Інформаційно-бібліографічний відділ

Напрями діяльності

Відділ довідково-бібліографічного обслуговування (ВДБО) є структурним пiдроздiлом ЦБ імені Лесі Українки.

Діяльність відділу спрямована на довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) користувачів. Відділ є методичним центром для структурних підрозділів ЦБ, бібліотек-філій ЦБС та  бібліотек міста з питань довідково-бібліографічного обслуговування.

Організація й удосконалення довідково-бібліографічного апарату (ДБА) ВДБО.

Започатковано  3 віртуальних проекта: “Сторінка Лесі Українки” (2016 р.), “Новітні технології навчання і виховання” (2016 р.) та “Українська література в пошуках героїв свого часу” (2017 р.) з подальшим їх поповненням.

  • Укладання бібліографічних списків літератури, віртуальних виставок, оглядів літератури, які розкривають і популяризують фонд та довідково-бібліографічний апарат ЦБС, які сприяють доступності знань.   Ці матеріали користуються попитом серед учнів, студентів, вчителів та дорослих. Списки літератури, випущені до ювілейних дат таких видатних постатей: Лесі Українки, В. І. Гошкевича, І. А. Ганнібала, Михайла Грушевського, М. П. Оленковського, Андрея Шептицького, Миколи Куліша, Миколи Лукаша  та інших.
  • Здійснення заходів з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань та використання довідково-бібліографічного апарату, у тому числі електронних інформаційних ресурсів, серед користувачів шляхом організації оглядів, екскурсій, Днів інформації, бібліографії, краєзнавства тощо. Сприяння користувачам у використанні ДБА ЦБС, а також публічних бібліотек України, інших бібліотек і інформаційних центрів України. Цьому сприятиме створення блогу “Бібліознання” (дата створення 14 січня 2018 р.).
  • Здійснення довідково-бібліографічного і бібліотечного обслуговування у традиційному режимі та з використанням електронних бібліографічних ресурсів (локальних та віддаленого доступу).
  • Поповнення систематичної картотеки статей (СКС) та зведеного краєзнавчого каталогу (ЗКК) закінчено у 2013 році. З 2014 року ведеться електронна картотека статей (ЕКС) в АБІС «ІРБІС» БД «Періодика».
  • Підготовка усних та письмових бібліографічних, фактографічних довідок за запитами.
  • Консультаційне ДБО на основі використання системи каталогів та картотек ЦБС. Обслуговування в режимі «Віртуальна довідка», консультації по самостійній роботі в електронному каталозі ЦБС.
  • Координація та кооперація роботи структурних підрозділів ЦБС у галузі ДБО.
  • Вивчення, узагальнення, впровадження в практичну роботу і поширення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності.
  • Організація і проведення заходів щодо підвищення професійної кваліфікації кадрів відділу у системі безперервної фахової освіти ЦБС.
  • Розробка технологічної, інструктивно-методичної та іншої нормативної документації, що регламентує діяльність відділу і системи ДБО ЦБС.

 

email: ІБВ Херсонська ЦБС bibliografcbs@gmail.com