ІІІ міський конкурс літературної творчості ім. Миколи Братана

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
ІІІ міський конкурс літературної  творчості ім. Миколи Братана

з 01 жовтня 2016 до 26 лютого  2017 року

Загальні положення

Міський конкурс літературної творчості (далі – Конкурс) проводиться один раз на два роки, з метою виявлення, стимулювання, розвитку та соціальної підтримки талановитої молоді м. Херсона (поетів, прозаїків, драматургів) та сприяння їх самореалізації.

Основні завдання:

– сприяння розвитку творчих здібностей і духовних потреб молоді;

– залучення широкого кола громадськості до участі в культурному житті міста;

– сприяння інтеграції молодих літераторів до загальноукраїнського культурного контексту;

– виховання молодого покоління в дусі любові до рідного міста, України та її культури;

– розвиток літературного процесу в м. Херсоні.

 Організатори конкурсу: Управління культури Херсонської міської ради, Централізована бібліотечна система м. Херсона.

Для підготовки і проведення конкурсу створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники управління культури Херсонської міської ради, Централізованої бібліотечної системи м. Херсона, Херсонського обласного відділення Національної спілки письменників України, засобів масової інформації.

Функції оргкомітету:

– розроблення календарного плану заходів щодо підготовки та проведення конкурсу;

– забезпечення поширення інформації про проведення конкурсу, його зміст та умови участі;

–  визначення та затвердження кількісного та персонального складу журі;

–  забезпечення можливості зв’язку з авторами, прийняття від авторів рукописів для участі в конкурсі;
– організація церемонії нагородження переможців;

– здійснення іншої роботи, необхідної для успішного проведення конкурсу.

Для визначення робіт, що братимуть участь у фіналі конкурсу, оргкомітетом створюється спеціальна незалежна комісія, до складу якої запрошуються філологи, фахівці у сфері мови і літератури, літературні критики, журналісти та представники видавництв.
У випадку недотримання норм Положення оргкомітет має право відхилити твір.

Умови проведення та участі у конкурсі

До участі в конкурсі запрошуються авторські учнівські, студентські, молодіжні колективи та молоді поети, прозаїки та драматурги віком від 14 до 45 років, що проживають на території м. Херсона,  які надіслали конкурсні роботи в установленому порядку.

Конкурс складається з двох частин:
Конкурс творів у номінаціях «Поезія» та «Проза».
Творчі зустрічі (з поетами, драматургами, діячами культури та мистецтва, журналістами тощо).

В обох номінаціях суддівство відбувається за трьома віковими категоріями:
учнівська молодь (14-17 років);
студентська молодь (18-23 роки);
інші категорії молоді (до 45 років).

У номінації “Проза” художня проза подана на конкурс має бути не менше ніж 5 сторінок і не більше 150. У разі, якщо конкурсний твір перевищує норми, зазначені вище, автор надає для участі у конкурсі фрагмент (главу, частину, уривок).

У номінації “Поезія” на конкурс  подається  не менше ніж 5 віршованих творів. З поеми подається уривок.

Твори, які подаються на конкурс мають бути написані українською або російською мовами.
Тематика творів не обмежена.

Порядок подання робіт

Конкурсні роботи приймаються оргкомітетом з 01 жовтня 2016 до 26 лютого  2017 року (включно)  у методичному відділі Центральної міської бібліотеки   ім. Лесі Українки
за адресою:  м. Херсон, вул. Потьомкінська (Карла Маркса), 97.

Часи прийому: щоденно з 10.00 до 12.00, з 14.00 до 16.00,  крім суботи та неділі.

Телефони для довідок:  49-05-16 (ЦБС); 32 -17-18 (управління культури ХМР)
e-mail:  khersoncbs15@gmail.com

Матеріали подаються в паперовому та електронному вигляді. Рукописи творів повинні бути віддруковані шрифтом Times New Roman  (розмір шрифту – 14).

Конкурсні роботи повинні мати наступні атрибути:

– назва та юридична адреса навчального закладу або організації;

– номінація, у якій надається дана робота;

– назва роботи, автор (повністю П.І.Б., контактна інформація).

!Рукописи творів сортуються по номінаціях, реєструються з наданням відповідних кодів. Конкурсантам видаються відповідні реєстраційні картки.

До участі у конкурсі не допускаються роботи, які поступили після вказаного терміну та  роботи, не надані в електронному вигляді. Роботи, що беруть участь у конкурсі, не рецензуються та не повертаються.

Журі конкурсу

Склад журі Конкурсу погоджується з усіма членами оргкомітету та затверджується його головою. До складу журі включаються професійні літератори, відомі поети, прозаїки та публіцисти,  видавці, діячі культури та мистецтва, представники засобів масової інформації, громадські діячі,  а також в обов’язковому порядку представники організацій, засновників конкурсу.
Кожен з членів журі протягом березня – квітня 2017 року ознайомлюється з конкурсними творами, що дісталися фіналу літературного конкурсу, письмово викладає свої коментарі та виставляє бали за 5-ти бальною шкалою.
За підсумками ознайомлення з конкурсними творами складається протокол, що завіряється підписом кожного з членів журі.
(У випадку, якщо максимальний підсумковий бал буде рівним у двох і більше творів, голова оргкомітету і голова журі разом, використовуючи письмові коментарі членів журі, визначають твір/твори, що перемогли у конкурсі по номінаціях).

Нагородження переможців

Визначення переможців здійснює журі у кожній з  2-х  номінацій.
Переможцем конкурсу є особа (або кілька осіб), чий твір отримав максимальну кількість балів і визнаний найкращим у відповідній номінації.
Автори, які стали переможцями конкурсу в номінаціях “Проза” та “Поезія”  нагороджуються дипломами управління культури Херсонської міської ради за зайняте 1,2 і 3 місце, а також пам’ятними подарунками.

Незалежно від номінації журі має право присвоїти окремі відзнаки:
– “Відкриття року” – найкращому молодому конкурсанту за твір, який ще не був опублікований;
– “Визнання” – за видатний вклад у розвиток мистецтва й багаторічну плідну та сумлінну працю;
– “Постать” – за кращий твір, присвячений видатній особистості м. Херсона: культурному, науковому діячу, політику, іншій видатній особистості;
– “Надія” – юному конкурсанту, який робить перші талановиті кроки у літературній творчості (у віковій категорії від 14 до 17 років).

За підсумками проведення конкурсу видається збірка творів переможців ІІІ Міського конкурсу літературної творчості ім. Миколи Братана (протягом травня 2017 року). Також, автор дає згоду на публікацію у будь-якому виданні, що запропонував оргкомітет конкурсу. Розповсюдження збірки проводиться протягом 2017 року на культурно-мистецьких заходах, серед бібліотечних закладів м. Херсона, професійних митців та діячів аматорського мистецтва.

Урочисте нагородження переможців відбувається в кінці травня на початку червня 2017 року.

Фінансування конкурсу

Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок міського бюджету згідно з Міською програмою культурно-масових, мистецьких заходів і підтримки заходів у рамках проведення міжнародних, всеукраїнських, міських фестивалів та конкурсів на 2017 рік, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Координатор проведення конкурсу:

завідувач організаційно-методичним відділом Костенко А. В.
Тел. (0552) 49-05-16