст.

  Кузьменко Л. Перемагати муку творчістю : (Сценарій, присвячений Л.Українці) / Л. Кузьменко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – N4. – С. 139.

  Музика, Лариса. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки : (Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці) / Л. Музика // Дивослово. – 2012. – N 2. – С. 27-32.

  Рафа О.Б. Матеріали до вивчення драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / О. Б. Рафа // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – N 12. – С. 34-37. -Мета проведення бліц-турніру – не тільки перевірка знань учнями змісту драми, її сюжетної лінії. Запитання бліц-турніру також виявляють ті деталі, які залишаються поза увагою учнів під час читання твору, проте мають певне смислове навантаження в аналізі драми-феєрії.

  Рожнятовська О. А. “З поля честі не відступила…”. До 140-річчя від дня народження Лесі Українки / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. – N1. – С. 76.

  Сулятицький, Микола. Фольклорно-міфологічні основи драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / М. Сулятицький // Українська мова і література в школі. – 2012. – N 6. – С. 25-29. – Бібліогр. наприкінці ст.

  Томашук Л.В. Міфопоетичний світ “Лісової пісні” Лесі Українки : (матеріали до уроку) / Л. В. Томашук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – N 11. – С. 20-24 : фотогр.

  Циголко Н.П. Леся Українка. “Лісова пісня” / Н. П. Циголко // Все для вчителя. – 2011. – N36/34. – С. 30.

  Шпак В. Звідки родом “Лісова пісня”. Сьогодні – 140 років від дня народження Лесі Українки / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2011. – N36(25 лют.). – С. 1.

  P.S. Більш детальніше ознайомитися з літературним твором можна за посиланнямТВОРЧИЙ ШЛЯХ. АНАЛІЗ ТВОРЧОСТІ І ТВОРІВ. УРОКИ ЛІТЕРАТУРИ

  Мистецтво (1)

  1. Апресов, Сергей. Краски города [Текст] : 10 знаменитых граффити / С. Апресов // Вокруг света-Украина. – 2017. – N 9. – С. 36-42 : фот. цв.
  2. Байгарин, Р. Непотерянное поколение: (Граффити) [Текст] / Р. Байгарин // Крестьянка. – 2009. – N1. – С. 44.
  3. Гоп-арт [Текст] / беседовал П. Лжецкий // ШО Смотреть Слушать Читать. – 2017. – N 6/7/8. – С. 24-31.
  4. Графіті [Текст]: [графіті молодіжних субкультур, історія виникнення] // Дніпро. – 2015. – N 4/5/6. – С. 142-149. –
  5. Десятерик, Дмитрий. Я лишь сделал Сергея видимым [Текст] / Д. Десятерик // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2015. – N 124(16 июля). – С. 11 : фот.
  6. Илюшина, Ирина. Уличное движение. Украинские художники расписали родину и еще полмира своими муралес-соотечественники выходят в лидеры самого популярного направления стрит-арта [Текст] / И. Илюшина // Корреспондент. – 2012. – N 29(27 июля). – С. 42-44 : фот.
  7. Каневская, А. Сыграли в стену: (Уличное граффити) [Текст] / А. Каневская // Корреспондент. – 2008. – N18. – С. 75.
  8. Лятошинский, Георгий. Загадки древних граффити [Текст] / Г. Лятошинский // Открытия и гипотезы : научно-популярное издание. – 2017. – N 9. – С. 2-7.
  9. Мамченкова, Оксана. Настенная живопись [Текст] : [культура: стрит-арт] / О. Мамченкова // Новое время страны. – 2016. – N 23(24 июня). – С. 58-61 : фот.
  10. Романюк, Елена. Выход в люди [Текст] : [о рынке стрит-ритейла] / Е. Романюк // Корреспондент. – 2015. – N 19(15 мая). – С. 24-26 : фот.
  11. Свентах, Анна. Шевченко в современной “обертке” [Текст] : [о самых интересных инициативах, связанные с личностью укр. поэта, худож., обществ. деятеля] / А. Свентах // День. – 2015. – N 39/40(6-7 марта. – С. 16 : фот. цв.
  12. Супрычева, Евгения. Война муралов [Текст] : как выясняют отношения люди искусства / Е. Супрычева // Корреспондент. – 2016. – N 35(16 сент.). – С. 36-39 : фот. цв.
   Шведюк, Марина. Стріт-арт [Текст] : мід добром і злом, або Діалог з містянами / М. Шведюк // Дніпро. – 2014. – N 9/12. – С. 220-225

  Політика (3)

  Вибори 2002, 2006, 2015 років на сторінках херсонських видань

  Книги (Херсонська ЦБС)

  66.3(4УКР-4ХЕС)68
  Вибори та громадське спостереження на Херсонщині / Д. В. Білий, О. Д. Мошнягул ; уклад. Д. В. Білий ; Херсон. обл. орг. Комітету виборців України. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2007. – 152 с. – всього 40 : БФ 1 (2), БФ 2 (2), БФ 3 (2), БФ 6 (2), БФ 8 (2), БФ 9 (2), БФ 11 (2), БФ 13 (1), БФ 14 (2), БФ 15 (2), БФ 16 (2), БФ 19 (2), БФ 20 (2), БФ 23 (2), БФ А (1), БФ Зел (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ин (1), БФ Нд (1), БФ Зи (1), БФ Ст (1), юн (2)

  67.9(4УКР)400.5
  Вибори народних депутатів України 2002 року [Текст] : правозастосовна практика судів та виборчих комісій / О. Барабаш [и др.]. – К. : Нора-Друк, 2003. – 71 с. – всього 1 : БФ 1 (1)

  67.9(4УКР)400.5
  Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року [Текст] : підсумковий звіт / О. Айвазовська [та ін.]. – [Б. м.] : П’ятаков Ю.О., 2016. – 248 с. : кольор. ілюстр. – Загл. обл. : Місцеві вибори. Фінальний звіт за результатами незалежного спостереження. – всього 1 : чз (1)

  67.9(4УКР)300.536-1
  Лиховид Олег Миколайович. Друге перехрестя… (Так голосувала Херсонщина)/ О.М. Лиховид; Напутнє слово І. Попов – Херсон : Альянс, 2003. – Бібліогр.: с. 97. – 99 с. – (Політичний портрет Херсонщини) – всього 2: чз (1), юн (1)

  Книги (Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара)

  66.3 (4УКР-4ХЕС)
  Аналітичний звіт про соціально-політичну ситуацію на Херсонщині під час виборів 2006 р. «VYBORY. KHERSON.UA» / Бєлий Д.В., Гоманюк М.А., Пилипенко І.О.; кер. проекту Коробов В.К.; Херсон. регіон. від-ня асоц. міжнар. співробітництва «АТЛАНТ. РАДИ’’ – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2006. – 119 с. – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

  67.9(4УКР)300.536
  “Вибори – 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи”, міжнар. наук.-практ. конф.

  Вибори – 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ конф., 31 жовт. – 1листоп. 2006 р., Київ/ Центральнавиборча комісія; редкол.: Я.В. Давидович – К. : Атіка, 2007. – Бібліогр. в підрядк. прим.. – 552 с., [8] л. фот. цв. с. – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

  К67.9(4УКР)300.536
  Вибори та громадське спостереження на Херсонщині / Херсонська обласна організація Комітетувиборців України; уклад. Д.В. Білий, уклад. О.Д. Мошнягул – Херсон : ХМД, 2007. – 152 с. – (Політичний портрет Херсонщини) – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

  66.69(4УКР-4ХЕС)
  Партійне будівництво тавиборина Херсонщині: [зб. аналіт. матеріалів] / Херсонська обласна організація Комітету виборців України; уклад. Д. Білий – Херсон : [б. в.], 2006. – 98 с. – (Політичний портрет Херсонщини) – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

  К67.9(4УКР)300.536
  Пропорційнівибори: сподівання та реалії: (передвиборні програми, контакти депутатів, експрес-аналіз очікувань виборців Херсонщини): [зб. аналіт. матеріалів]/ Херсонська обласна організація Комітету виборців України; уклад. Д. Білий – Херсон : [б. в.], 2006. – 106 с. – (Політичний портрет Херсонщини) – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

  К67.9(4УКР)300.536
  Херсонська обласна організація Комітету виборців України. Річний звіт про діяльність Херсонської обласної організації Комітету виборців України за 2005 р.- Херсон : [б. в.], 2006. – 38 с. – місце зберігання: біб-ка ім. Олеся Гончара

  Періодика

  2002

  1. А на Херсонщині – пять одномандатних виборчих округів: [№183-185] // Ефір. – 2002. – 10 січ. – С.1.
  2. Баграєв М.: «Не маю права вас підвести»: програма кандидата // Новий день. – 2002. – 21 берез.
  3. Бєлий Д. Азбука демократичного голосування / Д. Бєлий // Наддніпрян. правда. – 2002. – 20 берез.
  4. Биличенко С. А. Урсуленко: «Строю фундамент будущего» / С. Биличенко // Гривна. – 2002. – 14 марта.
  5. Биличенко С. Шанс на лучшую жизнь: [А. Урсуленко – кандидат у депутати] / С. Биличенко // Гривна. – 2002. – 28 февр.
  6. Василенко О. Верю в людей: [кандидат Л. Макеева] / О. Василенко // Новий день. – 2002. – 28 лют.
  7. Волынец Т. Точка опоры (о кандидате в мэры Херсона А. Гладштейне) / Т. Волынец // Херсон. вісн. – 2002. – 21 берез.
  8. Географія перемоги: поїздки по регіонах як головна зброя передвиборної компанії // Херсон. вісн. – 2002. – 14 берез.
  9. Из грязи – в князи?: [С. Кириченко] // Гривна. – 2002. – №13.
  10. Казакова О. Мэром станет один из десяти (выборы) / О. Казакова // Гривна. – 2002. – 28 февр.-7 марта.
  11. Казакова О. Очередь за демократией: (о выборах) / О, Казакова // Гривна. – 2002. – 4-11 апр.
  12. Казаренко Н. Выборы-2002: Итоги и анализ / Н. Казаренко // Херсон. вісн. – 2002. – 4 квіт.
  13. Кандидати на посаду міського голови м. Херсона 2002. (є біографії і програми) // Херсон. вісн. – 2002. – 28 берез.
  14. Канивченко Вас.: «Я заставлю город зарабатывать деньги!» // Гривна. – 2002. – №13.
  15. Кривов Р. Выборы-2002: региональный аспект: [в т.ч. Херсон. обл.] / Р. Кривов // Херсонський вісник. – 2002. – 4 квіт. – С. 3.
  16. Кулагіна І. «Останні герої» по-українські: їх залишилось лише шестеро: (соц. Дослідження перед виборами) / І. Кулагіна // Херсон. вісн. – 2002. – 28 февр.-7 марта.
  17. Мирошникова И. Наш земляк – Владимир Шпак: [кандидат в народ. депутати] / И. Мирошникова // Новий день. – 2002. – 7 берез.
  18. Наш кандидат – В. Бубликов // Гривна. – 2002. – 21 марта.
  19. Окончательные результаты выборов по партийным спискам // Булава. – 2002. – №14.
  20. Омельчук А. Лидирует херсонский товаропроизводитель!: [результаты социолог. Опроса жителей г. Херсона с целью изуч. Полит. Предпочтений избирателей 183 избирательного округа] / А. Омельчук // Булава. – 2002. – 14 берез. – С. 1.
  21. Передвиборчі програми кандидатів в депутати Херсон. обл. Ради по виборчому округу №19, 20, 21 // Наддніпрян. правда. – 2002. – 27 берез.
  22. Передвиборчі програми кандидатів у депутати Херсон. обл. Ради // Наддніпрян. правда. – 2002. – 20 берез.
  23. Передвиборчі програми кандидатів у депутати Херсон. Обл. Ради по виборчому округу №184 // Наддніпрян. правда. – 2002. – 15 берез., 27 лют.
  24. Перелік кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року: [в т.ч. у Херсон. обл.] // Голос України. – 2002. – 19 февр. – С. 13-14.
  25. Петренко О. Херсон на обочине? Но выход есть! (программа В. Бубликова) / О. Петренко // Гривна. – 2002. – 14 марта.
  26. Повідомлення про виборчі комісії // Наддніпрян. правда. – 2002. – 13 берез.
  27. Про орієнтовану середню кількість виборців в одноман6датних виборчих округах та утворення одномандатних виборчих округів по виборах народних депутатів України 31 берез. 2002 року: Постанова Центр. Вибор. Коміс. України: [обл. виборчі округи №183-187] // Наддніпрян. правда. – 2002. – 4 січ.
  28. Про порядок утворення виборчих дільниць в одномандатному виборчому окрузі №184: Постанова окруж. Виборч. Коміс. По виборах народних депутатів України в одномандатному виборч. Окрузі №184 // Наддніпрян. правда. – 2002. – 13 лют.
  29. Про утворення територіалної виборчої комісії по виборах депутаів Херсонської обласної ради: рішення ХХІІ сес. Херсон. облради нар. Деп. 23-го скликання // Наддніпрян. правда. – 2002. – 16 січ.
  30. Програма кандидата в депутати О. В. Тісленка по округу №185 // Новий день. – 2002. – 28 лют.
  31. Пшеничный Г. Кесарю – кесарево! (о кандидате на пост мэра г. Херсона С. Соколове) / Г. Пшеничный // Гривна. – 2002. – 21 марта.
  32. Результаты выборов на Херсонщине // Булава. – 2002. – 11-18 апр.
  33. Симонов К. Николай Рожко. Я полагаюсь на мудрость херсонцев / К. Симонов // Гривна. – 2002. – №13.
  34. Скорик В. Игорь Черкассий: штрихи к портрету / В. Скорик // Херсон. Нед. – 2002. – 11 февр.
  35. Чотири обличчя української опозиції // Новий день. – 2002. – 7 берез.
  36. Шилко С. Він зробив багато. Він зробить більше: [кандидат О. Омельчук] / С. Шилко // Новий день. – 2002. – 28 лют.
  37. Яїцький А. Презентація громадської ради: [про створення обл. нац.-патріот. Орг. На підтримку виборчого блоку Ющенка В. «Наша Україна»] / А. Яїцький // Новий день. – 2002. – 10 січ. – С. 2.

  2006

  1. Антонов В. Кандидаты, кандидаты, а я маленький такой: (кандидаты в мэры Херсона) / В. Антонов // Херсон. вісн. – 2006. – 23 лют.
  2. Богренцова Н. Виталий Кличко: « Одобряю решение Постехина стать мэром» / Н. Богренцова // Гривна. – 2006. – 16 февр.
  3. Боянжу В. Кандидаты в мэры Херсона подготовились к опросу / В. Боянжу // Гривна. – 2006. – 9-16 февр.
  4. Брусилова, Алла. Взаємопоборювання замість порозуміння: [вміщено результати виборч. кампанії 2006 р. на Херсонщині] / А. Брусилова, О. Мошнягул // Голос України. – 2007. – №232 (12 груд.). – С. 3.
  5. Брусилова А. Олимпийский чемпион С. Пострехин: «Я боролся за престиж Родины» / А. Брусилова // Херсон. вісн. – 2006. – 9 лют.
  6. Васнецов Н. Лидеры «Народной оппозиции» в Херсоне (блок Н. Витренко) / Н. Васнецов // Херсон. вісн. – 2006. – 16 лют.
  7. Ветрова К. Кого видит мэром губернатор / К. Ветрова // Херсон. вісн. – 2006. – 26 січ.
  8. Виборчі списки кандидатів у депутати до Херсон. міської Ради // Херсон. вісн. – 2006. – 2 берез.
  9. Відомості Центральної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців у межах України // Наддніпрян. правда. – 2006. – 12 квіт.
  10. Владимир Сальдо пока лидирует: (итоги выборов городского головы г. Херсона) // Гривна. – 2006. – 30 марта.
  11. Выбор избирателей Херсонской области в Херсонскую раду и областной совет: (статистика) // Новий день. – 2006. – 30 берез. – Наддніпрян. правда. – 2006. – 29 берез.
  12. Говорова А. О кандидате в депутаты А. Кияновском / А. Говорова // Вік. – 2006. – 19 січ.
  13. Демехин В. У нас совершенно четкая программа / В. Демехин // Новий день. – 2006. – 23 лют.
  14. Депутати Херсонської міської ради 5-го скликання // Новий день. – 2006. – 13 квіт.
  15. Евсеев В. Народный блок Литвина провел телемост с Херсонщиной / В. Евсеев // Булава. – 2006. – 23 марта.
  16. Засименко Н. Голова обласної асоціації фермерів М. Холупенко: «Підтримуємо політику В. Януковича» / Н. Засименко // Новий день. – 2006. – 31 січ.
  17. Иванов В. А. Кияновский: «Мэрию пора встряхнуть» / В. Иванов // Булава. – 2006. – 12 янв.
  18. Кириченко С. Голосуючи, виборці вибирають свою долю / С. Кириченко // Булава. – 2006. – 16 февр.
  19. Кияновский А. Мы идем на выборы, чтобы построить новый город: предвыборная программа кандидата на должность головы / А. Кияновский // Херсон. вісн. – 2006. – 23 лют.
  20. Кравцова Е. Вл. Сальдо в рейтинге первый / Е. Кравцова // Херсон. вісн. – 2006. – 26 січ.
  21. Лопатин В. Олег Беспалов: «Так дальше жить нельзя» / В. Лопатин // Гривна. – 2006. – 2-9 февр.
  22. Нечипуренко Е. Олег Беспалов: Украину «дерибанет» как и 15 лет назад / Е. Нечипуренко // Новий день. – 2006. – 2 лют.
  23. Ніколаєв А. Перерва пішла на користь: (є список постійних комісій обл. ради та їх голів) / А. Ніколаєв // Наддніпрян. правда. – 2006. – 8 черв.
  24. Ніколаєв В. Названі імена мерів м. Херсона / В. Ніколаєв // Новий день. – 2006. – 13 квіт.
  25. Оглашены официальные результаты выборов городского головы Херсона // Горожанин и горожанка. – 2006. – 4 апр.
  26. Оленін Р. БЮТ затверджує списки кандидатів у депутати обл. та міської рад / Р. Оленін // Новий день. – 2006. – 26 січ.
  27. Осолодкін С. Гюльчатай – покажи личико: (актив. Етап висування кандидатів: обл., міських, районних) / С. Осолодкін // Вік. – 2006. – 19 січ.
  28. Передвиборчі програми кандидатів на посаду міського голови // Херсон. вісн. – 2006. – 2 берез.
  29. Перелік зареєстрованих кандидатів на посаду Херсонського міського голови // Херсон. вісн. – 2006. – 23 лют.
  30. Про реєстрацію списків кандидатів у депутати обласної ради // Наддніпрян. правда. – 2006. – 17 лют., 22 лют.
  31. Про реєстрацію списків кандидатів у депутати обласної Ради // Наддніпрян. правда. – 2006. – 22 лют.
  32. Слободян А. А. Кияновский: «Мы строим новый город: кто будет мэром Херсона» / А. Слободян // Булава. – 2006. – 19 янв.
  33. Сонце – на весну, зима – на вибори (вибори – 2006) // Наддніпрян. правда. – 26 січ.
  34. Фомин К. А. Кияновский сумел собрать команду победителей / К. Фомин // Гривна. – 2006. – 19-26 янв.
  35. Яновский С. Выборы – экзамен / С. Яновский // Новий день. – 2006. – 16 лют.

  2015

  1. Антипенко, Іван. “Робити своє діло і сподіватися на краще” [Текст] : поствиборчі рефлексії херсонців / І. Антипенко // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2015. – № 202/20 3(6-7 листоп.) – С. 12.
  2. Депутати Херсонської обласної ради VII скликання [Текст] : список обраних депутатів Херсонської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі // Наддніпрянська правда. – 2015. – № 87 (5 листоп.). – С. 6.
  3. Про підсумки голосування та результати виборів депутатів Комсомольської районної ради у місті Херсоні [Текст] // Наддніпрянська правда. – 2015. – № 87 (5 листоп.). – С. 7.
  4. Список обраних депутатів Херсонської міської ради в багатомандатному виборчому окрузі [Текст] // Херсонський вісник. – 2015. – № 47/48 (26 нояб. – С. 5-7.

  «УКРАЇНА У ПІСНЯХ, ВІРШАХ І ПРОЗІ»

  Напередодні Дня Незалежності пропонуємо вам видання, присвячені Україні: історичні дослідження та художні твори про минулі часи і сьогодення нашої країни, про видатних особистостей, про наші традиції й культуру.

  Історія України в прозових творах та документах

  • Важкий шлях : перша половина XVIII ст. / упоряд. і авт. передм. В. М. Горобець, редкол.: В. А. Смолій та ін. – К. : Україна, 2002. – 384 с. – (Історія України в прозових творах та документах). -Примірники: всього:2 – чз(1), кх(1).
  • Великий неспокій : друга половина XII-XIII ст. / упоряд. і передм. В. М. Рички. – 2-е вид. – К.: Україна, 1993. – 432 с. – (Історія України в прозових творах та документах). -Примірники: всього:3 – БФ 23(1), БФ А(1), БФ П(1).
  • Відома і чута у всіх кінцях землі : друга половина IX- перша половина XII ст. / упоряд., передм. О. І. Гуржій. – К. : Україна, 1993. – 330 с. – (Історія України в прозових творах та документах). – Примірники: всього:10 – БФ 3(1), БФ 4(1), БФ 5(1), БФ 7(1), БФ 10(1), БФ 17(1), БФ 21(1), БФ 19(1), юн(1), БФ 24(1).
  • Витоки : Від найдавніших часів до першої половини IX ст. / упоряд. О. І. Гуржія ; передм. В. М. Рички. – К. : Україна, 1995. – 416 с. – (Історія України в прозових творах та документах). – (Бібліотечна серія). -Примірники: всього:19 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 13(1), БФ 15(1), БФ 23(1), БФ 4(1), БФ 17(1), БФ 19(1), кх(1), юн(1), БФ 11(1), БФ 16(1), БФ 22(1), чз(1), БФ 7(1), БФ 24(1).
  • З-під булави – під корону : друга половина ХVIII ст. / упоряд. і авт. передм. О. К. Струкевич, редкол.: В. А. Смолій (та ін.). – К. : Україна, 2002. – 384 с. – (Історія України в прозових творах та документах). -Примірники: всього:5 – БФ 1(1), БФ 3(1), чз(1), юн(1), БФ 24(1).
  • Коли земля стогнала : друга половина XVI- перша половина XVII ст. / упоряд., авт. передм. В. О. Щербак. – К. : Україна, 1995. – 432 с. – (Історія України в прозових творах та документах). – (Бібліотечна серія). -Примірники: всього:19 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 8(1), БФ 13(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ 4(1), БФ 5(1), БФ 7(1), БФ 10(1), БФ 12(1), БФ 17(1), БФ 21(1), БФ 22(1), чз(1), БФ 24(1).
  • Між двох вогнів : друга половина XVI – перша половина XVII ст. / редкол.: В. А. Смолій та ін., упоряд., передм. І. О. Ворончук. – К. : Україна, 1996. – 415 с. – (Історія України в прозових творах та документах). -Примірники: всього:12 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 13(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 23(1), БФ 4(1), БФ 22(1), чз(1), юн(1), БФ 24(1)

  Історія України в романах

  • Антоненко-Давидович, Борис Дмитрович. Смерть : повість ; Сибірські новели / Борис Антоненко-Давидович. – Х. : Фоліо, 2012. – 379 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:2 – БФ 9(1), кх(1)
  • Багряний, Іван Павлович. Огненне коло : повість / І. П. Багряний. – Х. : Фоліо, 2009. – 445 с. : іл. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:2 – аб(1), юн(1).
  • Іваничук, Роман Іванович. Бо війна – війною.. Через перевал : романи / Роман Іваничук ; худож.-іл. С. В. Кривенченко ; худож.-оформ. Л. Д. Киркач-Осіпова ; голов. ред. К. В. Лимаренко. – Х. : Фоліо, 2014. – 414 с. : ілюстр. – (Історія України в романах). -Примірники: всього:10 – БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 20(1), БФ Ка(1), БФ С(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1), аб(1), БФ 24(1)
  • Іваничук, Роман Іванович. Вогненні стовпи : тетралогія / Р. І. Іваничук. – Х. : Фоліо, 2009. – 509 с. – (Історія України в романах). -Примірники: всього:6 – аб(1), БФ 23(1), БФ Зел(1), БФ 6(1), БФ 14(1), юн(1).
  • Іваничук, Роман Іванович. Вода з каменю; Саксаул у пісках : романи / Р. І. Іваничук. – Х. : Фоліо, 2008. – 414 с. : іл. – (Історія України в романах). -Примірники: всього:15 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 23(1), аб(1), юн(1), кх(1).
  • Іваничук, Роман Іванович. Журавлиний крик : роман / Роман Іваничук ; худож.-іл. М. А. Карманова ; худож.-оформ. А. С. Ленчик ; голов. ред. К. В. Лимаренко. – Х. : Фоліо, 2014. – 382 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:20 – БФ 2(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ Б(1), БФ П(1), БФ С(1), БФ Ин(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1), аб(1)
  • Іваничук, Роман Іванович. Країна Ірредента. Злодії та Апостоли / Роман Іваничук ; худож.-іл. І. І. Яхін ; худож.-оформ. Є. В. Вдовиченко ; голов. ред. Є. В. Мєзєнцева. – Х. : Фоліо, 2013. – 311 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:8 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 23(1), аб(1), БФ 24(1)
  • Іваничук, Роман Іванович. Мальви ; Орда : романи / Р. І. Іваничук. – Х. : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:15 – БФ 2(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 20(1), БФ 4(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Нд(1), юн(1), БФ Ст(1), БФ 24(1).
  • Іваничук, Роман Іванович. Торговиця : роман / Роман Іваничук ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко ; голов. ред. Є. В. Мєзєнцева. – Х. : Фоліо, 2013. – 220 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:8 – БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ С(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1)
  • Іваничук, Роман Іванович. Хресна проща : роман / Роман Іваничук. – Х. : Будинок друку, 2012. – 284 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:12 – БФ 2(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ С(1), БФ Ст(1).
  • Іваничук, Роман Іванович. Четвертий вимір ; Шрами на скалі : романи / Роман Іваничук ; [худож.-іл. С. В. Кривенченко]. – Х. : Фоліо, 2017. – 448 с. : ілюстр. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:10 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ Зи(1)
  • Литовченко, Тимур Іванович. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Литовченко ; [худож.-іл. І. І. Яхін]. – Х. : Фоліо, 2012. – 282 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:3 – БФ Ин(1), БФ Нд(1), кх(1)
  • Литовченко, Тимур Іванович. Помститися імператору : Авантюрно-історичний роман / Т. І. Литовченко. – Х. : Фоліо, 2012. – 254 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:14 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 23(1), аб(1).
  • Литовченко, Тимур Іванович. Шалені шахи : [роман] / Тимур і Олена Литовченки ; худож.-оформ. Л. П. Вировець ; голов. ред. К. В. Васильцова. – Х. : Фоліо, 2014. – 315 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:10 – БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ С(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1), аб(1), кх(1)
  • Малик, Володимир Кирилович. Чумацький шлях : Роман, оповідання / Володимир Малик. – Х. : Фоліо, 2013. – 317 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:8 – БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ Б(1), БФ П(1), БФ С(1), аб(1)
  • Мушкетик, Юрій Михайлович. Гетьманський скарб : роман / Юрій Мушкетик ; [худож.-іл. С. В. Кривенченко]. – Х. : Фоліо, 2012. – 415 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:2 – БФ 2(1), аб(1)
  • Сенкевич, Генрік. Вогнем і мечем : роман / Генрік Сенкевич ; пер. В. Бойко ; [передм. і слов. іст. постатей Р. П. Радишевського]. – Х. : Фоліо, 2006. – 640 с. : ілюстр., портр. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:1 – БФ 3(1)
  • Смолич, Юрій Корнелійович. Мир хатам, війна палацам : роман / Ю. К. Смолич. – Х. : Фоліо, 2008. – 572 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:25 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ Ка(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ки(1), БФ С(1), БФ Ин(1), БФ Нд(1), аб(1), юн(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1), БФ 24(1).
  • Хоткевич, Гнат Мартинович. Довбуш : повість / Г. М. Хоткевич. – Х. : Фоліо, 2010. – 381 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:1 – БФ 1(1).
  • Чемерис, Валентин Лукич. Амазонка ; Київ-Соловки / Валентин Чемерис. – Х. : Фоліо, 2016. – 509 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:15 – юн(1), БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ 24(1), аб(1)
  • Юрченко, Віталій. Пекло на Землі : роман / Віталій Юрченко ; [післямова Ю. Винничука]. – Х. : Фоліо, 2018. – 493 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:10 – БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ С(1), БФ Ст(1), аб(1)
  • Яріш, Ярослав Іванович. Судний день : роман / Ярослав Яріш ; худож. оформ. Л. П. Вировець. – Х. : Фоліо, 2017. – 301 с. – (Історія України в романах). – Примірники: всього:15 – БФ 2(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ Б(1), БФ П(1), БФ С(1), БФ Ин(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1)

  Україна у піснях

  Любов до України у піснях славилася завжди. Не виняток і сьогодення, особливо в такий нелегкий період для неї.

  25 пісень про Україну (збірка) https://www.youtube.com/watch?v=fd89KfYSqyM

  10 патріотичних пісень від сучасних українських виконавців https://lux.fm/10-patriotichnih-pisen-vid-suchasnih-ukrayinskih-vikonavciv_n6481

  Топ 5 сучасних пісень про Україну https://socportal.info/2019/06/30/top_5_suchasnih_pisen_pro_ukrajinu.html

  • Байкін, Володимир Леонтійович. Живи в піснях, мій рідний краю! : пісні на слова українських поетів / В. Л. Байкін. – Канів : Родень, 2001. – 80 с. – Примірники: всього:1 – БФ Ин(1).
  • Григор’єв-Наш.Історія України в народних думах та піснях / Григор’єв-Наш ; худож. В. І. Лопата ; упоряд. А. П. Демиденко. – К. : Веселка, 1993. – 271 с. : ілюстр. – (Українське відродження). -Примірники: всього:34 – БФ 1(3), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 13(3), БФ 16(1), БФ 20(1), БФ 23(2), БФ 4(2), БФ 5(1), БФ 7(2), БФ 10(1), БФ 17(2), БФ 21(1), БФ 22(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Б(1), БФ П(1), БФ С(1), БФ Ин(1), БФ Нд(1), БФ Ст(1), БФ Зи(1), юн(1), кх(1).
  • Дей, Олексій Іванович. Народно-пісенні жанри / Олексій Дей. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 272 с. – (Класика української літератури). – Примірники: всього:15 – БФ 8(1), БФ 16(1), БФ 20(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ Б(1), БФ П(1), БФ С(1), БФ Ин(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1), кх(1)
  • Купальські пісні : українські народні пісні календарного циклу в аранжуванні Юрія Антківа : для мішаного та жіночого (шкільного) хорів / [упоряд., вступ. сл. Ю. Антківа ; іл. З. Богдан]. – Л. : БаК, 2004. – 60 с. : ілюстр. -Примірники: всього:2 – БФ Б(1), БФ Ин(1).
  • Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Л. : Літопис УПА. -Т. 25 : Пісні УПА : передмова англійською мовою / зібр. і зред. Зеновій Лавришин. – 1997. – 556 с. – Примірники: всього:1 – аб(1).
  • Романси та українські народні пісні з репертуару Бориса Гмирі / упоряд.: Г. О. Гаврилець, Г. В. Принц ; вступ. ст. Г. Гаврилець. – К. : Музична Україна, 2003. – 95 с. – (Бібліотечна серія). – Примірники: всього:1 – БФ 24(1).
  • Українські думи та історичні пісні. – Донецьк : БАО, 2008. – 288 с. : іл. – Примірники: всього:40 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 13(1), БФ 16(1), БФ 4(2), БФ 5(2), БФ 7(1), БФ 10(1), БФ 12(1), БФ 17(2), БФ 21(1), БФ 22(1), чз(1), юн(2), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ Б(1), БФ П(1), БФ С(1), БФ Ин(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1), кх(1).
  • Чаморова, Наталія Василівна. 232 найпопулярніші українські народні пісні / Н. В. Чаморова. – Донецьк : БАО, 2008. – 396 с. : нот. – Примірники: всього:11 – БФ 16(1), БФ 20(1), чз(1), кх(1), БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 19(1).
  • Чаморова, Наталія Василівна. Золоті українські народні пісні / Н. В. Чаморова. – Донецьк : БАО, 2011. – 384 с. -Примірники: всього:25 – БФ 1(2), БФ 2(2), БФ 3(2), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ А(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ 4(1), БФ 5(1), БФ 7(1), БФ 10(1), БФ 17(1), БФ 21(1), БФ 22(1), БФ Зел(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1).

  Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

  1. Антипенко, Іван. “Робити своє діло і сподіватися на краще” [Текст] : поствиборчі рефлексії херсонців / І. Антипенко // День. – 2015. – № 202/203 (6-7 листоп.) – С. 12.
  2. Гай-Нижник, Павел. Жажда-жажда-жажда… [Текст] : удается ли Крымскому полуострову решить проблему пресной воды без Украины? / П. Гай-Нижник // Зеркало недели. – 2014. – № 41. – С. 1,12.
  3. Головко, Володимир Вікторович. Україна в умовах антитерористичної операції та російської збройної агресії (2014 р.) [Текст] / В. В. Головко // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 176-193.
  4. Головченко, Ніна. Книжка “Літопис самовидців: Дев’ять місяців українського спротиву” як художня література некласичного формату [Текст] / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 39-44.
  5. Горенко, Никита. “Мы переживаем это как личную трагедию…” [Текст] : три истории украинцев, которым пришлось расстаться с родным Крымом / Н. Горенко // День. – 2014. – № 82/83 (8-9 май.) – С. 10.
  6. Кульчицький, Станіслав Владиславович. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 – першій половині 2015 рр. [Текст] / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 154-175.
  7. Лавриш, Юлиана. “Мусульмане – патриоты Украины” [Текст] : шейх Саид Исмагилов – о достижениях Майдана, ситуации в Крыму и медиа-стереотипах / Ю. Лавриш // День. – 2014. – № 75/76 (25-26 апр.) – С. 19.
  8. Левчук І.Г. Це наша Україна [Текст] / І. Г. Левчук // Все для вчителя : інформаційно-практичний бюлетень. – 2015. – № 11. – С. 19-21.
  9. Лосєв, Ігор. Київ – Крим: ситуація невизначеності [Текст] / І. Лосєв // Український тиждень. – 2015. – № 10 (13-19 берез.). – С. 16-19.
  10. Лосєв, Ігор. Шляхи вигнанців [Текст] : [з історії про внутрішніх переселенців з окупованих територій] / І. Лосєв // Український тиждень. – 2015. – № 15 (17-23 квіт.). – С. 12-14.
  11. Лукінова, Анна. Кримський заколот: що лишилося за кадром [Текст] : [самотній півострів] / А. Лукінова // Український тиждень. – 2015. – № 10 (13-19 берез.). – С. 20-22.
  12. Луньова, Альона. Рік після анексії: чи лишаються Крим і кримчани невід’ємною частиною України? [Текст] : [самотній півострів] / А. Луньова // Український тиждень. – 2015. – № 10 (13-19 берез.). – С. 24-26.
  13. Маринник, Василіса. Година вперед, час назад [Текст] : [погляд: Крим в окупації] / В. Маринник // Український тиждень. – 2015. – № 1/2 (16-22 січ.) – С. 48.
  14. Масляник, Олександр. Про катів і месників [Текст] / О. Масляник // Дзвін. – 2015. – № 6. – С. 102-103.
  15. Остаповець, Галина. Що втратила Україна в анексованому Криму [Текст] / Г. Остаповець // Країна : Тижневий журнал по-українські. – 2015. – № 19 (14 трав.). – С. 19.
  16. Парнікоза, Іван. Випробування кримської природи [Текст] / І. Парнікоза // Український тиждень. – 2015. – № 16/17 (24 квіт.-7 трав.) – С. 40-43.
  17. Птіцин, Святослав. Анексія очима проукраїнського активіста [Текст] : [самотній півострів] / С. Птіцин // Український тиждень. – 2015. – № 10 (13-19 берез.). – С. 32-33.
  18. Самар, Валентина. “Ласкаво просимо до кримського гетто!” [Текст] / В. Самар // Наддніпрянська правда. – 2014. – № 24 (28 берез.). – С. 3.
  19. Фоменко, Віктор. “Сьогодні Донбас повторює долю Північного Кіпру” [Текст] : гібрідну війну придумав не Путін, її вигадала Туреччина – стверджує історик Андрій Кириченко: [інтерв’ю] / В. Фоменко // Країна. Тижневий журнал по-українські. – 2015. – № 5 (5 лют.). – С. 24-26.
  20. Явір, Віра Анатоліївна. Основні прояви сепаратизму в сучасній Україні [Текст] / В. А. Явір // Держава і право : Збірник наукових праць. – 2014. – № 64. – С. 391-398.
  21. Яновський, Сергій. Хто пізнав біду, той байдужим не залишиться [Текст] : переселенці з Криму на Херсонщині / С. Яновський // Голос України. – 2014. – № 76 (17 квіт.). – С. 20.

  Право (1)

  Книги

  • Заіка, Юрій Олександрович. Українське цивільне право : навч. посіб. / Ю. О. Заіка. – 2-ге вид., змін. і доп. – К. : Правова єдність, 2008. – 368 с. – Читати онлайн: http://textbooks.net.ua/content/category/10/42/16/
  • Перунова О. М. Цивільне право: конспект лекцій [Електронний ресурс] / О. М. Перунова, С. В. Селезень. – Х.: ХНАДУ, 2009. – Режим доступу: https://buklib.net/books/37698/

  Періодика

  • Борденюк, Володимир Васильович. Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад / В. В. Борденюк // Держава і право : Збірник наукових праць : юридичні і політичні науки. – 2014. – N 66. – С. 173-182. – Бібліогр. наприкінці ст. – За результатами огляду існуючих у літературі поглядів на природу цивільної правоздатності територіальних громад обґрунтовується теза, що їх цивільна правоздатність є спеціальною, оскільки їх цивільні права і обов’язки визначаються законом. У зв’язку з цим у статті критично оцінюються спроби визначити цивільну правоздатність територіальних громад як цільову (чи як функціональну), оскільки поняття «спеціальна правоздатність» та «цільова правоздатність» є синонімічними. Цілі, завдання та функції територіальних громад є чинниками, які зумовлюють специфіку їх цивільної правоздатності та впливають на її обсяг і зміст.
  • Вавженчук, Сергій. Доцільність виокремлення категорії “умовна правоздатність” у цивільному праві України / С. Вавженчук, Б. Бондаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – N 11. – С. 3-6. – Бібліогр. наприкінці ст.
  • Кравцов, Сергій. Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект / С. Кравцов, А. Сокол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2018. – N 5. – С. 47-51. – Бібліогр. наприкінці ст. – Стаття присвячена комплексному дослідженню цивільно-процесуального аспекту провадження у справах щодо обмеження фізичної особи у дієздатності, позбавлення дієздатності та поновлення особи у цивільній дієздатності.
  • Мілевський, Олександр . Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом / О. Мілевський, А. Мілевська // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2018. – N 5. – С. 57-61. – Бібліогр. наприкінці ст. – Стаття присвячена ретроспективному аналізу інституту емансипації в Римській імперії та дослідженню його правового регулювання в сучасному цивільному праві України та світу. Проаналізовано основні підстави надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім за законодавством України та окреслено проблематику даного інституту.

  Електронні ресурси з НБУ ім. В. І. Вернадського

  • Бичкова C. C. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження [Електронний ресурс] / C. C. Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2011_2_10
  • Мельник Ю. О. Цивільна процесуальна правоздатність інших учасників цивільного процесу [Електронний ресурс] / Ю. О. Мельник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 47-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15(2)__15
  • Надьон В. В. Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві [Електронний ресурс] / В. В. Надьон. // Теорія і практика правознавства. – 2014. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_6
  • Парасюк В. М. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи [Електронний ресурс] / В. М. Парасюк, І. В. Садовник // Митна справа. – 2014. – № 2(2.2). – С. 139-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_2(2
  • Стефанчук Р. О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Р. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4. – С. 114-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_3-4_15
  • Сулейманова С. Про цивільну правоздатність фізичної особи [Електронний ресурс] / С. Сулейманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 95. – С. 44-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2013_95_14
  Category: Право

  Техніка (1)

  Автомобили “Жигули” ВАЗ-2103, -2106 и их модификации : Устройство и ремонт / [В. А. Вершигора [и др.]]. – М. : Транспорт, 1986. – 192 с. : ил. 250000 экз.
  Экземпляры: всего:1 – кх(1).

  Автомобили “Жигули” моделей ВАЗ-2101, -2102, -21011, -21013 : Устройство и ремонт / В. А. Вершигора [и др.]. – 2-е изд. – М. : Транспорт, 1990. – 239 с. : ил. 300000 экз.
  Экземпляры: всего:5 – БФ 2(1), БФ 8(1), БФ 11(1), БФ 19(1), кх(1).

  Автомобили ВАЗ : ремонт после аварий : справочник / Р. Д. Кислюк, Б. В. Прохоров, А. А. Звягин и др. ; общ. ред. А. А. Звягин. – 2-е изд., стер. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 333 с. : ил.
  Экземпляры: всего:4 – БФ 3(1), БФ 9(1), чз(1), кх(1).

  Автомобили ВАЗ : Ремонт после аварий : справочник / Р. Д. Кислюк, Б. В. Прохоров, А. А. Звягин ; под общ. ред. А. А. Звягин. – М. : Машиностроение, 1984. – 320 с. : ил.
  Экземпляры: всего:10 – БФ 2(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Б(1), БФ Ок(1), кх(1).

  Автомобиль ВАЗ-2105 : [конструк. особенности автомобиля] / В. А. Вершигора [и др.]. – М. : ДОСААФ, 1982. – 223 с
  Экземпляры: всего:4 – БФ 2(1), БФ 9(1), БФ Зел(1), БФ Ку(1)

  Боровских, Юрий Иванович. Устройство автомобилей : [учеб. для сред. проф.-техн. училищ] / Ю. И. Боровских, В. М. Кленников, А. А. Сабинин. – 3-е изд., доп. – М. : Высшая школа, 1983. – 159 с. : ил. – (Профтехобразование. Автомобильный транспорт). – Библиогр.: с. 162 185000 экз.
  Экземпляры: всего:9 – БФ 6(1), БФ 9(1), БФ 13(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ Ок(1), БФ Нд(1), кх(1)

  Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили ВАЗ : Учебное пособие для ПТУ / В. К. Вахламов. – М. : Транспорт, 1991. – 193 с. : ил.
  Экземпляры: всего:23 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Б(1), БФ С(1), БФ Ок(1), БФ Нд(1), БФ Ст(1), чз(1), кх(1), юн(1)

  Category: Техніка