Новітні технології навчання і виховання

Сьогодення потребує від педагогів високого рівня професіоналізму володіння сучасними технологіями навчання і виховання.
Отже, щоб урок був сучасним, необхідно, щоб учитель був творчою, компетентною особистістю, якій притаманні педагогічна креативність, толерантність у спілкуванні, творчість у діяльності.

Актуальність проблеми виховання патріотизму, національної свідомості в українському суспільстві пов’язана з цілою низкою інших проблем, причинами яких, частіше за все, є незадоволення розвитком політичних, економічних, соціальних сфер в нашій країні. Національна свідомість стає одним із найважливіших показників не лише освіченості, а й вихованості, високої культури, цілісності особистості.

Кожному викладачеві необхідно прагнути планомірно і цілеспрямовано виробляти у студентів усвідомлене ставлення до матеріальних і духовних цінностей рідного народу, уміння творчо використовувати кращі здобутки культури, науки цивілізованих держав. Тому один з розділів ресурсу пропонує  цей аспект роботи з питань патріотичного просвітництва.

Матеріал згруповано у 6 розділах:
I. Інноваційні технології навчання
II. Інтегроване виховання і навчання
III. Дистанційне навчання
IV. Комп’ютерні технології в навчальному процесі
      4.1. Комп’ютер на уроках…
V. Інклюзивна освіта

VI. Національно-патріотичне виховання
      6.1. Нормативні документи з питань національно-патріотичного виховання
      6.1. Погляд у героїчне минуле
      6.2. Проектна діяльність у виховному процесі
      6.3. Уроки мужності

Вебліографічний ресурс адресований учителям, майбутнім педагогам, працівникам бібліотек освітянської галузі, усім, кого цікавить питання сучасних технологій в освіті і включає в себе публікації з періодичних видань та електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Подані матеріали охоплюють в основному період з 2010 по 2022 рік.