Особливі потреби особливих людей

Напередодні Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки вирішив також долучитися до цього питання, адже в наш час проблема людей з особливими потребами досить актуальна.

Одним із важливих напрямків роботи бібліотек області має стати бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з особливими потребами, забезпечення їм вільного доступу до інформації, реалізації прав як на загальне обслуговування, так і на окремі інформаційні послуги. Тож завдяки віртуальній виставці «Люди з особливими потребами: інше звучання життя» ми надаємо інформацію стосовно законодавчої бази, матеріали з фахових, періодичних видань, часописів близького зарубіжжя, сайти за цією тематикою та довідник для поглибленого вивчення цього питання, які зацікавлять не тільки професіоналів з бібліотечної справи, але й пересічних громадян.

Окремо хочеться звернути увагу на один із розділів виставки під назвою «Соціальна ініціатива міста Херсона щодо людей з особливими потребами», в якому представлені громадські організації, установи Херсонщини, діяльність яких спрямована на вирішення суспільно важливих завдань щодо цих людей.

Також не залишилась поза увагою інклюзивна освіта. Електронний ресурс «Новітні технології навчання і виховання» містить матеріал, який детально розкриває цю тему.

Маємо надію, що цей матеріал допоможе осмислити, пояснити, поглибити звичайним пересічним людям морально-етичні та психологічні аспекти проблем адаптації та реабілітації у суспільстві людей з особливими потребами, адже кожен має знайти своє місце у цьому світі та сподіватись на розуміння оточення.