Банківська система України та її розвиток

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

Книги та періодика з фонду Херсонської ЦБС

 • Банківська діяльність : Вітчизняний та зарубіжний досвід: Навч. посіб. / С. М. Лаптев ; Ун-т економіки та права “Крок”. – К. : Професіонал, 2004. – 319 с. – Літ.: с. 243-246 ; Додатки: с. 247-317. – Примірники: всього:4 – БФ 1(1), чз(1), кх(1), юн(1).
 • Банківська діяльність : навч. посіб. / З. Б. Живко [та інш.]. – К. : Алерта, 2012. – 248 с. – Примірники: всього:10 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 23(1), юн(1).
 • Банківська діяльність в Україні : Нормативно-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 496 с. – Примірники: всього:7 – юн(1), БФ 13(1), чз(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 23(1).
 • Банківська справа : Теорія і практика: навч. посібник / ред. С. М. Подік. – 2-ге вид., доп. – Л. : Піраміда, 2006. – 644 с. – Примірники: всього:1 – юн(1).
 • Банківська справа : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Тернопільська акад. нар. госп-ва ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 315 с. : табл., рис. – (Банки і біржі). – Бібліогр.: с. 301-305. – Покажч.: с. 306-3014. – Примірники: всього:2 – БФ 24(1), БФ 13(1).
 • Вовчак, Ольга Дмитрівна. Банківська справа : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : “Новий світ-2000”, 2010. – 560 с. – (Вища освіта в Україні). – Примірники: всього:10 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 23(1), чз(1), юн(1), БФ 15(1), БФ 19(1).
 • Колесников, Олександр Володимирович. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 140 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 133-135. – Дод.: с. 136-139. – Примірники: всього:5 – БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1)

 

 1. Андрос, Світлана. Комплексна факторна оцінка кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків / С. Андрос // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 87-116
 2. Ануфрієва, Катерина. Попит на гроші: погляд через призму процесів у макроекономіці та банківській системі України / К. Ануфрієва // Економіст. – 2014. – №8. – С. 12-16
 3. Базилевич, Віктор. Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання / В. Базилевич, А. Гражевська // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 43-57
 4. Біломістна, Ірина. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа. – 2013. – №9/10. – С. 116-124
 5. Білошапка, Вікторія. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи / В. Білошапка // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 40-53
 6. Білошапка, Вікторія. Формування та реалізкція інвестиційного потенціалу банку / В. Білошапка // Банківська справа. – 2014. – №11/12. – С. 27-35
 7. Бобиль, Володимир. Вплив корпоративного управління банку на рівень операційних ризиків / В. Бобиль // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 40-51
 8. Бобиль, Володимир. Ризик-фактори та ризик-результати на різних рівнях банківської діяльності / В. Бобиль // Банківська справа. – 2014. – №7/8. – С. 54-62
 9. Богдан Т. П. Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2014. – №7. – С. 31-48
 10. Боровик, Петро. Проблеми механізму державного соціально-пенсійного забезпечення в Україні / П. Боровик, П. Бечко, І. Коваленко // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 75-83
 11. Бутук, Олександр. Вади фіскально-монетарної політики спекулятивно-олігархічної глобалізації / О. Бутук // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 33-39
 12. Васильченко, Зоя. Методологічні засади антикризового управління банком / З. Васильченко // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 94-106
 13. Васильченко, Зоя. Фінансово-економічне оздоровлення проблемних банків в умовах системної кризи / З. Васильченко // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 54-64
 14. Версаль, Наталія. Ефективність діяльності державних банків в Україні / Н. Версаль // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 47-55
 15. Версаль, Наталія. Ефективність діяльності державних банків в Україні / Н. Версаль // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 47-55
 16. Владичин, Уляна. Рівень концентрації банків з іноземним капіталом у банківській системі України / У. Владичин // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 84-98
 17. Власенко, Наталія. Державне регулювання кредитної діяльності банків у посткризовий період: досвід країн Центральної та Східної Європи / Н. Власенко // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 116-122
 18. Волошенко, Антоніна. Антикорупційний дирижизм в Україні: проблеми ефективного застосування / А. Волошенко // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 81-89
 19. Волошин, Ігор. Фінансові ризики банківської діяльності за умови часткового та повного резервування вкладів до запитання / І. Волошин // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 11-25
 20. Волошин, Ігор. Фінансові ризики банківської діяльності за умови часткового та повного резервування вкладів до запитання / І. Волошин // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 11-25
 21. Воронін, Анатолій. Режими залучення банківських строкових депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 107-117
 22. Гапонюк, Микола. Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні / М. Гапонюк // Економіст. – К.. – 2015. – №11. – С. 3-6
 23. Гернего, Юлія. Небанківські інноваційні кредити: реалії Німеччини та перспективи України / Ю. Гернего // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 32-42
 24. Грабар, Ірина. Нормативно-правовий аналіз змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність”, що набирають чинності з 10 січня 2015 року / І. Грабар // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №12. – С. 53-57
 25. Державні банки треба продати і створити банк розвитку : які банки нам треба // Країна : Тижневий журнал по-українські. – 2016. – №3(21 січ.). – С. 19-23
 26. Дзюблюк, Олександр. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 3-32
 27. Дзюблюк, Олександр. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 3-32
 28. Дзюблюк, Олександр. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 3-20
 29. Дзюблюк, Олександр. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 3-20
 30. Дзюблюк, Олександр. Стратегічні орієнтири монетарної політики в умовах фінансової глобалізації / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 3-21
 31. Диба, Михайло. Розвиток стратегічного маркетингового управління у банківському секторі / М. Диба, Н. Куць // Банківська справа. – 2014. – №7/8. – С. 73-86
 32. Диба, Олександр. Теоретико-методологічна прадигма та фактори інноваційного розвитку / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 43-51
 33. Дробязко А.О. Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом / А. О. Дробязко, О. О. Любіч // Фінанси України. – 2015. – №5. – С. 39-54
 34. Дуцька, Анна. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці / А. Дуцька // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 118-125
 35. Загурський, Олег. Аналіз та оцінка концентрації та монополізації агрострахового ринку України / О. Загурський, Т. Фіялко // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 65-74
 36. Іщенко, Олена. Удосконалення підходів до якісного оцінювання конкурентного середовища на ринку банковських послуг / О. Іщенко // Банківська справа. – 2014. – №9/10. – С. 47-63
 37. Карась, Петро. Оцінка впливу ресурсного потенціалу банків на їх кредитно-інвестиційний портфель / П. Карась, Н. Приходько // Економіст. – К.. – 2015. – №6. – С. 24-27
 38. Карлін, Микола. Проблема офшоризації банківського бізнесу в Україні / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 21-31
 39. Карлін, Микола. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 22-31
 40. Карлін, Микола. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 22-31
 41. Карп’юк, Ольга. Модифікація державного регулювання інноваційного розвитку в Україні / О. Карп’юк // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 26-39
 42. Коваленко В.В. Науково-методичні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків / В. В. Коваленко, О. М. Звєряков // Економіка України. – 2014. – №6. – С. 57-76
 43. Ковальчук, Андрій. Протидія відмиванню тіньового капіталу як фінансово-правовий імператив / А. Ковальчук // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 3-10
 44. Ковальчук, Трохим. Неоколоніальна абсолютизація : (Чи існують національні пріоритети в державній монетарній політиці?) / Т. Ковальчук // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 122-126
 45. Колотуха, Сергій. Діагностика потенційного банкрутства підприємства та напрями подолання кризових явищ / С. Колотуха, І. Славінська // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 113-123
 46. Кришталь, Галина. Аналіз основних показників банківської системи з метою визначення відповідності принципам трансформації системи / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 66-78
 47. Кришталь, Галина. Банківські ризики у 2015 році / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 40-44
 48. Кришталь, Галина. Система управління валютними ризиками комерційних банків / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2014. – №1/2. – С. 108-118
 49. Кришталь, Галина. Управління фінансовими ризиками комерційних банків / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2014. – №9/10. – С. 64-74
 50. Кришталь, Галина. Успішне управління банківськими ризиками в умовах кризи / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 78-86
 51. Кудляк, Юліана. Особливості трансформації банківської системи України в умовах посилення регуляторних вимог до діяльності банків / Ю. Кудляк // Економіст. – 2015. – №2. – С. 25-30
 52. Кузнєцова, Тетяна. Створення систем відстеження траєкторій багатьох цілей на основі нейронних мереж за технологією ангстремменеджменту міжнародних авіапідприємств / Т. Кузнєцова // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 114-121
 53. Кулинич, Роман. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют / Р. Кулинич // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 90-96
 54. Лесик, Віталій. Аналіз проблем розвитку системи моніторингу фінансової стабільності вітчизняного банківського сектору економіки / В. Лесик // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 69-77
 55. Луцишин, Олег. Ризики в діяльності фінансових установ України / О. Луцишин // Банківська справа. – 2014. – №3/4. – С. 41-52
 56. Любіч О.О. Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи / О. О. Любіч, І. В. Волошин // Фінанси України. – 2014. – №2. – С. 94-114
 57. Марко, Іван. Податковий компроміс як фінансово-регулярна новація / І. Марко // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 63-68
 58. Мельничук, Марина. Передумови та чинники впровадження інтегрованого підходу до управління ризиками в банках України / М. Мельничук // Економіст. – 2014. – №8. – С. 33-35
 59. Нескородєва, Інна. Дослідження сутності капіталізації банку в системі суміжних категорій та понять / І. Нескородєва, О. Лазнєва // Банківська справа. – 2014. – №7/8. – С. 63-72
 60. Новак, Елла. Чистка банківської системи / Е. Новак // Демократична Україна : Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2016. – №10(11 берез.). – С. 7
 61. Олійник, Олег. Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження / О. Олійник // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 69-84
 62. Олійник, Олег. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / О. Олійник // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 59-80
 63. Отрошко, Олександр. Кредитна діяльність комерційних банків і грошова маса / О. Отрошко // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 52-58
 64. Плескач, Валентина. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в системі управління державними фінансами / В. Плескач // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 22-32
 65. Про спрощення процедур реогранізації та капіталізації банків : Закон України від 23 берез. 2017 р. №1985-VIII // Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади. – 2017. – №132(19 лип.). – С. 8-9
 66. Рябініна, Людмила Миколаївна. Генезис та докорінні відмінності парадигми сучасних традиційного та ісламського банків як посередників грошового ринку / Л. М. Рябініна // Економіка України : науковий журнал. – К. : Преса України, 2015. – №2. – С. 36-47
 67. Серажим, Юліан. Моделі, системи та принципи регулювання міжнародного ринку цінних паперів / Ю. Серажим // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 56-65
 68. Ситник, Олександр. Організаційні принципи банківського кредитування населення на придбання житла та його регулювання / О. Ситник // Банківська справа. – 2014. – №5/6. – С. 72-87
 69. Ставицький А.В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі / А. В. Ставицький // Фінанси України. – 2015. – №1. – С. 47-58
 70. Ткаченко, Наталія. Науковий підхід до диференціації режимів державного нагляду за діяльністю фінансових установ / Н. Ткаченко, Н. Цікановська // Банківська справа. – 2013. – №9/10. – С. 77-85
 71. Швайка, Михайло. До питання про створення ефективної кредитно-грошової системи України / М. Швайка // Банківська справа. – 2013. – №9/10. – С. 70-76

 

Електронні ресурси

Банківська система [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л. І. Катан, Н. І. Демчук, В. Г.  Бабенко-Левада, Т. О. Журавльова; за ред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444 с. 

Банківська система України [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 187 с.

Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Електронний ресурс] : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 жовтня 2010 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2010. – 370 с. 

Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика [Електронний ресурс]: Навч. посібник. — Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. — 364 с.

Кузнецова С. А. Банківська система [Електронний ресурс]: навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська; за ред. С. А. Кузнецової. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 400 с. 

Бормотова М. В. Дослідження стану банківської системи України [Електронний ресурс] / М. В. Бормотова, А. В. Боярська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 62 дод.. – С. 161-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62dod

Бричко М. М. Еволюція суспільної довіри в контексті розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / М. М. Бричко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 199-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_4_36

Васильчишин О. Б. Організаційно-правові засади фінансової безпеки банківської системи України [Електронний ресурс] / О. Б. Васильчишин, І. П. Кекіш, В. Й. Титор // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2018. – Т. 23, Вип. 7. – С. 152-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_7_33

Васьківська К. В. Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України [Електронний ресурс] / К. В. Васьківська, С. А. Рубаха // Молодий вчений. – 2018. – № 11(2). – С. 1077-1080. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__137

Далгич К. В. Проблеми, тенденції та напрями вдосконалення інституційного розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / К. В. Далгич // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2018. – Т. 29(68), № 3. – С. 158-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_3_33

Іванов Ю. А. Співвідношення забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України та безпеки критичної інфраструктури держави [Електронний ресурс] / Ю. А. Іванов // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2019. – № 2. – С. 50-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2019_2_8

Ісхакова О. М. Банківський сектор в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / О. М. Ісхакова, В. С. Махітько, М. В. Полійчук // Молодий вчений. – 2017. – №10. – С. 897-901. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/203.pdf

Олійник А. В. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кридитними ринками у банківській системі України [Електронний ресурс] / А. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 1. – С. 79-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_1_18

Орзул О. Ю. Історія розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / О. Ю. Орзул // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 6. – С. 113-118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_26

Погореленко Н. П. Діагностика умов функціонування банківської системи України [Електронний ресурс] / Н. П. Погореленко, М. М. Лютий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2019. – Вип. 33. – С. 198-204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_33_41

Сідельник О. П. Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України [Електронний ресурс] / О. П. Сідельник, З. М. Руденко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2. – С. 142-146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_2_31

Сич О. А. Оцінка прибутковості банківської системи України [Електронний ресурс] / О. А. Сич, В. Ю. Романюк // Молодий вчений. – 2018. – № 10(2). – С. 881-884. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__109

Скоромна О. Ю. Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. Ю. Скоромна // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – № 2. – С. 189-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2018_2_27