Віртуальна довідка

virt_dovidka

“Віртуальна довідка” – це бібліотечна служба, черговий бібліограф якої допоможе Вам знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси, а також підібрати список літератури за конкретною темою.

 

Задати питання ⇒

Розділи довідки:

Історія (4)

 1. 100 знаменитых людей Украины / В. М. Скляренко [и др.] ; худож. оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. – Х. : Фолио, 2005. – 512 с. : ил. – (100 знаменитых).
 2. Проект “Україна”. Галерея національних героїв [Текст] / авт.-упоряд. А. Ю. Хорошевський. – Х. : Бібколектор, 2012. – 410 с. – 3000 экз.
 3. Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський – останній гетьман України / В. А. Савченко. – Х. : Фоліо, 2008. – 381 с. – (Історичне досьє).
 4. Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський [Текст] / В. А. Савченко. – Х. : ПЕТ, 2013. – 128 с.
 5. Гай-Нижник, П. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським [Текст] / П. Гай-Нижник // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С. 132-164.
 6. Гай-Нижник, П. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П.Скоропадським [Текст] / П. Гай-Нижник // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С. 132-164.
 7. Камеристов, Ростислав. Кубаньнаш [Текст] : куда исчезли украинцы с Тамани: [история: спорные территории, Кубань, Павел Скоропадский, Николай Рябовол, болшевистский террор] / Р. Камеристов // Фокус : Еженедельник. – 2018. – № 26(29 июня). – С. 50-53 : фот.
 8. Камеристов, Ростислав. Украинская держава [Текст] : мифы и правда о Павле Скоропадском / Р. Камеристов // Фокус : Еженедельник. – 2018. – № 17/18(27 апр. – С. 56-59.
 9. Кульчицький, Станіслав. Гетьманат та його роль в історії. Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі [Текст] : [історія] / С. Кульчицький // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 28/29(16-17 лют. – С. 20 : фотогр.
 10. Кульчицький, Станіслав. Гетьманат та його роль в історії. Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі [Текст] : [історія: рік Скоропадського] / С. Кульчицький // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 23/24(9-10 лют. – С. 20 : фотогр.
 11. Кульчицький, Станіслав. Українська Держава Гетьмана Скоропадського [Текст] : чи був шанс на успіх в останнього українського гетьмана / С. Кульчицький // Український тиждень. – 2018. – № 13(30 берез.-5 квіт.). – С. 40-43.
 12. Кульчицький, Станіслав. Ціна однієї ілюзії [Текст] : [історія: федераційна грамота Павла Скоропадського] / С. Кульчицький // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 33/34(23-24 лют. – С. 20 : фотогр.
 13. Михайлова, Ольга. З’єднати зв’язок часів, або Де має стояти пам’ятник Скоропадському [Текст] : ліберальний проект Гетьманату: відтворити спадкоємність: [історія: про укр. гетьмана П. Скоропадського] / О. Михайлова // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 8/9(19-20 січ. – С. 6-7 : фотогр.
 14. Осташко, Тетяна. Альтернативи 1918 року [Текст] : до 100-річчя гетьманату Скоропадського / Т. Осташко // Український тиждень. – 2018. – № 17(27 апр.-3 мая). – С. 40-43.
 15. Поборник незалежності. До 140-річчя від дня народження П. П. Скоропадського [Текст] // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2013. – № 2. – С. 98-108 : портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Пришутов, Эдуард. Последний гетман [Текст] : прошло 140 лет со дня рождения гетмана Украины Павла Скорападського / Э. Пришутов // Пенсионный курьер. – 2014. – № 3(17/23 янв.). – С. 13 : портр.
 17. Савченко, Анатолий. Павел Скоропадский: в тисках истории [Текст] : [об укр. воен. и полит. деятеле] / А. Савченко // Личности. – 2014. – № 11. – С. 80-97 : фот.
 18. Савченко, Анатолий. Павел Скоропадский: в тисках истории [Текст] : [об укр. воен. и полит. деятеле] / А. Савченко // Личности. – 2014. – № 11. – С. 80-97 : фот.
 19. Сацкий, Павел. И снова о гетманских сокровищах [Текст] : [о гетманских сокровищах – Павла Скоропадского ] / П. Сацкий // Зеркало недели. – 2014. – № 7. – С. 15 : фот.
 20. Сацкий, Павел. И снова о гетманских сокровищах [Текст] : [о гетманских сокровищах – Павла Скоропадского ] / П. Сацкий // Зеркало недели. – 2014. – № 7. – С. 15 : фот.
 21. Сулима, Людмила. До 100-річчя постання держави Скоропадського [Текст] : [історія] / Л. Сулима // Українська культура. – 2018. – № 2. – С. 70 : фотогр.
 22. Сюндюков, Ігор. Його сповідь перед історією [Текст] : “Спогади” Павла Скоропадського – роздуми, здобутки, помилки / І. Сюндюков // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 3/4(12-13 січ. – С. 20.
 23. Сюндюков, Ігор. Його сповідь перед історією. Спогади Павла Скоропадського [Текст] : роздуми, здобутки, помилки: [історія] / І. Сюндюков // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 8/9(19-20 січ. – С. 20 : фотогр.
 24. Сюндюков, Ігор. Час вирішального вибору [Текст] : до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України / І. Сюндюков // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2018. – № 75/76(27-28 квіт. – С. 21.
 25. Тихомиров, Віктор. «Не для своєї користі беру я на себе тяготи тимчасової влади…» [Текст] : до вікового ювілею проголошення Павла Скоропадського гетьманом України та 145-річчя від дня його народження / В. Тихомиров // Голос України. – 2018. – № 91(19 трав.). – С. 12.
Category: Історія

Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы: (от появления на ист. арене до конца IV в. до н.э.) / М.И. Артамонов. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – Режим доступа: http://annales.info/skif/small/art_kis.htm

Бойко О. Д. Історія України /О. Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с. – Режим доступу: https://history.vn.ua/book/boyko.html

Борисенко В. Й. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття: навч. посіб. / В. Й. Борисенко. – 2-ге вид. — К.: Либідь 1998. – 616 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Borysenko_Volodymyr/Kurs_ukrainskoi_istorii_Z_naidavnishykh_chasiv_do_XX_stolittia/

Всемирная история: В 24 т. Т.3. Век железа/ [Редкол.: И.А. Алябьева и др.]; Мн.: Литература, 1998.

Гвоздовер М. Д. Типология женских статуэток Костенковской палеолитической культуры / М. Д. Гвоздовер // Вопросы антропологии. – 1985. – Вып. 75. – С. 53-56.

Жебелев С.А. Северное Причерноморье; Исслед. и статьи по истории Северного Причерноморья антич. эпохи [Текст] / С.А. Жебелев; отв. ред. Д.П. Каллистов ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – М. : Изд-во Акад. Наук СССР; Ленинград, 1953

Залізняк Л. Л. Первісна історія України: навч. посібник / Л. Л. Залізняк. – К.: Вища шк.., 1999. – 263 с.: іл..

Кіммерійці: суспільний устрій, господарство, культура та вірування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.referat-sochinenie.ru/list/istoriya_i_istoricheskie_lichnosti/kmmeric_susplnii_ustri_gospodarstvo_kultura_ta_vruvannya.html

Лазарович М. В. Історія України: навч. посіб. / М. В. Лазарович. – К.: Знання, 2013. – 685 с. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-162.html

Мурзін В. Ю. Кіммерійці / В. Ю. Мурзін // Давня історія України. – К., 1998. – Т. 2. – С. 21.

Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти, Міфи, Коментарі. – Вид. 2-ге, випр.. та доп. – Х.: ВД “ШКОЛА», 2008. – 608 с.

Росляков С. М. Етапи розвитку потойбічних уявлень і їх відображення в скульптурі / С. М. Росляков // Походження скульптури. – М., 2011. – С. 20-25.

Росляков С. М. Кого зображують палеолітичні антропоморфні скульптури / С. М. Росляков // Українська академія Мистецтва. – 2011. – № 18. – С. 198-203.

Росляков С. М. Пам’ятка з Херсонського краєзнавчого музею / С. М. Росляков // Зб. наук. праць ЛДІКМ. – Луганськ, 2011. – Вип. 19. – С. 193-200.

Росляков, С.М. Кіммерійські стели та їх призначення [Електронний ресурс] / С. М. Росляков // Спадщина предків: культурно-історичний портал. – Режим доступу: http://spadok.org.ua/kimmeriya/kimmeriyski-stely-ta-ch-pryznachennya

Савинов Д. Г. О культурной принадлежности северокавказских камней обелисков / Д. Г. Савинов // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. – М., 1977. – С. 123-129.

Тереножкин А.И. Киммерийцы / А.И. Тереножкин; АН УССР, Ин-т археологии. – К.: Наук. думка, 1976

Тереножкін О. І. Кіммерійські стели / О. І. Тереножкін // Археологія. – 1978. – № 27. – С. 20.

Урбан В.В. Кочевники Восточной Европы / В. Урбан. – Донецк: ДонНУ, 2002

Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – К.: КНТ, 2007.

Category: Історія
 1. Багряний, Іван Павлович. Людина біжить над прірвою : роман / І. П. Багряний ; авт. передм. Н. Комар. – К. : Школа, 2009. – 320 с. – (Бібліотека шкільної класики). – Бібліогр.: с.319. – Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : кх (1), БФ 1 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Ст (1)
 2. Багряний, Іван Павлович. Огненне коло : повість / І. П. Багряний. – Х. : Фоліо, 2009. – 445 с. : іл. – (Історія України в романах). – Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 20 (1), БФ 23 (1), БФ 7 (1), БФ А (1), БФ Зел (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ок (1), БФ Нд (1), БФ Ку (1), БФ Ст (1), кх (1), юн (2), БФ 22 (1)
 3. Гончар, Олесь Терентійович. Людина і зброя : роман / О. Т. Гончар. – Х. : Фоліо, 2007. – 320 с. – (Українська література). – Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 14 (1), БФ 16 (1), БФ 23 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 17 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), юн (3)
 4. Довженко, Олександр Петрович. Україна в огні / О. П. Довженко . – Х. : Фоліо, 2010. – 352 с. – (Бібліотека Великої Вітчизняної). – Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (2), БФ 6 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (2), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 20 (1), БФ 23 (2), БФ Ки (1), юн (3)
 5. Дольд-Михайлик, Юрій Петрович. Над Шпрее клубочаться хмари [Текст] : роман / Юрій Дольд-Михайлик ; худож.-оформ. Я. І. Скіндер ; голов. ред. Є. В. Мєзєнцева. – Х. : Фоліо, 2013. – 476 с. – (Українська література). – Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : БФ 2 (1), БФ 8 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 20 (1), аб (1)
 6. Земляк, Василь Сидорович. Лебедина зграя [Звукозапись] / Василь Земляк ; читає Євген Шах ; звукореж. І. Гнуча. – К. : Українська аудіокнига, 2006. – эл. опт. диск (CD-ROM) ; 14 год. 22 хв. – (Лауреати Державної премії ім. Т. Шевченка). – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : иц (1)
 7. Земляк, Василь Сидорович. Лебедина зграя [Текст]. Зелені Млини : романи / Василь Земляк ; післямова та прим. О. В. Даніліної, худож.-іл. С. В. Кривенченко, худож.-оформ. А. В. Кісель, голов. ред. Є. В. Мєзєнцева. – Х. : Фоліо, 2013. – 651 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 17 (1), БФ Зел (1), кх (1)
 8. Загребельний, Павло Архипович. Дума про невмирущого. День шостий. В- Ван! : повісті / П. А. Загребельний ; худ.- оформ. Д. В. Панченко ; іл. Є. В. Вдовиченко. – Х. : Фоліо, 2003. – 400 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : юн (1), БФ 2 (1), БФ 14 (1), БФ 20 (1)
 9. Іваничук, Роман Іванович. Вогненні стовпи [Текст] : тетралогія / Роман Іваничук ; худож.-іл. Л. Е. Чайка ; худож. оформ. Є. В. Вдовиченко. – Х. : Фоліо, 2010. – 509 с. – (Історія України в романах).- Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ 1 (1)
 10. Тютюнник, Григорій Михайлович. Вир [Текст] : Роман / Григорій Тютюнник ; передм. Т. М. Панасенко. – Х. : Будинок друку, 2013. – 544 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ 16 (1)
Category: Історія
 1. 22 – січня День Соборності // Культура і життя. – 2008. – N1/2(9 січ. – С. 1
 2. Бережнюк, Елена.День Соборности – в современном контексте : активисты провели акцию единения в честь Злуки УНР и ЗУНР. Но больше эта акция – о нашем настоящем…: [патриот. флеш-моб ко Дню Соборности Украины] / Е. Бережнюк // День. – 2015. – N 9/10(23-24 янв. – С. 5 : фот.
 3. Верстюк, Владислав.День соборності України / В. Верстюк // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – N 1/2. – С. 19-22
 4. Вовканич, Степан.Стверджуймось і утверждаймось як нація і її держава! / С. Вовканич // Дзвін. – 2016. – N 7. – С. 161-173. – Содержание: Світ забув, що Європу не покинув дух реваншизму ; Українська ідея в боротьбі “за нашу і вашу свободу” ; Соборність України понад усе ; Найбезпечніше для України – децентралізація соборності ; Не все людське – людяне ; Що робити, аби реформа децентралізації не родила новітніх кочубеїв?.
 5. Данилюк А.Моя соборна, суверенна … : [сценарій до дня Соборності України] / А. Данилюк // Позакласний час. – 2013. – N 23/24. – С. 92-93
 6. Дацюк В. Г.Соборній Україні – слава, нині і повік : [урок] / В. Г. Дацюк // Все для вчителя. – 2014. – N 1. – С. 70-72
 7. День Соборності та Свободи України : [22 січня Україна відзначає День Соборності та Свободи України] // Наддніпрянська правда. – 2013. – N 5(18 січ.). – С. 1
 8. День Соборності України : [істор. довідка] // Позакласний час. – 2013. – N 23/24. – С. 55
 9. День Соборності України: у столиці та у нашому місті // Херсонський вісник. – 2011. – N4(27 січ.). – С. 20
 10. Жерера В.В сім’ї єдиній: (Історія Дня Соборності) / В. Жерера // Голос України. – 2008. – N11(22 січ.). – С. 1
 11. Зятьєв, Сергій.”Здійснилися віковічні мрії, за які вмирали кращі вини України” : [День Соборності України] / С. Зятьєв // Демократична Україна : Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2016. – N 3(22 січ.). – С. 3.
 12. Коваленко, Сергій.Пам’ятати уроки минулого : [до 95-річчя з проголошення Дня Соборності та Свободи] / С. Коваленко // Голос України. – 2014. – N 11(22 січ.). – С. 3
 13. Конарева, Лариса.Боротьба за суверенну державу триває : 22 січня Україна відзначає дві вагомі історичні події: проголошення незалежності УНР у 1918 році та Акт Злуки українських земель у 1919-му / Л. Конарева // Урядовий кур’єр. – 2016. – N 13(22 січ.). – С. 1,4. – ISSN 4022-7.
 14. Литвин В.Неусвоенные уроки истории (День Соборности) / В. Литвин // Зеркало недели. – 2008. – N2. – С. 20
 15. Люблю я землю Українську : [сценарій до Дня Соборності України] // Позакласний час. – 2013. – N 23/24. – С. 56
 16. Палий, Александр.Рожденная быть единой. Сегодня Украина отмечает День Соборности – 94-ю годовщину воссоединения украинских земель / А. Палий // День. – 2013. – N 10(22 янв.). – С. 4-5
 17. Поташній Ю.Уроки минулого: (День Соборності України) / Ю. Поташній // Віче. – 2009. – N1/2. – С. 40
 18. Сергійчук В.Цілість землі рідної і народу – одвічно в серці та помислах ( До 90-річчя Соборності України ) / В. Сергійчук // Українська культура. – 2008. – N1. – С. 3.
 19. Соборність України – основа державності! : день Соборності архівним рядком // Наддніпрянська правда. – 2015. – N 4(21 січ.). – С. 3. -Історія Дня Соборності України, представлено архівні документи, що підтверджують та відображають процеси українського державотворення на Херсонщині в 1917-1921 роках.
 20. Сюндюков, Игорь.Нация, которая появляется в борьбе : День Соборности: победы, трагедии, цена единения / И. Сюндюков // День. – 2015. – N 8(22 янв.). – С. 2
 21. Сюндюков, Ігор.Соборність: нове прочитання : уроки Злуки для сьогодення України / І. Сюндюков // День. – 2016. – N 9/10(22-23 січ. – С. 6 : фотогр.
Category: Історія

Бібліотечна справа (1)

Аліференко І. Електронна бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка / І. Аліференко // Бібліотечна планета. – 2015. – N 3. – С. 27-29

Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України – шлях до самообслуговування / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2016. – N 1. – С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст. – Бібліогр. наприкінці ст.

Башун О. Комп’ютерні програми для створення електронних бібліотек / О. Башун // Бібліотечний форум України. – 2012. – N 1. – С. 28-33

Евтехов, Роман. Чем нас привлекает планшетный сканер? : Масштабы оцифровки собраний / Р. Евтехов // Библиотека. – 2014. – N 11. – С. 25-27. -Информатизация в сфере высшего образования открывает большие возможности перед студентами и исследователями в плане упрощения доступа и поиска необходимых ресурсов. Научные библиотеки вузов расширяют поле своей деятельности: от элементарного хранения и выдачи изданий до создания собственных полнотекстовых баз данных с учебной и научной литературой.

Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні / А. Журавльова // Бібліотечна планета. – 2015. – N 2. – С. 23-25

Коваль, Тетяна. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект) / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібліотечний форум України. – 2015. – N 1. – С. 8-11. – Бібліогр. наприкінці ст. -Стаття висвітлює концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек в умовах сучасного етапу розвитку суспільства – проникнення інформаційних технологій в усі сфери людського життя. Стаття піддає науковому аналізу саме явище “Інформаційна комунікація”.

Кульчицька Т. В. Бібліотека – сучасний інформаційний центр / Т. В. Кульчицька // Шкільна бібліотека. – 2015. – N 5. – С. 31-36

Накрапленная О. Электронная библиотека как важное звено в информационном обеспечении процесса обучения / О. Накрапленная // Бібліотечний форум України. – 2008. – N3. – С. 17

Пелагеша Н. Європейська цифрова бібліотека: проект створення / Н. Пелагеша // Бібліотечний вісник. – 2008. – N5. – С. 3.

Пелагеша Н. Цифровая библиотека для всей Европы / Н. Пелагеша // Зеркало недели. – 2008. – N6. – С. 14.

Петров В. Перспективи використання оптичних носіїв для зберігання цифрових електронних ресурсів / В. Петров, А. Крючин // Бібліотечна планета. – 2015. – N 1. – С. 18-20. – Бібліогр. наприкінці ст.

Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру / В. Теремко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – N5. – С. 14-18. -У статті йдеться про цивілізаційно зумовлену конкурентну взаємодію друкованої та електронної культур, стратегічні виклики і можливості видавничої справи.

Хакимова, Тамара. “Приют мысли” : авторский канал для библиофилов / Т. Хакимова // Библиотека. – 2014. – N 11. – С. 34-36. -Хотите спорьте, хотите нет, а скажу как думаю. Информационные технологии постоянно совершенствуются, и читателю уже не обязательно посещать библиотечное здание. Сегодня виртуальная библиотека есть у каждого, кто имеет выход в Интернет.

Электронная библиотека: возможные определения // Шкільна бібліотека. – 2007. – N11. – С. 47

Яновский С. “Породнились” вузы с библиотеками: (Три крупнейших вуза Херсона – ХГУ, ХГАУ и ХНТУ создают общую межвузовскую электронную библиотеку учебников и учебных пособий) / С. Яновский // Гривна. – 2008. – N6(31 янв.). – С. 7

Електронна доставка документів

Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України – шлях до самообслуговування / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2016. – N 1. – С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст.

Лупика, Людмила. Задачи общедоступности библиотек на современном этапе / Л. Лупика // Бібліотечний форум України. – 2014. – N 4. – С. 31-32. – Библиогр. в конце ст. -В статье идет речь о качественно новых подходах к решению задач доступности библиотек в современных условиях.

Прохоренко, Олена. Сучасні технології обслуговування користувачів Державної наково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД / О. Прохоренко, Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2014. – N 1. – С. 16-19. – Бібліогр. наприкінці ст. -У статті висвітлено й узагальнено досвід ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського щодо впровадження в роботу МБА й ДД, нової послуги ЕДД.

Штыхван, Вера. Один в поле не воин : проектная деятельность как ресурс профессионального партнерства / В. Штыхван // Библио-Поле. – 2009. – N 3. – С. 11-13. -Пословица “Один в поле не воин” очень точно передает суть партнерских взаимоотношений библиотек друг с другом и как никогда актуальна сегодня. По мнению начальника отдела библиотек и архивов МК РФ Т. Л. Маниловой, наше профессиональное сообщество очень корпоративно, то есть склонно к взаимодействию уже потому, что ни одна библиотека не в состоянии собрать абсолютно все, что может потребоваться ее читателям.

Екологія (1)

 1. Білицький, Василь. Післячорнобильські реалії / В. Білицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – 2017. – N 17(27 квіт.-3 трав.). – С. 5 ; № 18(4-10 трав.). – С. 4
 2. Бабаева, Дина. Зона выживания : [местные жители: Черноб. АЭС] / Д. Бабаева // Вокруг света-Украина. – 2016. – N 5. – С. 86-101 : фот. цв.
 3. Белицкий, Степан. Цепная реакция : [к 30-й годовщине аварии на Черноб. АЭС] / С. Белицкий // Вокруг света-Украина. – 2016. – N 5. – С. 83-84 : фот.
 4. Бреус, Олексій. Червона кнопка, яка змінила світ : спогади оператора четвертого блоку ЧАЕС / О. Бреус // День. – 2016. – N 74(26 квіт.). – С. 8 : фотогр.
 5. Бутченко, Максим. Первобытный мир : [Чернобыльская АЭС: зона отчуждения превратилась в рай для редких видов животных] / М. Бутченко // Новое время страны. – 2017. – N 17(12 мая). – С. 24-27 : фот.
 6. Внесок пожежних добровольців у ліквідацію аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності. – 2017. – N 4. – С. 32
 7. Водовозов, Алексей. Поражающая способность : [к 30-й годовщине аварии на Черноб. АЭС] / А. Водовозов // Вокруг света-Украина. – 2016. – N 5. – С. 104-111 : фот. цв.
 8. Гардашук, Тетяна. Колоніалізм, постколоніалізм та екологічні кризи : досвід України / Т. Гардашук // День. – 2017. – N 100(14 черв.). – С. 9
 9. Гордейчик, Евгений. Мифы о Чернобыле, которые оказались мифами лишь 30 лет спустя : [к 30-летию со дня аварии на Чернобыле] / Е. Гордейчик, М. Бабенко, Д. Синяк // Фокус : Еженедельник. – 2016. – N 17/18(29 апр. – С. 28-33 : фот. цв.
 10. До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії // Дніпро. – 2016. – N 4. – С. 10-11. – Содержание: Чорний лелека / В. Шовкошитний. Відкрию таємницю / Г. Чубач. Малиновий дзвін / А. Багряна.
 11. Завалькевич Т. Д. Біль Чорнобиля очима письменників : літературна вітальня / Т. Д. Завалькевич // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 3. – С. 5-7
 12. Задорожна, Олександра. Вербалізація змін в українському довкіллі, спричинених Чорнобильською аварією / О. Задорожна // Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – 2017. – N 4. – С. 46-48. – Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Іванисенко В. М. Чорнобиль – трава полинова / В. М. Іванисенко // Позакласний час. – 2017. – N 3. – С. 10-11
 14. Капсамун, Іван. Чорнобиль : досвід на двох / І. Капсамун, М. Сірук // День. – 2017. – N 74(27 квіт.). – С. 4
 15. Княжанський, Віталій. Чорнобиль зробив українців “зеленими” : яке майбутнє зони відчуження – варіанти / В. Княжанський // День. – 2017. – N 73(26 квіт.). – С. 9
 16. Коваль, Ірина. Або погасимо цю пожежу, або ляжемо тут кістьми!. : [до 30-ої річниці аварії на Чорноб. АЕС] / І. Коваль // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2016. – N 76(26 квіт.). – С. 8 : фотогр.
 17. Коваль, Любомира. Пенсії з травня / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2016. – N 91(17 трав.). – С. 5.
 18. Кривда, Марина. Річниця не для ритуальних заходів, а для нового прочитання трагедії та посилення безпеки : [до 30-ої річниці аварії на Чорноб. АЕС] / М. Кривда // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2016. – N 76(26 квіт.). – С. 8 : фотогр.
 19. Михайленко, Анатолій. Чорнобиль : реконструкція болю / А. Михайленко // Українська літературна газета. – 2016. – N 7(8 квіт.). – С. 3
 20. Моисеенко, Олег. Радиация: угроза или надежда? : [до річниці Чорнобильської трагедії] / О. Моисеенко // Охорона праці. – 2017. – N 4. – С. 45-53 : фотогр. – Додаток до журналу
 21. Мойсеенкова, Яна. Жаркое лето 1986-го : что знали и чего не знали об аварии в Чернобыле / Я. Мойсеенкова // Фокус : Еженедельник. – 2016. – N 17/18(29 апр. – С. 26 : фот.
 22. Под колпаком : [саркофаг над Черноб. АЭС] // Вокруг света-Украина. – 2016. – N 5. – С. 102-103 : рис.
 23. Савіцька Л.В. Чорнобиль не має минулого часу / Л. В. Савіцька // Позакласний час. – 2016. – N 3. – С. 8-16. – Содержание: Гіркий чорнобильський полин ; Рослини проти радіації ; Пісня про Чорнобиль / лирик Н. Май, комп. Н. Май. Подвиг / лирик М. Сингаївський, комп. В. Колісніченко. Чорнобильські лелеки / лирик А. Ігнатюк, комп. В. Колісніченко.
 24. Святненко, Михайло. Гостре радіаційне опромінення – “нагорода” за патріотизм : [спогади до 30-ої річниці аварії на Чорноб АЕС] / М. Святненко // Голос України. – 2016. – N 76(26 квіт.). – С. 7 : фотогр.
 25. Тарас, Ярослав. Мікрорентгени української пам’яті : відлуння Чорнобиля / Я. Тарас // Дзвін. – 2016. – N 4. – С. 105-144
 26. Торба, Валентин. Чорнобильський рубікон / В. Торба // День. – 2017. – N 83/84(19-20 трав. – С. 4-5
 27. У Чорнобилі сталося 300 Хіросим // Країна : Тижневий журнал по-українські. – 2016. – N 16(21 квіт.). – С. 11-25 : кольор. фотогр. . – Содержание: “У гості постійно приходять то вовки, то лисиці. Кабан один був надокучливий, але я з ним розібрався по-чоловічому” / А. Жигайло. Міліціонери виписали штраф 200 гривень. Нагодували, поспівчували / О. Середюк. Щоб люди не втікали, машини обв`язували цепами / А. Лакиза. Потрібно виграти війну. Тільки тоді зробимо висновки з Чорнобиля / О. Головка. “В городе гуляют толпы народа и наслаждаются жизнью” / Я. Файзулін. Чорнобильська катастрофа запустила процес розвалу Радянського Союзу
 28. Усатенко, Володимир. Міфи і реальність Чорнобиля : [суспільство: законодавство, характер і процес аварії, ЧАЕС, зона відчуження] / В. Усатенко // Голос України. – 2017. – N 213(16 листоп.). – С. 4 : фотогр.
 29. Царук, Антоніна. Під Чорнобильським сонцем / А. Царук // Дзвін. – 2017. – N 4. – С. 132-137.
 30. Чечуліна, Руслана. “Зона” 30 років по тому: 10 маловідомих фактів про Чорнобильську АЕС : землі зони відчуження будуть перетворені на заповідник і ще 100 тисяч років залишатимуться без людей / Р. Чечуліна, Д. Строкач // Демократична Україна. – 2016. – N 17(29 квіт.). – С. 3
 31. Чорнобиль – найвідоміше у світі місто України // Безпека життєдіяльності. – 2017. – N 4. – С. 33-34
 32. Шулікін, Дмитро. Уроки Чорнобиля : [до 30-річчя Чорноб. катастрофи] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – N 17(2 трав.). – С. 6-7 : фотогр.

Краєзнавство (4)

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

 1. Івашко, Олена. У Херсоні враховують здібності учнів : [дистанційне навчання] / О. Івашко // Урядовий кур’єр. – 2016. – N 16(27 січ.). – С. 5. – ISSN 4022-7
 2. Антипенко, Іван. У Херсоні відкрили “зелену школу” : завдяки співпраці урядової програми Фінляндії та міської ради / І. Антипенко // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2016. – N 165(15 вер.). – С. 2
 3. Антипенко, Іван. “Херсонська Спарта” : волонтери та учасники АТО заснували військово-патріотичний табір для дітей / І. Антипенко // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2016. – N 140(9 серп.). – С. 12
 4. Батурін, Олег. Трактористи без роботи не залишаться : випускники шкіл не поспішають вступати до закладів профтехосвіти. І даремно: на ринку існує чимало робітничих вакансій, які немає ким заповнити / О. Батурін // Новий день. – 2015. – N 4(22 січ.). – С. 18 –Про Каховський професійний аграрний ліцей.
 5. Безперервний рух вперед : Павлові Кіндратовичу Параскевичу – 95 // Новий день. – 2016. – N 27(29 черв.). – С. 24
 6. Белая, Мария. Херсонским морякам дует попутный ветер : посвящение в курсанты в ХГМА / М. Белая // Херсонський вісник. – 2014. – N 43(23 жовт.). – С. 4 –Посвящение в курсанты в ХГМА.
 7. Борисова, Оксана. Віталій Крижановський: “Ми вчимо не фантазувати, а розмірковувати” : дизайнер, викладач / О. Борисова // СТЕП : літературно-художній альманах. – 2013. – N 22. – С. 81-82 –Бесіда з херсонським архітектором, дизайнером, викладачем ХНТУ В.М. Крижановським.
 8. Войтенко, Анастасия. Школа открыла двери : [день открытых дверей в ШГТ] / А. Войтенко // Новий день. – 2016. – N 12(16 берез.). – С. 18
 9. Воржакова, Анна. Херсонская государственная морская академия – вуз для всех с отважным сердцем и морской душой / А. Воржакова // Гривна. – 2015. – N 43(21 окт.). – С. 12-13 ; Херсонський вісник. – 2015. – № 41/43. – С. 10-11 –О ХГМА и празднике посвящения в курсанты “Эстафета морских поколений”.
 10. Воржакова, Ганна. У Херсонській морській академії новий тренажерний комплекс, якому можуть заздрити виші Європи / Г. Воржакова // Гривна. – 2016. – N 18(27 апр.). – С. 10 : фотогр.
 11. Воронова, Мария. Нардеп Александр Спиваковский знает, как сохранить региональные университеты / М. Воронова // Вгору. – 2014. – N 49(4 груд.). – С. 5 –Об альтернативной модели финансирования системы высшего образования, которую разработал А. Спиваковский, и представил на расширенном заседании совета ректоров херсонских вузов в ОДА.
 12. Григор’єва, Ірина. Освіченість нації – запорука її процвітання : [інтерв`ю з народним депутатом України, першим заступником голови Комітету ВР з питань науки і освіти О.В. Співаковським] / І. Григор’єва // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 76(28 квіт.). – С. 3. –Інтерв`ю з народним депутатом України, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки, проректором ХДУ, автором низки законопроектів, зареєстрованих у парламенті, професором, нашим земляком О.В. Співаковським.
 13. День студентського самоврядування : керували, змагалися й обговорювали важливі питання // Гривна. – 2016. – N 13(23 марта). – С. 9 ; Прямо в руки. – 2016. – № 13. – С. 10-11 –
  Про день студентського самоврядування, що відбувся в ХДМА.
 14. Дзвіницька, Наталя. Аграрний університет відкриває життєві горизонти / Н. Дзвіницька // Гривна. – 2016. – N 10(2 марта). – С. 10
 15. Дорофеев, Владимир. Зеленая школа – уже реальность / В. Дорофеев // Новий день. – 2016. – N 39(21 вер.). – С. 18
 16. Захаров, Александр. Два века херсонской гимназии / А. Захаров // Гривна. – 2015. – N 12(18 марта). – С. 8 –История Херсонской городской гимназии № 20.
 17. Зубарь, Олена. Шлях до вибору професії / О. Зубарь // Новий день. – 2015. – N 26(25 черв.). – С. 4 : фотогр.
 18. Кіріяк, Світлана. Навчальний заклад для активних студентів / С. Кіріяк ; спілкувалася О. Ющенко // Новий день. – 2016. – N 16(13 квіт.). – С. 16 –Про Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету (ХГМТ).
 19. Карчевич, Тетяна. Свята і будні дитячого будинку / Т. Карчевич ; спілкувалася О. Ющенко // Новий день. – 2016. – N 24(8 черв.). – С. 17 –Головний лікар Херсонського обласного будинку дитини розповідає про умови життя вихованців та їх подальшу долю.
 20. Козак, Інна Миколаївна. Граємо в дебати / І. М. Козак // Шкільна бібліотека. – 2014. – N 5. – С. 37-40 –Матеріал створено за методичними рекомендаціями провідного методиста Центральної міської бібілотеки ім. Л. Українки м. Херсона І.М. Козак.
 21. Короденко, Максим. Із-за парти – на телеекран чи на сцену : навчально-виховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради ділиться досвідом упровадження новітніх технологій / М. Короденко // Гривна. – 2014. – N 47(20 нояб.). – С. 4
 22. Короденко, Максим. Школа колективної творчої справи : [про НВК “Школа гуманітарної праці”] / М. Короденко // Освіта України. – 2015. – N 49(7 груд.). – С. 12 –Про навчально-виховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради розповідає директор А. Кияновський.
 23. Кузьо, Ірина. У Херсоні готуватимуть правоохоронців : розпочинає роботу факультет Одеського державного університету внутрішніх справ / І. Кузьо // Новий день. – 2014. – N 33(14 серп.). – С. 3 –Новий факультет працюватиме на базі ліквідованого Херсонського юридичного інституту ХНУВС.
 24. Кучерява, Олена. Випробування для першокласників : [тестування до 1-го класу] / О. Кучерява // Новий день. – 2015. – N 21(21 трав.). – С. 18 –Про правила прийому дітей до 1-го класу на конкурсній основі в різних учбових закладах Херсона.
 25. Кучерява, Олена. Мандри тривалістю 70 років : до 70-річчя з дня заснування училища культури / О. Кучерява // Новий день. – 2014. – N 22(29 трав.). – С. 20 : фотогр. –Про святкування 70-річчя з дня заснування Херсонського училища культури.
 26. Кучерява, Олена. Німецький центр для студентів / О. Кучерява // Новий день. – 2015. – N 13(26 берез.). – С. 20 –В ХНТУ на базі кафедри теорії і практики перекладу відкрили Центр німецької культури. Відкриття Центру стало можливим завдяки співпраці з міським осередком цієї культури.
 27. Кучерява, Олена. Народне визнання для юних акторів / О. Кучерява // Новий день. – 2015. – N 25(18 черв.). – С. 20 : фотогр.
 28. Кучерява, Олена. Срібна маска з Миколаєва / О. Кучерява // Новий день. – 2015. – N 27(2 лип.). – С. 20 : фотогр.
 29. Лідін, Григорій. Освіта має стати фундаментом для розвитку регіонів / Г. Лідін // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 31(20 лют.). – С. 4 –На базі ХДУ відбулося розширене засідання ради ректорів вищих вузів Херсонщини і народних депутатів, обраних від Херсонської області О. Співаковського, А. Гордєєва, С. Хланя, І. Вінника, а також голови Херсонської ОДА А. Путілова.Обговорювалися, головним чином, зміни, внесені до Бюджетного та Податкового кодексу , а також проблеми та перспективи вищої освіти України і, зокрема нашого регіону.
 30. Леонова, Олена. Олександр Співаковський : “Реформи – це справа не політиків, це справа всіх нас” / О. Леонова // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 235(12 груд.). – С. 6. –Інтерв`ю з О. Співаковським, нашим земляком, колишнім проректором ХДУ, а нині народним депутатом, першим заступником голови Комітету ВР з питань науки та освіти.
 31. Луканська, Анна. Поєднання освіти, науки та інноваційного виробництва може вивести економіку з кризи / А. Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 40(5 берез.). – С. 2. –Наш земляк, перший заступник голови парламентського Комітету з питань науки і освіти О. Співаковський, подав на розгляд комітету проект закону України “Про реалізацію експерименту в навчанні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення рівня компетентностей”, де виклав власне бачення побудови кластерної моделі взаємодії університетів та ІТ-компаній.
 32. Лунина, Олеся. Навчатися у Херсонському державному аграрному університеті – престижно і перспективно / О. Лунина // Гривна. – 2014. – N 52(25 дек.). – С. 12
 33. Мінзер, Іван. Морська академія – вірний шлях у майбутнє! / І. Мінзер // Гривна. – 2015. – N 26(24 июня). – С. 6 : фотогр.
 34. Мінзер, Іван. Мрська академія – вірний шлях у майбутнє! / І. Мінзер // Херсонський вісник. – 2015. – N 25/26(25 июня. – С. 11 : фотогр.
 35. Мінзер, Іван. Херсонська морська академія й “Марлоу Навігейшн” відкрили нову навчальну лабораторію з порятунку людей / І. Мінзер // Гривна. – 2015. – N 14(1 апр.). – С. 6 –Про співпрацю Херсонської державної морської академії з крюїнговою компанією-партнером “Марлоу Навігейшн”, завдяки якій в навчальному закладі створено унікальний тренажерний комплекс з відпрацювання навичок безпеки на судні, підготовки морських фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.
 36. Митчак, Софія. Дитяче мистецтво півдня України / С. Митчак // Херсонський вісник. – 2015. – N 49/50(10 дек. – С. 19 –У Херсонській міській галереї дитячої творчості “Синій кіт” відкрилася виставка робіт юних майстрів півдня України “Ми – діти південного степу, ми – діти України”.
 37. Морева Т. Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи : Міжнародна науково-практична конференція в Херсоні / Т. Морева // Освіта України. – 2006. – N80. – С. 5
 38. Нечипуренко, Олена. Куди тікають підлітки? : відібрані у горе-батьків діти сумують за ними… / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 36(3 верес.). – С. 26 –Про діяльність Херсонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей (колишнього притулку для неповнолітніх).
 39. Нечипуренко, Олена. На першому місці – дитяча особистість! / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 27(2 лип.). – С. 4 : фотогр. –Навчально-виховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради має сталі традиції виховання дітей на принципах гуманної педагогіки.
 40. Нечипуренко, Олена. Не просто говорити про війну… / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 23(4 черв.). – С. 5 –В Херсоні відбувся круглий стіл, присвячений нагальним питанням сучасного патріотичного виховання молоді, організований Херсонською академією безперервної освіти.
 41. Нечипуренко, Олена. Парад професій : [75-річчя професійної освіти на Херсонщині] / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 41(8 жовт.). – С. 21 –Відбулося святкування 75-річчя професійно-технічної освіти на Херсонщині.
 42. Нечипуренко, Олена. Педагогіка Сухомлинського актуальна як ніколи / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 21(21 трав.). – С. 5 –У Херсонській академії безперевної освіти відбувся заключний етап Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей “Гуманізація освітнього простору у вимірі педагогіки В.О. Сухомлинського”.
 43. Нечипуренко, Олена. Педагоги рівняються на потреби особистості : [конференція в академії неперервної освіти] / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 41(8 жовт.). – С. 22 –В Херсонській академії безперервної освіти відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція та ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання “Василь Сухомлинський в діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості”.
 44. Нечипуренко, Олена. Про героїку минувшини – сучасним захисникам / О. Нечипуренко // Новий день. – 2016. – N 1. – С. 18 –Патріотичне виховання на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ.
 45. Нечипуренко, Олена. Школярі зіграли своїх ровесників часів війни : велика пошукова робота учнів ШГП втілилася в кінострічках / О. Нечипуренко // Новий день. – 2015. – N 20(14 трав.). – С. 3 –Про результат пошукового проекту “Вулиці пам`ятають”, що стартував восени в ШТП. До Дня Перемоги учні представили кінострічки про справжні події та героїв, чиї імена нерозривно зв`язані з історією бойової слави Херсонщини.
 46. Онищук, Леся. Вітаємо! 20-й гімназії – 200 років / Л, Онищук // Херсонський вісник. – 2014. – N 36(4 верес.). – С. 1 –У березні 2015 року Херсонська школа-гімназія № 20 святкуватиме 200-річчя від дня заснування.
 47. Піддубняк, Василь. І женці, і куховари : понад 10 тисяч фахівців підготував Іванівський професійний аграрний ліцей / В. Піддубняк // Новий день. – 2014. – N 52(25 груд.). – С. 18
 48. Піддубняк, Василь. Живильне джерело Степу : Херсонському державному аграрному університету – 140 років / В. Піддубняк // Новий день. – 2014. – N 42(16 жовт.). – С. 23 –Про святкування 140-річного ювілею Херсонського державного аграрного університету; інтерв’ю з ректором В. Базалієм.
 49. Пітоєв, Олександр. “Україна” відсвяткувала ювілей : 15-річчя Новокаховського гуманітарного інституту відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” зібрало батьків-засновників цього закладу / О. Пітоєв // Новий день. – 2014. – N 21(22 трав.). – С. 11
 50. Перетяпко М.М. Основні напрями методичної роботи у Херсонському вищому професійному комерційному училищі / М. М. Перетяпко // Все для вчителя. – 2008. – N12. – С. 17
 51. Полехина, Юлия. По новой системе : [херсонский физико-технический лицей] / Ю. Полехина // Сегодня. – 2015. – N 63(7 апр.). – С. 14 : фот. –О новой инновационной системе обучения, которая внедрена в Херсонском физико-техническом лицее и дает хорошие результаты. Один из основателей системы – учитель физики лицея В. Белый.
 52. Рєзніченко, Олена. ХФТЛ – 25, політ нормальний / О. Рєзніченко // Херсонський вісник. – 2014. – N 43(23 жовт.). – С. 3 –Про святкування 25-ї річниці Херсонського фізико-технічного ліцею.
 53. Рингис А. Найдена национальная идея! Исследователи Херсона создали программу воспитания суперпоколения / А. Рингис // Киевские ведомости. – 2008. – N110(20 июня). – С. 20
 54. Розвиваємо традиції народного співу : Інтерв’ю з директором Херсонського училища культури, викладачем, диригентом народного хору, Заслуженим працівником культури України Вергуном М.Г. // Херсонський вісник. – 2014. – N 49(4 груд.). – С. 4 –Про сьогодення Херсонського училища культури розповідає його директор.
 55. Савченко, Марина. “Фінська школа” для херсонських учнів / М. Савченко // Новий день. – 2016. – N 25(15 черв.). – С. 22
 56. Самойленко, Ольга. Свято української мови / О. Самойленко // Херсонський вісник. – 2015. – N 26/27(2 июля). – С. 3
 57. Самчук, Андрій. Зелена школа відкрилася в Херсоні / А. Самчук // Вгору : громадсько-політичний незалежний тижневик. – 2016. – N 37(15 вер.). – С. 3
 58. Соков, Андрей. Подрастает поколение патриотов / А. Соков // Новий день. – 2015. – N 24(11 черв.). – С. 15 : фот.
 59. Сокровища Таврии // Лиза. – 2015. – N 30(17 июля). – С. 30-31 : фот. цв. – ISSN 1681-3162
 60. Сорока, Валентина. Вода, хліб і… вітряки : репортаж з Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства для дітей 9-12 років “Юний дослідник” / В. Сорока // Освіта України. – 2014. – N 22(9 черв.). – С. 11 –Про конкурс “Юний дослідник” і його учасника з Херсона Владислава Кузнєцова – переможця у секції “Ресурси енергозбереження”. Дев’ятикласник зміг удосконалити конструкцію вітроенергетичної установки “Вітрила”, аналогів якої немає у світі.
 61. Співаковський, Олександр. “Жовта” картка, або Чому наша молодь їде по знання за кордон / О. Співаковський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 218(20 листоп.). – С. 4.
 62. Співаковський, Олександр. Освітній аспект управління людським капіталом / О. Співаковський // Голос України. – 2016. – N 137(22 лип.). – С. 4. – ISSN 6095-5
 63. Співаковський, Олександр. Про фізику без лірика, або Кілька слушних думок щодо підсумків вступної кампанії / О. Співаковський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2015. – N 157(27 серп.). – С. 6. –Народний депутат, перший заст. голови Комітету ВРУ з питань науки та освіти, наш земляк О. Співаковський, аналізує проблеми та недоліки вступної кампанії 2015 року та вказує на невиконання держзамовлення з фізики та математики.
 64. Терещенко, Ольга. У Херсонській морській академії відзначили День науки / О. Терещенко // Гривна. – 2016. – N 22(24 мая). – С. 6-7 ; Новий день. – 2016. – № 22(25 трав.). – С. 12-13
 65. Ухварина, Ирина. Образование: как карта ляжет? : реформа системы вузов – что изменилось, в Херсоне в частности? / И. Ухварина // Вгору. – 2014. – N 46(13 листоп.). – С. 6-7
 66. Фомин, Кирилл. Виват, мореходы! : на посвящение в курсанты Херсонской государственной морской академии приехали гости со всего мира / К. Фомин // Новий день. – 2014. – N 43(23 жовт.). – С. 29 : фот. –О празднике посвящения в курсанты, который состоялся в Херсонской государственной морской академии.
 67. Херсонському державному аграрному університету – 140 // Херсонський вісник. – 2014. – N 42(16 жовт.). – С. 3 –ХДАУ відзначив своє 140-річчя.
 68. Ходаковський, Володимир. Херсонською морською академією зацікавилася Південна Азія / В. Ходаковський ; інтерв`ю записала Г. Воржакова // Гривна. – 2016. – N 13(23 марта). – С. 8-9 ; Прямо в руки. – 2016. – № 13. – С. 8-9 –Про розширення партнерських зв`язків ХДМА з крюїнговими та судноплавними компаніями світу, зокрема підписання договору про навчання в академії іноземних студентів з Південної Азії.
 69. Школа в подарунок : [в Херсоні відкрилася “зелена школа”] // Освіта України. – 2016. – N 37(19 вер.). – С. 3
 70. Ювілей храму знань : [Херсонська гімназія № 20] // Новий день. – 2015. – N 12(19 берез.). – С. 20 –
  Херсонській багатопрофільній гімназії № 20 ім. Б. Лавреньова виповнилося 200 років.
 71. Ющенко, Ольга. “Вчимося, творимо, взаємозбагачуємось…” : [про Музиківську ЗОШ] / О. Ющенко // Новий день. – 2016. – N 12(16 берез.). – С. 18 –До 140-річчя Музиківської загальноосвітньої школи.
 72. “Я шкільний лідер – за мною майбутнє” : [Конкурс на кращого лідера учнівського самоврядування] // Херсонський вісник. – 2014. – N 51(18 груд.). – С. 18 –В Херсонському Палаці дитячої та юнацької творчості відбувся конкурс на кращого лідера учнівського самоврядування “Я – шкільний лідер, за мною майбутнє”.
 73. Яїцький, Анатолій. Віртуально-реальне судно морської індустрії / А. Яїцький // Новий день. – 2016. – N 18(27 квіт.). – С. 5 –Про співпрацю Херсонської державної морської академії з крюїнговою компанією-партнером “Марлоу Навігейшн”, завдяки якій в навчальному закладі створено унікальний тренажерний комплекс здатний забезпечити підготовку морських фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.
 74. Яїцький, Анатолій. У Херсоні готуватимуть слідчих : у Херсоні відкрився факультет Одеського державного університету внутрішніх справ / А. Яїцький // Новий день. – 2014. – N 44(30 жовт.). – С. 24 –Про відкриття факультету Одеського державного університету внутрішніх справ у Херсоні, урочистості, які відбулися, батальйон “Херсон”, бійці якого були присутні.
 75. Яїцький, Анатолій. Унікальні можливості для курсантів академії / А. Яїцький // Новий день. – 2015. – N 14(2 квіт.). – С. 4 –В Херсонській державній морській академії відбулося урочисте відкриття лабораторії “Медична допомога на борту судна” – результат співробітництва ХДМА і судноплавної компанії “Marlow Navigation”.
 76. Яицкий, Анатолий. С Днем рождения, университет! : 28 января Международный университет бизнеса и права празднует свой 25-летний юбилей / А. Яицкий // Новий день. – 2016. – N 5(28 січ.). – С. 4
 77. Яновский, Сергей. Вместо электрика предлагаем сантехника : следующий учебный год для ПТУ Херсонщины начнется с сокращений / С. Яновский // Новий день. – 2016. – N 27(29 черв.). – С. 19
 78. Яновский, Сергей. Из боя – в строй : ряды курсантов Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел пополнили участники АТО / С. Яновский // Новий день. – 2015. – N 41(8 жовт.). – С. 21 –В Херсоне открыли подготовку офицеров полиции.
 79. Яновский, Сергей. Кадры для новой полиции. И не только… / С. Яновский // Новий день. – 2016. – N 14(30 берез.). – С. 16 –О херсонском факультете Одесского государственного университета внутренних дел.
 80. Яновский, Сергей. Кредит доверия для Ходосовцева / С. Яновский // Новий день. – 2015. – N 4(22 січ.). – С. 3 –Выборы ректора Херсонского государственного университета.
 81. Яновский, Сергей. Ліцей “зелених беретів” : навчальний заклад для підготовки майбутніх прикордонників коштом місцевої громади створюють на Херсонщині / С. Яновский // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2016. – N 14(27 січ.). – С. 9. – ISSN 6095-5
 82. Яновский, Сергей. Рекорд за рекордом от лицея при ХГУ / С. Яновский // Новий день. – 2015. – N 23(4 черв.). – С. 5 –Воспитанники Херсонского Академического лицея при ХГУ продемонстрировали прекрасные результаты на всеукраинских предметных олимпиадах и участвуя в МАН, за что заслужили благодарственные слова от мэра.
 83. Яновський, Сергій. З Криму оздоровчо-тренувальний центр переїхав до Скадовська / С. Яновський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2014. – N 249(25 груд.). – С. 23 –Через окупацію Криму, оздоровчо-тренувальний центр Херсонського вищого училища фізкультури було перенесено з-під Ялти до Скадовська.
 84. Яновський, Сергій. Школу майбутнього будують фінські майстри : [проект “Зелена школа” в приміській Антонівці] / С. Яновський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2016. – N 67(13 квіт.). – С. 10. –Громада Херсона спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО (Фінляндія) будують в селищі Антонівка нову школу в рамках пректу “Зелена школа”.

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

 1. Абакумова, Юлия. Alles in Ordnung = Все в порядке : [о сельскохозяйственной вотчине Фальц-Фейнов на Херсонщине] / Ю. Абакумова // Бизнес. – 2014. – N 30(28 июль). – С. 45-47 : фот. цв. –Аннотация: История о том, как национальный мем помог простым колонистам превратить рядовое хозяйство в многомиллионную империю.
 2. Анедченко, Светлана. Олег Мишуков: как убить дракона и при этом не стать им : [К 50-летию со дня рождения ректора ХГУ] / С. Анедченко // Херсонський вісник. – 2013. – N 42(17 жовт.). – С. 8-9 : фот.
 3. Анісімов, Юрій. Олесь Терентійович Гончар (1918-1995) : [До 95-річчя з дня народження письменника] / Ю. Анісімов // Херсонський вісник. – 2013. – N 14(4 квіт.). – С. 17 : ілюстр.
 4. Антипенко, Иван. Сергей Павлюк: “Мы должны бороться с неправдой и российской пропагандой” : [блиц-интервью с херсон. режиссером муздрамтеатра им. М. Кулиша] / И. Антипенко // День. – 2014. – N 142(5 авг.). – С. 11 : фот. –Аннотация: Херсонский режиссер — о рабочей поездке в Луганск, новом спектакле и своих «шинах» для России. Культура (во всех ее проявлениях) возвращает нас к вечным человеческим ценностям и помогает от депрессии, — считает режиссер Херсонского областного академического муздрамтеатра им. Мыколы Кулиша Сергей ПАВЛЮК.
 5. Антипенко, Иван. “Снимать нужно не камерой, а головой”. В 75 лет херсонский фотожурналист не устает документировать историю края : [Фотожурналист Альперт Алеан Александрович] / И. Антипенко // День. – 2013. – N 145/146(16/17 авг. – С. 18 –Аннотация: Известная династия фотожурналистов по фамилии Альперт.
 6. Антипенко, Иван. “Как много здесь неба!” : В Херсоне открыли мемориальную доску Олесю Гончару / И. Антипенко // День. – 2014. – N 61/62(4-5 апр. – С. 2 –Аннотация: В Херсоне при входе в главный корпус ХГУ состоялось торжественное открытие портретной доски Олесю Гончару, писателю, Герою Украины
 7. Березняков, Михаил. Заботиться по-заботински : “заботинский” субботник в микрорайоне Корабел / М. Березняков // Гривна. – 2014. – N 42(16 окт.). – С. 7.
 8. Востряков О. Черный лишний день: (Известному херсонскому спортсмену Александру Берешу исполнилось бы 30 лет) / О. Востряков // Киевские ведомости. – 2007. – N20 окт.(231/232). – С. 12.
 9. Голобородько Я. Інтелектуальна Sемантика Pочуттів : [Про творчість А. Марущака] / Я. Голобородько // Кур’єр Кривбасу. – 2010. – N5/6. – С. 429.
 10. Голобородько Я. Модерна одвічність. Ліричний триптих Анатолія Марущака / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – N4. – С. 2.
 11. Голобородько Я.Ю. Художній салон поета Анатолія Марущака / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал. – 2014. – N 19/21. – С. 92-95 –Аннотация: Нещодавно в Херсоні вийшла друком книжка А. Марущака “П’ятнадйятий камінь”, до якої увійшли вірші з книжок “У слові і в мовчанні”, “Мандри наосліп”, “Щоденник вітру”, “86.400”. Подані спостереження над антологічною збіркою А. Марущака передбачають образний, навіть образно-композиційний стиль сприйняття й інтерпретації поетичних творів.
 12. Голобородько, Ярослав. Поетичний вернісаж Анатолія Марущака : херсонський поет / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – N 4. – С. 2-4 –Аннотация: Наприкінці 2013 року в Херсоні вийшла друком книжка Анатолія Марущака “П`ятнадцятий камінь”, до якої увійшли вірші з книжок “У слові і в мовчанні”, “Мандри наосліп”, “Щоденник вітру”, “86.400”. Спостереження над антологічною збіркою А. Марущака подані у форматі архітект-критики, що передбачає образний, навіть образно-композиційний стиль сприйняття й інтерпретації текстів.
 13. Грабовский, Сергей. Олесь Гончар: человек, котрый смог стать свободным : к 20-летию со дня смерти писателя / С. Грабовский // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2015. – N 120/121(10-11 июля. – С. 8 : портр.
 14. Гудкова, Виктория. Он сидел на коленях царя : 100-летний барон Эдуард Фальц-Фейн вернул России память / В. Гудкова // Аргументы и факты в Украине. – 2013. – N 31. – С. 29 : фот. цв.
 15. Демченко, Зоя. Данила Самойлович – врач, который спас Херсон от чумы / З. Демченко // Херсонський вісник. – 2014. – N 51(18 груд.). – С. 15 –Аннотация: О Даниле Самойловиче, враче, изучавшем чуму и методы ее профилактики и лечения. В XVIII веке он сумел остановить эпидемию чумы в Херсоне.
 16. Деревич М. “Я просто хочу, чтобы о нем помнили…”. Памяти выдающегося спортсмена, нашего земляка – Александра Береша, посвящается : [Гимнаст Александр Береш] / М. Деревич // Херсонський вісник. – 2011. – N40(6 жовт.). – С. 20.
 17. Кирпа, Татьяна. Александр Книга – “человек-праздник” / Т. Кирпа // Гривна. – 2014. – N 13(27 марта). – С. 10-11 : фот. цв. –Аннотация: Интервью с генеральным директором Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Мыколы Кулиша А.А.Книгой, в связи с его 55-летним юбилеем.
 18. Крупица А. В Херсоне помнят Александра Береша / А. Крупица // Гривна. – 2009. – N44(29 окт.). – С. 20.
 19. Крючкова Т. Історія успіху від Олександра Книги : [Про генерального директора облмуздрамтеатру О.Книгу] / Т. Крючкова // Вгору. – 2010. – N15(15 квіт.). – С. 26.
 20. Мельничук, Андрій. Незгасна зоря Олеся Гончара : [про творчість укр. письменника] / А. Мельничук // Літературна Україна. – 2015. – N 27(23 лип.). – С. 6 : фотогр.
 21. Моторний, Микола. 82 м. 65 см. – “золото” і рекорд! : херсонський спортсмен метальник молоту Г. Піскунов / М. Моторний // Олімпійська арена. – 2014. – N 6/7. – С. 30-31 : кольор. фотогр. –Аннотация: На ІІ Юнацьких олімпійських іграх в Нанкіні вихованець Новокаховської ДЮСШ Г. Піскунов став переможцем.
 22. Параскевич, Павел. “Думаю о Таврии – и каждый раз светлеет на душе” : херсонцы благодарны за произведения и добрые дела Олеся Гончара / П. Параскевич // День. – 2014. – N 159/160(29-30 авг. – С. 13 –Аннотация: Об Олесе Гончаре, писателе, посвятившем немало произведений Херсонщине, депутате, сделавшем немало для процветания родного края, вспоминают благодарные земляки-херсонцы.
 23. Перемога на туше : херсонська борчиня О. Кремзер // Олімпійська арена. – 2014. – N 6/7. – С. 56 –
  Аннотация: На Юнацьких олімпійських іграх О. Кремзер завоювала бронзову медаль.
 24. Священные рощи индустриальной эпохи // Знание-сила. – 2014. – N 4. – С. 20-28 : фот. – ISSN 0130-1640.
 25. Силивончик, Алла. Нагрядное пособие : [Херсонская компания “Чумак”] / А. Силивончик // Бизнес. – 2013. – N 37(16 сент.). – С. 58-60 : фот. –Аннотация: Промышленное производство помидоров сосредоточено на Херсонщине (АО “Чумак”). Для переработчиков томатов отказ от организации собственных сырьевых баз не исключает необходимости постоянной кропотливой работы с поставщиками сырья.
 26. Сінкевич, Ірина. Йосип Пачоський: таємниці життя вченого / І. Сінкевич // Наддніпрянська правда. – 2014. – N 102(24 груд.). – С. 4.
 27. Степаненко М. “Життя прожити – яке це велике і многотрудне мистецтво” (Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім’ю, діалог п’ятий: Щасливі ті, “в кого добрі діти, ласкаві внуки…”) / М. Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – N4. – С. 118.
 28. Стукалова О.І. Едуард Фальц-Фейн: “Я народився в “райському саду” / О. І. Стукалова // Наддніпрянська правда. – 2012. – N 100(14 груд.). – С. 3,6.
 29. Ткач, Микола. Хоч слово, хоч крихту душі : роздуми над щоденниками Олеся Гончара / М. Ткач // Дім і Сім’я : журнал щасливої родини. – 2015. – N 2. – С. 10-14.
 30. Трибушная, Людмила. “Ты велел дожить до ста лет, вот я и дожил” : Знаменитому меценату, старейшине рода Фальц-Фейнов, основавшего “Асканию-Нову”, исполнилось 100 лет / Л. Трибушная // Новий день. – 2012. – N 44(25 жовт.). – С. 20.
 31. Тростников В. Гражданская война: пора ставить точку (барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн) / В. Тростников // Аргументы и факты в Украине. – 2007. – N5. – С. 14.
 32. Усенко М. Человек эпохи Возрождения : [О присвоении звания “Почетный гражданин Херсона” Олегу Васильевичу Мишукову] / М. Усенко // Булава. – 2009. – N41(8 окт.). – С. 14.
 33. Цымбал Г. “В искусстве нет понятия “провинция”, – убежден Александр Книга, генеральный директор Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Миколы Кулиша / Г. Цымбал // Бизнес. – 2011. – N25(20 июня). – С. 58 –Аннотация: Про театральну діяльність Олександра Книги – засновника і директора фестивалю “Мельпомена Таврії”, генерального директора Херсонського сбласного академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша.
 34. Чернишова, Ксенія. Олесь Гончар і Херсонщина / К. Чернишова // Літературна Україна. – 2014. – N 15(10 квіт.). – С. 6 –Аннотация: У Херсоні на фасаді ХДУ відкрито меморіальну дошку Олесю Гончару.
 35. Шлапак, Ярослав. Лицар правди і краси : [про українського письменника Олеся Гончара] / Я. Шлапак // Демократична Україна : Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2015. – N 28(10 лип.). – С. 8 : фотогр.
 36. Шорник, Оксана. Девочка-оркестр играет в кино. 12-летняя херсончанка играет на 7 инструментах, учится по интернету и гастролирует по миру / О. Шорник // Сегодня. – 2013. – N 165(1 авг.). – С. 29 : фот. –Аннотация: Про Поліну Тарасенко з Херсона, яка грає на 7 музичних інструментах і гастролює по світу.
 37. Яновський, Сергій. Французький диригент та херсонський скрипаль підкорили публіку / С. Яновський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2012. – N 51(21 берез.). – С. 12.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

 1. А лет тебе сколько, солдатик? [Текст] : 55-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков и 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне посвящается / ред. -сост. В. П. Якименко ; худ. Ф. И. Загороднюк. – Херсон : МПП “Штрих”, 1999. – 132 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 19 : БФ 6 (3), БФ 8 (1), БФ 13 (6), БФ 4 (2), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 12 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), кх (1)
 2. Герои твои, Херсонщина [Текст] / авт. коллект. В. О. Касьяненко [и др.]. – Симферополь : Таврия, 1980. – 304 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : БФ 22 (1), БФ 9 (1), БФ 2 (1)
 3. Годы и судьбы [Текст] : (воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, преподавателей и сотрудников университета). – Херсон : Олди, 2000. – 81 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ 6 (1)
 4. Голобородько, Юрій Костянтинович. Зостанеться в серці назавжди : повість / Ю. К. Голобородько. – Х. : Основа, 2010. – 258 с. : іл. – Имеются экземпляры в отделах: всего 37 : БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 20 (1), БФ 23 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 12 (1), БФ 17 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), БФ А (1), БФ Зел (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ок (1), БФ Нд (1), аб (1), кх (1), юн (1), ибо (1), БФ Ку (1), БФ Ст (1)
 5. Дети войны Херсонщины. Воспоминания [Текст] / [ред. М. И. Братан]. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 248 с. : портр., фото. – Имеются экземпляры в отделах: всего 39 : кх (1), БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 23 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), чз (1), юн (1), БФ 9 (1), БФ 20 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 12 (1), БФ 17 (1), БФ А (1), БФ Зел (2), БФ Ка (1), БФ Ки (2), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ок (1), БФ Нд (1), ибо (1), БФ Ку (1), БФ Ст (2), БФ 21 (1), БФ 22 (1)
 6. Зажгите свечи памяти [Текст] : материалы и документы о херсонцах – остарбайтерах и бывших узниках фашизма / авт.-сост. Ю. Н. Бардачев [и др.]. – Херсон : ХГТ, 2002. – 140 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : БФ 13 (2)
 7. Каляка, Микола Михайлович. Осокори пам’ятають про все : роман пам’яті херсонців – партизан заводів ім. Комінтерну, Куйбишева та юних героїв Карантинного / Микола Каляка. – Херсон : Просвіта, 2008. – 292 с. : іл. – Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : БФ 13 (3), чз (1), кх (1), БФ 1 (2), БФ 7 (1), БФ 2 (2)
 8. Кузнецова, Элеонора Орестовна (Дворникова). Доктор Орест [Текст] / Элеонора Кузнецова (Дворникова). – Херсон : Айлант, 2011. – 160 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : аб (1), БФ 6 (1)
 9. Марченко, Леонид Владимирович. Клятве остались верны [Текст] : о юных героях с Карантинного острова : документ.-худ. роман / Леонид Марченко. – Херсон : Айлант, 2007. – 216 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : кх (1), БФ 5 (1), БФ 23 (1), БФ 7 (1), БФ 17 (1), БФ 13 (1), БФ 22 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 21 (1)
 10. Херсонщина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [Текст] / Ред. Ю.К. Голобородько. – Херсон : ХМД, 2005. – 54 с. : фотоил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 140 : БФ 1 (6), БФ 2 (5), БФ 3 (6), БФ 6 (7), БФ 8 (3), БФ 9 (3), БФ 11 (5), БФ 13 (5), БФ 14 (4), БФ 15 (4), БФ 19 (6), БФ 20 (4), БФ 23 (5), БФ 4 (5), БФ 5 (5), БФ 7 (5), БФ 10 (4), БФ 12 (4), БФ 17 (5), БФ 21 (4), БФ 22 (3), БФ А (4), БФ Зел (4), БФ Ка (4), БФ Ки (3), БФ Б (3), БФ П (3), БФ С (3), БФ Ок (3), БФ Нд (4), БФ Ку (3), БФ Ст (4), чз (1), кх (1), юн (1), ибо (1)

Періодичні видання

 1. Белая, Мария. Навсегда наш [Текст] : [освобождение Херсона от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г.] / М. Белая // Херсонський вісник. – 2015. – №10 (12 берез.). – С. 3.
 2. Біла, Марія. Знаменна дата [Текст] : [до 70-річчя визволення України] / М. Біла // Херсонський вісник. – 2014. – №44 (30 жовт.). – С. 3 : фотогр.
 3. Визволення Херсонщини від гітлерівських окупантів [Текст] : [Хроніка подій] // Наддніпрянська правда. – 2010. – №20 (17 берез.). – С. 1.
 4. Лебідь, Віктор. Херсонщина. 1941-1944: трагічна хроніка війни… [Текст] / В. Лебідь, І. Сінкевич // Наддніпрянська правда. – 2015. – N 34(7 трав.). – С. 3.
 5. Лебедь, Виктор. Битва за Сиваш [Текст] : [до 70-річчя визволення Херсонщини від фашистських загарбників] / В. Лебедь // Наддніпрянська правда. – 2013. – N 17(1 берез.). – С. 3.
 6. Макаров, Сергей. Памятник ко дню освобождения Херсона [Текст] / С. Макаров // Херсонський вісник. – 2012. – №11 (15 берез.). – С. 7 : ил.
 7. Освобождение Херсона [Текст] // Херсонський вісник. – 2014. – N 11(13 берез.). – С. 1.
 8. Резніченко, Т. В. Історична довідка про Херсон [Текст] / Т. В. Резніченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – N 27. – С. 12-13 : портр.
 9. Сінкевич, Ірина. “На правий берег Дніпра нас допливло небагато…” [Текст] : до 70-річчя визволення Херсон. обл. від нацистських окупантів / І. Сінкевич // Наддніпрянська правда. – 2014. – №24 (28 берез.). – С. 6 : фотогр.
 10. Яновський, Сергій. Херсон вшановує своїх визволителів [Текст] : [до 70-річчя з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників] / С. Яновський // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2014. – №46 (13 берез.).
 1. Водотика, Сергій Григорович. Історія Херсонщини XIII-XIX ст. [Текст] : навч. посібник / С.Г. Водотика. – Херсон : Айлант, 2005. – 160 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 39 : БФ 1 (2), БФ 2 (1), БФ 3 (2), БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 9 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 20 (1), БФ 23 (1), БФ 4 (1), БФ 5 (1), БФ 7 (1), БФ 10 (1), БФ 12 (1), БФ 17 (1), БФ 21 (1), БФ 22 (1), БФ А (1), БФ Зел (1), БФ Ка (1), БФ Ки (1), БФ Б (1), БФ П (1), БФ С (1), БФ Ок (1), БФ Нд (1), БФ Ку (1), БФ Ст (1), чз (1), кх (1), юн (2)
 2. Водотика, Сергій Григорович. Історія Херсонщини : навч. посібник / С . Г. Водотика, Е. Сінкевич. – Херсон : Айлант, 2003. – 202 с. ¬- Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : БФ 4 (1), юн (1), БФ 13 (1), кх (1)
 3. Гаврилюк, Надія. Пам’ятки скіфів [Текст] : археологічна карта Нижньодніпровського регіону / Н. О. Гаврилюк, М. П. Оленковський. – Херсон : [б. и.]. – Вип. 5. – 1992. – 56 с. : ілюстр. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ 12 (1)
 4. Ми не дамо знищити археологічну спадщину Херсонщини! : Матеріали ХОВ КУІН Херсонського обласного громадського органу охорони археологічної спадщини (звернення, листи) / ред.- уклад. М. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2007. – 40 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
 5. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Бериславського району Херсонської області : Археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2007. – 108 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
 6. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Високопільського району Херсонської області [Текст] : Каталог-довідник / М . П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2004. – 36 с. : ілюстр. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : кх (1), чз (1)
 7. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Голопристанського району Херсонської області : Археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2008. – 132 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : кх (1), чз (1)
 8. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Горностаївського району Херсонської області : археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2005. – 68 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
 9. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Нововоронцовського району Херсонської області : Археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2006. – 92 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
 10. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Новотроїцького району Херсонської області : археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2004. – 104 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
 11. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Херсона [Текст] : Каталог-довідник / М.П. Оленковський. – Херсон : [б. и.], 2004. – 40 с. – Б. ц. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ибо (1)
 12. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Херсонської області [Текст] : Каталог-довідник / М. Оленковський. – Херсон : [б. и.], 2004. – 128 с. : іл. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : БФ 6 (2)
 13. Оленковський, Микола Петрович. Археологічні пам’ятки Цюрупинського району Херсонської області : Археологічна карта / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2007. – 114 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
 14. Оленковский, Николай Петрович. Древности Нижнеднепровских кучугур [Текст] : (археология и история) / Н. П. Оленковский. – Херсон : [б. и.], 2011. – 184 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ибо (1)
 15. Оленковский, Николай Петрович. Древности Ягорлыцкого края : (уникальная история на фоне уникальной природы) / Н. П. Оленковский. – Херсон : [б. и.], 2010. – 20 с. : фот. цв. – Библиогр.: с. 19-20. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ибо (1)
 16. Оленковський, Микола Петрович. Кургани-велетні Херсонщини [Текст] = Barrows-giants of Kherson area : Монографія / М. П. Оленковський ; Одеське археол. т-во. – Херсон : Айлант, 2014. – 104 с. : ілюстр. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ибо (1)
 17. Оленковський, Микола Петрович. Кургани Нижньосірогозького району Херсонської області : охоронно-археологічний каталог-довідник / М. П. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2006. – 48 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ибо (1), кх (1)
 18. Оленковский, Николай Петрович. Неолит Присивашья [Текст] / Н. П. Оленковский. – Херсон : Айлант, 2012. – 176 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
 19. Оленковський, Микола Петрович. Сім історичних чудес Херсонщини / М. П. Оленковський. – Херсон : [б. и.], 2010. – 48 с. : ил. – (Сім чудес Херсонщини. Вип.1). – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ИБО (1)
 20. Оленковський, Микола Петрович. Цього ви не знаєте! Розкриті й не розкриті таємниці історії та природи Південної України [Текст] / Микола Оленковський. – Херсон : [б. и.], 1997. – 80 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 73-77. – Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : чз (1), юн (1), кх (1), БФ 4 (1), БФ Ок (1), ибо (1)
 21. Оленковский, Николай Петрович. Эпиграветтская стоянка Дмытривка [Текст]: [Каховський район]/ Н. П. Оленковский. – Херсон : Айлант, 2009. – 100 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : кх (1)
 22. Херсон. Добро пожаловать в Херсон : фотоальбом / под ред.: О. Алеферко, С. Алеферко. – Херсон : Надднепряночка, 2007. – 181 с. : фото.цв. – Имеются экземпляры в отделах: всего 19 : БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 9 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), БФ 19 (1), БФ 23 (1), БФ 12 (1), чз (1), кх (1), юн (1), аб (1), БФ 21 (1), БФ С (1), БФ Нд (1)
 23. Херсон. Турист приглашает [Текст] / сост. Л. И. Охтень ; фото Е. К. Ильвеса. – М. : Панорама, 1989. – 64 с. : ил. – Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : БФ 1 (1), БФ 4 (1), БФ Ки (4), чз (1), кх (1), юн (1), БФ 13 (1)
 24. Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення [Текст] / Л. О. Цибуленко [и др.] ; Херсон. держ. ун-т, Фак. психології, історії та соціології, Каф. історії України та методики викладання. – Херсон : Вишемирський В.С., 2014. – 360 с. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : чз (1)
 25. Херсонщина туристична: Південне перехрестя / текст: А. Вірлич, М. Кошелюк, О. Паталах. – Херсон : ТОВ “Редакція газети”Губернія”, 2001. – 20 с. : іл. – Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : БФ Ку (1)

Періодичні видання

 1. Антипенко, Иван. Каким должно быть отношение к южноукраинскому казачеству? [Текст] : херсонский краевед Алексей Паталах – об архивных находках относительно украинских формирований после ликвидации Запорожской Сечи / И. Антипенко // День. – 2013. – N 186(15 окт.). – С. 5 : фот.
 2. Антипенко, Иван. Каким должно быть отношение к южноукраинскому казачеству? [Текст] : херсонский краевед Алексей Паталах – об архивных находках относительно украинских формирований после ликвидации Запорожской Сечи / И. Антипенко // День. – 2013. – N 186(15 окт.). – С. 5 : фот.
 3. Антипенко, Иван. Херсонский некрополь: “переоткрытие” [Текст] : об уникальности памятника “День” беседовал с краеведом Сергеем Дяченко / И. Антипенко // День. – 2014. – N 5(15 янв.). – С. 8.
 4. Антипенко, Іван. На Херсонщині знайшли стародавнє грецьке поселення [Текст] / І. Антипенко // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2015. – N 215(25 листоп.). – С. 2.
 5. Белая, Мария. Херсон – единство непохожих мест и людей [Текст] / М. Белая // Херсонський вісник. – 2015. – N 25/26(25 июня. – С. 3.
 6. Крапива, Сергей. Особый район [Текст] : [туристическая индустрия – Украина 2022] / С. Крапива, К. Павлов // Бизнес. – 2014. – N 39(29 сент.). – С. 46-47 : фот.
 7. Ляшок, Ольга. Сдали крепостные ворота. На металл… [Текст] / О. Ляшок // Гривна. – 2015. – N 26(24 июня). – С. 2 : фотогр.
 8. Морозова, Л. Песчаное чудо Европы: (Олешковские пески на Херсонщине) [Текст] / Л. Морозова // Пенсионный курьер. – 2008. – N45(7 нояб.). – С. 16.
 9. Прядка, Петро. Олешківський тюремний замок [Текст] / П. Прядка // Наддніпрянська правда. – 2013. – N 100/101(20 груд. – С. 2 : мал.
 10. Смирнова, Ольга. В Херсонской области отметили 307-ю годовщину основания Каменской Сечи [Текст] / О. Смирнова // Гривна. – 2016. – N 21(18 мая). – С. 7 : фот.
 11. Україна надзвичайна: неймовірні факти про Україну, які мало хто знав [Текст] // Херсонський вісник. – 2014. – N 7(13 лют.). – С. 8-9.
  Цифрова Україна [Текст] : подивіться фільм про туристичні принади Херсонщини // Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади. – 2015. – N 140(4 серп.). – С. 5.
 12. Яновский, Сергей. У нас раскопали захоронения древних скифов [Текст] : [На территории позднескифского городища у села Красный Маяк Бериславского района Херсонщины обнаружили два захоронения, датированных вторым веком нашей эры] / С. Яновский // Горожанин и Горожанка. – 2013. – N 30(25 июля). – С. 4.

Літературознавство (3)

Воронин, Андрей Николаевич. Слепой против маньяка [Текст] / Андрей Воронин. – М. : Мартин : АСТ, 1998. – 415 с.

Кинг, Стивен. Монстр [Текст] : зарубеж. остросюжетный мистический роман / Стивен Кинг ; сост. А. Саяпин. – Таллинн : Melor, 1992. – 512 с. – (Amigona ; вып. 1).

Корецкий, Данил Аркадьевич. По следу Черта (Татуированная кожа- 3) [Текст] / Д. А. Корецкий. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 382 с.

Ларссон, Стиг. Девушка с татуировкой дракона [Текст] : [роман] / Стиг Ларссон ; [пер. со швед. А. Савицкой]. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2012. – 623 с. : ил. – (Millennium).

Электронные ресурсы

Винникова, Людмила. Маньяк является в дождь [Электронный ресурс] :Документальная повесть о преступнике-маньяке Чикатило. – М., 1993.

Дуглас, Джон. Охотники за умами [Электронный ресурс]. – М.: Крон-пресс, 1998.

Кривич, Михаил. Товарищ убийца [Электронный ресурс]Ростовское дело: Андрей Чикатило и его жертвы. – М., 1992.

Шкляр, Василь Миколайович. Залишенець. Чорний Ворон / Василь Шкляр. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2012. – 384 с. -Экземпляры: всего:1 – кх(1)
Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у пам’яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили – але кого? На їхньому бойовому чорному прапорі напис: “Воля України або смерть”. Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Вони – залишенці – обрали собі смерть.

Шкляр, Василь Миколайович. Ключ / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2012. – 256 с. -Экземпляры: всего:1 – БФ 9(1)
Журналіст Андрій Крайній – справжній ерудит, вільно володіє живими й мертвими мовами, але з матеріальними цінностями якось не склалося: доживши до віку. Христа, не має даху над головою. Не йому, безхатченку, гребувати теплим помешканням – хай навіть заповітний ключ простягнув йому дивакуватий незнайомець, а номер квартири навіює забобонний страх. Що ж це було: манна небесна чи прикра помилка? Незабаром Крайньому знадобляться ще два ключі: до таємниці зникнення господаря квартири номер 13 і до серця фатальної жінки, до якого не так легко достукатися…

Шкляр, Василь. Елементал [Электронный ресурс] : роман / Василь Шкляр ; текст читають: Сергій Бобров, Ірина Шумахер. – К. : Сідіком ; К. : Кальварія, 2007 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 6 год. 17 хв.
Экземпляры: всего:2 – иц(1), БФ 1(1)
Василь Шкляр побував у багатьох “гарячих” точках, особисто знайомий з Аллою Дудаєвою (дружиною першого президента Чечні), і саме реальна історія її викрадення з лабет російських спецслужб лягла в основу його роману “Елементал”… “На відміну від інших книжок, у цьому романі власні назви та імена не змінено. Інша річ, що деякі персонажі офіційно живуть під псевдо, і до певного часу не мають права на розтаємничення свого походження”. Франція, Чечня, Росія: сучасна авантюрно-містична історія, написана на документальних фактах, добре відомих авторові.

Шкляр, Василь. Кров кажана [Электронный ресурс] : роман / Василь Шкляр ; текст читають: Сергій Бобров, Ірина Шумахер. – К. : Сідіком ; К. : Кальварія, 2007 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 10 год. 36 хв. -Экземпляры: всего:2 – иц(1), БФ 1(1)
“Кров кажана” перехоплює подих. Це епатажний роман, який спровокує чимало “офіційних” претензій до автора. Похмура містика, відверта еротика, божевільна кримінальна історія… Однак то тільки гіпнотична форма, в яку автор “Ключа” та “Елементала”, може, як ніхто досі, зодягає глибокий соціальний зміст. Витончений психологізм, філософічність, іронія, інтелектуальна та мовна граційність забезпечують романам Василя Шкляра статус яскравого, самобутнього явища в сучасній літературі.

Шкляр, Василь. Маруся : роман / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2016. – 319 с. : ілюстр. – (Національний бестселер). -Экземпляры: всего:15 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 13(1), БФ 23(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Ки(1), БФ Б(1), БФ П(1), БФ С(1), БФ Ин(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1), БФ Ст(1)
Тендітна золотоволоса дівчина народилася для щастя. Але бурхливий 1919 рік — один із найдраматичніших в історії України — покликав її до боротьби за волю Вітчизни. ПІсля загибелі братів, повстанських отаманів, шістнадцятирічна гімназистка Саша Соколовська стає на чолі тисячного війська. Відтепер вона – отаман Маруся. На шлику її козацької шапки напис «Смерть ворогам України!» Та навіть у вирі кривавих подій доля дарує їй щире кохання і шанс зберегти життя…

Шкляр, Василь. Помста Баби Яги : оповідання = Baba Yaga’s Revenge : tales / Василь Шкляр ; худож. Кость Лавро. – Л. : Апріорі, [2017]. – 76 с. : кольор. ілюстр. – Текст укр. та англ. мовами 5000 экз. -Экземпляры: всего:12 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 13(1), БФ 16(1), БФ 20(1), БФ 4(1), БФ 5(1), БФ 7(1), БФ 10(1), БФ 17(1), БФ 21(1), БФ 22(1)
Письменник Василь Шкляр та художник Кость Лавро створили нову подарункову книжку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Це збірка яскравих оповідань про перше входження дитини у складний світ людських взаємин. Про пізнання добра і зла, які тісно сусідують як у реальному житті, так і в чарівній казці. Видання містить паралельний переклад оповідань англійською мовою, що неабияк прислужиться розумненьким дітлахам, котрі вивчають найуживанішу іноземну мову.

Шкляр, Василь. Тінь сови : роман / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2015. – 303 с. – (Український бестселер). -Экземпляры: всего:10 – БФ 1(1), БФ 9(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), аб(1), кх(1), юн(1)
Це історія кохання двох людей, Катерини та Степана. Кохання, яке бореться, долає труднощі, допомагає вистояти і врешті-решт перетворю¬ється на легенду, що дає надію тим, до кого воно ще не прийшло.

Шкляр, Василь. Чорne соnце : збірка / Василь Шкляр ; [худож. М. Пащук]. – 2-ге вид. – Х. : Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2018. – 300 с. : ілюстр. 2000 экз.-Экземпляры: всего:8 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 9(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 24(1)
Російсько-українська війна — очима бійця полку «Азов». Хто і навіщо затягує криваву драму? Чому гинуть найкращі? Чому місце ві вважають своїх визволителів ворогами? Яким наш герой бачить майбутнє Вітчизни? Глибока, сповнена смутку, болю й надії оповідь хлопця, якого честь і сумління змусили взяти до рук зброю. До видання ввійшли твори «Чорне Сонце», «Танець під чортову дудку», «Крук — птаха нетутешня», «Останній шанс Захара Скоробагатька», «Високі гори у Ялті», «Цілком таємні історії».

Глеб О. Проблема гендерних стосунків і жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки “Одержима”, “Бояриня”, “Лісова пісня” / О. Глеб // Українська мова і література в школі. – 2011. – N6. – С. 36.

Грабовська С. “Хотіла б я піснею стати…” : читацька конференція, присвячена 140-річчю від дня народження Лесі Українки / С. Грабовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – N3. – С. 36.

Коваленко Л. “Візьму собі твою співочу душу…” : утвердження духовно-естетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”: 10 кл. / Л. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – N3. – С. 12.

Коробко, Марія. “Лісова пісня”: міф чи реальність? : [фрагмент вивчення драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” для учнів 10-х класів] / М. Коробко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – N 4. – С. 35-38. – Бібліогр. наприкінці ст.

Кузьменко Л. Перемагати муку творчістю : (Сценарій, присвячений Л.Українці) / Л. Кузьменко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – N4. – С. 139.

Музика, Лариса. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки : (Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці) / Л. Музика // Дивослово. – 2012. – N 2. – С. 27-32.

Рафа О.Б. Матеріали до вивчення драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / О. Б. Рафа // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – N 12. – С. 34-37. -Мета проведення бліц-турніру – не тільки перевірка знань учнями змісту драми, її сюжетної лінії. Запитання бліц-турніру також виявляють ті деталі, які залишаються поза увагою учнів під час читання твору, проте мають певне смислове навантаження в аналізі драми-феєрії.

Рожнятовська О. А. “З поля честі не відступила…”. До 140-річчя від дня народження Лесі Українки / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. – N1. – С. 76.

Сулятицький, Микола. Фольклорно-міфологічні основи драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / М. Сулятицький // Українська мова і література в школі. – 2012. – N 6. – С. 25-29. – Бібліогр. наприкінці ст.

Томашук Л.В. Міфопоетичний світ “Лісової пісні” Лесі Українки : (матеріали до уроку) / Л. В. Томашук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – N 11. – С. 20-24 : фотогр.

Циголко Н.П. Леся Українка. “Лісова пісня” / Н. П. Циголко // Все для вчителя. – 2011. – N36/34. – С. 30.

Шпак В. Звідки родом “Лісова пісня”. Сьогодні – 140 років від дня народження Лесі Українки / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2011. – N36(25 лют.). – С. 1.

P.S. Більш детальніше ознайомитися з літературним твором можна за посиланнямТВОРЧИЙ ШЛЯХ. АНАЛІЗ ТВОРЧОСТІ І ТВОРІВ. УРОКИ ЛІТЕРАТУРИ

Мистецтво (1)

 1. Апресов, Сергей. Краски города [Текст] : 10 знаменитых граффити / С. Апресов // Вокруг света-Украина. – 2017. – N 9. – С. 36-42 : фот. цв.
 2. Байгарин, Р. Непотерянное поколение: (Граффити) [Текст] / Р. Байгарин // Крестьянка. – 2009. – N1. – С. 44.
 3. Гоп-арт [Текст] / беседовал П. Лжецкий // ШО Смотреть Слушать Читать. – 2017. – N 6/7/8. – С. 24-31.
 4. Графіті [Текст]: [графіті молодіжних субкультур, історія виникнення] // Дніпро. – 2015. – N 4/5/6. – С. 142-149. –
 5. Десятерик, Дмитрий. Я лишь сделал Сергея видимым [Текст] / Д. Десятерик // День : ежедневная всеукраинская газета. – 2015. – N 124(16 июля). – С. 11 : фот.
 6. Илюшина, Ирина. Уличное движение. Украинские художники расписали родину и еще полмира своими муралес-соотечественники выходят в лидеры самого популярного направления стрит-арта [Текст] / И. Илюшина // Корреспондент. – 2012. – N 29(27 июля). – С. 42-44 : фот.
 7. Каневская, А. Сыграли в стену: (Уличное граффити) [Текст] / А. Каневская // Корреспондент. – 2008. – N18. – С. 75.
 8. Лятошинский, Георгий. Загадки древних граффити [Текст] / Г. Лятошинский // Открытия и гипотезы : научно-популярное издание. – 2017. – N 9. – С. 2-7.
 9. Мамченкова, Оксана. Настенная живопись [Текст] : [культура: стрит-арт] / О. Мамченкова // Новое время страны. – 2016. – N 23(24 июня). – С. 58-61 : фот.
 10. Романюк, Елена. Выход в люди [Текст] : [о рынке стрит-ритейла] / Е. Романюк // Корреспондент. – 2015. – N 19(15 мая). – С. 24-26 : фот.
 11. Свентах, Анна. Шевченко в современной “обертке” [Текст] : [о самых интересных инициативах, связанные с личностью укр. поэта, худож., обществ. деятеля] / А. Свентах // День. – 2015. – N 39/40(6-7 марта. – С. 16 : фот. цв.
 12. Супрычева, Евгения. Война муралов [Текст] : как выясняют отношения люди искусства / Е. Супрычева // Корреспондент. – 2016. – N 35(16 сент.). – С. 36-39 : фот. цв.
  Шведюк, Марина. Стріт-арт [Текст] : мід добром і злом, або Діалог з містянами / М. Шведюк // Дніпро. – 2014. – N 9/12. – С. 220-225

Політика (1)

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Антипенко, Іван. “Робити своє діло і сподіватися на краще” [Текст] : поствиборчі рефлексії херсонців / І. Антипенко // День. – 2015. – № 202/203 (6-7 листоп.) – С. 12.
 2. Гай-Нижник, Павел. Жажда-жажда-жажда… [Текст] : удается ли Крымскому полуострову решить проблему пресной воды без Украины? / П. Гай-Нижник // Зеркало недели. – 2014. – № 41. – С. 1,12.
 3. Головко, Володимир Вікторович. Україна в умовах антитерористичної операції та російської збройної агресії (2014 р.) [Текст] / В. В. Головко // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 176-193.
 4. Головченко, Ніна. Книжка “Літопис самовидців: Дев’ять місяців українського спротиву” як художня література некласичного формату [Текст] / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 39-44.
 5. Горенко, Никита. “Мы переживаем это как личную трагедию…” [Текст] : три истории украинцев, которым пришлось расстаться с родным Крымом / Н. Горенко // День. – 2014. – № 82/83 (8-9 май.) – С. 10.
 6. Кульчицький, Станіслав Владиславович. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 – першій половині 2015 рр. [Текст] / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 154-175.
 7. Лавриш, Юлиана. “Мусульмане – патриоты Украины” [Текст] : шейх Саид Исмагилов – о достижениях Майдана, ситуации в Крыму и медиа-стереотипах / Ю. Лавриш // День. – 2014. – № 75/76 (25-26 апр.) – С. 19.
 8. Левчук І.Г. Це наша Україна [Текст] / І. Г. Левчук // Все для вчителя : інформаційно-практичний бюлетень. – 2015. – № 11. – С. 19-21.
 9. Лосєв, Ігор. Київ – Крим: ситуація невизначеності [Текст] / І. Лосєв // Український тиждень. – 2015. – № 10 (13-19 берез.). – С. 16-19.
 10. Лосєв, Ігор. Шляхи вигнанців [Текст] : [з історії про внутрішніх переселенців з окупованих територій] / І. Лосєв // Український тиждень. – 2015. – № 15 (17-23 квіт.). – С. 12-14.
 11. Лукінова, Анна. Кримський заколот: що лишилося за кадром [Текст] : [самотній півострів] / А. Лукінова // Український тиждень. – 2015. – № 10 (13-19 берез.). – С. 20-22.
 12. Луньова, Альона. Рік після анексії: чи лишаються Крим і кримчани невід’ємною частиною України? [Текст] : [самотній півострів] / А. Луньова // Український тиждень. – 2015. – № 10 (13-19 берез.). – С. 24-26.
 13. Маринник, Василіса. Година вперед, час назад [Текст] : [погляд: Крим в окупації] / В. Маринник // Український тиждень. – 2015. – № 1/2 (16-22 січ.) – С. 48.
 14. Масляник, Олександр. Про катів і месників [Текст] / О. Масляник // Дзвін. – 2015. – № 6. – С. 102-103.
 15. Остаповець, Галина. Що втратила Україна в анексованому Криму [Текст] / Г. Остаповець // Країна : Тижневий журнал по-українські. – 2015. – № 19 (14 трав.). – С. 19.
 16. Парнікоза, Іван. Випробування кримської природи [Текст] / І. Парнікоза // Український тиждень. – 2015. – № 16/17 (24 квіт.-7 трав.) – С. 40-43.
 17. Птіцин, Святослав. Анексія очима проукраїнського активіста [Текст] : [самотній півострів] / С. Птіцин // Український тиждень. – 2015. – № 10 (13-19 берез.). – С. 32-33.
 18. Самар, Валентина. “Ласкаво просимо до кримського гетто!” [Текст] / В. Самар // Наддніпрянська правда. – 2014. – № 24 (28 берез.). – С. 3.
 19. Фоменко, Віктор. “Сьогодні Донбас повторює долю Північного Кіпру” [Текст] : гібрідну війну придумав не Путін, її вигадала Туреччина – стверджує історик Андрій Кириченко: [інтерв’ю] / В. Фоменко // Країна. Тижневий журнал по-українські. – 2015. – № 5 (5 лют.). – С. 24-26.
 20. Явір, Віра Анатоліївна. Основні прояви сепаратизму в сучасній Україні [Текст] / В. А. Явір // Держава і право : Збірник наукових праць. – 2014. – № 64. – С. 391-398.
 21. Яновський, Сергій. Хто пізнав біду, той байдужим не залишиться [Текст] : переселенці з Криму на Херсонщині / С. Яновський // Голос України. – 2014. – № 76 (17 квіт.). – С. 20.

Право (1)

Книги

 • Заіка, Юрій Олександрович. Українське цивільне право : навч. посіб. / Ю. О. Заіка. – 2-ге вид., змін. і доп. – К. : Правова єдність, 2008. – 368 с. – Читати онлайн: http://textbooks.net.ua/content/category/10/42/16/
 • Перунова О. М. Цивільне право: конспект лекцій [Електронний ресурс] / О. М. Перунова, С. В. Селезень. – Х.: ХНАДУ, 2009. – Режим доступу: https://buklib.net/books/37698/

Періодика

 • Борденюк, Володимир Васильович. Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад / В. В. Борденюк // Держава і право : Збірник наукових праць : юридичні і політичні науки. – 2014. – N 66. – С. 173-182. – Бібліогр. наприкінці ст. – За результатами огляду існуючих у літературі поглядів на природу цивільної правоздатності територіальних громад обґрунтовується теза, що їх цивільна правоздатність є спеціальною, оскільки їх цивільні права і обов’язки визначаються законом. У зв’язку з цим у статті критично оцінюються спроби визначити цивільну правоздатність територіальних громад як цільову (чи як функціональну), оскільки поняття «спеціальна правоздатність» та «цільова правоздатність» є синонімічними. Цілі, завдання та функції територіальних громад є чинниками, які зумовлюють специфіку їх цивільної правоздатності та впливають на її обсяг і зміст.
 • Вавженчук, Сергій. Доцільність виокремлення категорії “умовна правоздатність” у цивільному праві України / С. Вавженчук, Б. Бондаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – N 11. – С. 3-6. – Бібліогр. наприкінці ст.
 • Кравцов, Сергій. Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект / С. Кравцов, А. Сокол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2018. – N 5. – С. 47-51. – Бібліогр. наприкінці ст. – Стаття присвячена комплексному дослідженню цивільно-процесуального аспекту провадження у справах щодо обмеження фізичної особи у дієздатності, позбавлення дієздатності та поновлення особи у цивільній дієздатності.
 • Мілевський, Олександр . Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом / О. Мілевський, А. Мілевська // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2018. – N 5. – С. 57-61. – Бібліогр. наприкінці ст. – Стаття присвячена ретроспективному аналізу інституту емансипації в Римській імперії та дослідженню його правового регулювання в сучасному цивільному праві України та світу. Проаналізовано основні підстави надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім за законодавством України та окреслено проблематику даного інституту.

Електронні ресурси з НБУ ім. В. І. Вернадського

 • Бичкова C. C. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження [Електронний ресурс] / C. C. Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2011_2_10
 • Мельник Ю. О. Цивільна процесуальна правоздатність інших учасників цивільного процесу [Електронний ресурс] / Ю. О. Мельник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 47-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15(2)__15
 • Надьон В. В. Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві [Електронний ресурс] / В. В. Надьон. // Теорія і практика правознавства. – 2014. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_6
 • Парасюк В. М. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи [Електронний ресурс] / В. М. Парасюк, І. В. Садовник // Митна справа. – 2014. – № 2(2.2). – С. 139-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_2(2
 • Стефанчук Р. О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Р. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4. – С. 114-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_3-4_15
 • Сулейманова С. Про цивільну правоздатність фізичної особи [Електронний ресурс] / С. Сулейманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 95. – С. 44-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2013_95_14
Category: Право

Техніка (1)

Автомобили “Жигули” ВАЗ-2103, -2106 и их модификации : Устройство и ремонт / [В. А. Вершигора [и др.]]. – М. : Транспорт, 1986. – 192 с. : ил. 250000 экз.
Экземпляры: всего:1 – кх(1).

Автомобили “Жигули” моделей ВАЗ-2101, -2102, -21011, -21013 : Устройство и ремонт / В. А. Вершигора [и др.]. – 2-е изд. – М. : Транспорт, 1990. – 239 с. : ил. 300000 экз.
Экземпляры: всего:5 – БФ 2(1), БФ 8(1), БФ 11(1), БФ 19(1), кх(1).

Автомобили ВАЗ : ремонт после аварий : справочник / Р. Д. Кислюк, Б. В. Прохоров, А. А. Звягин и др. ; общ. ред. А. А. Звягин. – 2-е изд., стер. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 333 с. : ил.
Экземпляры: всего:4 – БФ 3(1), БФ 9(1), чз(1), кх(1).

Автомобили ВАЗ : Ремонт после аварий : справочник / Р. Д. Кислюк, Б. В. Прохоров, А. А. Звягин ; под общ. ред. А. А. Звягин. – М. : Машиностроение, 1984. – 320 с. : ил.
Экземпляры: всего:10 – БФ 2(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Б(1), БФ Ок(1), кх(1).

Автомобиль ВАЗ-2105 : [конструк. особенности автомобиля] / В. А. Вершигора [и др.]. – М. : ДОСААФ, 1982. – 223 с
Экземпляры: всего:4 – БФ 2(1), БФ 9(1), БФ Зел(1), БФ Ку(1)

Боровских, Юрий Иванович. Устройство автомобилей : [учеб. для сред. проф.-техн. училищ] / Ю. И. Боровских, В. М. Кленников, А. А. Сабинин. – 3-е изд., доп. – М. : Высшая школа, 1983. – 159 с. : ил. – (Профтехобразование. Автомобильный транспорт). – Библиогр.: с. 162 185000 экз.
Экземпляры: всего:9 – БФ 6(1), БФ 9(1), БФ 13(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ Ок(1), БФ Нд(1), кх(1)

Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили ВАЗ : Учебное пособие для ПТУ / В. К. Вахламов. – М. : Транспорт, 1991. – 193 с. : ил.
Экземпляры: всего:23 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ А(1), БФ Зел(1), БФ Ка(1), БФ Б(1), БФ С(1), БФ Ок(1), БФ Нд(1), БФ Ст(1), чз(1), кх(1), юн(1)

Category: Техніка