Електронний каталог

здійснити пошук…

Як користуватися електронним каталогом

Здійснювати пошук можна за всіма базами даних (БД) одночасно, або за кожною окремо. Попередньо необхідно зробити вибір БД, які цікавлять (зазначити їх у правому верхньому куті).
Слід враховувати, що чим більше баз даних вибрано, тим повільніше буде відбуватися пошук.

Пропонується два пошукових режими: простий пошук і розширений пошук.

Простий пошук – це пошук за ключовими словами.
Ключові слова формуються практично з усіх полів бібліографічного опису.
Також доступне налаштування пошуку бібліографічних описів, виходячи з певних потреб.

Можна вказати такі елементи як:
вид документа (книга або стаття і БД, в якій вони знаходяться);

поличний шифр і систематичні індекси (індекс ББК);
рубрики (предметні або географічні);
ключові слова;
точки доступу (відображення перекладачів, персоналій, інших авторів, укладачів і т.д.);
анотація;
зміст.

Вводити ключові слова треба без закінчень (наприклад: економік Україн), НЕ натискаючи клавішу Enter, результат пошуку виводиться автоматично, вже після набору перших літер.

Для пошуку інформації в БД «Національні меншини» вказати ключові слова (національн меншин), а також вибрати у налаштуванні пошуку елемент «рубрики».

Для пошуку інформації в БД «Екологічний простір» вказати ключове слово (енергозбереження), а також вибрати у налаштуванні пошуку елемент «рубрики».

Розширений пошук включає в себе наступні елементи:
пошук за окремою дисципліною (не є актуальним, тому що бібліотека не є бібліотекою навчального закладу);

пошук за автором і персоналією (з огляду на те, що електронний каталог – це не інтернет, то необхідно розрізняти поняття прізвищ і ключових слів);
пошук за заголовком;
пошук за ключовими словами;
пошук за роком видання (можна вказати діапазон від і до).

Якщо бібліографічний запис є книгою – оберіть «Примірники та бронювання», де міститься інформація про місцезнаходження того чи іншого примірника (вказується кількість примірників і номер бібліотеки-філії).

Також є можливість виділити деякі записи і додати їх у кошик для подальшої роботи.

Внизу екрана за критерієм «Друк записів» можна отримати інформацію про всі видання, відповідно до критеріїв, або лише позначені.
(Вибрати потрібний критерій відбору та натиснути на позначку «Друк»)

Виведення списку здійснюється в текстовому редакторі Word із зазначенням усіх критеріїв налаштування пошуку, якщо вони були вказані (тобто якщо було вказано показувати зміст, анотацію, точки доступу, то вони також виводяться (якщо вони наявні в цих записах).

ПОШУК В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ…