Віртуальна довідка

Задати питання ⇒

“Віртуальна довідка” – це бібліотечна служба, черговий бібліограф якої допоможе Вам знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси, а також підібрати список літератури за конкретною темою.

E-MAIL розсилка інформації

 Ви можете отримувати інформацію на електронну скриньку про нові надходження документів за темами не відвідуючи бібліотеку та не переглядаючи розділи сайту. Лише нідішліть замовлення, вказавши своє ім’я, електронну адресу, тему замовлення та періодичність повідомлень (раз на місяць, квартал, рік). 

 

Розділи довідки:

Бібліотечна справа (1)

Аліференко І. Електронна бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка / І. Аліференко // Бібліотечна планета. – 2015. – N 3. – С. 27-29

Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України – шлях до самообслуговування / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2016. – N 1. – С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст. – Бібліогр. наприкінці ст.

Башун О. Комп’ютерні програми для створення електронних бібліотек / О. Башун // Бібліотечний форум України. – 2012. – N 1. – С. 28-33

Евтехов, Роман. Чем нас привлекает планшетный сканер? : Масштабы оцифровки собраний / Р. Евтехов // Библиотека. – 2014. – N 11. – С. 25-27. -Информатизация в сфере высшего образования открывает большие возможности перед студентами и исследователями в плане упрощения доступа и поиска необходимых ресурсов. Научные библиотеки вузов расширяют поле своей деятельности: от элементарного хранения и выдачи изданий до создания собственных полнотекстовых баз данных с учебной и научной литературой.

Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні / А. Журавльова // Бібліотечна планета. – 2015. – N 2. – С. 23-25

Коваль, Тетяна. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект) / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібліотечний форум України. – 2015. – N 1. – С. 8-11. – Бібліогр. наприкінці ст. -Стаття висвітлює концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек в умовах сучасного етапу розвитку суспільства – проникнення інформаційних технологій в усі сфери людського життя. Стаття піддає науковому аналізу саме явище “Інформаційна комунікація”.

Кульчицька Т. В. Бібліотека – сучасний інформаційний центр / Т. В. Кульчицька // Шкільна бібліотека. – 2015. – N 5. – С. 31-36

Накрапленная О. Электронная библиотека как важное звено в информационном обеспечении процесса обучения / О. Накрапленная // Бібліотечний форум України. – 2008. – N3. – С. 17

Пелагеша Н. Європейська цифрова бібліотека: проект створення / Н. Пелагеша // Бібліотечний вісник. – 2008. – N5. – С. 3.

Пелагеша Н. Цифровая библиотека для всей Европы / Н. Пелагеша // Зеркало недели. – 2008. – N6. – С. 14.

Петров В. Перспективи використання оптичних носіїв для зберігання цифрових електронних ресурсів / В. Петров, А. Крючин // Бібліотечна планета. – 2015. – N 1. – С. 18-20. – Бібліогр. наприкінці ст.

Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру / В. Теремко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – N5. – С. 14-18. -У статті йдеться про цивілізаційно зумовлену конкурентну взаємодію друкованої та електронної культур, стратегічні виклики і можливості видавничої справи.

Хакимова, Тамара. “Приют мысли” : авторский канал для библиофилов / Т. Хакимова // Библиотека. – 2014. – N 11. – С. 34-36. -Хотите спорьте, хотите нет, а скажу как думаю. Информационные технологии постоянно совершенствуются, и читателю уже не обязательно посещать библиотечное здание. Сегодня виртуальная библиотека есть у каждого, кто имеет выход в Интернет.

Электронная библиотека: возможные определения // Шкільна бібліотека. – 2007. – N11. – С. 47

Яновский С. “Породнились” вузы с библиотеками: (Три крупнейших вуза Херсона – ХГУ, ХГАУ и ХНТУ создают общую межвузовскую электронную библиотеку учебников и учебных пособий) / С. Яновский // Гривна. – 2008. – N6(31 янв.). – С. 7

Електронна доставка документів

Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України – шлях до самообслуговування / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2016. – N 1. – С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст.

Лупика, Людмила. Задачи общедоступности библиотек на современном этапе / Л. Лупика // Бібліотечний форум України. – 2014. – N 4. – С. 31-32. – Библиогр. в конце ст. -В статье идет речь о качественно новых подходах к решению задач доступности библиотек в современных условиях.

Прохоренко, Олена. Сучасні технології обслуговування користувачів Державної наково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД / О. Прохоренко, Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2014. – N 1. – С. 16-19. – Бібліогр. наприкінці ст. -У статті висвітлено й узагальнено досвід ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського щодо впровадження в роботу МБА й ДД, нової послуги ЕДД.

Штыхван, Вера. Один в поле не воин : проектная деятельность как ресурс профессионального партнерства / В. Штыхван // Библио-Поле. – 2009. – N 3. – С. 11-13. -Пословица “Один в поле не воин” очень точно передает суть партнерских взаимоотношений библиотек друг с другом и как никогда актуальна сегодня. По мнению начальника отдела библиотек и архивов МК РФ Т. Л. Маниловой, наше профессиональное сообщество очень корпоративно, то есть склонно к взаимодействию уже потому, что ни одна библиотека не в состоянии собрать абсолютно все, что может потребоваться ее читателям.